Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Gull og gruvedrift
Innlegg av: jimmen (13.06.18 09:41 ), lest 2252 ganger

ELE er det svindel????? les

Fra morgenmailen til XI

ELEMENT – HVA DE RAPPORTERTE: Element ASA (‘Element’ og/eller ‘Selskapet’), har sammen med sine rådgivere presentert strukturen på Selskapets planlagte IRON token til Finanstilsynet, for å få tilsynets vurdering av den juridiske klassifiseringen av IRON token. Finanstilsynet har kommet med en tilbakemelding og har ingen innvendinger på Elements konklusjon om at den planlagte strukturen under norsk lovgivning faller utenfor omfanget av finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer, såkalte «security tokens». «Vi er veldig glade for å få denne positive tilbakemeldingen fra Finanstilsynet og for å kunne gjennomføre en TGE under norsk jurisdiksjon» sier administrerende direktør Cecilie Grue i Element.

ELEMENT – HVA FINANSTILSYNET MEDDELTE: Et alert medlem på Xtrainvestor har fått ut dokumenter fra Finanstilsynet som viser hva de meddelte Element. Vi siterer: «Det gjøres innledningsvis oppmerksom på at Finanstilsynet ikke forhåndsgodkjenner forretningskonsepter eller planlagte utstedelser av kryptovaluta.» «Foretaket er, ved markedsføring av sin TGE, underlagt alminnelige markedsføringsregler. I den anledning vil Finanstilsynet bemerke at IRON tokens, som hverken gir token-innehaveren juridiske rettigheter til levering av jernmalm eller krav på tilbakebetaling ved misligholdt levering, etter Finanstilsynets vurdering anses lite egnet til å foreta sikringsøvelser i relasjon til fremtidig levering av jernmalm. Dette innebærer etter Finanstilsynets vurdering at Foretaket, ved markedsføringen av sin TGE, bør utvise varsomhet med å markedsføre kjøp av IRON tokens som en «hedging»-mulighet. Finanstilsynet mener også at bruk av begreper som «pre-sale» kan fremstå som misvisende, tatt i betraktning at token-innehaveren ikke har krav på levering av jernmalm på vekslingstidspunktet.Videre bemerker Finanstilsynet at den beskrevne koblingen mellom Foretaket og Ambershaw Metallics INC (AMI), etter Finanstilsynets vurdering, er egnet til å skape et inntrykk av at det er etablert sikkerhet i AMI knyttet til utvinning og levering av jernmalm. Som uttalt under møtet med Finanstilsynet vil imidlertid ikke jernmalmen utvunnet av AMI benyttes til å innfri leveringskrav fra potensielle token-innehavere. Finanstilsynet understreker derfor at Foretaket bør utvise særskilt aktsomhet med hensyn til å tegne et uriktig bilde av koblingen mellom Foretaket og AMI vedmarkedsføringen av sin TGE. Det gjøres til slutt oppmerksom på at Finanstilsynet på sine hjemmesider har advart mot kjøp, handel og investering i kryptovalutaer. For ordens skyld nevnes det også at hvitvasking under enhver omstendighet er straffbart etter straffeloven § 337 flg. «

…..så kan leserne selv overveie hvor positiv Element burde synes tilbakemeldingen fra Finanstilsynet var..
Innlegg av: trasi (13.06.18 09:47 ), lest 1503 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

I alle fall vanvittig villedende og pyntet på. Har tradet mye i denne. Men nå er det kroken på døra. Puttes i skuffen for SCAM!
Innlegg av: tuja (13.06.18 09:48 ), lest 1501 ganger
Endret: 13.06.18 09:51

RE^1: ELE er det svindel????? les

Du bør ta med dialogen på xi. Det kastes glas i steinhus. Tror den mest "strukturerte" i dialogen er personen som prøvde å stoppe avtalen med BO i GF. Mange blir nok tatt på sengen når børsmeldingene fra ELE hagler inn de nærmeste ukene.
WP, 51% AMI, salg ICO/TOKEN.

Happy hunting :)
Innlegg av: torhh (13.06.18 09:51 ), lest 1469 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Forretningskonseptet er som følger:
- skap en hype rundt noe(nåverdi av gruver, coins/tokens, finansielle transaksjoner)
- trykk nye aksjer
- Selg disse ny-trykkede aksjene til uerfarne håpefulle "investorer"

Det følger av dette at produktet til selskapet er hype, og en møysommelig analyse vil avdekke at det ikke foregår noen reell verdiskapning i selskapet. Kun hype og finansiell akrobatikk for å lure penger inn i økosystemet man kontrollerer.
Innlegg av: Aldara (13.06.18 09:54 ), lest 1435 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Tror dere ikke på børsmeldingen til Element..?
Innlegg av: trasi (13.06.18 09:55 ), lest 1429 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Innlegg av: Aldara (13.06.18 09:54 ), lest 2 ganger
RE^1: ELE er det svindel????? les
Tror dere ikke på børsmeldingen til Element..?


Like mye som jeg tror på julenissen når sant skal sies.
Innlegg av: Aldara (13.06.18 09:57 ), lest 1412 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Tror dere mer på morgenmailen fra xi..?
Herregud.
Innlegg av: tuja (13.06.18 09:57 ), lest 1419 ganger
Endret: 13.06.18 09:58

RE^1: ELE er det svindel????? les

Ikke glem Ambershaw og OMM i din svindelpredikering, torhh.


06/05-2018 17:30:02: (ELE) ELEMENT ASA SIGNERER EN LOI MED AUPLATA FOR SAMMEN Å KJØPE EN BETYDELIG ANDEL, I ET BØRSNOTERT GRUVESELSKAP MED LANG UTBYTTEHISTORIKK OG GODE FREMTIDSUTSIKTER

EOslo (Norge) - 6. mai 2018: Element ASA ("Element") har inngått en
intensjonsavtale ("LOI") som sikrer finansiering (med forbehold om blant annet
aksjonærgodkjennelse, se egen melding i dag), samt en LOI med den franske
børsnoterte gullprodusenten Auplata SA ("Auplata") om å inngå en joint
venture-avtale ("JV") for å erverve 100% av alle utestående aksjer i Osead Maroc
Mining SA («OMM»), som eier ca. 37% av aksjene og aksjekapitalen i det
børsnoterte selskapet Compagnie Minière de Toussit SA ("CMT") på fullt utvannet
basis.

CMT er det nest største gruveselskapet i Marokko med fokus på bly-, sink- og
sølvproduksjon, notert på Casablanca-børsen (ISIN: MA0000011793) med en
omsetning på 444,62 MMAD (ca. 384 MNOK), EBITDA på 191,44 MMAD (ca. 165 MNOK) og
foreslått utbytte på 107 MAD per aksje, totalt 179,19 MMAD (ca. 155 MNOK) for
regnskapsåret 2017 (kilde:
http://www.miniere-touissit.com/pdf/CMT-Communiquedepresse31122017.pdf).


05/02-2018 09:05:01: (ELE) Verdihopp for Ambershaw som følge av prisoppgang på Super Premium DR Grade Pellets

Element ASA ('Element' eller 'Selskapet') har som annonsert i dag inngått en
investerings og aksjonæravtale med Legacy Hill Resouces Ltd. ('LHR') som gir
Element rett til å bli eier av 51 prosent av aksjene i Amershaw Metallics Inc
('AMI'), på fullt utvannet basis, gjennom en kombinasjon av aksjer og
konvertible obligasjoner. Se børsmelding 5 Februar 2018.

Prisene på Super Premium DR-graderte pellets steg mot slutten av 2017 og har
fortsatt å stige inn i 2018.

«Pelletmarkedet er et premiumpriset marked med begrenset tilbud hvor kontrakter
skreddersys for hver enkelt stålprodusent og prisene er derfor ikke identiske
over alt. Det har imidlertid blitt gjennomført transaksjoner av DR-graderte
pellets til priser så høyt som 300 USD/dmt (transport ekskludert) i 2018», sier
styreleder D Saradhi Rajan i AMI.

AMI kommuniserte i første halvdel av 2017 at de var komfortable med at prisene
på «premium pellets» ville fortsette å handles rundt de 10 siste års
gjennomsnittspris på 130 USD/dmt. På grunn av dette justerte Ambershaw i fjor
sitt prisestimat for interne budsjettformål fra historisk lave 95 USD/dmt til
130 USD/dmt, noe som ga en netto nåverdi (NPV) på USD 499 millioner.

Basert på utsiktene og handel i den øvre enden av et gjennomsnittlig
prisintervall på 240-280 USD/dmt, er NPV nå potensielt tre ganger høyere, med
forbehold om endelig gjennomgang av investeringsbudsjettet, som skal godkjennes
innen 1. mars 2018.
Innlegg av: trasi (13.06.18 09:59 ), lest 1402 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Forventer en SVÆRT rask redegjørelse fra ELE på hvorfor de har tolket brevet som de har.

I og med at FT ikke har noe med å forhåndsgodkjenne saker som dette kunne ELE jo like gjerne børsmeldt en uttalelse fra Norsk dysleksiforbund.
Innlegg av: 1337 (13.06.18 10:00 ), lest 1398 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE er det svindel????? les

Finanstilsynet er programforpliktet til å uttale seg slik de gjør. Allikevel burde aksjonærene få en uttalelse fra Element om denne siste lekkasjen. Når det gjelder den siste setningen, er det en generell uttalelse om kryptovaluta.

"Det gjøres til slutt oppmerksom på at Finanstilsynet på sine hjemmesider har advart mot kjøp, handel og investering i kryptovalutaer. For ordens skyld nevnes det også at hvitvasking under enhver omstendighet er straffbart etter straffeloven § 337 flg."

Disclaimer: Jeg eier ingen aksjer i Element.
Innlegg av: Namtrah (13.06.18 10:11 ), lest 1309 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Helt riktig 1337. Finanstilsynet må sikre seg mot mulige smutthull i sin uttalelse som kan brukes av andre aktører i fremtiden, og derfor er uttalelsen som den er. Element har fått det de trenger for å fullføre WP, som snart er ferdig.
Innlegg av: nopetter (13.06.18 10:11 ), lest 1306 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

finanstilsynet kan skrive hva dem vil, problemet ligger på et helt annen plan og det er om AMI får produksjonslisensene fra myndighetene i Ontario innen dette året er gått.


tokens konseptet har fungert i alle andre selskaper som har solgt tokens med råvarer som backup i tillegg til pre offering eller før salg til store investorer så hvis tilsynet tror de har funnet opp kruttet med å blande dette sammen det ordinære coin markedet i krypto segmentet så er dem på villspor.


det tilsynet bakker opp om er at tokens tradingene ikke bruker meglerforetak men handler direkte med hverandre. de beskytter meglerhusene


hvorfor har dette fungert i andre land, men ikke her på berget?Innlegg av: torhh (13.06.18 10:14 ), lest 1280 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Tuja

jeg har ikke glemt noe som helst.

Det er åpenbart noen som har gått seg helt vill i krypto, eller forelsket seg i dette caset. De tror noe magiske greier skal gjøre et selskap uten verdiskapning verdt flere milliarder.

På tross av at det skal trykkes 150-200% flere aksjer i selskapet, og selskapets nåværende aksjonærer blir totalt utvannet, hvorav en stor del av pengene går til ansatte og bakmenn, sitter det en gjeng med nyttige idioter og prøver å selge dette videre til enda dummere og mer uerfarne investorer.

Les trådene på HO om ELE, det er null diskusjon rundt verdiskapning, kun spekulasjon om hvor mange aksjer som skal trykkes eller når det kan komme noe hype som drar aksjekursen opp.
Innlegg av: Bove (13.06.18 10:17 ), lest 1261 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

ELE skal høyt opp.
Kanskje allerede i dag.

bove
Innlegg av: nopetter (13.06.18 10:19 ), lest 1240 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Jeg lurer på hva finanstilsynet skal uttale når Equinor eller Statoil skal ut i det samme konseptet som Element mot slutten av dette året. De har en egen direktør og avdeling som jobber med et tokens oppsett i PETRO slik f.eks Venezuela har gjennomført
Innlegg av: Aldara (13.06.18 10:24 ), lest 1203 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Etter å ha jobbet på overtid i lengre tid med wp. .
Tror dere ledelsen hadde turt å komme med en løgnaktig melding som vi fikk forrige søndag..?
Innlegg av: anderix (13.06.18 10:25 ), lest 1190 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Selvfølgelig er det svindel;-)
Innlegg av: Yess (13.06.18 10:30 ), lest 1175 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Helt utrolig av ELE. Hold dere langt unna ELE fremover. Selv tror jeg en ser en kurs på 2 tallet i løpet av sommeren. BO har en plan med alle transene?
Innlegg av: hakketrua (13.06.18 10:32 ), lest 1153 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

torhh,

ser at du unnlater å svare på kommentaren, men istedenfor fortsetter du i samme spor om krypto og svindel.

Du mener dermed at selskapets eiendeler er verdiløse. Du savner diskusjon rundt verdiskapning, men du bidrar ikke stort selv. Du kan gjerne verdsette token-prosjektet til 0,- eller mindre, men de vil fortsatt ha beviselige verdier i Ambershaw og snart OMM.
Innlegg av: Arkivaren (13.06.18 10:35 ), lest 1151 ganger
Endret: 13.06.18 10:38

RE^1: ELE er det svindel????? les

Yess:
"BO har en plan med alle transene?".

Tja.. Hva er planen? Reise på ferie med dem? Legge dem til som venner på Facebook? Ha dem med på konferanse om transpersoner, homofile og lesbiske..?
Innlegg av: torhh (13.06.18 11:09 ), lest 1081 ganger
Endret: 13.06.18 11:10

RE^1: ELE er det svindel????? les

Hakketrua

Ambershaw og OMM er finansiell akrobatikk. Du som ELE aksjonærer utvannes med flere 100% for å kjøpe disse assets. Det er ikke verdiskapning for deg, det er verdiskapning for bakmenn og ledelse. De sitter igjen med flere titalls millioner. Hva sitter du igjen med?

Om du ser bort i fra flytting av penger og alle mulige slags rare transaksjoner via tilkoblede parter som Auplata og OMM, hvilken verdiskapning skjer i ELE?

Du ønsker kanskje å snakke om tokens her? Det er kanskje der verdiskapningen skjer. Selskapet har jo opplyst om hvor fantisk det er å selge tokens mot fremtidig produksjon. Men, hvorfor utvannes du da med flere hundre prosent? Hvorfor forsvinner alle disse titalls millionene ut av selskapet rett før dette fantastiske innovative greiene skal skje?

Har du aldri vurdert at du kanskje blir lurt her, og at for at selskapets ledelse og disse bakmennene skal få alle millionene sine, så er de avhengige av uerfarne investorer som på en eller annen måte overfører penger fra sine egne kontoer til deres kontoer. Vel, det skjer akkurat nå via salg av nye aksjer i ELE.
Innlegg av: hakketrua (13.06.18 11:26 ), lest 1031 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

torhh,

Ambershaw fantes før BO med venner kom inn i bildet, så jeg kjøper ikke helt den. Selvfølgelig kan AMI bli en del av finansakrobatikken som i senere tid har blitt en del av caset, men grunnen til at jeg fortsatt er aksjonær er at jeg mener det finnes underliggende verdier i selskapet. Når jeg ikke mener at dagens MCAP ikke forsvarer de underliggende verdiene, kan jeg tillate meg selv å holde på aksjene.

Sjansen er selvfølgelig tilstede for at vi blir lurt. Blir man egentlig lurt hvis man er klar over at man blir forsøkt lurt, og lurer lureren tilbake? ;)

Hvis Element trekker 5-6 transjer og kursen synker med 0,5 NOK per trukket transje ender vi opp ca 200 millioner aksjer ink warrants. Selskapet behøver ikke trekke mer, men hvis det gjøres kan vi snakke rundlurt.

Gitt 200 mill aksjer i selskapet for AMI i produksjon, OMM og et fungerende token-prosjekt er det noe jeg kan leve med.
Innlegg av: nopetter (13.06.18 12:18 ), lest 953 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

torhh

kan du fortelle meg hvordan canamex i usa har fått til denne gjennomføringen, hvis dette var svindel slik du påpeker. det samme opplegget kommer element med innen kort tid og Statoil/equinor innen utgangen av 2018. Canamex er ikke i nærheten av noen produksjon slik Ambershaw skal være inne 3q 2018??


https://canamexgold.com/goldusa/

Initial Security Token Offering (STO) for GOLDUSA Tokens
Your opportunity to be part of the “Gold Standard” in the new wave of gold-asset-backed security token offerings

The mega trend in crypto is the emergence of tangible asset backed Security Tokens. Tokenization of tangible assets, like Gold and Silver, will eat the world. Blockchain deployed security tokens are the future of digital finance and the future of global capital markets. The GOLDUSA security token offering (STO), is asset backed by physical gold metal royalty streams. The offer price is around 40% discount to the spot price of gold, but only for a limited time. We invite you to join the next mega trend of the crypto revolution, with the GOLDUSA security token leading the way and setting the standard for asset-backed security tokens.Innlegg av: hakketrua (13.06.18 12:42 ), lest 867 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

nopetter,

du blander kortene. Token-prosjektet i seg selv er ikke svindel, men alt annet, i følge torhh.

Innlegg av: badkrukan (13.06.18 12:43 ), lest 864 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE er det svindel????? les

1,8
Innlegg av: nopetter (13.06.18 12:59 ), lest 819 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

hvis tokens prosjektet ikke er svindel mens det andre WP og pre salget er svindel. så forstår ikke jeg hva som er hva
Innlegg av: rischioso (13.06.18 14:08 ), lest 710 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les


Han torh har kanskje ikke tatt medisinen sin - nei det kan han jo ikke ha gjort for PCIB har jo ikke fått godkjent noe som helst så da er vel det også svindel...:)
Innlegg av: nopetter (13.06.18 14:57 ), lest 622 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

jeg er rystet over hva finanstilsynet klarer å lire av seg. når man i samme dokumentet går ut å advarer mot kryptovaluta, har man da ikke skjønt forskjellen mellom de forskjellige instrumentene i denne teknologien.

eksempelvis så brukes nå blockchain teknologien med ethereum som plattform som et kommunikasjonsmiddel å bygge systemer på blockchain eksempelvis i bil industrien særlig førerløse biler.

CapGemini skrive i denne annonsen at denne teknologien er kommet for å bli og når denne vil bli full implementert i det daglige liv

https://www.dn.no/annonseinnhold/Capgemini/2018/05/07/1521/blockchain-et-sporsmal-om-nar-ikke-hvis

https://www.capgemini.com/no-no/2018/02/blockchain-based-innovations-are-radically-transforming-the-energy-and-utility-industry/
Innlegg av: rischioso (13.06.18 15:08 ), lest 580 ganger
Ticker: ELE
Endret: 13.06.18 15:10

RE^2: ELE er det svindel????? les


nopetter,

hva annet er å forvente...men enig i at hvis man er sitt ansvar bevisst så skulle man ikke ha uttalt seg på generelt grunnlag om noe man tydeligvis ikke har satt seg inn.

Statlige organer er vel ikke akkurat kjent for å være de som er først ute med ting, men det komiske er jo at veldig snart er de selv en del av kryptoverden uavhengig om de vil eller ei så når den tiden kommer så kunne det jo ha vært artig å sendt det skrivet i retur...:)
Innlegg av: Sovjetlars (13.06.18 15:15 ), lest 546 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? lesTrådstarter er en fullstendig KLOVN

Kommer med selvfølgeligheter fra Finanstilsynet og presenterer det som noe radikalt

«et alert medlem på Xtrainvestor»ELEMENT kommer til å kjøre flere ICO/TGE for sine respektive naturressurser under Norsk jurisdiksjon fremover enten Finanstilsynet eller andre folk på «alerten» liker det eller ikke.


ELEMENT er uten tvil et av selskapene på Oslo børs for øyeblikket med størst potensiale
Innlegg av: nopetter (13.06.18 15:20 ), lest 524 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

dette minner meg litt om da vi her på berget var på ræv og ble forbigått av utlendingene i nasjonalsporten langrenn og hopp

det gikk minst 10-15 år før vi oppdaget at det de drev på med var framtiden. vi nektet å tro på noe annet enda vi ble slått gang på gang

DNB Equinor BP Shell Halliburton Maersk osv osv har skjønt dette men ikke finanstilsynet. de ser på blockchain kun som en uærlig måte å drive transaksjoner med.


å du hellige jul
Innlegg av: rischioso (13.06.18 15:28 ), lest 496 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE er det svindel????? les


Det er en kjent sak at det ikke er det enkleste å skulle drive innovasjon i nordens siste sovjetstat og av samme grunn var det vel at valget falt på Estland - selskapet burde kanskje vurdere å følge den planen...:)
Innlegg av: nopetter (13.06.18 15:42 ), lest 460 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

merk deg en ting, meglerforetakene og finanshusene ser på denne teknologien med asset backed tokens som en ren konkurrent de sitter garantert å nører opp i bakgrunnen gjennom sine kanaler

Innlegg av: rischioso (13.06.18 15:46 ), lest 461 ganger
Ticker: ELE
Endret: 13.06.18 16:03

RE^2: ELE er det svindel????? les


Ja, du har helt rett i det - vi så jo hvordan verdens bankvesen først reagerte, men de har nå tatt til fornuften og selv banker kjører jo nå sine egne TGE-er...:)

https://foundico.com/ico/european-crypto-bank.html

https://foundico.com/ico/onasander-investment-bank.html

https://foundico.com/ico/world-bit-bank.html

https://foundico.com/ico/bankllect.html

https://foundico.com/ico/sme-banking-platform.html

https://foundico.com/ico/forty-seven-bank.html

https://foundico.com/ico/block-bank.html

https://foundico.com/ico/bankera.html

https://foundico.com/ico/mobile-money-remittance-system-by-bank4you-group.html

https://foundico.com/ico/bank-of-memories.html

https://foundico.com/ico/solar-bankers.html

https://foundico.com/ico/global-crypto-bank.html

Kilde:

https://foundico.com/

------------

https://bitcoincryptobank.com/

------------

Når kommer neste sentralbank med krypto penger?

http://www.finansit.no/blogg/66-nar-kommer-neste-sentralbank-med-krypto-penger.html

-------------

Så har vi finanstilsynet som mener at alt de ikke kjenner til er farlig så det advarer de mot for å være på den sikre siden...:)
Innlegg av: nopetter (13.06.18 16:16 ), lest 361 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

nå er vi litt på jodet men ok :)

'det ble skrevet på Bloomberg for en tid tilbake at coinbase og en til hadde søkt finanstilsynet i usa om en banklisens. dette er ikke blitt bekreftet av coinbase


dette er lite kjent her på berget, denne kom i 2017

https://www.coindesk.com/norways-internet-skandiabanken-launches-coinbase-integration/
Innlegg av: making$ (13.06.18 16:25 ), lest 327 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Nettbank nede!!! Hva ble sluttkurs?
Innlegg av: nopetter (13.06.18 16:27 ), lest 323 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

3,79

de feige jævlan trakk den samme ordren som var oppe i går på 161k på 3,55
Innlegg av: rischioso (13.06.18 16:37 ), lest 281 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE er det svindel????? les


nopetter,

på jordet..??… Jeg tok kun et kjapt snapshot fra foundico og så i ettertid at jeg hadde fått med meg litt av hvert....:)

Har du ikke fått med deg denne?

https://wbb.io/

Innlegg av: nopetter (13.06.18 16:42 ), lest 264 ganger

RE^1: ELE er det svindel????? les

Jeg mente at nå var jeg på jordet eller ut av kurs siden jeg la ut link til Coinmarketcap som ikke hadde noe med asset backed token

Kunne bli misforstått ;)
Innlegg av: rischioso (13.06.18 16:45 ), lest 256 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE er det svindel????? les


Du er ikke på jordet - det er trådstarter som virker å være det...:)