Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Olje og energi
Innlegg av: GPACTOR (05.05.18 08:58 ), lest 7763 ganger
Ticker: NOR
Endret: 06.05.18 11:28

NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Skaden hadde ikke inntruffet i forsikringstiden. Hadde revnene oppstått i forsikringstiden ville kravet uansett ikke vært erstatningsmessig av den enkle grunn at forsikringsvilkårene har unntak for skade som skyldes materialtretthet (metal fatique).

NOR har ingen mulighet for å nå frem med sitt krav i en anke til Høyesterett. Mest sannsynlig vil anken bli avvist, men på grunn av kravets størrelse kan det skje at HR tar anken til behandling og da vil de stadfeste Landsrettens dom.

Sø- og Handelsretten blir jo fullstendig avkledd av Landsretten og Høyesterett vil helt opplagt gi sin tilslutning.

Jeg mener det er feil å tilkjenne NOR redningsomkostninger på 12,5 MUSD. Dersom anken slipper inn i Høyesterett vil trolig også dette beløpet gå tapt.

Slik saken er fremstilt og beskrevet i dommen fremstår det klart at dette egentlig ikke er en forsikringssak, men et oppkonstruert forsøk på å sende regningen videre til forsikringsgiverne.

Det må være betryggende for forsikringsgiverne at domstolen gjør en så grundig og reflektert jobb.

Enhver påstand om korrupsjon, mafia og lignende fra aksjonærer som har lidt tap er bare latterlig og på alle måter pinlig.


http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/Documents/B0434005.pdf
Innlegg av: NanoVekter (05.05.18 13:14 ), lest 4996 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god og riktig dom

Gjorde en fantastisk kule fra 70,- til 118,- !

Fornøyd med den :D
Innlegg av: Yess (05.05.18 13:39 ), lest 4970 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god og riktig dom

Hvis det er så enkelt som TS hevder så er det jo rart at NOR vant frem i den første rettsinstansen?
Og hvis det er riktig som TS hevder bør en jo begynne å regne på hva NOR faktisk er verdt gitt denne dommen blir stående eller høyesterett stadfester den?

Men det er nok ikke så enkelt?
Innlegg av: rischioso (05.05.18 20:31 ), lest 4760 ganger
Ticker: NOR
Endret: 05.05.18 20:38

RE^1: NOR - en god og riktig dom


Ser av domsavgjørelsen at ekspertene mener at de første skadene inntraff FØR de nyeste forsikringspolisenes gyldighetsperiode startet.

Så enten har de ikke hatt forsikring når skadene inntraff (noe som er svært usannsynlig) eller så hadde de en annen type dekning som ikke dekte denne type skader og dermed skiftet til nye selskaper eventuelt annen dekning.

Dette er nå bevist avdekket som gamle skader med KUN følgeskader under de nyeste polisenes gyldighetstid som da naturlig nok ikke dekkes fullt ut hvor retten har gitt forsikringsselskapene medhold i en betydelig avkortning...

Sannsynligheten er derfor stor for at denne dommen blir stående...
Innlegg av: Yess (05.05.18 22:05 ), lest 4665 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god og riktig dom

Hvis dommen blir stående er vel kr 100 endel for høyt i forhold til reel verdi. Noen som tør driste seg til å angi kurs hvis dommen blir stående?
Innlegg av: Cat349e (06.05.18 10:04 ), lest 4431 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Tenker 80-90 mens man venter til neste dom. 60 hvis den også tapes
Innlegg av: Yess (06.05.18 13:45 ), lest 4286 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Tillater meg å lime inn et innlegg fra Timespa på det lukkede forumet.

Kjenner det kommer til å ta tid å komme over dette - har jo ingen aksjer igjen i Noreco for første gang på mange mange år, men dette resultatet tok meg på sengen. Jeg hadde ståltro på at som et minimum ville selskapet bli tilkjent det bokførte beløpet på ca 0.5 mrd NOK, og mest sannsynlig utfall var at resultatet i andre instans ikke ville være vesentlig annerledes enn i første omgang. Som Arctic og mange andre trodde. Men hva vet vel vi som ikke kjenner jussens finurligheter.

Jeg skrev på forumet for et års tid siden at jeg gevinstsikret ca 70-80% av aksjene i Noreco som sikret at jeg kom ut i pluss, men de de siste 20% som skulle kapre nye oppsider og "blue sky" scenarioer er nå tapt. Surt selvfølgelig, men mest av alt glad for at jeg klarte å holde hodet kaldt og realiserte gevinster underveis i fjor. Jeg kommer ikke til å kjøpe Noreco aksjer nå, jeg panikksolgte siste 20% på 60 kroner rett og slett fordi caset nå er særdeles usikkert. Anken tror jeg ikke vinner frem, underskuddene verdsatte jeg til ca 150 kroner aksjen gitt at selskapet kom ut i solid pluss fra forsikringsoppgjøret. Det er betydelig usikkerhet rundt dette nå, dels pga faren for gjennomskjæring fra danske myndigheter og dels pga at selskapet trenger cash. Selskapet har hatt lang tid på seg, og det er vanskeligere å gjennomføre uten egne midler til rådighet. Betydelige konsulenthonorar har blitt brukt både på forretningsutvikling og forsikringsoppgjøret, og selskapet har dermed ikke mer cash enn nødvendig for å gå i null.

Jeg tror selskapet må hente penger for å ta ut verdiene fra de skattemessige underskuddene, med betydelig utvanning som resultat.

Noreco kunne blitt en betydelig oljeaktør igjen med seier i går, i stedet ser dette ut som om historien gjentar seg med mange nye aksjonærer som ligger med brukket rygg. Det har vi sett før. Rustad har lidd enorme tap, Kite Lake har Noreco som vel sin største investering, Slethei, grønnsaksbonden og Folke Hermansen arvingene taper vel også stort.

Trist, bare trist.
Innlegg av: AbuDhabiOil (06.05.18 14:33 ), lest 4238 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Denne domen kan og bør ikkje stå seg av 3 viktige grunnar;

1) Den underminerar tilliten til dansk rett.
2) Den underminerar tilliten til forsikringsbransjen og heile ideen om at det er klokt å forsikre seg.
3) Den er i strid med vanlege folk si retts-oppfatning.

Punkt 1.
Danmark er eit land med få natur resssursar, men har TILLIT i marknaden, og det danske velferdssamfunnet kviler på denne tilliten.
Domen reiser velgrunna mistanke om at korrupte domarar har gjeve etter for langvarig press frå sterke kapitalkrefter.
Dessutan vil Østre landsrett profitere på denne domen som gjer den relevant, og alle som tapar i andre rettar vil med denne domen meir enn gjerne anke dit for å få prøvd og omgjord sine domar, og dermed er mange nye oppdrag sikra for framtida.

Punkt 2,
Kvifor forsikre seg når 1 milliard NOK innbetalt av NOR heller kunne vore brukt til profitable investeringar?
Skade/ikkje skade, i begge tilfelle tapte NOR på si forsikring med ein slik dom.

Punkt 3;
Kanskje ein av hundre bilar, båtar,hus eller selskap får skadar. Derfor er folk viljuge til å kjøpe dyre forsikringar, vere med å betale for den eine uheldige, i full tillit til at om eg er den uheldige, blir skaden dekt.
Derfor kan eg med forsikring ha ein føreseieleg økonomi og kan budsjettere og planlegge framtida mi.
Så godt som alle oss som eigde NOR kjende oss så trygge på at domen som høgsterett nekta å ta opp, og dermed indirekte godtok, ville stå seg, at sal var uaktuelt.(sml. Timespa sitt innlegg).
Alle må vi no revurdere vår holdning til forsikringsbransjen, gå gjennom våre forsikringar, velje å vere sjølvassurandør der dette går an.

KONKL.;
Å stole på ei forsikring er ein grunnpilar i våre vestlege demokrati, den siste bastion for solidaritet!

Derfor kan ikkje domen bli ståande!
Innlegg av: GPACTOR (06.05.18 14:51 ), lest 4221 ganger
Ticker: NOR
Endret: 06.05.18 15:01

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

AbuDhabiOil.

Ditt innlegg er nesten rørende naivt og åpenbart feilaktig.

1. Tilliten til dansk rettsvesen blir ikke svekket av denne dommen. Tvert i mot inngir dommen tillit. Dansk rett nyter stor respekt og det er bare tull at Østre Landsret med denne dommen ønsker å sikre seg flere rettsaker fordi de med denne dommen vil tiltrekke seg andre som vil ha opphevet sine dommer.

Konklusjon: Grenseløst naiv og tåpelig påstand.

2. Tilliten til forsikringsbransjen vil ikke bli påvirket av denne dommen. NOR har dessuten ikke betalt så mye premie som du påstår.

Konklusjon: Grunnløs påstand og feil faktum.

3. Dommen kan umulig være i strid med folk flest sin rettsoppfatning, av den enkle grunn at folk flest ikke befatter seg med denne type problemstillinger og rettsspørmål.

Konklusjon: Grunnløse påstander og rent oppspinn.

Lykke til som selvassurandør.
Innlegg av: Legoland (06.05.18 14:52 ), lest 4221 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Tro, haap og kjärlighet er for svakt grunnlag til aa starte turen oppover i rettssystemet. Ser ut som om Landsretten er de förste som leste de aktuelle forsikringsbetingelsene.
Om materialtretthet har värt forsikret i tidligere forsikringsavtaler vites ikke. Heller ikke om Noreco "bare" valgte feil motpart i söksmaalet.
En anke holder jeg for aa väre svärt usannsynlig.

Innlegg av: GPACTOR (06.05.18 15:04 ), lest 4205 ganger
Ticker: NOR
Endret: 06.05.18 15:22

RE^2: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Enig Legoland.

Det er svært lite trolig at Højesteret tar inn denne anken. Det er ingen prinsippielle spørsmål i saken. Det er tale om tolkning og forståelse av en forsikringsavtale og bakgrunnsretten. Det at det er to skadeoppgjørsprinsipper i saken betyr ikke at saken er av prinsipiell karakter.

Når det gjelder forsikringsvilkårene fremgår det klart at materialtretthet ikke er dekket, men dette slapp Østre Landsret å ta stilling til da skaden ikke hadde oppstått i forsikringstiden.

Innlegg av: AbuDhabiOil (06.05.18 15:07 ), lest 4193 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Kanskje innbetalt sum er noko lågare, men elles er alt som står i mitt innlegg logisk og korrekt.

GPAKTOR.
Det du skriv her er så dumt at du IKKJE kan meine det du sjølv skriv!!.

Og eg mistenkjer at du er direkte knytt til ein forsikrings institusjon og er godt betalt for at du skriv her.
Innlegg av: GPACTOR (06.05.18 15:24 ), lest 4171 ganger
Ticker: NOR

RE^2: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Noko lågare?

Les dommen, der står årlig premie. Du er helt på viddene.


Innlegg av: AbuDhabiOil (06.05.18 15:36 ), lest 4147 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom


Eg har ikkje for vane å diskutere med folk på ditt logiske og intelektuelle nivå, vi kjem ikkje lenger her, og eg seier med dette takk for meiningsutveksling!
Innlegg av: safe99 (06.05.18 15:47 ), lest 4130 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Her "igjen" er det mange "analytikere" som kun har forsikringssaken som grunnlag, for sine analyser. Det bokførte underskuddet på 7-8 milliarder, har hele tiden blitt regnet for et større aktivum. Her er det signalisert en løsning uavhengig av forsikringssaken.
Innlegg av: LarsBrnd (06.05.18 18:31 ), lest 4000 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Hvorfor tapte NOR saken i landretten?
Mens rett 1 holdt seg til skadevirkningsprinsippet - dvs når skaden ble oppdaget - så har rett 2 holdt seg til skadeårsaksprinsippet - dvs når det kunne antas at skaden begynne å virke selv om den ikke var oppdaget. Skadeårsaksprinsippet er etter det jeg har lest det vanlige i dansk rett, men rett 1 benyttet skadevirkningsprinsippet ut fra hvordan de vurderte ordlyden i forsikringspolisen. Rett 2 derimot har altså benyttet skadeårsaksprinsippet og virker også argumentere ut fra polisens ordlyd for det synet.
Jeg er ikke juridisk kyndig, men hvis Højesteret kun tar prinsipielle saker i en instans 3 anke så ville to domstoler som brukte ulike prinsipp for prinsippets skyld sikkert klart kvalifisere for det. Når de imidlertid bruker polisens ordlyd for hvilket prinsipp som skal velges så kan det være at Højesteret ikke mener saken er prinsipiell men heller er noe mer trivielt som en ulik vurdering av avtaletekst? Men som utenforstående er det merkelig at en rett faller enstemmig ned på et prinsipp ut fra en tolkning av ordlyd mens en annen kommer med helt motsatt tolkning. Højesteret avslo som kjent å behandle saken som instans 2 - uten at det betyr at de automatisk nekter som instans 3 nå som man har to diametralt ulike dommer.
Kan nevne at dommerne poengterer at Noreco ikke har rettet krav etter tidligere forsikringspoliser som gjaldt for 2003-2004-2005 - de mener jo at skaden har begynt å virke før 2006. "Er forsikringsbegivenheden indtrådt tidligere, må forsikringsgiverne allerede af den grund frifindes for kravet om tingsskade efter Section 1, punkt 1 (i), idet forsikringstagerne ikke tillige har rejst krav efter de tidligere policer gældende for 2003, 2004 og 2005..."
Retten sier ikke at Noreco ikke sklule hatt noen forsikringsdekning, men at rette krav skulle rettes mot de som hadde gitt de tidligere forsikringspoliser, altså de før 2006. Noe de i dommen påpeker at Noreco ikke har gjort. Ut fra det synet er det jo interessant å vurdere om Noreco har gjort en dundertabbe ved ikke å gjøre krav gjeldende under disse polisene nettopp i tilfelle hvis retten skulle falle ned på en slik vurdering som ble offentlig fredag.
Innlegg av: hofa (06.05.18 18:55 ), lest 3987 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

GPACTOR - hold nu kæft, hvor er du klog. Tænk lige lidt over det.
Innlegg av: rischioso (06.05.18 19:48 ), lest 3931 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom


Det minste man bør kunne forvente selv på et anonymt forum er at man viser hverandre litt respekt for det er blitt produsert en mengde triste skjebner i løpet av sekunder under dette betydelige fallet.

Dette til ettertanke!
Innlegg av: Vilsof (06.05.18 21:44 ), lest 3816 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Himmel og hav hvor mye negativitet. Klatt dette var lyn fra klar himmel, men det er tross alt mulighetene for å kjøpe et oljefelt og få utnyttet et fremførbart underskudd underskudd på over 7 mrd i Danmark som er det stooore potensialet i NOR - dette kan være verdt myyye mer en kursen før skrellen på fredag. RR har alltid sagt at rettsaken er et evt. pluss - nå er potensialet redusert fra 1200-1300 pr aksje til 6-800. Ikkje verst der heller, i forhold til 100 - stay cool folkens.
Innlegg av: AbuDhabiOil (07.05.18 09:29 ), lest 3566 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Hartepool

Mange her som fekk ein sur nedtur!

Du er på det nye forumet, men les du dette, skal du vite eg/vi føler med uflaksen din, særleg siste kjøpet ditt av 2800 NOR på 359!
Takk og for mange gode og ærlege analyser på forumet!
Innlegg av: FAR100 (07.05.18 10:52 ), lest 3458 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Hvor langt ned skal denne? til 17 kr?
Innlegg av: Nubie (07.05.18 11:00 ), lest 3444 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Hm.. hvor langt ned skal denne ja.. godt spm. Så lenge de klarer å holde skuta "flytende" kan man jo satse på salg av "fremførbart" underskudd..

Akkurat nå den eneste verdien jeg ser i dette skroget..
Innlegg av: oljen (07.05.18 11:18 ), lest 3406 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Der noen kaster kortene ser andre kjøpere muligheten. Det er mye fokus på rettssaken og lite på oljefelt / fremførbart underskudd. NOR kan godt slutte i pluss allerede i dag, når fokuset endrer seg.

Og i bakgrunnen lurer GF 24. mai med oppdatert informasjon fra selskapet, også om ankesaken. Det kan bli neste trigger som man bør være posisjonert for.
Innlegg av: Yess (07.05.18 11:28 ), lest 3401 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

NOR har korrigert videre godt ned i dag. Om en tar i betraktning verdien på det fremførbare undeskuddet så er kanskje NOR nå et interessant lodd?
Innlegg av: NanoVekter (07.05.18 11:39 ), lest 3371 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

86,- kroner nå.

Denne skal nok ned til 50,- lappen først.
Innlegg av: Nubie (07.05.18 11:50 ), lest 3355 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Fremførbart underskudd har kun verdi hvis selskapet ikke går "dunken" så her er det bare å hive på med køøøl...

Blir denne dommen stående slik den er nå åpner dette for presedens for mange tvister.. god lesning siste avsnitt på side 133 i dommen..hjælpes meg...

Innlegg av: Nubie (07.05.18 11:52 ), lest 3350 ganger
Ticker: NOR
Endret: 07.05.18 11:53

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Nanovekter...hvorfor 50?? ja, hvor langt er et tau? litt usikker på om du skjønner hvilken verdi det ligger i fremførebart underskudd..

Men for all del, 50 neste...
Innlegg av: Yess (07.05.18 11:56 ), lest 3340 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Underskuddet vil vel ha en verdi dersom noen kjøper NOR også?
Kan jo være en attraktiv oppkjøpskandidat for et selskap som kan benytte seg innen samme segment som kan benytte seg av det fremførbare underskuddet og samtidig har en potensiell oppside ved behandling i høyesterett?

En har jo sett hvordan Spetalen har gjort dette flere ganger på OSE.
Innlegg av: Timespa (07.05.18 12:12 ), lest 3319 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Yess - underskuddene i DK og UK med skattesatser på hhv 39 og 19% har en estimert verdi hos meg på mellom 150-180 kroner aksjen, udiskontert og med forutsetning om utnyttelsesgrad på 50%..

Verdiene ligger der, MEN det er det å utnytte verdiene som etter dommen blir krevende. På grunn av risikoen for gjennomskjæring er den tryggeste veien til anvendelse av underskuddet egenproduksjon / egne reserver økes. Dvs at kjøp av produksjon bør skje innenfra (oppfinansiering via dagens selskapsstruktur) for å være på den sikre siden. Finansieringen vil kunne være en kombinasjon av obligasjonsgjeld og emittering.

Helt umulig å si hvor mye selskapet må hente av kapital og hva prisingen blir, men rimelig sikker på at det blir kraftig økning i antall aksjer og at emisjonskursen settes nærmere 10 kroner enn 50 for å si det sånn. Jeg tror ikke Riulf eller de andre aksjonærene kommer til å legge seg ned for å dø pga av dette, men for å skape verdier må nå enda mer penger / risiko på bordet før payout. Historikken viser at kompensasjonen for en slik risikotagning betyr svært lav emisjonskurs.
Innlegg av: HP17 (07.05.18 12:17 ), lest 3297 ganger
Ticker: NOR
Endret: 07.05.18 12:18

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

NOR er meget attraktiv nå.
Stort fremførbart underskudd
Ankesak til Høyesterett
Forlik før anken (?)
Verdier pr aksje

Tydelig at mange ønsker billig inn igjen før kursen igjen er godt over 100 og kanskje videre mot 150-200?
Innlegg av: Yess (07.05.18 12:25 ), lest 3283 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Tok en liten post nå. Så får en se hvor raskt Nor igjen er over 100.
Innlegg av: Yess (07.05.18 12:45 ), lest 3239 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

91
Kan virke som det er flere enn meg som har gjort den samme vurderingen. Tror bunnen er nådd
Innlegg av: verdensmester (07.05.18 13:05 ), lest 3210 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Veldig enig med Timespa, caset er nå et helt annet. Det er på ingen måte sikkert at Høyesterett tar den opp og gjør de det er det ikke sikkert at Noreco vinner.

Underskuddet er der men for å få brukt det fullt ut vil det trengs mange penger og emisjon vil komme.

Regner med at en flaggmelding om salg av aksjer ikke er langt unna
Innlegg av: Wrinkler (07.05.18 13:29 ), lest 3185 ganger
Ticker: NOR
Endret: 07.05.18 13:30

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Det er alltid illevarslende når den kortsiktige haussertullingen HP17 dukker opp.

NOR er svært lite attraktiv nå.
Det store fremførbare underskuddet er verdiløst uten enorme investeringer og det krever en stor emisjon kanskje rundt kr 45.
Ankesaken til Høyesterett vil ende opp med å bli avvist eller at den siste dommen blir stående.
Et forlik etter en så knusende dom kan NOR bare glemme.


"Tydelig at mange ønsker billig inn igjen før kursen igjen er godt over 100 og kanskje videre mot 150-200?"

-> klassisk haussepiss fra en av forumets mest notoriske og kortsiktige haussere.
Innlegg av: Yess (07.05.18 13:30 ), lest 3185 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

95
Innlegg av: Yess (07.05.18 14:55 ), lest 3082 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

105,8
Tydelig at noen nå vil inn?
Innlegg av: NanoVekter (07.05.18 14:59 ), lest 3070 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

101 nå. Ta det helt med ro.
Innlegg av: oljen (07.05.18 15:02 ), lest 3061 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Rekylen etter fallet fra 372 kroner er i gang. Mange vil nok være langsiktig i påvente av ankesaken, og flere ønsker å få med seg et rally / stigning mot 130 - 140 kroner på kort sikt.
Innlegg av: Yess (07.05.18 15:09 ), lest 3039 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Det ville jo være helt typisk om Spetalen eller Voldberg benyttet muligheten til å laste opp i NOR nå når de ligger med brukket rygg. Det fremførbare underskuddet er stort og siste ord er ikke sagt når det gjelder rettsaken. Går det til hyesterett så blir det en ny vurdering. Dessuten har en jo garantert beløp (var det 15 pr aksje?). Vel, enhver får gjøre seg sitt eget valg når det gjelder NOR.
Innlegg av: Yess (08.05.18 09:23 ), lest 2818 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

En rolig start på dagen, det kan se ut som investorene har fått summet seg etter dommen og nå er begynt å fokusere på muligheter og hvilke verdier som ligger i NOR. Vil en se det samme i dag som i går med litt ned fra starten før det tar seg pent opp utover dagen?
Spennende dager og uker for NOR.
Innlegg av: oljen (08.05.18 10:32 ), lest 2764 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Ja. Skal ikke så mye fantasi til for å se at NOR vil smelle opp på en rekyl når tid som helst nå. Da er veien kort til 120 - 130 kroner.
Innlegg av: AbuDhabiOil (08.05.18 11:14 ), lest 2721 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Timespa

Vi har hatt ganske like historikkar i NOR, og eg eg er lei for uflaksen du hadde med sal på 60!
Men eg skjønar ikkje heilt panikkken din på salsknappen!

Du har i mange innlegg geniforklard leiinga og velsigna saftige opsjonar.

RR er framleis styrmann, og er han så dyktig som du trur, kan dette gå veldig bra.

Personleg tenkjer eg ikkje å selje no, og ynskjer deg velkomen tilbake!
Innlegg av: Yess (08.05.18 13:31 ), lest 2668 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

106,
Ser ut til å bli litt fart i NOR igjen. Er det mange som vurderer en inngang nå fremover?
Innlegg av: Yess (08.05.18 14:25 ), lest 2624 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

119, NOR er i ferd med å ta av her, er det noe på gang eller noen større som skal inn?
Synspunkter?
Innlegg av: Nubie (08.05.18 14:33 ), lest 2602 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Yess.. litt ensomt på denne tråden? NOR er volatil til de grader med 10-20,- intradag topp/bunn. Tror vi kan se lignende tilstander fremover så bare å ta på seg rally hanskene og svinge hardt:-)
Innlegg av: AttOgFram (08.05.18 14:53 ), lest 2585 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

LarsB hadde et godt poeng for noen dager siden, at retten kom til at saken var rettet mot feil forsikringskonsortium. De mente saken skulle gå mot forsikringsselskapene som hadde polisen når skaden oppsto, ikke når den ble oppdaget. Så de sier jo ikke at kravet er ugyldig, det er bare rettet mot feil selskap.

Jeg solgte det jeg hadde av aksjer i fjor, så er ikke interessert nok til å lete etter dette, men er det noen som vet om Noreco også gikk til (et annet?) krav mot de tidligere forsikringsselskapene, eller om det kravet eventuelt er foreldet?

Det burde jo være interessant å vite om de faktisk fortsatt kan kreve noe under de tidligere polisene. Hvis ikke, og dette nå er foreldet, må det jo være en kjempetabbe. På den annen side, burde det vel være noe å se på, hvis retten har funnet at skadetidspunktet er det viktigste tidspunktet, ikke skadeoppdagelsestidspunktet (og at retten derfor kanskje har endret praksis) er det muligens fortsatt en mulighet for å gå etter tidligere forsikringsselskap.
Innlegg av: rischioso (08.05.18 15:17 ), lest 2527 ganger
Ticker: NOR
Endret: 08.05.18 15:20

RE^2: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom


A&F,

Mener det er slik at krav foreldes 3 år etter at man fikk kunnskap eller burde skaffet seg kunnskap om skaden.

Og leser man gjennom sakksdokumentene med tilhørende skaderapport ref etc så virker det å ha være tilfellet i denne saken og at det er blitt gjort en kjempetabbe eventuelt at de ikke hadde den rette dekningen når skaden ble oppdaget "første gang"...

For det er jo ikke til å stikke under en stol at det er noe merkverdig om man ikke har en oversikt over hvor man er forsikret til en hver tid og ikke minst hvilken dekning...
Innlegg av: AttOgFram (08.05.18 15:45 ), lest 2494 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Dersom det var usikkerhet om hvem kravet skulle stilles til, burde det jo ha vært stillet til både de gamle og de nye forsikringsselskapene.

Men det er jo i tilfelle for sent nå om det er en tre-års frist, ihvertfall om de ikke la inn et krav mot dem samtidig (som kanskje ble lagt i bero mot de andre partene, siden denne saken gikk videre i rettsystemet).

Da må det vel i tilfelle være tidenes generaltabbe, de ville vel hatt et gyldig krav mot noen av forsikringsselskapene. Får jo håpe at Høyesterett ser annerledes på dette, men det virker jo umiddelbart som om det er Noreco, ikke dette forsikringskonsortiumet, som har gjort feil her.
Innlegg av: Yess (09.05.18 10:32 ), lest 2269 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Ser ut til å bli en ny blå dag i NOR, fortsetter klatringen mot 130 innen helgen?
Innlegg av: rischioso (09.05.18 11:28 ), lest 2235 ganger
Ticker: NOR
Endret: 09.05.18 11:36

RE^2: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom


Ser ikke helt hvorfor denne nå skulle klatre om man ikke har fått med seg at selskapet nettopp har gått glipp av noen milliarder kroner.

Selskapet befinner seg nå i en helt annen situasjon enn for bare kort tid siden hvor man snart må kjøre en emisjon som et resultat av akkurat det...
Innlegg av: nidarost (09.05.18 13:25 ), lest 2172 ganger
Ticker: NOR
Endret: 09.05.18 13:26

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Kommentar til Attogfram

Grunnlaget for å vinne frem med en sak på skadeårsak før 2006 (under tidligere poliser), er meget tynt. Dommen hviler på at det etter en inspeksjon i 2005 kan se ut som om det har vært bevegelse ("gap") i sponsonen på ca. 3 mm (millimeter!) som "måske" kan være starten på senere konstatert skade, se dommen s.132-133. Men usikkerheten er stor og det kan like gjerne ha vært bevegelse i ROV-kameraet som skapte dette inntrykket, se dommen s. 117-118.

Hva tror du sannsynligheten for å vinne frem under tidligere poliser ville være, om dette var alt de hadde å slå i bordet med? Bevisbyrden ville nok vært enda tyngre for forsikringstakerne.

Senere årlige inspeksjoner har ikke vist noen uregelmessigheter, før skade ble konstatert 31.august 2009!
Innlegg av: Yess (09.05.18 15:07 ), lest 2135 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

115,8
Over 120 i dag?
Mot 3 dag på rad med blå avslutning. Jobber seg pent og pyntelig mot 140-150 fremover?
Er Nor en oppkjøpskandidat med verdien på det store fremførbare underskuddet?
Innlegg av: AttOgFram (09.05.18 15:32 ), lest 2113 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

nidarost,

godt poeng. Men det er jo ikke tvil om at skaden HAR oppstått, problemet er jo å vite når den har oppstått (og derfor hvilke forsikringskonsortium som skulle vært ansvarlig, uavhengig av når skaden blir oppdaget).

Det er godt mulig at (en eventuell) foreldelsesfrist trer inn her, men rent prinsippielt BURDE det ikke være slik at forsikringsselskap A kan si at skaden skjedde etter at min forsikringspolise var over, mens forsikringsselskap B sier at skaden skjedde før min forsikringspolise startet.

Hvis vi ser bort fra en mulig foreldelsesfrist, og antar at forsikringene er omtrent identiske (jeg er ikke nok inne i selskapet til å ha noe mening om noen av de to ganske vesentlige poengene), burde det jo være slik at ET av konsortiene er ansvarlig. Akkurat det er vel en sak av såpass prinsippiell karakter at det burde være en sak for høyesterett. Selvfølgelig, om saken er foreldet eller den første forsikringen ikke dekket en slik skade, så er man jo likelangt.

Dette er jo et ganske viktig poeng med forsikringer som burde ha interesse langt utover denne saken, selv om det kanskje ikke hjelper Noreco eller aksjonærene noe særlig.

Nå er jeg hverken jurist eller forsikringsmann, så det kan jo godt være jeg tar fundamentalt feil her, men det er vel sikkert noe Noreco har sett på i alle tilfelle.
Innlegg av: AbuDhabiOil (09.05.18 18:34 ), lest 2040 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Dette er ein håplaus diskusjon, denne domen kan ikkje bli ståande, den strir mot sunt folkevett!
Sø & handelsretten sin dom derimot var logisk og i tråd med gjengs rettsoppfatning.

Kursutviklinga viser at mange/dei fleste trur at Høgsteretten vil omgjere denne domen til NOR fordel.

Tenk om for eksempel du har budd i eit hus 5 år, teikna ny forsikring for 3 år sidan då du oppdaterte forsikringsportefølgja di, og så brenn huset medan du er på ferie.

Du kontaktar forsikringsselskapet og melder skaden, men etter ei undersøkjing vil dei ikkje utbetale erstatning fordi dei mistenkjer brannen skuldast ein bygningsfeil som skjedde i ei husrehabilitering for 4 år sidan, og setningsskader i ettertid på huset fekk truleg ein elektrisk kabel gradvis til å disintegrere og ei kortslutning sette huset i flammar.

Dei meinar altså at brannårsaka var der FØR du forandra til ny assurandør.
Du får vite at den forrige
forsikringskontrakta er forelda.

Dermed får du bare utbetalt smular av det brannskaden kosta deg, på tross av at du punktleg har betalt polisa di i alle år.

Dette er ein parallell til aktuell situasjon, og viser kor stupid og korrupt siste domen var.

Det blir ein sakte og lang opptur i NOR, men oppturen kjem og vil truleg nå tilbake til gamle høgder.
Innlegg av: Nubie (09.05.18 19:14 ), lest 2028 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Abu...hør hør...
Innlegg av: Nubie (09.05.18 19:35 ), lest 2013 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Litt som falskmynteri, sistemann som holder i seddelen....

Yess: Dette er alltid et tema, problemstillingen er utnyttelse av fremførbart underskudd.. For den riktige kjøperen forsvarer kjøpespris på godt over 200,- pr aksje veldig raskt rablet ned... Så hvis det ikke går med for mye pæng i administrasjonskostnader og advokathonnorar, OG de klarer å holde skuta flytende vil det fremførbare underskuddet kunne «selges»...
Innlegg av: løper (11.05.18 13:36 ), lest 1765 ganger
Ticker: NOR
Endret: 11.05.18 13:41

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Tenk deg en gressbrann i nærheten av huset ditt. I stedet for å slukke brannen ringer du et annet forsikringsselskap og høyner brannforsikringen på huset ditt. Etter en stund brenner huset ned og du kan makse ut erstatning tror du. I Noreco skjedde det slik. I 2005 ble det oppdaget en sprekk på 3mm ved inspeksjon med kamera. Det ble da tegnet en ny og høyere forsikring i andre selskaper fra 2006. De kjøper en større andel av plattformen med lisenser i 2008 av Talismann for halv pris av markedspris. Talismann vet nok det er et problem , mens Noreco tror de har solid forsikring. i aug 2009 må så Dong utbedre skaden for 2 mrd kroner, mens Noreco begynner en langvarig krangel med forsikringsselskapene. De kan være glad saken er foreldet så slipper de straffeansvar for svindelforsøk.
Innlegg av: Nubie (11.05.18 13:47 ), lest 1735 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Skaden ble oppdaget i 2009, sprekken du refererer til var det den som ble oppdaget med ROV kameraet 2005? Vil gjerne at du referer til kilder eventuelt dommen her, slik jeg leste den "antok tester og visuelle inspeksjon at skaden har oppstått fra innsiden av sponden. Ergo gikk dommen i disfavør pga tolkningen av skadetidspunkt. Jeg er veldig sikker på at Noreco ikke har hatt noen som helst peiling på dette når de tegnet nye poliser, så dette blir ren spekulasjon fra din side..
Innlegg av: AbuDhabiOil (11.05.18 15:44 ), lest 1711 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

I tilfelle der ein kan mistenkje at forsikringstakar har tent på huset sitt, blir det likevel utbetalt skade erstatning om svindel ikkje kan bevisast fullgodt!

I norsk og dansk rettspraksis er ein uskuldig til det motsette blir prova!
Innlegg av: Yess (14.05.18 11:19 ), lest 1499 ganger
Ticker: NOR
Endret: 14.05.18 11:28

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

133
Trenden i NOR er sterk nå og det kan virke som flere skal inn i NOR for en posisjonering. Er neste nivå nå kr 150?
Innlegg av: oljen (14.05.18 11:35 ), lest 1462 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

NOR går over 200 kroner om kort tid. Snart kommer oppdatering omkring anken. Det sender kursen i taket.
Innlegg av: Yess (14.05.18 15:08 ), lest 1334 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

138,
vil dere være med videre her?
Innlegg av: oljen (14.05.18 15:15 ), lest 1329 ganger
Ticker: NOR
Endret: 14.05.18 15:18

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Selvfølgelig. Med det trykket som er i NOR nå er det å gi vekk penger å selge under 200 kroner. Ser at investorene praktiserer kjøp og hold i NOR nå, og det er sikreste oppskrift på at kursen stiger videre. Forøvrig livsfarlig å forsøke å trade denne, da den trolig bare vil stige videre og man må løpe etter til en høyere kurs, for ikke å miste videre stigning.
Innlegg av: drømmeren (14.05.18 16:57 ), lest 1233 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

I alle dager. Er det en større aktør som pumper opp? Biggest fool prinsippet?
Innlegg av: rischioso (14.05.18 17:40 ), lest 1207 ganger
Ticker: NOR
Endret: 14.05.18 17:41

RE^2: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom


Opp over 100% siden nedgangen og nesten 200% intradag lav.

Det uten at det er kommet noe nytt som rettferdiggjør en slik oppgang.

Har folket helt glemt at over 2milliarder nok nettopp er tapt gjennom at de tapte i retten og at selskapet snart må hente kapital - det er kanskje ikke så viktig plutselig...??...
Innlegg av: Yess (15.05.18 09:15 ), lest 1024 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

155
Kan se ut som noen skal inn i NOR nå.
Sluttet dagen dommen kom akkurat på kr 100, men da var det panikk og caset i seg selv har en betydelig verdi bare på det fremførbare underskuddet.
Innlegg av: rischioso (15.05.18 09:27 ), lest 995 ganger
Ticker: NOR

RE^2: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom


Så lenge det stadig kommer nye som vil gi mer så vil dette fortsette, MEN det blir som alltid med denne leken - sistemann inn blir nok minst fornøyd...
Innlegg av: Yess (15.05.18 09:24 ), lest 1013 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

175
Kan NOR bli kjøpt opp eller er det andre grunner til denne gode oppgangen?
Innlegg av: oljen (15.05.18 13:10 ), lest 845 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - Kurs 250 kroner før 1. juni

Virker som endel laster opp og ønsker å være posisjonert før melding om innlevert anke kommer. Selskapet har selv varslet at det vil skje før 1. juni. Det kan fort bli neste trigger for kursen, og den meldingen kan komme når tid som helst fra og med nå til 1. juni, dvs innen 14 dager. Ser det som sannsynlig at kursen prøver seg over 200 kroner før helgen.
Innlegg av: safe99 (15.05.18 13:43 ), lest 819 ganger
Ticker: NOR

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Det sier vel seg selv at store investorer som for eksempel Kite Lake, ikke investerer i millionbeløp, dersom det kun er en eventuell anke det gjelder. Her er det vel først og fremst investeringen i olje på ca 8 milliarder i et bokført underskudd som gjelder. Her kan det vel nå se ut som om at noen vet _noe_.
Innlegg av: Yess (15.05.18 14:10 ), lest 817 ganger
Ticker: NOR
Endret: 15.05.18 14:42

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Kjøpte litt mer på dippen til 157 nå. Alltid noen som vet noe mer enn andre og NOR er tydelig i godt driv, tror ikke det stopper her og utelukker ikke en sterk avslutning i dag også. Var knallsterk intrade i dag opp til 180, så det er nok et signal,.

162 nå,
opp og nikke på 170-175 før slutt og videre oppover i morgen?
Innlegg av: Yess (16.05.18 09:46 ), lest 591 ganger
Ticker: NOR
Endret: 16.05.18 15:15

RE^1: NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

Rolig start på dagen i NOR, kan det være at det tar seg oppover og drar seg videre mot 170-180? Den underliggende interessen i NOR virker sterk og verdien av det fremførbare underskuddet skal ikke undervurderes?
Vil en se en sluttposisjonering før helgen?