Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Gull og gruvedrift
Innlegg av: fryktløs (10.01.18 10:56 ), lest 1577 ganger
Ticker: NOM

Nom: Keliber

Da har det kommet mere nytt fra Keliber for en time siden:=)

https://www.keliber.fi/en/investors/news-releases-and-publications/59D455C33268895C/
Innlegg av: AQAD (10.01.18 19:48 ), lest 1051 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

Keliber er gullegget.
Er fremdeles av den bastante oppfatning at det vil være svært ufornuftig å selge seg ut av Keliber. Kelibers verdi kan bli vesentlig høyere enn de fleste tror.
Det gleder meg at Ivar uttrykker at det ikke er noe tema per nå å se for seg et slikt scenario.


Lithium battery chemicals could provide more earnings from the same ore. Keliber is actively
studying possibilities to produce higher value lithium products.
Innlegg av: gausdøl (10.01.18 20:28 ), lest 999 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

jeg heller også mot og beholde keliber. med dagens priser kan fortjenesten i keliber fort bli 10 000 usd pr tonn, eller rundt 7 mill nok pr prosent eierandel ( rask hoderegning). det burde være mulig å beholde 10 % eierandel etter finansiering uten at det kostet nom stort.
ligger liksom litt i navnet også at nom skal ha interesser utenfor Norge. vel, vel bra blir det "åkkesom".
Innlegg av: Pling! (10.01.18 23:42 ), lest 885 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

"Selskapet vil ha et estimert årsresultat på 100 millioner euro"
dvs. at NOM får ca 210 MNOK (tilsvarende 65% av dagens selskapsverdi) årlig på bunnlinja fra eierposten i Keliber dersom de beholder sin andel.

Oversatt fra finsk til googelsk:

Side14
"Keliber Oy er et finsk gruveselskap med sikte på å produsere et spesielt litiumkarbonat
spesielt for det internasjonale litiummarkedet. Lithium Batteri Market
øker verdensomspennende i kjølvannet av den økende elektrifiseringen av transport og i mange næringer
etter hvert som etterspørselen etter batteri øker. Kelibers langsiktige mål er å produsere årlig
9 000 tonn litiumkarbonat for det voksende litiummarkedet. her
VVM undersøker miljøkonsekvensene av litiumkjemikraftverket i Kokkola,
hvor litiumkarbonat produseres årlig med 12.000 tonn."

Side 35:
Produksjonen av litiumkarbonat ved Keliber i Midt-Österbotten vil dermed være
Finlands første litiumproduktproduksjonsenhet. Prosjektet ligger
Til sentrale Österbotten og vil ansette gruvedrift og produksjon, utforskning og gruvedrift
ca 140 personer er direkte involvert i administrasjon, hvorav ca 50 mennesker er i litiumkjemisk anlegg. Selskapet kommer
å kjøpe malm og malm og andre materialer fra underleverandører.
I driftsfasen er selskapets litiumproduksjonsanlegg Kaustinen delregion og Kaustinen kommune
den største arbeidsgiveren. Selskapets litiumproduksjonsprosjekt har betydelige regionale konsekvenser
Sentrale Österbotten.
Det nåværende estimatet av Keliber-prosjektets totale investering er om lag 230 millioner euro.
Denne foreløpige sammenbrudd er som følger: gruver 15%, konsentrator 35% og litiumplantefabrikk
50%. Selskapet vil ha Kaustinen et estimert årsresultat på 100 millioner euro
den største aktøren i forstedene og Kaustinen kommune. Sentral-Österbotten produksjonsindustri
Keliber vil være det tredje største freeportfirmaet i Kokkola
og etter Boliden Kokkola.

https://www.keliber.fi/site/assets/files/1763/yva_eia_keliber_kokkola_01_2018.pdf
Innlegg av: gausdøl (11.01.18 00:02 ), lest 864 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

pling: skjønner at mitt overslag var grovt og konservativt, men det er iallefall store verdier det er snakk om. som før sagt dagens kurs tilsvarer kun nom`s eierandel i keliber, engebø og kvinnherad er bonus.
Innlegg av: Elanor (11.01.18 06:20 ), lest 817 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

Det har tidligere vært antydet at NOM's andel kunne være verd 250 mill, men om inntektene fra NOM's andel kan bli på 210 mill pr år, så må jo denne andelen være verd lang mer ? hva kan den være verd ?
Innlegg av: Pling! (11.01.18 08:06 ), lest 770 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

Gausdøl,
En årlig fortjeneste på 100 Mill euro er nok heller ikke basert på LCE markedspris men en mer moderat og gjennomsnittlig salgspris.

Jeg har tidligere estimert at NOM's eierandel i Keliber med P/E=15 vil tilsvare ca. 25 kr/aksje i NOM men det var før siste aksjeutvidelse (Ca. 5% lavere etter utvidelsen).

http://infonom.webnode.com/news/verdivurdering-keliber-oy/
Innlegg av: Elanor (11.01.18 08:23 ), lest 729 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

Pling
Vet du om det finnes andre Lithium produsenter som prises som P/E = 15 ?
15 virker veldig høyt. Vi vet jo lite om hva batterier er basert på 10-15 år frem i tid.

Innlegg av: Pling! (11.01.18 08:32 ), lest 731 ganger
Ticker: NOM
Endret: 11.01.18 09:04

RE^1: Nom: Keliber

Elanor, nei jeg vet ikke hvilken P/E som benyttes for tilsvarende selskaper. Mulig det er for høyt. Det er isåfall bare å dele på 15 og gange med den P/E man mener er riktig.
Innlegg av: A.Ksje (11.01.18 08:38 ), lest 699 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Oversettelse av linken til fryktløs.TS

Oversettelse av linken til fryktløs.
Keliber har sendt EIA-programmet til litiumkjemisk anlegg til myndighetene
ONS, JAN 10, 2018 09:25 CET
Keliber ("Company") vurderer plasseringen av litiumkjemisk anlegg ("kjemisk anlegg") i Kaustinen Kalavesi eller alternativt i Kokkola Industrial Park ("KIP"). Som en del av evalueringen har selskapet utarbeidet et miljøvurderingsprogram ("VVM-program") for lokalisering av kjemisk anlegg i KIP-området og sendt programmet til myndighetene i Sørøstrobotnisk senter for økonomisk utvikling, transport og miljø ( "ELY Center").

I miljøkonsekvensvurderingen vurderes de ulike implementeringsalternativene for kjemisk anlegg og konsekvensene av alternativene. Under MER-prosessen vil dagens miljøtilstand, samt mulige virkninger av fremtidig produksjon for naturmiljø, jord, grunnfjell, overflate og grunnvann, vegetasjon og dyr undersøkes. Påvirkningen på landskapet, arealbruk og samfunnet i området vil også bli vurdert.

"Vi har ennå ikke bestemt oss for plasseringen av vår fremtidige kjemiske fabrikk. Vi startet MER-prosessen for kjemisk anlegg i KIP-området før du bestemmer deg for plassering, fordi miljøpåvirkningen av operasjonene spiller en viktig rolle i evalueringen I tillegg ønsker vi å sikre at vi kan holde planlagt tidsplan, både i lokaliseringsalternativer, dvs. i Kaustinen Kalavesi eller i Kokkola KIP. VVM prosess for kjemisk anlegg er viktig for oss, og vi håper at folk i regionen vil delta aktivt i diskusjonen og gi tilbakemelding på våre planer, sier Pertti Lamberg, administrerende direktør i Keliber Oy.

"Vi har allerede startet vurderingen av dagens miljøtilstand og virkningen av vår virksomhet. Vårt mål er å få konsekvensanalyser og VVM-rapport ferdigstilt våren 2018, sier Kari Wiikinkoski, miljøansvarlig for Keliber Oy.

Alle de som planlagte operasjoner kan påvirke i fremtiden kan delta i MER-prosessen. MKB-programmet er tilgjengelig på finsk på selskapets nettside på: www.keliber.fi/en/environment/eia/eia-for-the-lithium-chemical-plant/

Et offentlig møte om miljøkonsekvensvurderingsprogrammet vil bli avholdt tirsdag 16. januar 2018 klokken 05.30 - 08.00 i Kokkola, ved Ykspihlaja toimitalo på Satamakatu 40.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kari Wiikinkoski, miljøansvarlig tlf. +358 50 3753204

Pertti Lamberg, konsernsjef, tlf. +358 50 5991189
Innlegg av: risk_reward (11.01.18 09:49 ), lest 623 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

Det er enorm spread på P/E i bransjen

http://www.moneycontrol.com/stocks/marketinfo/pe/bse/homebody.php?indcode=63&sortcode=0

RR
Innlegg av: Tjuagutt (11.01.18 10:03 ), lest 604 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

Her er Keliber meldingen på engelsk:

Keliber ("Company") is evaluating the location of lithium chemical plant ("chemical plant") in the Kaustinen Kalavesi or alternatively in the Kokkola Industrial Park ("KIP"). As part of the evaluation, the company has prepared an environmental impact assessment program ("EIA Program") for locating the chemical plant in the KIP area and submitted the program to the authorities of South Ostrobothnian Centre for Economic Development, Transport and the Environment ("ELY Center").

In the environmental impact assessment, the different implementation alternatives for the chemical plant and the impacts of the alternatives are assessed. During the EIA process, the current state of the environment, as well as potential impacts of the future production for the natural environment, soil, bedrock, surface and the ground waters, vegetation and animals will be examined. Also, the impacts on the landscape, land use and on the society in the area will be assessed.

"We haven’t yet decided on the location of our future chemical plant. We initiated the EIA process for the chemical plant in the KIP area before making the decision on location, because the environmental impacts of the operations play an important role in the evaluation of the location of the chemical plant. In addition, we want to ensure that we can keep the planned timetable, in both location alternatives i.e. in Kaustinen Kalavesi or in Kokkola KIP. EIA process for the chemical plant is important for us and we hope that people in the region will actively participate in the discussion and give feedback on our plans, "says Pertti Lamberg, CEO of Keliber Oy.

"We have already initiated the assessment of the current state of the environment as well as the impacts of our operations. Our target is to get the impact assessments and EIA report completed in the spring 2018" says Kari Wiikinkoski, Environmental Manager of Keliber Oy.

All those whom the planned operations may affect in the future can participate in the EIA process. The EIA program is available in Finnish on the company's website at: www.keliber.fi/en/environment/eia/eia-for-the-lithium-chemical-plant/

A public meeting on the environmental impact assessment program will be held on Tuesday January 16, 2018 at 05.30 - 08.00 p.m. in Kokkola, at the premises of the Ykspihlaja toimitalo at Satamakatu 40.

For further information, please contact:

Kari Wiikinkoski, Environmental Manager tel. +358 50 3753204

Pertti Lamberg, CEO, tel. +358 50 5991189
Innlegg av: krissov (12.01.18 07:52 ), lest 508 ganger
Ticker: NOM

RE^2: Nom: Keliber

går 100% snart?
Innlegg av: fryktløs (13.01.18 12:56 ), lest 450 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

https://www.tek.no/artikler/vi-fikk-kjore-bytons-heftige-tesla-konkurrent/415979
Innlegg av: Rookie, (15.01.18 09:10 ), lest 266 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

https://e24.no/bil/ford-motor/ford-skal-investere-87-milliarder-kroner-i-elbiler/24232441
Innlegg av: jonic (16.01.18 08:01 ), lest 133 ganger
Ticker: NOM

RE^1: Nom: Keliber

https://www.keliber.fi/en/investors/news-releases-and-publications/360D19D30D724D22/