oppturen
14.09.2017 kl 07:02
500

Med unntak av lederlønn, så blir pengene forvaltet godt.
I den posisjonen Biotec er burde opsjoner være eneste bonus. I perioden 2015 - 2018 hadde det trolig styrket kontantbeholdningen til Biotec med 10 millioner.
( penge bonus tapper kassen, opsjons bonus øker kontant beholdning)
Ser vi på grafene til AZ så vil 10 mill ekstra i perioden 2017-2020 gi store utslag på inntjening.
Arkivert