"NEL. Hydrogen til mange formål. Erstatter gassturbiner"

Vidarco
08.09.2017 kl 13:20
1901

Dette er en arkivert tråd!

En brenselcelleløsning som yter 32 megawatt med brenselceller som går på naturgass og hydrogen er under utvikling av CMR Prototech i samarbeid med Statoil og Shell. EKSTRA

OFFSHORE BRENSELCELLER
Norskutviklet løsning erstatter gassturbiner offshore med hydrogen
Brenselceller trenger ikke begrenses til biler, tungtransport og tog.
• MARIUS VALLE

Teknisk Ukeblad
Arkivert