ZaloUltra
13.09.2017 kl 21:21
203

SuperSpinal

først det elementære: Dieselbiler som kjøpes i dag vil være tillat å bruke i 2025.

så det faktabaserte du ikke vil vedkjenne deg:

1. EU regler gjør det umulig å forby salg av nye og bruktimporterte dieselbiler (og bensinbiler) i 2025. Dette er også bekreftet av Klimastatsråd Helgesen.

2. Problemstillingen og debatten rundt "2025" er egentlig tullete all den tid EU skjerpede regelverk fra 2020 vil gjøre alle bensin og dieselbiler nær utslippsfrie allerede i 2020.

Med 2020 og videre er moderne dieselbiler ober livsløpet rett og slett MINDRE belastende på klima og miljø enn kull/gass/oljefyrdrevne batterikjøretøy for ALLE land som ikke har overskudd på fornybar elektrisk kraft. Og selv for Norges klimahysteriske mikropolitikere blir motstand mot de fremtidige utslippsnøytrale/-frie dieselbiler en meningsløs "kamp".

Diesel er en viktig del av løsningen for å redusere klimagassutslipp i transportsektoren over hele verden. Du er helt låst i batteritøys som ikke kan erstatte mer enn en brøkdel av behovet i etterspørselsveksten etter biler.

Du snakker om noen kriker og kroker med sære dieselbomavgifter i Norge. Det forandrer faktisk ingenting av utviklingen. Det er i hovedsak en økonomisk utfordring for lokal næringstransport og næringsliv generelt, høyere priser på lokale varer og tjenester og færre kunder i de sentrumsnære butikkene. Utslippsfrie diesel- og bensinbiler takket være utstrakt bruk av nye effektive motorer, bedre avgassrensing, elektriske hjelpesystemer(hybridisering) og økt tilgang til fornybart drivstoff er 2020-tallets bilpark.

De steder man har sære bomavgifter vil den som kjører 2020-tallets utslippsvennlige/-frie dieselbile naturligvis bli belønnet med lavere takst enn gamle dieselbiler uten diverse eksosrensingsystemer.

Når andre land enn Norge snakker om "elektrifisering" av bilparken så snakker de om effektivisering av bensin og dieselbiler med elektriske hjelpesystem for å få ned forbruk og utslipp.

Infrastruktur, el-forsyning og de uoverkommelige økte innsatskostnader i økt produksjon av batterier setter føringen.

Musk tok feil. Det var aldri masseproduksjon av Litium Ion batterier som kunne få prisen ned. Det er og har alltid vært råvareprisen og råvaretilgangen som setter limit for den typen batterier.Redigert 13.09.2017 kl 21:30 Arkivert