gopi
29.04.2016 kl 00:51 1081

200 er notert. En grunn til at jeg kjøpte mer tirsdag og torsdag. Tømmer lommene nå for å finne litt mer cash.
Arkivert