nopetter
05.09.2017 kl 14:51
3746

Øystein Koppang eier Veslik AS og Muslik AS

Veslik innehar ca 3,9 mill aksjer mens Koppang selv innehar ca 2,5 mill i qec

ASC har solgt ca 1,5 mill totalt til nå, jeg kan ikke se noen andre.
Arkivert