Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Fiskeri og oppdrett
Innlegg av: milk (11.05.18 20:47 ), lest 1769 ganger
Ticker: LAKS

LSG. Del 2

Tråden var full,ble bare tull!
Innlegg av: siko (11.05.18 21:04 ), lest 1213 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Takk for ny tråd, milk. Det blir bare rot når innleggene overgår 100.
Og takk for at du fant frem styrets innsigelse vedr. kursen. :-)
Var visst noen som lurte fælt på om sånt gikk an..

Ser at Delta antyder det ikke blir noen rettet emisjon. Antatt fordi ingen grunn fremhever seg.
Og det kan godt være.
Men av en eller annen grunn har jeg en følelse av at det blir en fordi selskapet ønsker å styrke egenkapitalen. Av en eller annen grunn, igjen.
Derfor lurte jeg litt på hva rabatten kunne bli.
Vi får se.

Nå tar jeg kvelden.
Ha en fin kveld.
Innlegg av: delta (11.05.18 21:18 ), lest 1205 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

siko (11.05.18 21:04 )
LSG styrker egenkapitalen gjennom å tjene penger som hakka møkk de nærmeste årene.
Innlegg av: upsidedown (13.05.18 14:34 ), lest 1138 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Det kan bare være en grunn for emisjon på dette tidspunktet, og det må være styrking av kapital for et nytt oppkjøp. Kan ikke se noen annen grunn, siden selskapet tjener flust per dato.
Innlegg av: upsidedown (13.05.18 14:35 ), lest 1137 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Det kan bare være en grunn for emisjon på dette tidspunktet, og det må være styrking av kapital for et nytt oppkjøp. Kan ikke se noen annen grunn, siden selskapet tjener flust per dato.
Innlegg av: milk (13.05.18 15:33 ), lest 1129 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Først ble det en splitting av aksjer,uten at det har noen stor betydning for aksjekursen. Nå snakkes det om en emisjon! Det er også forslag om kjøp av egne aksjer..... Kan det være at de vil bli kvitt AUSS? En klamp om foten mener jeg!!
Innlegg av: aksjeguru2007 (13.05.18 16:44 ), lest 1116 ganger
Ticker: LAKS

RE^2: LSG. Del 2

Forslag / tillatelse om kjøp av egne aksjer er standardoppsett på alle GF, og videreføres fra år til år.
Jeg tviler på at LSG på noen som helst måte kan diktere AUSS.
Styrkeforholdet er vel heller omvendt, med AUSS i førersetet, og en eierandel i LSG på 52,69%.
Innlegg av: xLax (13.05.18 17:48 ), lest 1118 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Det var en tid mye snakk om freddys mhg. I forhold til auss sin Lsg eller six seis (hvem står egentlig bak?) sin Ssc (70%) blir det jo komisk. Men ikke mer komisk enn at disse selskapenes store eiere er hovedårsak til at kursene her lagger!?
Innlegg av: aksjeguru2007 (13.05.18 18:47 ), lest 1101 ganger
Ticker: LAKS

RE^2: LSG. Del 2

Her litt info om hvem som står bak de 70 % eierskap i SSC.
https://ilaks.no/ukrainer-strammer-grepet-om-the-scottish-salmon-company/
Innlegg av: xLax (13.05.18 18:54 ), lest 1107 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Ok. Da gir det jo betydelig større mening å snakke om Yuris Ssc enn fredriksens mhg. Rart ikke media har lagt seg til det? Men det skrives jo så lite om ssc..
Innlegg av: aksjeguru2007 (13.05.18 20:00 ), lest 1090 ganger
Ticker: LAKS

RE^2: LSG. Del 2

He-he....kanskje det lukter litt "mafia" når en ukrainsk bankmann kan sitte på 70 %.
Innlegg av: milk (13.05.18 21:41 ), lest 1081 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Prøv å få AUSS under 50% ,det er mitt forslag til styret... Da må x antall aksjer skifte eiere. En emisjon og oppkjøp av egne aksjer er en vei å gå. Kanskje den eneste!!!
Innlegg av: aksjeguru2007 (14.05.18 00:34 ), lest 1050 ganger
Ticker: LAKS
Endret: 14.05.18 00:35

RE^2: LSG. Del 2

milk, ville du, som største eier i et privat børsnotert selskap, sørget for å sette inn et styre som ikke hadde en overvektskontroll som reflekterte eierskapsfordelingen?
Innlegg av: milk (14.05.18 11:15 ), lest 1026 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Svaret er nei! Men disse to selskapene har hvert sitt styre. Det burde være i alles interesse at AUSS selger seg ned i LSG. Styresmedlemmer kan skiftes ut eller omrokkeres.
Innlegg av: siko (14.05.18 12:45 ), lest 1015 ganger
Ticker: LAKS
Endret: 14.05.18 12:46

RE^1: LSG. Del 2

Mulighet 1.

<< Det vil også i fremtiden kunne oppstå situasjoner hvor styret finner at markedets prising av selskapets aksjer ikke
gjenspeiler selskapets underliggende substansverdier, selskapet har god egenkapital og likviditet og styret vurderer
investering i egne aksjer som attraktivt. Kjøp av egne aksjer vil i en slik situasjon kunne bedre avkastningen for
selskapets investorer samtidig som aksjemarkedet generelt vurderer kjøp av egne aksjer som positivt ut fra den
signaleffekten dette gir vedrørende ledelsens tro på selskapets fremtidsutsikter

-----

Altså ved lave kurser (selskapets synspunkt) blir dette et reelt alternativ.


Vedr rettede emisjoner.
Delta.
Det kan være grunnlag for sådant selv om et selskap tjener penger. Som det fremgår i vedlagt link gir selskapet noen grunner.
Jeg aner ikke hva GF lander på. Bare at det er en mulighet man ikke kan bortse fra.

-------

Mulighet 2

<< Den 23. mai 2017 tildelte generalforsamlingen styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000
ved nytegning av inntil 50.000.000 aksjer ved rettede emisjoner. Fullmakten gav adgang til å fravike fortrinnsretten og
omfattet fusjon.
Fullmakten ble ikke benyttet i 2017. Styret finner det hensiktsmessig at tilsvarende styrefullmakt videreføres, herunder
styrets adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett. Det forventes fortsatt strukturendring og internasjonalisering
i selskapets bransje. Lerøy Seafood Group ASA vil følgelig fortløpende vurdere organisk vekst, mulige
aksjesparingsprogram for ansatte, mulige oppkjøps- og fusjonsalternativer samt mulige allianser som kan gi
grunnlaget for videre lønnsom vekst, både for å kapitalisere på de verdier som er skapt samt posisjonere seg for videre verdiskaping>>

------

Syns det er litt rart at Delta virker så sikker på at noe sådant ikke vil skje innenfor gitte alternativer? Alternativene er like så gode i gode tider som dårlige, Delta. Kanskje mest det første.

Jeg for min del syns det er greiest å avvente, syns det er for tidlig å være sikker her.

Innlegg av: delta (14.05.18 13:07 ), lest 1006 ganger
Ticker: LAKS
Endret: 14.05.18 13:08

RE^1: LSG. Del 2

siko (14.05.18 12:45 )
Det jeg mener, er at forslaget framlagt for generalforsamlingen, er helt normalt og gir styret fullmakter om de skulle se det forretningsmessig fornuftig å anvende dem. Det blir nok vedtatt på GF. Men man kan ikke lese at noe spesielt er i gjære nå av den grunn.
Innlegg av: xLax (14.05.18 13:58 ), lest 995 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Lsg seiler forøvrig nå kuriøst nok opp som laksen med mulig størst oppside etter at taperlaksen Ssc er rehabilitert kursmålsmessig.
Innlegg av: delta (14.05.18 14:06 ), lest 995 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Hvis mønsteret med nedgraderinger og kursavstraffelse skal fortsette, står GSF og SALM for tur de neste dagene siden de legger fram Q-rapporten i morgen. Skjønt det er så mange salgsanbefalinger i SALM nå at det skal godt gjøres å få så mange ekstra nedgraderinger her.
Innlegg av: siko (14.05.18 16:48 ), lest 976 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Vedr. Delta 13:07

Nå har ikke jeg fulgt så nøye med styrets uttalelser i forkant av generalforsamlinger endel år tilbake i tid.

Men skal vi tolke noen av debattantene her inne så virket det ikke å være en "dagligdags" uttalelse at man rett og slett syns kursen er for lav.
Og nettopp på den bakgrunn - om de mener det, så ville det vel ligge et signal om nettopp gjenkjøp av egne aksjer - skal vi si etter styrets oppfatning litt på billigsalg?

I motsetning til deg så syns jeg man kan lese et signal her ut ifra det.

Du har videre rett i at de tjener bra. Men jeg har aldri hørt om et selskap som ikke vil ha mer? Især om de har noe ekspansjon i kikkerten, som trengs ytterligere kapital?
Jeg vet strengt tatt ikke allverden om selskapet. Men de driver med mangt og meget, deriblant oppdrett av leppefisk. Økning her? Oppkjøp av noe(n)?

Vi får se, det eneste vi vet er at en reaksjon kan komme momentant etter GF.
Innlegg av: xLax (15.05.18 11:02 ), lest 922 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Da spriker det for mye mellom auss og Lsg igjen. Er det auss som skal ned igjen denne gangen også?
Innlegg av: siko (15.05.18 13:29 ), lest 904 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

LSG faller i skrivende stund ytterligere.
Fortsetter den fallende trenden så er det vel ikke utenkelig med styregrep for styrking av aksjen?
Innlegg av: milk (15.05.18 14:45 ), lest 900 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Jeg er ganske sikker på at det vil bli tatt grep 23.Mai. Hva enden på visa blir,er ikke godt å si! Kanskje styreleder selger alle sine aksjer i protest ;-) Tar en "Skottish salmon" vri..... PS.kursen i SSC steg etter at styreleder solgte seg ut,kanskje ikke helt etter planen :-))
Innlegg av: aksjeguru2007 (15.05.18 14:49 ), lest 893 ganger
Ticker: LAKS

RE^2: LSG. Del 2

Det er jo edruelig å selge etter at resultatet er kjent. Da kan enhver bedømme de faktiske realitetene.
Markedet har tydeligvis likt resultatet, uavhengig av styrelederen sin exit.
Kanskje det også er exit som styreleder?
Innlegg av: aksjeguru2007 (15.05.18 14:52 ), lest 892 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Lerøy har en brukbar omsetning i dag, og det er ikke utenkelig at en større aksjonær / fond selger seg ned / ut.
De som ev kjøper må jo også ha tro på bedre tider innen LSG.
Innlegg av: milk (15.05.18 17:04 ), lest 878 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Det blir uten tvil, krevende å sitte som styreleder i de respektive selskapene AUSS og LSG frem mot 23.Mai. Mange store aksjonærer vil kreve forandringer i eierstrukturen.. Derav forslag om oppkjøp av egne aksjer fra ledelsen i LSG. Da tenker jeg på AUSS som sitter som majoritetseier. Enten så må AUSS selge seg ned,eller så må de gå for en fusjon!
Innlegg av: aksjeguru2007 (15.05.18 19:36 ), lest 862 ganger
Ticker: LAKS

RE^2: LSG. Del 2

Oppkjøp av egne aksjer, og deretter slette de ville vært bra for aksjonærene.
Færre aksjer i omløp, og større verdi pr aksje.
Heller ikke utenkelig at LSG vil by på SSC, og delbetale med egne aksjer.
Innlegg av: aksjeguru2007 (16.05.18 11:14 ), lest 825 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Oppdrettslaks gir tydeligvis gullform til Brann, men gjør ikke for øyeblikket LSG til en gullinvestering.

https://www.kyst.no/article/oppdrettslaks-gir-gullform/
Innlegg av: xLax (16.05.18 12:19 ), lest 813 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

9% ned siste uke. Like mye som salmar men uten hundremillioners exit. Beste laksekjøp nå? det går da ikke så dårlig med torsken?
Innlegg av: milk (16.05.18 13:01 ), lest 805 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Billig nå! litt for mye spekulasjoner for tiden... Vi må nok legge 23.Mai bak oss før det blir vei i vellinga ;-)
Innlegg av: Wasto (16.05.18 18:15 ), lest 767 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Hvordan er utbyttene i LSG, Milk? Og LSG sånn generelt egentlig? Vet du har fulgt denne tett.
Jeg har ikke fulgt LSG på 2'ish år.
Vært i MHG og bakka når det kommer til oppdrett i 5 år, men vurderer sterkt plusse på med LSG.
Trenger ikke en voldsom analyse, men en "kjappis", om du har tid, lyst og gidd. :)
Innlegg av: milk (17.05.18 07:52 ), lest 721 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Forslag om utbytte er på ca 3%. Ikke noe å hoppe i taket for akkurat! ;-) LSG har ca 35% av omsetningen i hvitfisk. Kina reduserte tollen på frossen og fersk hvitfisk betydelig mer en for laks. LSG vil også få positiv synergieffekt ved å overføre eksporterfaringer fra laks til hvitfisk,noe som vil bedre resultatene fra HFISK og NWSF. Jeg har hele tiden ment at verdiene etter oppkjøpene av disse selskapene,ikke er blitt reflektert i aksjekursen. Noe selskapet også poengterer i innkallingen til GF. Der har de også forslag til grep de ønsker å ta i så måte. Forøvrig så vil en grunnskatt,som det er forslag om fra stortinget,ikke påvirke hvitfisk delen! Totalt sett så mener jeg at LSG er en av tre selskaper i sektoren med et stort potensiale....
Innlegg av: aksjeguru2007 (17.05.18 15:07 ), lest 684 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Kanskje dette er noe som LSG kan tenke seg å bruke penger på?

Auksjon av nye laksetillatelser
Auksjon av nye laksetillatelser har planlagt oppstart 18. juni.
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har fastsatt forskriftsbestemmelser om hvordan nye laksetillatelser skal tildeles gjennom en åpen auksjon, ifølge en melding fra departementet onsdag.

- Auksjonen har planlagt oppstart 18. juni 2018, sier fiskeriminister Per Sandberg i en kommentar.

De nye tillatelsene vil tildeles gjennom en åpen auksjon, hvor priser og vinnere i hvert produksjonsområde fastsettes over flere budrunder. Departementet har nå fastsatt forskriftsbestemmelser som de har hatt på høring.

- Vi har etter høringen besluttet å redusere bankgarantiens størrelse til to millioner kroner, slik at kostnadene ved å delta i auksjonen blir noe redusert sammenlignet med høringsforslaget, sier Sandberg.

Departementet opplyser at de vil gjennomføre tre informasjonsmøter for potensielle budgivere forut for auksjonen. De planlegges til 29. mai (Bergen og Trondheim) og 30. mai (Tromsø).

Videre fremgår det at det vil legge opp til en prøveauksjon 14. juni, der registrerte budgivere vil få mulighet til å prøve den nettbaserte auksjonsløsningen.

Auksjonen har planlagt oppstart 18. juni. Auksjonens gang vil avgjøre hvor lenge den vil vare. Tildelingen i auksjonen skjer gjennom en klokkeauksjon.

Næringsliv la
Innlegg av: aksjeguru2007 (17.05.18 15:10 ), lest 682 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

- Krevende å få tak i norsk laks godkjent for det kinesiske markedet

https://www.kyst.no/article/krevende-aa-faa-tak-i-norsk-laks-godkjent-for-det-kinesiske-markedet/
Innlegg av: milk (17.05.18 15:24 ), lest 685 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Det er nok ikke bare å by på nye tillatelser! De som er med på budrundene må dokumentere at de har godkjente sjøareal for å ekspandere... I Midt-Norge er det i ferd med å bli et problem. Sikkerhetsavstander og tidligere sykdomsbilde i området bør/skal tas i betraktning.... Det hele virker som nok et amatør stunt fra den sittende regjering for å loppe næringen for kapital. Man kan ikke begrense på den ene siden for så å legge ut nye tillatelser til høystbydende...
Innlegg av: aksjeguru2007 (17.05.18 15:52 ), lest 672 ganger
Ticker: LAKS

RE^2: LSG. Del 2

Ikke uenig i dine kommentarer.. ;)
Innlegg av: aksjeguru2007 (18.05.18 10:55 ), lest 597 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Litt "gammel" info:

Aksjonærinformasjon
Lerøy Seafood Group ASA hadde 5.606 aksjonærer per 31.03.18, sammenlignet med 5.297 ved
periodens begynnelse.
Austevoll Seafood ASA er selskapets hovedaksjonær og eier 313 942 810 aksjer. Det tilsvarer en
eierandel på 52,7 %. Selskapets 20 største aksjonærer eier totalt 73,3 % av aksjene i selskapet. LSG
eier totalt 297 760 (0,05 %) egne aksjer i konsernet.
Aksjekursen til Lerøy Seafood Group ASA har variert mellom NOK 38,17 og NOK 48,50 i første kvartal
2018. Ved inngangen til første kvartal var sluttkursen NOK 43,98 og ved utgangen av kvartalet var
kursen NOK 48,50.
Styret har foreslått at den ordinære generalforsamlingen, som avholdes den 23.05.2018, vedtar et
utbytte for regnskapsåret 2017 på NOK 1,50 per aksje. Utbyttet tilfaller registrerte aksjeeiere i Lerøy
Seafood Group ASA per 23.05.2018 og aksjene handles ex utbytte fra og med den 24.05.2018. Forutsatt
generalforsamlingens godkjenning av styrets forslag, blir utbyttet utbetalt den 04.06.2018.
Innlegg av: milk (21.05.18 15:27 ), lest 456 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Med tanke på dagens kurs,blir utbytte i underkant av 3%! På onsdag er det GF,et meget viktig sådan;-) AUSS kommer dagen etter. Da får vi nok en del svar. og kanskje noen overraskelser.....
Innlegg av: aksjeguru2007 (22.05.18 15:02 ), lest 384 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Nedgangen i laksesektoren svir litt i lommeboken for flere enn meg vil jeg tro?
Innlegg av: milk (22.05.18 16:43 ), lest 348 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Papirtap svir bare hvis man realiserer! Dette er forbigående ;-) Dog et dramatisk fall i GSF,for de som er inne i den!!
Innlegg av: siko (22.05.18 19:15 ), lest 319 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Sektoren kan umulig være så sterk og solid som jeg trodde.
Raset i GSF skjønner jeg ingenting av, riktignok tok DNB ut GSF av porteføljen, men over 10 % da mann!
En får søke trøst i Nordeas kursmål på 110 -Pareto har mål 105 var det vel, slik at den kommer vel endel tilbake.
Men dagens brede fall ga i hvert fall meg en vekker.
Så får tiden vise om det var en brøler å ikke selge SALM på 400 og GSF på 100.
Innlegg av: aksjeguru2007 (22.05.18 19:43 ), lest 309 ganger
Ticker: LAKS

RE^2: LSG. Del 2

Det er aldri feil å ta gevinst.
Å selge på topp og kjøpe på bunn er en kunst som svært få, om noen, behersker.
Innlegg av: siko (22.05.18 21:45 ), lest 295 ganger
Ticker: LAKS
Endret: 22.05.18 21:52

RE^1: LSG. Del 2

Det er ingen som behersker det fullt ut.
Å selge GSF nå for eksempel ville være å selge noenlunde på topp. Den muligheten finnes, da ville alt være såre vel. Jeg tror imidlertid GSF skal noe tilbake og opp, da ville det være feil å selge nå.

Syns det er vanskeligere å spå SALM. Velger å sitte over ex utbytte 06.06. Om den ikke av en eller annen merkelig grunn viser en klar ytterligere fallende trend fram til da, tenker at da vil fallet kunne bli mye etter ex dato. Bunnen bør være nådd nå om jeg våger å sitte over.

Forsåvidt bør fallet ikke vedvare mot ex dato i GSF heller 13.06, problematikken er de samme for begge for så vidt.

Aksjer med kvartalsvise utbytter har mye stabilere kurser enn årlige, alle burde hatt det.
Innlegg av: milk (23.05.18 06:04 ), lest 244 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Å treffe toppen ved et salg,er nok like mye flaks som kløkt! Leser en del tråder hvor enkelte priser seg lykkelig for å ha solgt på topp gang etter gang. Blank løgn!! Men det kan være litt enklere å treffe sånn ca bunn i en syklisk sektor. Jeg tror det er litt feil å kjøpe laks akkurat nå. Sommeren er en tid med utfordringer i bransjen. Negative nyheter kommer litt oftere,bla biologiske. Salmon lever farlig høyt nå. En algeoppblomstring,eller en melding fra Kina om misnøye om antibiotika bruk i Chile,kan gi flere selskap en korrigering. Løsningen rundt grunnskatt er heller ikke konkretisert ennå....
Innlegg av: Synspunkt (23.05.18 08:37 ), lest 210 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

LSG siste dag inklusiv utbytte,
Innlegg av: aksjeguru2007 (23.05.18 09:53 ), lest 188 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Spotprisen på laks falt i forrige uke, men ikke mer enn at den beholder posisjonen som en av de høyeste noen gang.
https://www.kyst.no/article/lakseprisen-holder-seg-sterk-1/
Innlegg av: siko (23.05.18 12:02 ), lest 178 ganger
Ticker: LAKS
Endret: 23.05.18 12:05

RE^1: LSG. Del 2

Forstår milk slik at han mener det er større sjanse for fall i sektor enn oppgang akkurat nå.
Og det kan godt være.
Men jeg for min del velger å sitte. Faktisk så ser jeg Giskeødegårds analyse og kursmål i GSF ( 110 ), og Paretos 105 som såpass interessant at jeg lener meg tilbake i stolen, både hva gjelder denne, samt øvrige en innehar.
SALM går til og med litt opp i skrivende stund på en temmelig rød børs.
Er man litt langsiktig så ser jeg for min del større mulighet for en kanskje beskjeden oppgang enn nesten 0 rente ved cash. Tror dagens nøkkel er langsiktighet. Hadde man regnet med kraftig fall så burde man sef. solgt før ex utbytte.
Men vil sektoren, med GSF og SALM synke så mye og legge seg godt under dagens nivå etter ex - at man burde selge før ex?
Tja.

Giskeødegård har kursmål 70 på SALMON.
Den selger jeg ikke, dagens pris er for gunstig til det.
Innlegg av: milk (23.05.18 12:20 ), lest 170 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Selge gjør ikke jeg heller! Men jeg kjøper heller ikke på disse nivåer. Det blir bedre muligheter for kjøp om 2-3 Mnd ;-) Forøvrig så vil jeg bare minne om at ingen har vel bommet så grovt på anbefalinger som Mr "perfekt storm" Kolbjørn G :-)
Innlegg av: xLax (23.05.18 13:00 ), lest 158 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2


Generalforsamlingen vedtok at det utbetales et utbytte på NOK 1,50 per aksje.
Utbyttet vil bli utbetalt den 4. juni 2018 og tilfaller de aksjeeiere som er
registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 23. mai 2018.
Innlegg av: siko (23.05.18 13:34 ), lest 151 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Tror også det er mest riktig å avvente kjøp som du sier, milk.
Skal selv inn med en ny pott, kanskje i denne sektoren, men avventer.

Giskeødegård har bommet, derfor har det tidvis vært 180 graders vendinger, til irritasjon for oss.
Men hans "skråsikkerhet" denne gangen virker noe mer solid enn tidligere, i hvert fall observert av meg.
Alle bommet ved ved årsskiftet i deres grenseløse pessimisme hva laksepris/volumtilførsel angikk. Det var ikke måte på hvilket overskudd bransjen ville slite med i uoverskuelig framtid.

Den slags bom kan skje igjen, derfor har man vel bare faktorer som milk er inne på å forholde seg til. De er vel generelle.
Innlegg av: aksjeguru2007 (23.05.18 14:11 ), lest 141 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Tirsdag falt sjømatindeksen OBSFX jevnt gjennom dagen, og var ned nesten fire prosent. Sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets var ute med en oppdatering i går, og tror ikke aksjemarkedet har fullt tatt innover seg muligheten for innføring av grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen.

-Det ser ut som aksjemarkedet har blåst litt av det. Men dette kommer eventuelt fra 2020, og superlønnsomheten er veldig høy for oppdretterne, så det er mye å ta av. Et system vil antagelig designes slik at man får en viss avkastning på investert kapital først, og så skattlegges man ganske hardt på avkastningen utover det, sier han til TDN Direkt.

Hermanrud synes det virker relativt sannsynlig at det kommer en grunnrenteskatt, og viser til at de næringene som har en slik skatt har nokså høye satser.

-Man legger ikke bare på noen få prosent for eksempel, sier han.

Sjefstrategen tror ikke det er utenkelig med en skattesats på 26 prosent, noe som vil gi en effektiv skattesats på 50 prosent for oppdrettsselskapene, og dermed redusere resultatene etter skatt med 35 prosent.

-I olje har man 53 prosent grunnrenteskatt i tillegg til vanlig selskapsskatt, i vannkraft har man 36 prosent, og jeg har regnet på 26 prosent i oppdrett. Det er ikke et utenkelig scenario, selv om det kan bli både mer eller mindre enn det. Men dersom de først innfører en slik skatt kan det bli fristende å ta så det monner. Avkastningen før skatt er nå omtrent like høy i oppdrett som i olje og vannkraft. Dette er naturligvis ren spekulasjon, men selv om man trolig vil få en friinntekt i bunn kan det bli ganske vesentlige endringer i selskapenes overskudd. I eksempelet mitt blir overskuddet redusert med 35 prosent, sier han.

Hermanrud tror et eventuelt system vil implementeres med relativt høyt fribeløp i oppdrett, slik at lakseprisene i stor grad vil påvirke den betalbare skatten.

-I vannkraft er fribeløpet svært lavt, men jeg tror skadevirkningene av et for lavt fribeløp er større i oppdrett. De neste årene ser det ut som lakseprisene skal holde seg ganske bra. Trusselen er at det kommer ny kapasitet på banen fra konkurrenter som ikke driver i norske fjorder, der volumveksten er veldig begrenset Men et slikt scenario er usannsynlig de neste årene, sier han avslutningsvis.

Onsdag er sjømat-indeksen ned 0,36 prosent.
Innlegg av: milk (23.05.18 14:43 ), lest 132 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Det Hermanrud skriver,er det jeg siktet til med avklaring av grunnskatten! Laksen kan falle betydelig hvis regjeringen begynner å "vingle". Som sagt,jeg avventer kjøp.... LSG derimot,vil ikke bli like berørt av en slik skatt som de andre rene lakseselskapene. Bare å sitte stille i båten :-)
Innlegg av: milk (23.05.18 15:16 ), lest 125 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Etter hvert kommer det analytikere å hus som vil oppgradere selskap som ikke er rene Norske laksselskap,og selvsagt de utenlandske. Bakka,SSC og Salmon. Sistnevnte har hatt en betydelig stigning allerede!
Innlegg av: xLax (23.05.18 15:26 ), lest 124 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Er jo "litt" forskjell på de utenlandske da; Bakka +40% siste år , SSC -2%. Ikke mye som tyder på tillit til snuoperasjoner osv. der!
Men kursmålene er jo selvsagt greie nok! Med Bakka til god overpris og SSC til underpris. Bare sprøyt.
Innlegg av: milk (23.05.18 17:29 ), lest 98 ganger
Ticker: LAKS

RE^1: LSG. Del 2

Har aldri hatt Bakka,og kommer heller ikke til å gå inn med det første... Men at analytikerne vil vinkle utviklingen innen oppdrett etter grunnskatt,er det ingen tvil om. Jeg sier ikke at De har rett,tvert imot,det er opp til hver enkelt å vurdere hvert enkelt selskap. Sprøyt eller ikke sprøyt.. :-)
Innlegg av: siko (23.05.18 18:35 ), lest 93 ganger
Ticker: LAKS
Endret: 23.05.18 18:36

RE^1: LSG. Del 2

Det var SV ( hvem ellers) som krevde grunnskatt, de ville ha påslaget pr. kg solgt laks. Altså en flat skatt selv om næringen sto ovenfor kostnadskrevende utfordringer eller gikk minus av andre grunner.

Nå er det kanskje flertall i Stortinget for dette svineriet. Bønder må vel påregne grunnskatt for sauebeite på offentlig/felleskapets grunn.

Poenget er ikke nødvendigvis kun hvilken sats grunnskatten skal ligge på, men hva den skal beregnes ut ifra. Derfor er det ingen grunn på forhånd å spå noe som helst før man vet svaret. Men de som skal innsette denne skatten kan bare sette i gang først som sist. Håper det blir noe mer vett over denne skatten enn all annen skatt dagens avgiftsregjering innfører, deriblant sukkeravgiften, altså den som ga oss sukkeravgift på sukkerfritt drikke.

Vi har å gjøre med gærninger, slik at man kan aldri vite.
Innlegg av: aksjeguru2007 (23.05.18 18:55 ), lest 81 ganger
Ticker: LAKS

RE^2: LSG. Del 2

SV ville vel ha, som du sier, en flat skatt pr kg.
Den var satt til rundt kr.0,25-0,30/kg, og skulle tilfalle vertskommunene, noe som hørtes fornuftig ut.
Dagens forslag er fra vår skatte og avgiftskåte regjering, og ikke SV.
At det blir skatt for bruk på våre naturressurser, på lik linje med vannkraft, olje osv er imidlertid ikke noen stor bombe.
Innlegg av: siko (24.05.18 11:48 ), lest 10 ganger
Ticker: LAKS
Endret: 24.05.18 11:50

RE^1: LSG. Del 2

Det var SV som krevde utredning for innførsel av grunnskatt.
Da plikter regjeringen å følge opp og foreta disse utredningene, samt komme med forslag til grunnskatt, slik at det er SV's opprinnelige krav som hele veien ligger til grunn fram til ferdig utredning og forslag.

Selskapene betaler skatt på lik linje med annen virksomhet. Det burde være mer enn nok. Havmerder i internasjonalt farvann - skal de også betale grunnskatt mon tro?, og i så fall til hvem?
Grunnskatt er bare en grådig måte å tilrane seg ytterligere. Dagens regjering har vist seg å ha like stor oppfinnsomhet på området som de røde. Det tror jeg de fleste har innsett, begriper ikke populariteten.

Dette er vel en LSG tråd så jeg får avslutte der, skatt kan være så omfattende å prate om at der trengs det glatt 50 tråder.