Badabing!
13.09.2017 kl 09:55 1206

va er short-andelen i QEC?
Arkivert