Lekkasjene fra Det Hvite Hus

Mortenxx
13.08.2017 kl 11:53 228

Dette er en arkivert tråd!
Dette kommer fra mange tilfeldige videoer på Youtube over en lang tidsperiode. Jeg har til hensikt å organisere noe av informasjonen i noen få poster.

Jeg vil først skrive noe om METODER for å organisere materialet -- hvordan man kan inndele det logisk i ulike grupper. Man kan f.eks. dele det inn i om folk har direkte eller indirekte kjennskap til materiale, i ulike typer materiale, eller andre inndelinger.

1. DIREKTE KJENNSKAP TIL MATERIALE

* ORIGINAL KILDE -- den eller de som opprinnelig produserte materialet eller utførte handlingen. Eksempel: Telefonsamtalene mellom president Trump og Australias statsminister involverte 2 personer. Lekkasjene KAN ha skjedd fra Australia selv om det er lite trolig.

* SEKRETÆRER -- de som har jobben med å tilrettelegge samtaler eller møter, eller jobben med å registrere hva som blir sagt og avtalt.

* ANDRE INVOLVERTE -- folk som mer tilfeldig har overhørt samtaler eller har sett noe skje, dvs. folk som var fysisk tilstede der det skjedde men som ikke hadde noen formell oppgave med å lage referater. General Kelly har forsøkt å begrense hvem som skal ha tilgang til det ovale kontor for å gjøre ting mer oversiktlig.

- - - - - - - - - -
2. INDIREKTE KJENNSKAP TIL MATERIALE FRA NOEN MED DIREKTE KJENNSKAP

* HAR BLITT FORTALT OM EN HENDELSE

* HAR LEST UTSKRIFT ELLER REFERAT -- utskrifter fra Trumps telefonsamtaler med Mexico og Australia sirkulerte temmelig fritt blant medarbeiderne i Det Hvite Hus. General H.R. McMaster forsøkte å si opp medarbeidere som hadde kommet inn med Michael Flynn da han overtok, men han ble stoppet av Bannon og Trump.

- - - - - - - - - -
3. INDIREKTE KJENNSKAP TIL MATERIALE FRA NOEN MED INDIREKTE KJENNSKAP

* HAR BLITT FORTALT OM EN HENDELSE -- journalisten David Ignatius fikk kjennskap til Michael Flynns telefonsamtaler med ambassadør Kislyak på denne måten da han foretok faktasjekk for en artikkel. Det ble nevnt i en samtale han hadde med en "senior official", og han forsøkte også å bekrefte det ved å kontakte Trumps transition team.

* HAR LEST UTSKRIFT ELLER REFERAT -- lekkasjene av utskriftene fra Trumps telefonsamtaler med Mexico og Australia skjedde trolig på den måten. Noen som hadde tilgang til utskriftene valgte å lekke dem til pressen.

- - - - - - - - - -
4. SPEKULASJONER OG RYKTER MED EN KJERNE AV SANNHET

* Ryktet om at Comey skulle ha blitt sparket fordi han ba om mer ressurser til Russland-etterforskningen hører til under denne gruppen.

* Devin Nunes teorier om hvordan Michael Flynns samtaler med Kislyak ble lekket til pressen hører inn under denne gruppen. Han mener at lekkasjen kom fra Det Hvite Hus under Obama-administrasjonen, og det kan trolig være riktig nok.

- - - - - - - - - -
5. FALSK INFORMASJON

* Det foregår trolig masse ryktespredning som ikke er basert på fakta men som har blitt diktet opp.

- - - - - - - - - -

Jeg stopper her. Det virker som om Det Hvite Hus var tilrettelagt for lekkasjer i enkelte av de punktene jeg har sett på -- at enkelte ting var organisert for å kunne lekke, at folk hadde det som en oppgave å spre informasjon til ulike grupper. Det er f.eks. unødvendig å sirkulere utskrifter av telefonsamtaler med utenlandske statsoverhoder blant personale.
Arkivert