EAM, CEO positiv iht rettskjennelse Luxenbourg

tuja
03.03.2017 kl 18:51 6832

Dette er en arkivert tråd!
Force1 på shareville melder følgende etter å ha vært i kontakt med CEO

"Jeg skrev til Viktor og spurte om de vurderte kjennelsen i Lux som positiv eller negativ. Her er svaret jeg fikk:

For
EAM Solar ASA er rettskjennelsen i Luxembourg positiv.Enovos/Avelar
har forsøkt å unndra seg ansvaret for de tap de har påført oss og
rettskjennelsen i Luxembourg og denne saken var et forsøk på det.Etter
denne kjennelsen så har ikke Enovos/Avelar flere muligheter for å unndra seg
rettsforfølgelse hverken i Italia eller i Luxembourg.Viktor"
Arkivert