Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Fiskeri og oppdrett
Innlegg av: Silberman (01.06.18 17:57 ), lest 1989 ganger
Ticker: mhg
Endret: 01.06.18 18:20

MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Starter en ny tråd, da den forrige var full.

Denne uken har lakseaksjene falt en del som følge av fall i spotprisen. Neste uke forventes prisen å bli omkring:

•3-4 kilo 53-54 kroner
•4-5 kilo 53-55 kroner
•5+ kilo 57-60 kroner

Prisen har falt 30 pst. på to uker, og dette kan vise seg å være en kortsiktig bunn. Svaret får vi i slutten av neste uke.
Innlegg av: Silberman (01.06.18 18:08 ), lest 1272 ganger
Ticker: mhg
Endret: 01.06.18 19:02

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

En annen, og langt mer positiv, nyhet i dag var at Stortinget pålegger regjeringen å utrede ny lakseskatt med en NOU. Dette var en meget positiv utvikling i den saken. Det klart dårligste alternativet ville vært dersom skatteembetsverket i Finansdepartementet alene fikk utforme en slik skatt. Nå blir det i stedet en bred prosess der represententer fra næringen vil være tett involvert.

En viktig føring for NOU-utredningen er også at konkurransekraften til næringen ikke skal svekkes. Skal denne føringen tas helt boksavelig betyr det jo faktisk at det er lite rom for å øke den samlede skattebelastningen for selskapene.

Merk dere også hvor bredt forankret vedtaket er. I tillegg til Arbeiderpartiet og KrF, har alle de tre regjeringspartiene sluttet seg til det. Det som i praksis har skjedd her er at politikerne på Stortinget har irettesatt embetsverket i Finansdepartementet, og gjort dem oppmerksomme på hvem det er som vedtar skattelovgivningen her i landet.

Jeg kan heller ikke se at det nå er mulig å innføre en ny skatt allerede fra 2020, som Finansdepartementet har skissert. Med NOU, høring, behandling, lovforslag og vedtak i Stortinget, er 2021 tidligste mulighet slik jeg ser det.

Silberman

------------------

– Klok beslutning om grundig utredning av lakseskatt


I dag ble det kjent at Næringskomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling til et forslag fra SV om innføring av en ny produksjonsavgift på laks og ørret. Det er ikke flertall for å innføre en produksjonsavgift.

https://ilaks.no/klok-beslutning-om-grundig-utredning-av-lakseskatt/
Innlegg av: Silberman (01.06.18 19:00 ), lest 1211 ganger
Ticker: mhg
Endret: 01.06.18 19:14

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Her er vedtaket:

"Stortinget ber regjeringen om å nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder produksjonsavgift og grunnrentebeskatning/ressursrenteavgift. Ett av målene med utredningen er at vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen også når det ikke er vekst. Utredningen må også vurdere den internasjonale konkurransesituasjonen for havbruksnæringen, forutsetninger for lønnsomhet, risikoen ved biologisk produksjon i sjø, samt hvordan skatte- og avgiftssystemet påvirker sysselsettingen og industrialisering i Norge og forholdet mellom norsk og utenlandsk eierskap. Beskatningen må innrettes slik at næringen har et godt grunnlag for kunnskapsutvikling, innovasjon, investeringer og bærekraftig vekst."
Innlegg av: xLax (05.06.18 14:13 ), lest 990 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Få tegn til gevinstsikring dagen før SSB tallene for alvor skal vise de påståtte 30% fall i kilopris vi skal ha sett? MHG går jo faktisk flatt! Noe som skurrer her?
Innlegg av: delta (05.06.18 14:35 ), lest 983 ganger
Ticker: mhg
Endret: 05.06.18 14:36

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

xLax (05.06.18 14:13 )
Det er ikke SSB-tallene denne uken som skal vise det (for øvrig er heller ikke SSB en spotprisindikator). Det er Fishpools spotprisstatistikk for inneværende uke som kommer tirsdag neste uke som er målestaven. Den er også kalt Nasdaq Salmon Index (NSI). For det er spotleveranser for inneværende uke som angivelig kan komme ut rundt kr. 55.
Innlegg av: xLax (05.06.18 14:48 ), lest 979 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Joda. Blir sikkert enda finere neste uke (eller kanskje ikke?). Men spotraset begynte vel tidsnok til at det også burde sette et solid merke på morgendagens tall.
Ellers er det jo like påfallende hvor lite de tyngste og beste som Bakka og MHG lar seg affisere dette 30% fallet da..
Innlegg av: xLax (06.06.18 08:19 ), lest 933 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

I veke 22 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 66,17 kr/kg, ein nedgang på 10,2 prosent samanlikna med veka før.

Så får vi se hvor "overraskende" disse tallene var. Oppgangen i flere lakseaksjer igår tyder jo på at dette er tatt høyde for.
Bortsett fra som med AUSS da, som har flere bein å stå på enn laks!

Kanskje er det fordi volumet øker? Fortjenesten hentes inn igjen her?

Eksportkvantum for fersk laks i veke 22 enda på 16 826 tonn, 9,5 prosent meir enn i veka før då volumet var 15 363 tonn.

Så volumet er høyere enn ifjor og prisen er praktisk talt identisk.
Innlegg av: børst (07.06.18 16:13 ), lest 873 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Skulle ikke MHG falle framover, på grunn av prisfallet? Går jo feil vei - oppover!
Innlegg av: delta (07.06.18 16:42 ), lest 865 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

børst (07.06.18 16:13 )
Spotpris for inneværende uke hørtes ut til å kunne bli rundt kr. 55 iht. rapporter forrige fredag. Antakelig blir virkelige priser for inneværende uke høyere. Og i morgen vil imarkedet.no, TDN Finans og Reuters antakelig rapportere om prognose om over kr. 60 for neste uke. I en oppdatering i dag skriver DnB at de antar kr. 65 neste uke. Pareto skriver i dag at de antar kr. 61 neste uke. Da vil nok lakseaksjer ikke være så nedtunge på kort sikt.
Innlegg av: xLax (08.06.18 11:18 ), lest 831 ganger
Ticker: mhg
Endret: 08.06.18 11:24

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Ser ut til at delta får rett. Alfalaksen mhg stimer 45 grader rett opp uten nøling.

Bakka fortsetter oppturen fra igår og salmar er også i siget mot ATH.

Sinkene, de som har steget minst og falt mest i det suste er som vanlig auss/Lsg.

Gsf er nok straks over 90 igjen
Innlegg av: milk (08.06.18 12:56 ), lest 803 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

AUSS og SSC er de eneste som har steget mer enn 40% siden nyttår. MHG ligger på skarve 20%....
Innlegg av: delta (08.06.18 13:39 ), lest 798 ganger
Ticker: mhg
Endret: 08.06.18 13:41

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Da har ilaks.no vært ute med fredagens spotprisoppdatering. Når man leser der, høres det ut som nivået for 4-5 er rundt kr. 65 for levering neste uke etter at prisene synes å være høyere for leveringer inneværende uke enn indikert forrige fredag. Prisen i snitt for all fisk levert har i det siste vært 1-2 kr lavere enn for 4-5 kg's fisk. I perioder av året bruker snittet være ganske nær prisen for 4-5.
Innlegg av: xLax (08.06.18 13:46 ), lest 782 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Se heller i et årsperspektiv milk. Mhg er litt treg men langt mindre volatil og ekstremt mye mer likvid enn feks spekulative Ssc. Slikt har en pris. Mhg er likefullt opp mer enn feks Lsg siste året. Er det rimelig?
Innlegg av: milk (08.06.18 14:12 ), lest 787 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

xlaks! MHG har steget 11% siste året. LSG har steget 16%.... Men som jeg og styret i LSG har påpekt,kursen gjenspeiler ikke verdien i selskapet. En kursøkning i LSG kan påregnes i nærmeste fremtid,tror jeg :-)
Innlegg av: Silberman (08.06.18 21:40 ), lest 762 ganger
Ticker: mhg
Endret: 08.06.18 21:59

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Det er for tiden enorm vekst i lakseeksporten fra Chile til Kina. Fra første kvartal i fjor til første kvartal i år økte eksporten nesten 100 pst., målt i volum. Det er også en voldsom vekst til Russland. Denne er opp 60. pst.

De fem største markedene for chilensk laks er nå Japan (26 pst.), USA (25 pst.), Brasil (13 pst.), Russland (9 pst.) og Kina (5 pst.).

Denne utviklingen er svært positiv. En effekt er at det amerikanske markedet blir strammer enn det ellers ville blitt. En annen effekt er at chilensk laks nå gjør en kjempejobb med å utvikle det kinesiske markedet. Dette vil norsk laks etterhvert dra nytte av. Og det er selvsagt positivt for MHG at det går bra i Chile. MHG er landets fjerde største produsent av laks.

Silberman

https://www.undercurrentnews.com/2018/06/07/chilean-salmon-exports-to-china-double/
Innlegg av: milk (08.06.18 22:00 ), lest 740 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Silberman! Jeg kan være enig i noen av dine påstander,men Chile sliter fremdeles med å renvaske sin industri...
Innlegg av: xLax (09.06.18 00:20 ), lest 722 ganger
Ticker: mhg
Endret: 09.06.18 00:27

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Milk milk. Vet ikke hvor du henter data fra men ose sier at mhg er opp 23 % og Lsg 18% siste år

Forøvrig er «alltid grusomt overprisede» Bakka opp 47% siste åt :-)
https://www.oslobors.no/ob_eng/markedsaktivitet/#/details/OSLSFX.OSE/overview
Innlegg av: milk (09.06.18 07:45 ), lest 695 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Tallene fins i ordrebøkene til hvert selskap. Står under historikk!
Innlegg av: Silberman (09.06.18 08:54 ), lest 694 ganger
Ticker: mhg
Endret: 09.06.18 09:21

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Tar også med prisene som forventes for neste uke. Disse er opp omtrent 10 kroner fra forrige fredag. Da er fasiten at dette ble en kortsiktig bunn for prisen. Det samme var tilfellet for lakseaksjene.

-----------------

Voldsom rekyl etter to ukers prisfall

På to uker styrtet lakseprisen ned 30 prosent. Nå spretter den opp igjen.

– På grunn av oppgangen skal vi ikke kjøpe noe idag, sier en innkjøper for en foredlingsbedrift på kontinentet.

Han viser til en pris til oppdretter «et stykke opp på 60-tallet». – 63, 64 og 65 kroner for 3-6 kilo.
...

https://ilaks.no/voldsom-rekyl-etter-to-ukers-prisfall/
Innlegg av: Silberman (11.06.18 14:55 ), lest 590 ganger
Ticker: mhg
Endret: 11.06.18 15:29

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Lusenivået i Norge er nå på det laveste siden 2013. Lakseselskapene kan komme til å overraske på kostnadssiden i år.

Silberman
Innlegg av: delta (13.06.18 10:23 ), lest 499 ganger
Ticker: mhg
Endret: 13.06.18 10:24

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Dette er en vekstprognose for global lakseproduksjon som vil kunne understøtte svært gode laksepriser:

"Avtroppende leder i Nutreco, Knut Nesse, mener den globale veksten i lakseproduksjon vil bli mer en doblet fra dagens nivå innen 2020.

- Frem til 2012 vokste lakseproduksjonen globalt med hastighet på 6 %. I dag er veksttakten kun på 1,4 %. Men vi forventer at den vil nå 3,4 % innen 2020, sier Nesse."


Kilde:
https://www.kyst.no/article/mener-veksten-i-lakseproduksjonen-vil-dobles-innen-faa-aar/
Innlegg av: Silberman (14.06.18 17:43 ), lest 433 ganger
Ticker: mhg
Endret: 14.06.18 22:37

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Kina selger seg dyrt, og stikker fortsatt kjepper i hjulene for norsk lakseeksport. Jeg tror ikke det tar slutt før en frihandelsavtale er på plass. Det kan ennå ta en god stund.

Men chilensk og skotsk laks går rett gjennom. Dette er en fordel for MHG som har stor virksomhet i alle de store produsentlandene. Nå har de startet med med direkte flytransport fra Skottland til Kina. Gleder meg til 2025, da de etter planen har 2000 Supreme Salmon restauranter i Kina som omsetter for 20 mrd. kroner.

Silberman

----------------

Marine Harvest starter direkteflygninger fra Skottland til Kina

Marine Harvest sendte 161 kasser (cirka 3,3 tonn) fersk laks på Hainan Airways’ første flytur fra Edinburgh til Beijing.

https://ilaks.no/marine-harvest-starter-direkteflygninger-fra-skottland-til-kina/
Innlegg av: aksjeguru2007 (15.06.18 11:35 ), lest 343 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

250 SJØMATPRODUKTER FRA 1.JULI

Oslo (TDN Direkt): Kina reduserer satsene på en rekke sjømatprodukter, inkludert fryst makrell og hyse, samt fersk og fryst laksefilet fra 1. juli 2018, melder Norges sjømatråd, fredag.

De nye tollsatsene innebærer at en rekke norske sjømatprodukter fra 1. juli vil få redusert importtoll.

For produkter som fryst makrell går tollsatsen fra 10 til 7 prosent. Innen hvitfisk er fryst hyse, sei og lysing blant produktene som får redusert tollsats fra 12 til 7 prosent. Tollsatsene for flere foredlede produkter blir også redusert, opplyses det.

Som følge av endringene i tollsatsene vil midlertidig importtoll for 210 utvalgte produkter bli fjernet hvorav tre sjømatprodukter, levende eller fersk hummer og krabbe (ikke snø- eller kongekrabbe) samt geoduck/elefantsnabelskjell.

Midlertidige tollsatser for produkter som ikke direkte er nevnt blant de 210 produktene, videreføres. Dette gjelder blant annet fryst atlantisk laks som fortsatt vil ha 5 prosent midlertidig toll, og fryst atlantisk torsk med 2 prosent midlertidig toll.

Justeringen er begrunnet med Kinas pågående arbeid for å åpne opp for økt handel.
Innlegg av: xLax (15.06.18 13:39 ), lest 335 ganger
Ticker: mhg
Endret: 15.06.18 14:35

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Innlegg av: Silberman (16.06.18 14:28 ), lest 290 ganger
Ticker: mhg
Endret: 16.06.18 22:06

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Litt ulike signaler for spotprisen akkurat nå. I Norge forventes det at prisen neste uke faller en del fra denne, mens i UK oppgis den å være økende. Merk dere også hvor høye prisene endte denne uka. Spådommen var omkring 63, mens fasiten ser ut til å ha blitt noe sånt som 67. Jeg blir ikke overrasket om prisen "overrasker" på oppsiden neste uka også.

Lakseaksjene falt på formiddagen fredag, før de styrket seg igjen mot børsslutt.

Silberman

---------------

Scottish salmon prices remain firm, while Norwegian set to dip

The spot price of Scottish farmed Atlantic salmon is set to rise week-on-week in week 25 of 2018, commencing June 18, one processing source told Undercurrent News.

Scottish salmon sized 4-6 kilograms remains "well over £7.00 [per kg]," this source said, noting that prices were down compared to levels of £8.20-£8.40/kg seen around a month ago, but were up week-on-week.

This buyer also said the price of Norwegian salmon delivered to Scotland is looking likely to rise in price by £0.60/kg, to around £6.80/kg. He added he wasn't buying as much Scottish salmon at the moment due to availability and size issues, and that larger fish were "really expensive" at the moment.

Meanwhile, Reuters reports the price of Norwegian farmed salmon could fall by as much as NOK 11 to NOK 57-58/kg for deliveries in Oslo in week 25.

Prices for this week ended at around NOK 66-69/kg, higher than the NOK 63-64 producers and distributors had predicted.

https://www.undercurrentnews.com/2018/06/15/scottish-salmon-prices-remain-firm-while-norwegian-set-to-dip/
Innlegg av: aksjeguru2007 (22.06.18 11:09 ), lest 97 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Da vet vi hva MHG skulle bruke pengene til....
Marine Harvest får kjøpe kanadisk oppdretter for 2,1 milliarder kroner
Det kanadiske konkurransetilsynet har ingen innsigelser mot at Marine Harvest kjøper opp Northern Harvest.
Det melder Marine Harvest i en børsmelding fredag morgen.

– Dette betyr at vi kan fortsette med å fullføre transaksjoner, skriver Marine Harvest i meldingen.

Det var lille julaften i fjor at det ble bekreftet at Marine Harvest bladde opp 2,1 milliarder kroner for Northern Harvest.

Under gransking
Kort tid etter, i romjulen, opplyste det lokale konkurransetilsynet at oppkjøpet skulle granskes.

Prosessen var ventet å ta opptil ett år, men nå seks måneder senere er det klart at Marine Harvest får lov til å kjøpe den kanadiske oppdretteren.

Søker 13 nye konsesjoner
Northern Harvest har 45 oppdrettskonsesjoner i Newfoundland og New Brunswick. Selskapet har inne søknader om ytterligere 13 konsesjoner.

Med 60.000 tonn av lakseproduksjonen fordelt mellom selskapene, utgjør dette under en tredjedel av Canadas lakseproduksjon.


https://sysla.no/fisk/marine-harvest-far-kjope-kanadisk-oppdretter-21-milliarder-kroner/
Innlegg av: milk (22.06.18 11:59 ), lest 84 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Det vil gå med en del fisk før man har tjent inn 2000 millioner;-) Nå er det om å gjøre at det blir gode priser på laks de neste åra,og ikke minst at produksjonen går knirkefritt...
Innlegg av: xLax (22.06.18 14:30 ), lest 66 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Går nok bra dette skal du se milk. Lsg har nå passert den nøkternt prisede kjempen mhg siden samme tid ifjor!
Innlegg av: milk (22.06.18 15:24 ), lest 60 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Nå har både LSG og MHG en forholdsvis høy gjeldsrate. Jeg synes ikke at analytikerne er spesielt dyktig til å regne på dette. LSG forsvarer gjelden greit og er lavt priset. Nå skal MHG gjennom samme "spissrot" gangen i markedet. Kursen vil nok falle før de kan presentere positive tall eter oppkjøpet,som vil svi på pungen;-)
Innlegg av: aksjeguru2007 (22.06.18 16:56 ), lest 45 ganger
Ticker: mhg

RE^2: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Du snakker som om kjøpet til MHG skal nedskrives på 1 år....
Innlegg av: Silberman (22.06.18 20:04 ), lest 37 ganger
Ticker: mhg
Endret: 22.06.18 21:19

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Kjøpet av Northern Harvest var virkelig en godbit. Det er det største kjøpet i laksebransjen siden Mitshubishi kjøpte Cermaq i 2014. Og takket være at Ingalls-familien ikke ville selge til Cooke, fikk MHG selskapet til en oppsiktsvekkende god pris. Tilsvarer omtrent 2/3-deler av det det ville kostet å kjøpe et tilsvarende børsnotert selskap i dag.

Nå kan man bare glemme å gjøre så bra kjøp. Tvert i mot må man regne med at det dukker opp noen kinesere som kjøper selskapene til priser ingen andre forstår noe av.

Slik jeg ser det er Kanada verdens beste område for oppdrett av laks. I motsetning til Norge er produksjonen lav i forhold til det nære markedet. Og de har et konkurransefortrinn på norsk og chilensk laks gjennom mellom 5 og 10 kroner lavere transportkostnader. Det vil aldri komme noe, verken oversjøisk eller på land, som kan konkurrere prismessig.

Silberman
Innlegg av: delta (22.06.18 20:46 ), lest 12 ganger
Ticker: mhg

RE^1: MHG - Utvilkingen frem mot høsten

Silberman (22.06.18 20:04 )
Over tid har MHG hatt omtrentlig samme EBIT pr. kg i Canada og Norge. Canada er bra, som du sier.