"FREDRIKSEN KJØPER I RIGGSELSKAP"

gcmc
14.06.2017 kl 19:12 1687

Dette er en arkivert tråd!
Dagens børsmelding fra GCMC inneholder interessante opplysninger for dem som orker bla litt i meldingen.

Det er en innkalling til generalforsamling, og kanskje av størst interesse er hvilke styrerepresentanter som foreslås.

Der finner man nemlig Gunnar Eliassen, Financial Advisor for Sea Tankers Management som er en del av Fredriksen-sfæren.

Er det nærliggende å tro at GCMC blir Fredriksens neste takeoverobjekt?

Selskapet har en moderne rigg (med kontrakt som det kostet over 800 MUSD å bygge og prises til en brøkdel av denne. I tillegg har selskapet et massivt skadttemessig fradrag som følge av den lave verdien på riggen, noe som burde komme godt med ved en eventuell takeover.

Aksjen priser selskapet til kun 35 MNOK, men det finnes i tillegg obligasjoner i selskapet som handles til ca 20-30% av pålydende.

Link til dagens børsmelding:
http://otc.nfmf.no/public/news/17043.PDF
Arkivert