Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Gull og gruvedrift
Innlegg av: rischioso (18.03.18 06:27 ), lest 5355 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 10:36

ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


1 av 2

Oppdateringen inneholdt dessverre og akkurat som forventet absolutt ingenting nytt av betydning:

-----------

Foreløpig oppdatering på IRON-token strukturen

17.03.18 | Pressemeldinger

RE - Element ASA ('Element' eller 'Selskapet') har etter en grundig vurdering, sammen med selskapets rådgivere, besluttet å strukturere sitt IRON Token Prosjekt uavhengig av Selskapets interesser i Ambershaw Metallics Inc ('Ambershaw' eller 'AMI`).

* Trodde nå denne vurderingen var tatt for lenge siden da de meldte dette senst den 18.12...

RE - Element er av den oppfatning at den oppdaterte strukturen har potensiale til å danne grunnlaget for at selskapet kan bli en sentral utsteder av tokens innen jernmalm-industrien, potensielt støttet av flere jernmalm-produsenter over hele verden.

* Dette har man nå også meldt tidligere at det ikke er planlagt å gjelde kun IRON token...

RE - Avhengig av visse avklaringer, markedsforhold og regulatorisk utvikling, er det Elements oppfatning at plattformen gir mulighet til skalering til andre råvarer og produkter i fremtiden.

* Her er det interessante - mao, det er fortsatt etter hele 5mdr ikke avklart hvorvidt det lar seg gjøre overhodet...

RE - Element kan ha mulighet til å benytte midlene som hentes inn, til å kjøpe nye jernmalm-forekomster eller investere ytterligere i AMI. Element vil imidlertid alltid sørge for å beholde tilstrekkelige midler til enhver tid, til å kunne levere jernmalm til tokens-eiere med rett til levering.

* Dette er også kun en repetisjon skrevet på en litt annen måte enn tidligere hvor dette er det som fra den spede begynnelse lå til grunn for hele token ideen...

RE - Selskapet gir følgende oppdatering på hovedpunktene i strukturen til IRON-token:

(1) IRON-tokene vil bli utstedt av et nytt datterselskap kalt Element IRON, som vil bli driftet av Element.

* Dette med datterselskapet og driftingen er meldt tildligere og er intet nytt bortsett fra navnet "Element Iron"...

(2) IRON-tokene vil bli etablert som digitale tokens på Ethereum-plattformen, kvalifisert for bruk til å erverve varer eller tjenester fra markedsaktører som ønsker å bruke IRON-tokens som betalingsmiddel. Token-eierne som innehar et definert minimum antall IRON-tokens, kan be om levering av jernmalm gjennom et bytte av IRON-tokens for jernmalm i henhold til ytterligere betingelser angitt i Whitepaper, som vil bli publisert.

* Dette er også KUN en repetisjon av tidligere oppdatering....

(3) Selskapet er, sammen med sine rådgivere, i ferd med å sluttføre arbeidet knyttet til detaljene i strukturen og Whitepaperet med underliggende dokumentasjon, hensyntatt alle relevante reguleringsspørsmål, for å sikre at strukturen til IRON-tokene er i samsvar med alle gjeldende lover og regler.

* Igjen - intet nytt under solen bortsett fra at det nå er gått hele 5mdr og hele 3 mdr siden siste oppdatering som sa akkurat det samme...

(4) Det nøyaktige tidspunktet for dette kan ikke konkret bli fastslått, men selskapet fokuserer på å få en så rask avklaring som mulig på de gjenstående spørsmålene.

* En rask avklaring burde vel være på sin plass - Den 27.10.17 melder selskapet at jobben med WP er startet og er planlagt ferdig den 01.01.18.

Den 18.12.17 melder selskapet at det nå er gjort betydelig jobb med WP og at man planlegger den ferdig med tilhørende ITO gjennomføring så snart som mulig tidlig 2018.

Nå den 17.03 - hele 5 mdr siden de startet med WP og hele 3mdr siden siste oppdatering så vet de ennå ikke når WP blir ferdig eller om det blir noe overhodet...

(5) «Vi har innsett at det vi gjør er nybrottsarbeid», sier administrerende direktør Cecilie Grue i Element ASA.

* Det har man vel innsett og meldt for lenge siden og fra den spede begynnelse i oktober 2017 - det er ikke nybrottsarbeide på generelt grunnlag da det finnes andre asset backed tokens i markedet allerede, det som er nytt er for denne bransjen og således er det oppgåtte stier når det kommer til asset backed tokens...

Problemet kan være at selskaper som skal garantere i råvarereserver kan komme til å måtte garantere med en viss kapital da dette kommer under de samme reguleringer som andre finansielle institusjoner og banker hvor det foreligger kapital krav pr i dag....

(6) «Vi innser også at kunnskapen vi besitter i forbindelse med denne prosessen, gjør at vi kan få en betydelig «first mover advantage», som vi potensielt bør kunne dra nytte av på en mye bredere skala enn kun vår jernmalmforekomst.

* First mover advantage (innen bransjen) og andre typer tokens er meldt tidligere og er således også kun en repetisjon...

...fortsettelse følger (2 av 2)
Innlegg av: rischioso (18.03.18 06:28 ), lest 3550 ganger
Ticker: ELE
Endret: 18.03.18 06:43

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


2 av 2

(7) Gjort riktig kan vår Token vise seg å bli en av de største og viktigste digitale tokene innen, ikke bare jernmalm, men også andre råvarer. Men det å være pioner innebærer imidlertid også stor risiko, og til en viss grad er vi avhengige av faktorer som er utenfor vår kontroll», fortsetter Grue.

* Gjort riktig er også meldt tidligere og fra den spede begynnelse, MEN man hadde vel forventet at de nå etter hele 5 mdr hadde mer kunnskap om riktigheten - for det er vel derfor ting skulle kunne ta lang tid nettopp fordi man hadde et ønske om å skynde seg langsomt for å gjøre dette riktig.

Basert på dette så er det ikke akkurat betryggende å lese at de fortsatt ikke er sikre på om de gjør ting riktig, ei heller om det er gjennomførbart selv etter hele 3mdr med svindyre advokater på saken...

(8) I påvente av visse avklaringer, har selskapet etablert en egen nettside for den planlagte ICO av IRON-token på www.iron-ico.com, slik at interessenter kan registrere sin interesse. Interessenter kan også registrere seg for å motta oppdatert informasjon om IRON-ICO mens prosjektet utvikler seg. Relevante utgivelser, inkludert videolinker fra ulike medier, vil også bli delt på denne landingssiden.

* Det har vært helt siden oktober, også i desember og nå fortsatt i mars visse avklaringer man venter på og er således ikke noe nytt, MEN hvilke utfordringer selskapet faktisk har og hvilke avklaringer de fortsatt venter på er det kun selskapet selv som vet....

At man har fått spikret opp en svært enkel hjemmeside i all hast hvor man kan melde sin interesse til noe som man fortsatt ikke vet om kan bli noe av kan vel ikke sies å være akkurat imponerende og man hadde vel forventet en del mer enn dette nå etter hele 5mdr bestående av forsinkelser, utfordinger, brutte delmål og nye kanskje delmål i påvente av avklaringer som fortsatt er utenfor selskapets kontroll...

KORT OPPSUMMERT:

Etter 5mdr jobb med WP som har vært planlagt ferdig innen utgangen av 2017, så tidlig i 2018 som mulig og nå med fortsatt utfordringer som ligger utenfor selskapets kontroll så er det eneste nye man nå faktisk melder følgende:

(1) Token har fått navnet "Element Iron"

(2) Hjemmeside hvor man kan melde sin interesse på tross av at selskapet ikke kan garantere om dette blir noe av overhodet...

Mao, intet nytt av betydning under solen og for de som ønsker å sammenligne denne oppdateringen som ikke inneholder annet nytt enn pkt 1 og 2 sett opp i mot tidligere medlding og oppdatering kan sjekke dette her:

27.10.17

https://elementasa.com/news/2017/signs-agreement-to-develop-asset-backed-digital-token

18.12.17

https://elementasa.com/news/2017/token-project-update

------------

Da er det bare å stålsette seg for hva som vi nå vet er det eneste som med 100% sikkerhet kommer - EMISJON gjennom å benytte transjer hvor 7-8m aksjer skal dumpes for det vil ikke være en sjanse i havet at det vil kunne gjennomføres en ITO FØR Ambershaw forfallet (som jeg har repetert til det kjedsommelige) og selskapet vil også veldig snart trenge ny og frisk kapital for å sikre driften ut året og langt inn i 2019 frem til hvor det kanskje vil kunne bli noen inntekter fra Ambershaw OM de får produksjonslisens på plass som det fortsatt er knhyttet usikkerhet til selv etter snart 12mdr i en søknadsprosess...

Slik jeg ser det så er det fortsatt alt for mange "Red Flags" hvor selskapet ikke virker å ha kontroll over token prosessen overhodet - det virker heller å være vi lærer mens vi går og går det så går det...

Mao, jeg velger heller å bli sittende på sidelinjen frem til at det foreligger ny informasjon da denne oppdateringen ikke inneholder noe nytt av betydning.

Caset er ikke derisket siden 18.12, faktisk så er caset å anse som mer risikofyllt enn noen gang da kursen allerede har steget over 450% på forventninger om noe som fortsatt er svært usikkert hvor den kortsiktige nedsiden er å anse som langt større enn den kortsiktige oppsiden grunnet forsinkelser.

Forsinkelser som vil føre til at kapitalinnhenting gjennom emisjon og tilhørende transjer er det som vil komme FØR både ITO og eventuelle inntekter fra Ambershaw.

Lykke til hva dere enn velger å gjøre!
Innlegg av: Entype (18.03.18 06:35 ), lest 3525 ganger
Ticker: ELE
Endret: 18.03.18 06:47

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

HAHAHA! Er det mulig? Selskapet avkrefter egentlig emisjon i denne linjen her:

Element kan ha mulighet til å benytte midlene som hentes inn, til å kjøpe nye jernmalm-forekomster eller investere ytterligere i AMI.

Nå tror jeg du har fått drypp, for nå har du gått på en riktig smell Rischioso. Iløpet av helgen har jeg også motbevist flere av dine teorier med fakta jeg har kilder på. Dette begynner å bli på grensen til at jeg tror du er syk.

Forøvrig skriver selskapet at deres Iron token ikke skal være backed i noen spesifikk gruve men i selskapets ressurser. Vi har tilogmed fått en ny nettside med innslaget av selskapet på FOX og gårsdagens nyheter.

Håper du får aksjer under 7kr på mandag, for din del :-)

Helt tilslutt vil jeg oppfordre alle til å ikke svare på denne tråden.
Innlegg av: rischioso (18.03.18 06:51 ), lest 3495 ganger
Ticker: ELE
Endret: 18.03.18 06:55

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Entype,

jeg skjønner desperasjonen din - MEN vi må forholde oss til virkeligheten.

Selskapet har siden oktober sagt det samme, MEN det er jo med forbehold om at man får gjennomført en ITO og ikke minst at den blir suksessfull.

Tar vi så tidslinjen nå så vil det være 2-3 mdr fra WP eventuelt blir ferdig (sier eventuelt nettopp fordi selskapet ikke nå heller kan forsikre oss om at den faktisk blir ferdig) til man kan "starte" gjennomføringen av en ITO.

Så vil det ta 1-2mdr med PRE-ITO for å se om det finnes noen interesse FØR man tilbyr hvermansen...

Da er vi kommet til langt ute i juli/august om WP blir meldt ferdig nå - drøyer det med WP så vil tidslinjen forlenges og selskapet har jo nettopp meldt at det vil drøye...

Uansett så vil Ambershaw forfallet passeres og uten å betale det som vil man risikere å miste eierandelen og ikke minst det vil bli forsinkelse med oppstart i Ambershaw pga kapitalmangel noe som igjen vil forskyve inntekter fra Ambershaw frem i tid.

Av samme grunn er det ikke til å unngå at en emisjon vil tvinge seg frem og det veldig snart...

Du skulle nok ha satt SL på 5,8nok som du hadde planer om for det vil bli kurspress fremover da melding om bruk av transjer vil bli det neste og en slik melding vil kunne komme når som helst....
Innlegg av: Entype (18.03.18 07:00 ), lest 3480 ganger
Ticker: ELE
Endret: 18.03.18 07:03

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Du klarer ikke vri dette til noe negativt, dessverre. Les meldingen uten å analysere hvert enkelt ord så skjønner du også hvor sinnsvakt stort dette kan bli.
Men vi alle skjønte det allerede igår hva du kom til å forsøke å gjøre. Du er ute uansett og alt dette positive tok deg på sengen!
Tips: jeg tror ikke du klarer å lure norske småsparere lengre, men kanskje Auplata er dumme nok til å tro på deg? Send dem en mail og spre budskapet om hvor dårlig alt er stilt. Kanskje spre litt dritt på franske forum også?
Problemet ditt nå er at du må begynne å jobbe world wide med baissingen din etter dette, også begynner jobben med å hausse ww så fort du har kjøpt. Jeg tror du får det travelt fremover.

Nå bruker ikke jeg mer tid på deg før du tar deg sammen, og er det noen som er desperat her så er det du. Det er ingen tvil!
Innlegg av: rischioso (18.03.18 07:11 ), lest 3469 ganger
Ticker: ELE
Endret: 18.03.18 07:21

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Entype,

jeg tror nok de fleste skjønner betydningen av denne meldingen.

Igjen så er det viktig å se det hele bildet og ikke kun snakke ut i fra posisjon for det skinner igjennom og du blir svar skyldig.

Kursen har allerede gått 450% og man er ikke nærmere et WP - faktisk så er dette den minst sikre meldingen de er kommet med - LES:

27 okt - planlagt ferdig WP og utstedelse av den første token innen 01.01.18.

18.12 - plannlagt ferdig WP og gjennomføring av ITO tidlig 2018

07.03 - fortsatt ikke ferdig med WP pga regulatoriske utfordringer utenfor selskapets kontroll og basert på det kan de ikke gi noen dato for når WP kan bli ferdig...

* Er det denne utviklingen du mener skal trigge kursen fremover?

Når vi i tillegg ser at kassa vil gå tom FØR det kan komme noe fra en ITO og FØR det kommer inntekter i fra Ambershaw så er det vel ikke så vanskelig å regne seg frem til at en emisjon er nærstående - do the math og dump aksjene FØR BO/GEM dumper sine...
Innlegg av: Swordrup (18.03.18 07:24 ), lest 3404 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Rischioso

Du er en stor klovn. Fatter ikke at du gidder. Glad du fikk en smell nå.

Swordrup
Innlegg av: rischioso (18.03.18 07:32 ), lest 3380 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Sordrup

vi pleier da ikke å være så uenige, men jeg skjønner nå at du er inne selv om ikke det endrer virkeligheten....;)
Innlegg av: Lobbe (18.03.18 07:25 ), lest 3405 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

No Riskokar må du og klara åg lesa mellom linjene dinne gongen. No kom nesten alt de mi venta på, også fekk mi meir enn venta. Halleluja. Karr trur du det er verdt noko i ELE,. Nada ? Ei seie berre vent til i mårgo so fe mi skjå. Meinar du at ELE er mindre eller meir verdi frå fredag til måndag. For mei er den verdt eit hundrede prosent meir, Og det veutu , ikkje sant ,seriøst, sero. Ei e glade i alle seriøse menneske, Ja dokke alle som inkje aksjonerer i verdens største gullgruve. Metall er underskuddsvare i framtida , No siTter ELE p¨rettigheiter som ingen aner rekkevidden av. HOMMARI E BEIRE PÅ SUNNMØRE CHAMPIS GOD COMBI..
Innlegg av: rischioso (18.03.18 07:40 ), lest 3355 ganger
Ticker: ELE
Endret: 18.03.18 07:44

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Lobbe,

det hjelper ikke å verken lese meldingen slik den fremstår eller lese mellom linjene - man kommer frem til det samme.

Regulatoriske utfordringer utenfor selskapets kontroll som fører til at selskapet nå ikke kan gi noen dato for når WP blir ferdig, ei heller noen garanti om det noen gang vil bli ferdig og det på tross av 5mdr jobbing med WP hvor de 2 første mdr ble gjort sammen med HarmonyChain og hvor de siste 3 mdr er gjort sammen med Oblicity advokatene...

Det kan nok være et resultat av MIFID2 som jeg varslet om allerede i januar:

https://nytt.forum.hegnar.no/thread/1293/view/11475

Fra å være positiv (okt-17) til å være mer nøktern (18.12) og nå (07.03) til å ikke kunne gi noe tidsestimat overhodet er så absolutt ikke det man har ventet på...

Men for all del hvis man ønsker å ignorere fakta og fortsette med å kaste gode penger etter dårlige så må man også belage seg på å ta konsekvensen...;)
Innlegg av: Entype (18.03.18 07:25 ), lest 3405 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Er du helt fjott eller? Har du glemt at selskapet bestemmer når de vil calle warrants fra BO? BO har allerede solgt disse i markedet gjennom aksjelånet fra WNF så selskapet får inn mer enn nok driftskapital når de ønsker det UTEN at det blir salgspress i markedet.
Innlegg av: rischioso (18.03.18 07:48 ), lest 3338 ganger
Ticker: ELE
Endret: 18.03.18 07:58

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Entype,

jeg har ikke glemt og det er jo nettopp det jeg sier.

Det vil være selskapet selv som vil kalle transjene nettopp fordi de vil trenge penger både til Ambershaw forfallet og til driften ut året og til langt inne i 2019.

De venter ikke til kassa er tom og de ser nå selv som de har meldt at noen ITO vil ikke kunne komme med det første (om noen gang).

Av samme grunn er en emisjon det eneste sikre som vi vet med 100% sikkerhet vil komme da selskapet ikke vil ha tilgang på kapital fra annen plass - hverken fra ITO eller Ambershaw før Ambershaw forfallet og før kassa er tom...

Siste eierandelen på 24,3% koster 4,85musd eller 38mnok. I tillegg må selskapet sikre kapital til driften fremover så vi snakker om 40-50mnok.

Gjort om til aksjer så tilsvarer det 7-9m nye aksjer som vil dumpes umiddelbart legger vi fredagens sluttkurs til grunn (5,560) - kanskje flere avhengig av aksjekursen når de kalles...

LES - Tredje innbetaling på USD 4,85 millioner: 15. juni 2018 (USD 4,85 millioner dersom oppgjøret utsettes av Element til 15. juli 2018) (" Tredje transje"). Tredje Transje vil bli gjennomført via en ny konvertibel obligasjon (den "Nye Konvertible Obligasjonen»)

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=443451

Innlegg av: Entype (18.03.18 07:52 ), lest 3316 ganger
Ticker: ELE
Endret: 18.03.18 07:58

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Selskapet er, sammen med sine rådgivere, i ferd med å sluttføre arbeidet knyttet til detaljene i strukturen og Whitepaperet med underliggende dokumentasjon, hensyntatt alle relevante reguleringsspørsmål, for å sikre at strukturen til IRON-tokene er i samsvar med alle gjeldende lover og regler. Det nøyaktige tidspunktet for dette kan ikke konkret bli fastslått, men selskapet fokuserer på å få en så rask avklaring som mulig på de gjenstående spørsmålene.

Selskapet har selv guidet innen Q1 tidligere :-)

Du har knappe 14 dager på å kjøpe. Kursmålet mitt på 8-8,5 kommer nok allerede før onsdag. Om det skjer kan trendchartet strekkes enda lengre og 12-15kr er innen rekkevidde. På 15kr prises selskapet til 1mrd kr, noe som definitivt gjenspeiler en liten del av potensialet til gårsdagens melding hvor Element fort kan bli en av de største aktørene innen asset backed ICO.
Innlegg av: rischioso (18.03.18 08:02 ), lest 3292 ganger
Ticker: ELE
Endret: 18.03.18 08:08

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Entype,

jeg ser du utelot dette:

(1) hensyntatt alle relevante reguleringsspørsmål, for å sikre at strukturen til IRON-tokene er i samsvar med alle gjeldende lover og regler.

(2) «Vi har innsett at det vi gjør er nybrottsarbeid», sier administrerende direktør Cecilie Grue i Element ASA.

(3) Gjort riktig kan vår Token vise seg å bli en av de største og viktigste digitale tokene innen, ikke bare jernmalm, men også andre råvarer. Men det å være pioner innebærer imidlertid også stor risiko, og til en viss grad er vi avhengige av faktorer som er utenfor vår kontroll», fortsetter Grue.

* Det kan lønne seg å fokusere på alt som blir meldt og ikke bare det man liker...

OG - det viktigste av alt er at virkeligheten om og rundt WP forblir ukjent - det eneste vi vet angående WP er at det fortsatt ikke er ferdig noe som betyr at selskapet har møtt på betydelige utfordringer noe de selv også påpeker risken rundt - "regulatoriske utfordringer utenfor deres kontroll" noe som resulterer i at kapitalhenting uansett vil tvinge seg frem som et resultat av akkurat det...
Innlegg av: Entype (18.03.18 08:08 ), lest 3252 ganger
Ticker: ELE
Endret: 18.03.18 08:09

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Ja, nei men du kan jo selge aksjene dine på mandag. Nei vent... du har jo ikke aksjer? Hvorfor i alle dager er du så interessert i å vri på børsmeldingene til Element da?
Imorgen må du sloss mot Auplata og flere store aktører som skal inn sannsynligvis. Lykke til. Jeg bruker som sagt ikke mer tid på sprøytet ditt nå.

Idag skal viten om gårsdagens fantastiske melding og reportasje nytes! Det er veldig deilig å ha element aksjer nå for tiden :-)
Innlegg av: rischioso (18.03.18 08:17 ), lest 3224 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Jeg solgte mine på 6.

Jeg fortalte også at andre burde vurdere å selge da om man ønsker 6nok for aksjene sine - noen gjorde det og er nok taknemmelige for det.

Noen lyttet sikkert til deg og kursmålet 8-8,5 som ville komme umiddelbart - de sitter nå med betydelig papirtap eller har allerede solgt med tap...

Jeg er meget komfortabel med å sitte på utsiden inntil videre for her er den høyst mulige kortsiktige fallhøyden enorm hvor selskapet ikke har utrettet noe av betydning de siste 5mdr hvor usikkerheten gjennom det er større enn noen gang...

Når vi så kjenner til hva som kommer først og at det er betydelig kapitalinnhenting med tilhørende umiddelbar og massiv dumping av en betydelig mengde med aksjer så tilsier det at man er mest tjent med å avvente på utsiden...

Innlegg av: Lobbe (18.03.18 08:11 ), lest 3250 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

rischioso.. Halo, no¨må du og forstå at der dama seier er meir relatvt enn negativt. Ikje sant.? Og det som kom fram er i mine augo og øyrer det beste som kunne kome fram, ELE er mdet einaste innen deira sitt omræde med dinne form av økonomi so blir spikrets fast av ELE sin framtidens TOKENS innen dette metallet med mer i framtida. Dø ei må spørja deg. Ærlig talt veit du meir om ELE sin framtid enn nokon anni her på forumet ? Eller er det slik at markedet tar FEIL ? Og ELE er ein hype ? og at alt dette er falst ? Og ja vi blir priset på framtida ,,..ELE https://iron-ico.com/ ÅGSÅ ele har små verdiar i bakken fjellet BITCIONE-5,58%. Har luft Kven vinner, ?
BITCOIN7 759,1
Innlegg av: rischioso (18.03.18 08:32 ), lest 3183 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Lobbe,

markedet har ikke alltid rett umiddelbart, men får som regel rett til slutt.

Det som er cluet er å være i forkant av markedet slik jeg var når kursen passerte 6nok.

Markedet mente da tydeligvis at den skulle langt høyere en kort stund - den gikk noe, men så bråsnudde det med de konsekvenser det fikk for de fleste som trodde på at ting vokser inn i himmelen uten at selskapet leverer...

Selskapet erkjenner omsider nå at de har møtt på problemer som de ikke kunne forutse - som ikke HarmonyChain forutså og som ikke Oblicity advokatene heller virker å ha forutsett...

Hadde det vært en sjanse for at WP ville blitt ferdig i løpet av kort tid så ville selskapet ha brukt det for alt det var vært for gjennom det ha trigget aksjekursen som igjen ville ha gjort kapitalinnhentingen rimeligere.

Men de har gjennom denne meldingen krøpet til korset og for første gang meldt om at det finnes en betydelig risiko nettopp pga regulatoriske forhold som ligger utenfor deres kontrol noe man ikke burde ignorere...

Hvis man velger å overse det så kan man ikke bebreide andre enn seg selv om dette kræsjer.

Og selv om det ikke skulle kræsje, men komme en eller annen gang i fremtiden så vil en emisjon komme først med tilhørende transjer og umiddelbar dumping - det betyr ikke annet enn kurspress...

Dermed vet man at uanvhengig av hva det blir til med WP en eller annen gang i fremtiden så gir ikke det noen garanti for en ITO suksess i tillegg til at denne forsinkelsen vil tvinge frem en svindyr kapitalinnhenting som igjen vil legge press på kursen FØR man kjenner til resultatet av ITO, FØR Ambershaw forfallet og FØR eventuelle inntekter fra Ambershaw...
Innlegg av: Vargus (18.03.18 08:34 ), lest 3176 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Du er syk i hode risfitto!!! Det du prøver på er faktisk på grensa! Du snakker kunn til din fordel hele tia! Og nå har du faktisk tatt feil valg og sitter på utsia! Karma!!
Innlegg av: rischioso (18.03.18 08:49 ), lest 3130 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Vargus,

jeg prøver da ikke på annet enn å dele ting slik jeg ser det basert på den samme meldingen alle har tilgang til.
Hva man velger å legge å vekt på blir jo helt opp til den enkelte.
Innlegg av: Namtrah (18.03.18 08:37 ), lest 3163 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Ikke mat trollet folkens!
Innlegg av: rischioso (18.03.18 08:51 ), lest 3128 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Namtrah,

takk for bidraget ditt...
Innlegg av: Namtrah (18.03.18 11:51 ), lest 2886 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Rischioso, hvorfor oppdaterer du hele tiden for å holde dine tråder øverst? Du er ikke inne, så hva prøver du å oppnå?
Innlegg av: Cern (18.03.18 12:57 ), lest 2805 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Det er bra at noen tar seg tid til å opplyse nybegynnere.

Sist år var idiotene i SDRL og FOE. Jeg shortet begge og begrunnet valget i klare ordlag, slik Rischioso nå gjør med ELE.
Jeg talte for døve ører. De nickene er borte nå.

Nå er tulligene i ELE. Uerfarne, ureflekterte, og kunnskapsløse.
De har intet ønske om å ta til seg kunnskap. Kritisk tenking er et fremmedord.
Liten vits i å bruke tid på dem, de er borte om 6-12 mnder.

Tullingene lager 100vis av ELE-tråder uten innhold. Rischioso deler sin kunnskap, slik at de som fremdeles har en fungerende hjerne slipper å bli lurt.
Takk for at du orker.
Innlegg av: FAR100 (18.03.18 13:07 ), lest 2775 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

jeg må si meg enig med deg Cern. leser meldingen fra i går intet nytt bare repitisjon på alt som ble sagt for 6-7 måneder siden, dem har ennå ikke klart å komme med tidsskjema på WP o.l.
Innlegg av: Entype (18.03.18 13:13 ), lest 2749 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Til din info så kan en ikke sammenligne ELE med feks SDRL. Det er to forskjellige selskaper i to vidt forskjellige markeder. SDRL er tynget i gjeld og en refinansiering kan da ikke ha vært vanskelig å spå, derav short?
Element beveger seg inn i et nytt marked hvor inntjeningen kan være ekstremt mye høyere enn dagens aksjekurs reflekterer. Element har ingen gjeldsbyrde og vil fundamentalt sett ha AMI som støtte i ryggen.

Helt tydelig at du har liten erfaring med Rischioso. Nicket solgte sine aksjer 13.03 eller 14.03 og har baisset siden. Så fort han er inne selv snur han innleggene sine 180 grader og det er ikke måte på hvor positivt alt er - inntil han har solgt igjen.

Et av hovedargumentene hans var at selskapet ikke hadde en nettside hvor interessenter kan melde sin interesse. Lørdag kveld kl 22 samtidig som FOX sendte programmet kom meldingen om elements datterselskap og innslaget var veldig positivt vinklet for selskapet. Altså bortfaller hovedargumentene for å selge, spesielt når en ITO ikke er avhengig av AMI progressen lengre.
Innlegg av: Entype (18.03.18 13:18 ), lest 2734 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

En vet aldri hvor haren hopper, men gitt det enorme potensialet Element nå har begitt seg ut på skal dere ikke bli overrasket om aksjen går 30-50% imorgen.

Element har også enerett på IRON og Nickel gjennom HarmonyChain, så vi trenger ikke frykte konkuranse i den forstand.
Innlegg av: rischioso (18.03.18 15:44 ), lest 2666 ganger
Ticker: ELE
Endret: 18.03.18 15:49

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


RE - Element har også enerett på IRON og Nickel gjennom HarmonyChain, så vi trenger ikke frykte konkuranse i den forstand.

* Det stemmer IKKE:

(1) De har IKKE enerett, men har KUN registrert IRON og NICKEL på Etherum EC20 plattformen - det finnes mange plattformer så navnet er ikke deres i så måte. Også kan andre registrere IRON/Nickel 2, 3, 4, 5 osv på den samme plattformen...

LES - Vi har allerede registrert IRON og NICKEL på EC20 blockchain

(2) Det er HarmonyChain som har søkt om diverse patenter for annet enn token navn...

LES - Harmonychain har flere patentsøknader under behandling innen Blockchain-teknologi. Disse deles i tre kategorier:

- Mether og andre forward-kontrakter for fysiske råvarer skreddersydd for råvareprodusenter

- Fysiske leveringssystemer knyttet til Blockchain Kontrakter

- Sikkerhetssystemer knyttet til brudd på Blockchain Security

https://www.elementasa.com/news/2017/signs-agreement-to-develop-asset-backed-digital-token
Innlegg av: Triggly (18.03.18 22:02 ), lest 2414 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Nå må jeg si diskusjonsnivået i element minner meg mer og mer om nivået i forumets tidligere funcom-tråder.
Altså en ganske stor menighet med haussere, gjerne med 1-2 veldig høylytte "ledere," og vi andre. Vi som blir stemplet som baissere uansett hva :)

Jeg personlig ble egentlig ganske skuffet over fox videoen. Jeg skal ærlig si at jeg ikke hadde satt meg godt inn i hvordan tv-programmet var bygd opp, så mine forventninger var nok altfor høye.
Jeg så for meg at programmet ville vare i sånn 1,5-2 timer, der programlederen ville gå dypt inn i "dagens tema" som var nye muligheter innen krypto, og der element og andre kryptoselskaper ville få nøkkelrollen.
Det vi fikk kan vel ikke kalles noe annet enn en litt lenger reklamefilm på 6 minutter.
Når det gjelder meldingen så var det også lite nytt. Mye av det er allerede diskutert og spekulert i her på forumet fra før.

Nå vet jeg at jeg sikkert kommer til å bli kalt en baisser, men det får heller være. Kanskje videoen og meldingen faktisk vekket engasjement hos andre, og aksjen går over 6. Ikke vet jeg, men vi får se.
Fasiten kommer i morgen :)
Innlegg av: rischioso (19.03.18 08:30 ), lest 2239 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 08:32

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Triggly,

SPOT-ON!

Videosnutten vil ikke trigge noen internasjonal kjøpsbonanza.

Selskapet har for det første ingenting klart nettopp fordi de skifter ide like raskt som jeg skifter mening om caset og det er også grunnen til mitt skifte...

Selskapet har med største sannsynlighet møtt på reguleringskrav med den asset backed token som gjør at de nå og igjen virker å ha snudd.

For den meninge mannen i gata så virker krypto å være krypto, MEN det er ikke slik.

Skal man fungere som en generell gruvetoken hub på oppdrag fra andre så får man jo ikke umiddelbart forhåndssolgt sine egne ressurser i Ambershaw som var det som lå til grunn for hele tokendelen, forventningene og ikke minst kursøkningen.

Nå er det ikke lengre IRON/Nickel token som står i fokus - nå er det Element token og den bygger jo egentlig på noe helt annet.

Her kan både kjøpere og selgere vise sin interesse slik at disse kan treffes - mao, det virker å gå fra en unik asset backed Iron/Nickel token til en gruvematchmaker hub. Dette sikkert fordi det ikke berører de strengeste finansielle reguleringer som når man selv skal selge råvarer og garantere for levering frem i tid.

Det blir spennende og se utviklingen, MEN den skal jeg med glede se på fra utsiden - jeg oxo...;)
Innlegg av: Entype (19.03.18 08:32 ), lest 2232 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 08:34

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Nå har du bare 29 minutter på å baisse før aksjen eksploderer :-)

Top 20 har økt med 2% tilogmed onsdag, jeg tror neste liste kommer til å vise større endringer mtp volumet torsdag og fredag.
Innlegg av: rischioso (19.03.18 08:37 ), lest 2190 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 08:38

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Entype,

du valgte å ikke selge på 6 for du var overbevist om at den skulle videre til 8-8,5....

Nå kan du sikkert få solgt på 5 tallet så lenge det varer - husk stop loss for ellers vil det nok være 4 tallet som vil være nivået fremover og kanskje lavere avhengig av hvor stor emisjonen blir...

At det kan komme noen peak innimellom skal man ikke se bort i fra med så mange traderglade på top20, MEN caset er i en negativ endring hvor usikkerheten rår både hos Element når det kommer til Token delen og hos Ambershaw når det kommer til lisenser så den underliggende trenden vil fortsatt være ned spesielt nå som vi vet at en emisjon for å dekke opp Ambershaw forfallet og for å sikre driften vil tvinge seg frem veldig snart...
Innlegg av: Una-rafting (19.03.18 08:41 ), lest 2153 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Ja, Triggly: nesten utrolig at man kunne tjene 30-40% i ELE pga en reklame video, ja.


Men tradere er jo sultne på slike trigger-trades..

Funcom er jo neste slikt case. Tjener lett 30-40 % der òg, ila én måned.
Innlegg av: Entype (19.03.18 08:46 ), lest 2137 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Vi kommer nok aldri til å bli enige, jeg syns både fox videoen og meldingen var veldig bra og absolutt fordel aktiv for selskapet og aksjonærene. Det vil sannsynligvis sette fart på WP også. Topp 20 øker og privat investorer i Frankrike har begynt å kjøpe og diskuterer aksjen på franske fora. Ser du ikke hvor vi er på vei? Har du ikke vært med på slikt før? Vi skal langt opp!
Innlegg av: FC Una-R (19.03.18 08:48 ), lest 2106 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Kjære risfjått:

Hvor har du fått ei aksjonærliste ajour pr 16.3 fra?
Innlegg av: Entype (19.03.18 08:52 ), lest 2061 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Ligger på elements nettside, men den er kun ajour frem til 14 mars :-) ingen har korrekt liste før tidligst onsdag :-)
Innlegg av: Una-rafting (19.03.18 08:58 ), lest 1980 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Er man en av de største på listen så vet man jo hva vil vises.. ;)

Dette er jo inside-aksje nr 1 i Oslo nå. De som kjøpte på slutten på fredag visste nok om meldingen, og vil nå prøve å ta gevinst.

Det dummeste man kan gjøre er vel springe og kjøpe i åpningen..
Innlegg av: FC Una-R (19.03.18 08:58 ), lest 1976 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Det er jeg fullstendig klar over. Men risfjotten har publisert ei lista han mener inneholder bevegelsen i aksjen på torsdag og fredag.. Bare tull seff.. For en idiot!
Innlegg av: Entype (19.03.18 09:00 ), lest 1968 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Alle triks forsøkes brukt for å holde aksjen nede fra hans side :-)
Innlegg av: rischioso (19.03.18 09:02 ), lest 1955 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 09:04

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Tidenes største exit mulighet nå på morran - de kloke selger - Alle andre vil med største sannsynlighet veldig snart angre, MEN som vi kjenner til så er det gjerne for sent å angre...
Innlegg av: FC Una-R (19.03.18 09:05 ), lest 1915 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Kan du svare om den aksjonærlista risern?

Eller er de opplysningene like korrekte som det andre tøvet du kommer med?
Innlegg av: rischioso (19.03.18 09:06 ), lest 1896 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 09:12

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Hva er det du messer om - klarer ikke du og lese hva som er blitt skrevet?

Jeg har nå svart oddis på akkurat det i tillegg har han svart....

Du oppfører deg som ei lita and som svømmer rundt i din egen lille dam og ikke får med deg hva som skjer på utsiden...;)
Innlegg av: mcaxel (19.03.18 09:09 ), lest 1837 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 09:13

RE^3: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


ris

So you are saying that all on the Top 20 are Dumb...

They are sitting still

It must mean that you are the dumbass


Innlegg av: FC Una-R (19.03.18 09:09 ), lest 1835 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Jeg messer om at du basert på ei aksjonærliste fra 14.3 konkluderer som følger:

"* Mao, den som tok et jaffs og støttekjøpte på fredag fra 5,28 er ingen ringere enn Sæter gjennom Six-Seven - han var ute av lista forrige uke og dermed hadde han mindre enn 600k aksjer sist uke og når han nå har 1331114 så betyr det at han tok et jaffs på mer enn 730k aksjer - et godt timet støttekjøp og ingenting annet - og/eller starten på en kontrollert exit...??...;)"
Innlegg av: FC Una-R (19.03.18 09:11 ), lest 1790 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Og det sier det meste om kunnskapen og redeligheten din.
Innlegg av: Entype (19.03.18 09:12 ), lest 1783 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Nå skal ris inn, de "kloke" selger til ham! Haha!
Innlegg av: rischioso (19.03.18 09:14 ), lest 1737 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 09:17

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Una,

du MÅ lese litt lengre ned på den tråden så får du med deg hva vi andre allerede har ferdigdiskutert...

-----------

Ser for øvrig at det har kommet noen flash på kjøpersiden for å manipulere kursen videre opp - når og hvis ikke det hjelper så vil man begynne å flashe selgersiden...

Brumle kan ha rett i at denne faktisk virker å være manipulert...
Innlegg av: Namtrah (19.03.18 09:15 ), lest 1723 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Fryktelig så ordknapp du var nå da Rischioso? Du pleier å skrive en novelle av et svar på sånt, men innser kanskje at du er tatt i løgn? Troll!
Innlegg av: rischioso (19.03.18 09:18 ), lest 1681 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 09:21

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Når man beskylder noen for løgn så bør man utdype for hvis ikke så er det du som er løgneren...;)

-----------

Og jeg er ikke stille - sitter bare å venter på siget så må komme slik caset nå har utviklet seg...

Innlegg av: Entype (19.03.18 09:19 ), lest 1676 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Du har jo feks jobbet hele helgen med å unngå at den hopper avgårde så klart den er manipulert. Du er jo et av de største svina :-)

Men her er det bare å slappe av, ele skal til nye høyder.
Innlegg av: rischioso (19.03.18 09:23 ), lest 1617 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Du har jo selv sagt at jeg ikke kan påvirke noe som helst og når den siger så er jeg svinet som er årsaken - kanskje på tide å bestemme deg...;)

Den som løfter hver en stein og finner både risk og uregelmessigheter og deler dette med andre er vel ikke den som er svinet...
Innlegg av: jonea (19.03.18 09:24 ), lest 1607 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 09:25

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Ut i fra kursutviklingen fra 6-5.80 ser det ut som at Risch får rett igjen.
Meldingen kom ikke med noe nytt, og Emisjon s spøkelse er større en noen gang. Hvodan skal ELE få tak i 38.millioner for Ambershaw
Ser iallefall at de ikke rekker det med Token.
Innlegg av: rischioso (19.03.18 09:28 ), lest 1550 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


.... og for ikke å glemme sikringen av kapital til driften fremover for de vil nok gjøre det nå enn å gjøre det senere om Token delen feiler...

Innlegg av: Entype (19.03.18 09:27 ), lest 1572 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Sier ikke du er årsaken, men teknikkene du bruker er forsøk på manipulering. Du forsøker å skape krise stemning av en god nyhet, du oppdaterer innleggene dine slik at de skal ligge øverst osv. Når du er kapabel til slikt blir jeg ikke overrasket om du også kjøper aksjer for å dumpe :-)

Jeg er ikke bekymret uansett, aksjen skal opp, nå sikres det gevinst etter fredagens handler. Snittet til stort sett alle vil ligge på 5,5+ etterhvert og hvem vil selge med tap? Bare det alene vil skape et press oppover, spesielt når store aktører som Auplata rensker markedet.
Innlegg av: rischioso (19.03.18 09:31 ), lest 1526 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 09:34

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Entype,

det overrasker meg at du fortsatt er på børs.

Du må lære deg å lese meldingene i sammenheng, se på cashbeholdning og forfall i sammenheng og ikke minst forfall og deadlines...

Do the Math og du vil snart se at ingenting går opp dermed vil det ikke bli slik selskapet håpte på for de håper ikke lengre men planlegger kappitalhenting - det er kun visse aksjonærer som fortsatt håper...

Og jeg lager ikke krisestemning - jeg er kun en motvekt til all den ubegrunnede halleluja stemningen visse andre står for...
Innlegg av: rischioso (19.03.18 09:47 ), lest 1410 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Entype

RE - spesielt når store aktører som Auplata rensker markedet

* Det er slike udokumenterte påstander som gjør det du deler lite troverdig...
Innlegg av: FC Una-R (19.03.18 09:31 ), lest 1518 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Risern vil ha billigst mulig inngang. Så manisk opptatt av aksjen som han er så er det klart han skal inn igjen. Ingen med vettet i behold bruker timer hver dag på å baisse en aksje som ren folkeopplysning. Klart han har en agenda....som han tror på. Han skal inn, og han har troa på aksjen.
Innlegg av: rischioso (19.03.18 09:36 ), lest 1486 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 09:39

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Una,

jeg er IKKE ute etter en billig inngang - og hva er en billig inngang om caset feiler?

Jeg betaler heller gladelig mer hvis og når caset blir derisket for slik status virker å være pr i dag så er det mer risikofylt enn noen gang og da gambler man ikke på en inngang nær ATH...
Innlegg av: FC Una-R (19.03.18 09:47 ), lest 1409 ganger
Ticker: ELE

RE^3: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

He he...

Vel, gitt din inn, ut, inn, ut, inn, ut historikk i aksjen med dertilhørende mer eller mindre veloverveide forklaringer og dokumentasjoner tar jeg akkurat den siste uttalelsen din med en gedigen klype salt.

Skal endog spare den til du er inne igjen :-) For snart snur du på flisa og bruker samme argumentasjonen for aksjen igjen...men da med positivt fortegn.

Morsom du :-D
Innlegg av: Kvabb. (19.03.18 09:47 ), lest 1434 ganger
Ticker: ELE
Endret: 27.03.18 00:02

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Du argumenterer godt begge veier Risc, det skal du ha !

Men hvem av Riscerne skal vi tro På ;-)
Innlegg av: FC Una-R (19.03.18 09:53 ), lest 1366 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Personlig synes jeg han både er komisk og tragisk. Komisk i sin argumentasjon for hvorfor han snur i hytt og pine, og tragisk gitt all tid han bruker på en aksje han ikke er inne i. Et relativt interessant case for en halvstudert psykolog.

Men ærlig talt synes jeg det hele er mest morsomt da ;-)
Innlegg av: rischioso (19.03.18 09:53 ), lest 1384 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 09:56

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Hvis man tror at det ikke ligger plausible årsaker bak mine posisjoneringer så betyr det at dere ikke leser hva jeg skriver sikkert like overfladisk som dere virker å lese selskapets meldinger.

Skal man først lese noe for å kunne ha en formening om det man leser så må man lese alt og grundig for ellers er jo hele vitsen med lesingen borte...

Jeg blir jo ikke positiv og negativ uten grunn og når jeg så deler dette så er det merkelig at man ikke får endringene med seg og kun fokuserer på hvilken vei jeg er posisjonert.

Caset er i endring og det er det som gjør at jeg endrer posisjonen, det er det som gjør at Sylvestre og Sæter endrer posisjonene.

Hvis alt gikk på skinner så var det jo bare å bli sittende, MEN det gjør dessverre ikke det og risken er nå høyere enn noen gang nettopp fordi selskapet ikke virker å få til tokendelen som opprinnelig planlagt og har endret ideeen og dette sammen med en kurs som er nær ATH er en giftig coctail...

Det å hvile på at de fleste store sitter er ingen garanti nettopp fordi de ikke har annet valg for ikke å gruse kursen...

Innlegg av: jonea (19.03.18 10:44 ), lest 1223 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Luften i ballongen er i ferd med sive ut, snart i rødt.
Innlegg av: rischioso (19.03.18 10:56 ), lest 1156 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 10:57

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Markedsdommen er vel således ganske klar - Selskapet har ikke levert og man er ikke imponert over den nye ideen som man ikke helt har klart å formidle.

ITO'en er ute i det blå, ingen lisenser hos Ambershaw selv etter året i søknadsprosess.

Det ser faktisk ut til å skje svært lite i Canada - de har jo ikke annonsert noe nytt over hodet siden sept i fjor og det handlet om penger i fra ELE...

http://legacyhillresources.com/news

-------------

Det vil nok ikke bli noen fart i denne før en eller begge selskapene begynner å levere iht forventninger og slik det ser ut pr i dag så kan det bli en langtekkelig reise med påfølgende kurspress nettopp fordi det neste også handler om å hente inn penger og denne gang mer enn noen gang for å dekke opp for Ambershaw forfallet og driften gjennom transjer med påfølgende massiv dumping...

Innlegg av: Bene (19.03.18 10:51 ), lest 1178 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Dumpet resten på 5.9 skuffet over ELE og skuffet over meg selv.... Det ble profitt, men lite i forhold til det jeg hadde forventet. Lykke til dere som fortsatt er med, blir nok tilbake snart
Innlegg av: trump_vinner (19.03.18 11:03 ), lest 1107 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Det er akkurat sånne som Bene robotene prøver å få ut. Hold på aksjene og ha et tidsperspektiv litt lengre enn 2 dager.
Innlegg av: rischioso (19.03.18 11:05 ), lest 1100 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 11:08

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Hos noen så er gjerne håpet det siste som forsvinner og det har kostet mange formuer opp i gjennom tidene...

2 dager er lenge det om man legger disse oppe på de 5 månedene som også er gått uten at noe av betydning har skjedd.

Legger vi så dette oppå selskapets siste melding som virker å fortelle at det man har ventet på i 5 mdr ikke vil skje, men de har allikevel bestemt seg for noe annet i forbindelse med token - noe som er uavhengig av Ambershaw og alle verdier som visstnok skal ligge i bakken - ja, da er det vel ikke så rart at man får et annet syn på caset...
Innlegg av: nopetter (19.03.18 11:08 ), lest 1073 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

for en nisse

jeg solgte på 6 og 6,05 og kjøpte alt tilbake på 5,74. fordi markedet vet at det finnes slike som bene som sitter og tenker i små baner
Innlegg av: rischioso (19.03.18 11:10 ), lest 1072 ganger
Ticker: ELE
Endret: 20.03.18 11:24

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


nopetter

Den største nissen har nok ennå ikke solgt seg ut og det vil man forstå om ikke så lenge...;)
Innlegg av: nopetter (19.03.18 11:13 ), lest 1048 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

jeg fatter ikke at dere ikke evner mer enn dette. is this all you have man

hvis WP blir utstedt i denne uken så har dere tapt en formue. men sånn er det når man ikke klarer å tenke lengere enn 30 øre fram i tid.

Innlegg av: rischioso (19.03.18 15:54 ), lest 900 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 15:55

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


...eller tapt en formue...;)

Livsfarlig å gamle på et WP du ikke kjenner innholdet i spesielt etter siste melding fra selskapet som klart adresserer en strukturell endring...
Innlegg av: Triggly (19.03.18 15:33 ), lest 937 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Da har vi fått fasiten, måneferden uteble :)
Det var fler enn meg som ikke var særlig imponert av videoen og meldingen, hypen er over for denne gang og aksjen vil synke ned mot 4 igjen.
Kan godt hende det kommer noen gode nyheter før den treffer 4, men jeg tror jeg vil holde meg utenfor enn så lenge. Ingen vits å bli med ned ;)
RT 5,70
Innlegg av: Yess (19.03.18 15:39 ), lest 934 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Og snart kommer vel Risc med x-antall tråder hver dag som forklarer alle utfordringene ELE står over og Brumle som høvler ned ELE og Dick med sin sedvanlig tråd "20 største idiotene i ELE - Selg".
Innlegg av: rischioso (19.03.18 15:57 ), lest 893 ganger
Ticker: ELE
Endret: 19.03.18 15:59

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Det vil jeg nok gjøre OM det kommer endringer i caset som tilsier det - men ut i fra det som nå er meldt så ser jeg ingen grunn til å sitte i dette papiret for å vente på en betydelig utvanning - man er da på børs for å tjene penger og ikke sponse løpende ideer som endress raskere enn en hest traver...
Innlegg av: mcaxel (19.03.18 16:00 ), lest 848 ganger
Ticker: ELE

RE^3: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


Trigg

Your not missed

Just another swing door investor

Innlegg av: Triggly (19.03.18 16:15 ), lest 791 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Is something the matter, mcaxel?
The reason we're all here is to make profit, right? Atleast I hope that's why everyone are here :)

You may call me a swing door investor, but atleast I made a few bucks this round.
I'm sure I will buy it back in the future, but not at this price.
Remember the first rule of stocktrade, mcaxel, never fall in love with a stock ;)
Innlegg av: mcaxel (19.03.18 16:20 ), lest 783 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


good luck triggly

Not all of us are daytraders

and I never invest in a share that I don't believe in. I got my strike price and we are not there yetInnlegg av: rischioso (20.03.18 06:37 ), lest 614 ganger
Ticker: ELE
Endret: 20.03.18 15:47

RE^3: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....


mcaxel,

nå må du bestemme deg - enten så er triggly en swingtrader eller en daytrader da det er 2 forskjellige ting som man ikke kan være på en og samme tid.

En daytrader eller en swingtrader investerer ikke basert på det fundamentale men på basis av trender...

Og hvis man ser på hvor lenge du har sitti i denne fra 2nok hvor du er blitt med opp til 6nok 2 ganger og opp til 5nok ennå flere ganger så kunne du ha gjort en formue gjennom å ha solgt og kjøpt i takt med trenden....;)

Du kan risikere at papirgevinsten din blir nullet ut og i verste fall blir til et realisert tap om du velger å være lenket til denne masta okke som for om ikke ting går som planlagt noe som ofte skjer så vil kursen raskt kunne komme ned til nivået lik din inngang også lavere...

Det hjelper lite å skulle kjøre Buffet sin filosofi i svært risikofylte case Buffet aldri ville ha vært investert i og det er nettopp derfor han kan kjøre denne stay long filosofien fordi han alltid posisjonerer seg i selskaper som allerede har det fundamentale på plass...

Innlegg av: Bene (20.03.18 12:00 ), lest 434 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Ok. Kjøpte meg inn igjen.. Snitt 5 kr. Lykke til alle medaksjonærer
Innlegg av: Una-rafting (20.03.18 12:24 ), lest 412 ganger
Ticker: ELE
Endret: 20.03.18 12:26

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Damn axel: nå kunne du hatt 20% mer aksjer på turbo-tradernes bekostning!! Og på toppen av det hele, du hadde fått det til ved hjelp av Richi-boy!! :D
Innlegg av: Triggly (20.03.18 16:04 ), lest 309 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - Da kom gulroten - Intet nytt, MEN snart emisjon....

Bene, her gjelder det å ha is i magen, ikke lett å fange en fallende kniv ;)
Jeg håper ikke du gikk all-in