- Sykkelhjelm ville trolig drept Oslo Bysykkel

livecnn
03.08.2017 kl 12:49
541

Dette er en arkivert tråd!
Vi ser tilnærmet aldri noen på en bysykkel i Oslo med sykkelhjelm, og det er det en grunn til.

Hvorfor er det ikke et krav at de som bruker Oslo Bysykkel også bruker hjelm?

- Syklene vi leverer følger kravene i Trafikkreglene, og det er ikke påbudt å bruke hjelm iht. norsk lov. Vi oppfordrer syklister til forsvarlig sykkelbruk, men det er opp til hver enkelt om de velger å bruke hjelm - dette er ikke noe vi kan påvirke som leverandør av en sykkeltjeneste i offentlig rom, lyder det første svaret fra Oslo Bysykkel.

- Som leverandør av en offentlig tjeneste kan dere forsøke å påvirke, men dere oppfordrer ikke en gang til det i vilkårene deres. Hvorfor gjør dere ikke det?

- Sykkelkultur, sikkerhet generelt, og hjelm spesielt, er et veldig interessant område nå som Norge modnes som sykkelnasjon. I land man har gått for hjelmpåbud har sykkelbruk falt dramatisk (f.eks New Zealand) og bysykkelordninger har blitt lagt ned (Seattle). I land med mer etablert sykkelkultur har man et mer nyansert bilde av når hjelm er riktig og for hvem. Det er skrevet mye interessant om dette, og jeg anbefaler for eksempel denne artikkelen og denne videoen, skriver Johan Høgåsen-Hallesby i en epost til Hegnar.no.

- Hvor mange små og større ulykker har dere registrert i forbindelse med bruk av deres sykler?

- Året 2014 er sist det ble gjort en omfattende, offentlig undersøkelse. Da fant man at 2,6% (55 stk små og store) av registrerte sykkelulykker i byen skjedde på en bysykkel hvorav ett stk skadetilfelle var klassifisert som alvorlig (ankelbrudd).

- Hvordan tror dere bruken ville blitt hvis det hadde vært et vilkår for å få leie sykkel at man måtte bruke hjelm?

- Basert på erfaring fra andre byer ville bruken vært for lav til at et bysykkelsystem ville vært bærekraftig, slår Høgåsen-Hallesby fast.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/08/Et-paabud-om-sykkelhjelm-ville-trolig-drept-Oslo-Bysykkel
Redigert 03.08.2017 kl 17:05 Arkivert