skogskrulla
12.02.2017 kl 18:47 1349

Må antall spillere på gitte tidspunkt tillegges all vekt? Det er vel naturlige fluktuasjoner her, når mange har spilt.

Er det ikke antall kjøpte, som er vel så viktig?
Arkivert