Rettet emisjon i Magseis

S92A
09.03.2017 kl 21:31
743

Dette er en arkivert tråd!
God kveld godtfolk,
Magseis planlegger en rettet emisjon kom det en melding om for noen dager siden.
Jeg kan lite om den slags. Regner med at dette er rette fora for å få svar på det jeg lurer på.

Hvem vil få tilbud om å delta i emisjonen?

Hvordan fastsettes tegningskursen? I meldingen stod det at det foreslås at styret gis fullmakt til å fastsette kursen med en nedre grense på 0,05kr og en øvre grense på 40kr.

Vil det gå automatikk i at det vil bli en reparasjonsemisjon i etterkant til eksisterende aksjonærer som ikke fikk bli med?
Redigert 09.03.2017 kl 21:53 Arkivert