EAM regnestykke 41.20 kr aksjen

longterm36
27.06.2017 kl 12:39 1281

Dette er en arkivert tråd!
EBITDA for Q1 (ikke medregnet rettssak-delen) var ca 4 mNOK. Jeg setter verdien av fremtidig drift til null for dette konservative overslaget.

1) Retten regnet det som åpenbart at det er dekning for kravet hos motpartens selskaper og tok i tillegg arrest i et betydelig beløp i tilfelle ledelsen skulle ende opp som personlig ansvarlig.
2) Litigation-fondet som har kommet inn er eksperter på dette og mener at kravet er sterkt, de vil dekke rettskostnadene
3) Jeg stoler på revisor og antar egenkapital på 128 mNOK (tall fra Q1-rapporten)
4) Selskapet har 255 mNOK i gjeld (tall fra Q1-rapporten)
5) 188 mNOK tilbakebetaling til staten trekkes fra kravet
6) 376 mNOK i gjeld til bankene på fraud-solparken trekkes fra (noe usikkerhet rundt dette tallet som kan ha betydning)
7) Jeg setter minimumserstatning til 900 mNOK basert på kjøpspris 36.8 mEUR, bankgjeld i fraud-parkene og tilbakebetaling til staten

Regnestykke i mNOK, forutsetter at all gjeld nedbetales

128 Egenkapital
-255 Gjeld
-188 som muligens må tilbakebetales til italiensk stat
-376 i gjeld på solparkene i rettssaken
+900 minumum dekning på kravet (må minimum dekke gjeld til banker og stat + kjøpspris 36.8 mEUR)

=209 mNOK igjen til aksjonærene
=41.20 kr per aksje

Tar gjerne imot innspill
Redigert 27.06.2017 kl 16:36 Arkivert