Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Farma og medisin
Innlegg av: SomSa (07.01.18 13:35 ), lest 21025 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 07.01.18 15:56

Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert


Måtte starte eget tråd om dette selv om dette er nevnt i et annet tråd. Vi drøfter artikkelen i :
http://www.telegraph.co.uk/business/2017/06/25/behind-big-pharmas-race-develop-next-wave-cancer-therapy/

************************************************Del 1 Artikkel

"""Behind big pharma's race to develop the next wave of cancer therapy
...................
Britain’s FTSE 100 *giant AstraZeneca and rival pharma conglomerates, including America’s *Merck & Co and *Bristol-Myers Squibb (BMS), Switzerland’s
Roche and Germany’s Merck KGaA are in a race to develop the most effective IO therapies.""..............................

************************************************Targovax og Artikkelen

AstraZeneca: Allerede samarbeider Targovax med giganten AstraZeneca, de tester deres CPI (durvalumab) i kombinasjon med
ONCOS-102 for behandling av 3 ulike krefttyper. Kostnadene for minst 2 studier dekkes 80% fra ludviq cancer center.

Merck: Oncos-102 kombineres med pembrolizumab (Keytruda)for behandling av Melanoma Cance. Pre kliniske resultater var fantastiske.

Bristol-Myers: Magnus Jaderberg, Chief Medical Officer i Targovax har vært med å utvikle deres CPI (Yervoy (ipilimumab)


************************************************ Del 2 Artikkel

But analysts say the potential prize is much larger – a $50bn a year market if the future pipeline of IO drugs realise their
full potential. .......................


************************************************Targovax og Artikkelen

Banebrytende prekliniske resultat:

Reduction in tumor volume:
ONCOS-102 + KEYTRUDA® (high) reduced volume by 69%
ONCOS-102 alone reduced tumor volume by 51%
KEYTRUDA® alone did not reduce tumor volume

og nye kliniske data viste at:

- Increase of several pro-inflammatory cytokines
- Increase of the relative level of cytotoxic CD8+ T-cells
- Increase of PD-1 expression on CD8+ T-cells


************************************************ Del 3 Artikkel

Smaller firms working in IO include Crescendo Biologics, Cell Medica, e-Therapeutics, F-star, **Targovax, ANGLE, IGEM and Scancell.............
The fierce race among big pharma companies to become IO market leaders means even small firms **with limited clinical data can be
candidates for takeovers............................

************************************************Targovax og Artikkelen

Ikke bare Targovax er nevnt som oppkjøps kandidat sies at Targovax kan kjøpes opp med "limited clinical data".
Kan vi definere limited clinical data som kommende data fra:

Melanoma Cancer
Malignant melanoma
Mesothelioma cancer
Ovarian cancer
Colorectal cancer
Vi har ennå ikke snakket om TG-plattformen og at TRVX utvikler 4 andre medikamenter, TG03, ONCOS-402, ONCOS-802,ONCOS-902

Innen andre områder skjer store oppkjøp under studiefaser. Dette sier det svenske InDex Pharmaceuticals Holding, se på
presentasjonen fra 11. oktober 2016, 08:03
http://www.indexpharma.com/sv/investerare/foretagspresentationer/

Del 1 + Del 2 + Del 3 = Dette kan bli fantastisk god investering dersom man har risikokapital.


Innlegg av: aborum (07.01.18 14:47 ), lest 13179 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om spekulation for nærværende - men ingen tvivl om at selskabet er på BPs radar.

Sælger gerne min position i TRVX for 500,00 NOK / aktie.
Innlegg av: korka (07.01.18 15:28 ), lest 13040 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Og folk gir bort aksjene for 18 kr,helt vilt.
Innlegg av: Holding2 (07.01.18 16:23 ), lest 12891 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Snakkes i slutten av 2018 for å se hvem som hadde rett. Da er kursen godt over 100 kr.

Targovax ASA: Ludwig Cancer Research and Cancer Research Institute partner with Targovax to test candidate virotherapy in early-phase clinical trialsNovember 18, 2015, New York, NY and Oslo, Norway - Ludwig Cancer Research and the Cancer Research Institute (CRI) announced today an agreement with the biotechnology company Targovax to evaluate its experimental virotherapy, ONCOS-102, in early phase clinical trials testing the virotherapy in combination with other, potentially synergistic immunotherapies such as checkpoint inhibitors.


"We believe oncolytic virotherapy-in which engineered viruses are deployed against cancer cells-holds considerable promise, especially for boosting the efficacy and expanding the applicability of compatible immunotherapies," said Jonathan Skipper, executive director of technology development at the Ludwig Institute for Cancer Research. "This kind of clinical research is precisely what our collaboration with CRI is all about, and certainly a key component of our mission to apply our life-changing science as quickly as possible to cancer patients everywhere."


ONCOS-102 is an engineered human serotype 5 adenovirus optimized to induce systemic anti-tumor T cell response in cancer patients. A gene encoding granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF), which was originally discovered by Ludwig researchers in Melbourne, is inserted into the virus genome and expressed as the virus replicates in tumor cells.


"Our partnership with Targovax and Ludwig is an important step forward in efforts to discover and develop optimally effective immunotherapy treatment regimens," said Adam Kolom, managing director of CRI's Clinical Accelerator and venture fund that will support this trial. "This strategic partnership is the latest in a series of CRI-Ludwig collaborations with pharmaceutical companies to test novel combination treatments, and will enable us to explore an innovative new way to create a more favorable tumor microenvironment for an immune attack on cancer."


"We are delighted about this partnership and what may come out of it. Targovax R&D will have access to the well-known expertise and network of CRI and Ludwig Cancer Research, which provides us with new opportunities for combinatorial research. The focus will be on mechanistic synergies with clinical impact combining ONCOS-102 with other immune therapies to the potential benefit of patient care in the future," says Magnus Jaderberg, chief medical officer at Targovax.


About Ludwig Cancer Research

Ludwig Cancer Research is an international collaborative network of acclaimed scientists that has pioneered cancer research and landmark discovery for more than 40 years. Ludwig combines basic science with the ability to translate its discoveries and conduct clinical trials to accelerate the development of new cancer diagnostics and therapies. Since 1971, Ludwig has invested nearly $2.7 billion in life-changing science through the not-for-profit Ludwig Institute for Cancer Research and the six U.S.-based Ludwig Centers. To learn more, visit www.ludwigcancerresearch.org.


About the Cancer Research Institute

The Cancer Research Institute (CRI), established in 1953, is the world's only non-profit organization dedicated exclusively to transforming cancer patient care by advancing scientific efforts to develop new and effective immune system-based strategies to prevent, diagnose, treat, and cure cancer. Guided by a world-renowned Scientific Advisory Council that includes three Nobel laureates and 27 members of the National Academy of Sciences, CRI has invested $311 million in support of research conducted by immunologists and tumor immunologists at the world's leading medical centers and universities, and has contributed to many of the key scientific advances that demonstrate the potential for immunotherapy to change the face of cancer treatment. Learn more at www.cancerresearch.org.


http://www.targovax.com/News/News-Details/2015/Targovax-ASA-LUDWIG-CANCER-RESEARCH-AND-CANCER-RESEARCH-INSTITUTE-PARTNER-WITH-TARGOVAX-TO-TEST-CANDIDATE-VIROTHERAPY-IN-EARLY-PHASE-CLINICAL-TRIALS--/default.aspx
Innlegg av: focuss (07.01.18 16:41 ), lest 12830 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Targovax blir lagt merke til i denne jungelen og fint at de får publisitet i The Telegraph. Magnus Jaderberg mener Targovax har noe unikt som konkurrentene ikke har, nemlig et klart target. Ingen tvil om at Targovax lykkes så kan det bli så stort at "the sky is no limit."
Innlegg av: Holding2 (07.01.18 17:08 ), lest 12747 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Les en meget bra presentassjon rundt dette i analyse, som lastes ned ved link under (i PDF format).


http://www.edisoninvestmentresearch.com/?ACT=18&ID=19847&LANG=
Innlegg av: SomSa (07.01.18 22:32 ), lest 12353 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspertFra Oncos-plattformen til TG-plattformen, har dere glemt dette:

TRVX:VIL TA BESLUTNING OM RANDOMISERT STUDIE I 1.KV 18
10:36
Oslo (TDN Finans): Targovax diskuterer nå hvordan de kan gjennomføre en randomisert undersøkelse for TG01, som vil bli en fase 2b/3. Selskapet vil ha samtaler med helsemyndigheter i første kvartal 2018 om utforming av studien, og venter en beslutning i slutten av første kvartal 2018.

Det kommer frem på selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

En randomisert studie vil kunne brukes til å søke godkjenning for ledemiddelet hos myndig.Innlegg av: kaunis (07.01.18 23:10 ), lest 12251 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

gog overs.Targovax ASA: Ludwig Cancer Research og Cancer Research Institute partner med Targovax for å teste kandidatvirotherapy i tidlig fase kliniske studier18 november 2015, New York, NY og Oslo, Norge - Ludwig Cancer Research og Cancer Research Institute (CRI) kunngjorde i dag en avtale med bioteknologiselskapet Targovax for å evaluere sin eksperimentelle virotherapy, ONCOS-102, i tidlig fase kliniske studier viroterapien i kombinasjon med andre potensielt synergistiske immunterapier som kontrollpunktshemmere.


"Vi tror onkolytisk viroterapi, der utviklede virus blir brukt mot kreftceller, har et stort løfte, spesielt for å øke effekten og utvide bruken av kompatible immunoterapier, sier Jonathan Skipper, administrerende direktør for teknologiutvikling ved Ludwig Institute for Cancer Research . "Denne typen klinisk forskning er nettopp hva vårt samarbeid med CRI handler om, og absolutt en viktig del av vårt oppdrag å bruke vår livskiftende vitenskap så raskt som mulig til kreftpasienter overalt."


ONCOS-102 er et konstruert humant serotype 5-adenovirus optimalisert for å indusere systemisk antitumor-T-cellerespons hos kreftpasienter. En genkoding av granulocyt-makrofagkolonistimulerende faktor (GM-CSF), som opprinnelig ble oppdaget av Ludwig-forskere i Melbourne, er satt inn i virusgenomet og uttrykt som viruset replikerer i tumorceller.


"Vårt partnerskap med Targovax og Ludwig er et viktig skritt videre i arbeidet med å oppdage og utvikle optimalt effektive immunterapibehandlinger," sier Adam Kolom, administrerende direktør i CRIs kliniske akselerator- og risikofond som vil støtte denne forsøket. "Dette strategiske partnerskapet er det siste i en serie CRI-Ludwig-samarbeid med farmasøytiske selskaper for å teste nye kombinasjonsbehandlinger, og vil gjøre det mulig for oss å utforske en nyskapende ny måte å skape et mer gunstig tumormikromiljø for et immunforsvar mot kreft."


"Vi er glade for dette partnerskapet og hva som kan komme ut av det. Targovax FoU vil ha tilgang til den kjente kompetansen og nettverket av CRI og Ludwig Cancer Research, som gir oss nye muligheter for kombinatorisk forskning. Fokuset vil være på mekaniske synergier med klinisk effekt som kombinerer ONCOS-102 med andre immunterapier til den potensielle fordelen med pasientbehandling i fremtiden, sier Magnus Jaderberg, sjefleder ved Targovax.


Om Ludwig Cancer Research

Ludwig Cancer Research er et internasjonalt samarbeidsnettverk av anerkjente forskere som har vært banebrytende for kreftforskning og landemerkefunn i mer enn 40 år. Ludwig kombinerer grunnvitenskap med evnen til å oversette sine funn og gjennomføre kliniske forsøk for å akselerere utviklingen av ny kreftdiagnostikk og -terapi. Siden 1971 har Ludwig investert nesten 2,7 milliarder dollar i livsforandrende vitenskap gjennom ikke-for-profit Ludwig-instituttet for kreftforskning og de seks amerikanske baserte Ludwig-sentrene. For å lære mer, besøk
Innlegg av: kaunis (07.01.18 23:19 ), lest 12209 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Dette var i 2015 og hva har skjedd etter dette med Oncos-102? Nylig har vi fått to meget gode tilbakemeldinger om Oncos-102 sine egenskaper som medhjelper for immunaktivering og god sikkerhet for allergi og andre reaksjoner.Nå er Trvx kommet mye lenger etter at dette samarbeidet blev innledet, så at det kan bli et tettere sammarbeid eller bud på selskapet, kan komme fortere en vi kan tenke oss.
Innlegg av: SomSa (08.01.18 01:40 ), lest 12071 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 08.01.18 01:41

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert


Drømmeavtale for mange, DNB forklarer avtalen mellom Targovax og the Ludwig Cancer Research i 2015


.
.

As we understand it, the Ludwig Cancer Research will take **80%** of the costs of the trial, and
the rest will be split between Targovax and the *big pharma company. Therefore, we do not
expect the clinical trial to have a large financial impact on Targovax at this point. In the case
of a successful phase I/II clinical trial we see a possibility that Ludwig Cancer Research
Institute might continue with a phase III clinical trial. And a partnering deal between Targovax
and the big pharma could be possible after either a successful phase II or phase III trial.
Furthermore, in the event of successful development, Ludwig Cancer Research Institute
would get a payback to cover its investment; quite how this payback would be set up has not
been disclosed, but we expect the deal to involve a payback of a certain amounts of the costs
for the trial but not a royalty agreement. Furthermore, if the development fails, Targovax has
said that it will not have to pay back Ludwig’s investment in ONCOS-102

That said, we find it exciting that Targovax’s oncolytic vaccine has been picked by the largest
non-profit cancer research institute for further development, and we believe it is a good platform
from which to advance ONCOS-102 in various indications. Most excitingly, we believe this
partnership could increase the chance of an out-licensing deal if it is successful, but for this we
will have to wait and see.


*big pharma company: Det må være AstraZeneca

Innlegg av: Kappa3278 (08.01.18 07:03 ), lest 11935 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

8/01-2018 07:00:06: (TRVX) Targovax announces the appointment of Michael Bogenstaetter as Chief Business Officer
Oslo, Norway, 8 January 2018: Targovax ASA ("Targovax" or "the Company"; OSE: TRVX), a clinical stage company focused on developing immuno-oncology therapies to target solid tumors, announces that Michael Bogenstaetter has been appointed as the Company's Chief Business Officer (CBO). He will take up this role in January 2018.

Michael joins Targovax following 25 years' experience in biotech and big pharma. During this time he held senior business development and strategy positions with Sanofi, Novartis and MDS. Michael has also worked as a consultant with The Boston Consulting Group and, most recently, has acted as an independent corporate and business development advisor to some of the world's top pharmaceutical and biotechnology companies. He trained as a chemist and was awarded a PhD in organic chemistry from the University of Munich. Michael also holds an MBA from London Business School.

Øystein Soug, CEO of Targovax commented: "We are delighted to announce the appointment of Michael as our Chief Business Officer. His extensive experience of business development and corporate strategy in the biotech and pharma industry will be indispensable to us. 2018 is set to be another important year for the company, containing a number of significant milestones for our pipeline of novel immuno-oncology therapies targeting treatment-resistant solid tumors."
Innlegg av: rodroz (08.01.18 07:11 ), lest 11896 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Det er tydelig at selskapet nå skrus for suksess.
Innlegg av: aborum (08.01.18 07:53 ), lest 11801 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 08.01.18 08:04

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Endnu en stærk melding fra TRVX. Her er der nogen, der ser tingene i et større perspektiv, end markedet formår at anerkende. Ville ikke blive overrasket, hvis der kom et tilbud om overtagelse af selskabet senest i 2019.

Sælger gerne for 500,00 NOK / aktie.

Hegnar kommenterer pp meldingen @ http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/01/Han-er-ny-direktoer-i-Targovax
Innlegg av: SomSa (08.01.18 11:16 ), lest 11511 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspertMichael Bogenstaetter har jobbet blant annet hos Novartis som omsatt for 48.52 billion USD (2016), de er også opptatt av
Checpoint inhibitors:

""In recent years, however, we have seen an explosion of positive clinical evidence for a few newer types of cancer immunotherapies—primarily CAR-T and checkpoint blockade drugs.

Checkpoint inhibitors have shown early promise for melanoma. “About 20% of advanced melanoma patients are surviving now beyond 10 years with no other therapy, which illustrates that if you can trigger an effective immune response it has memory that goes on and on,” Dranoff says.""

https://www.novartis.com/our-science/research-disease-areas/immuno-oncology


-------------------
Har ikke Targovax oppnådd fantastiske prekliniske resultater i melanoma cancer når Checkpoint Inhibitors var hjelpløs?

Mitt spørsmål er som følgende, hvorfor Michael Bogenstaetter, Magnus Jaderberg og Patrick Vink som kunne velge hvilket som
helst jobb innen Big Pharma har valgt lille Targovax?

Svaret er enkelt, de vil pynte sin CV med en suksess historie i verdensklasse.
Innlegg av: SomSa (08.01.18 19:11 ), lest 11317 ganger
Ticker: TRV
Endret: 20.01.18 15:00

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert


For behandling av advanced melanoma testes Oncos-102 kun på pasienter som ikke har reagert på KEYTRUDA.
Basert på prekliniske data og kliniske immunresponsdata tror jeg at de klarer å få mye bedre resultater enn sin konkurrent IDO og Imlygic.

- IDO + Keytruda: 52% ORR, compared to 33.7% ORR for IDO on its own
- Imlygic + Yervoy: ORR 39%, compared to 18% for Yervoy on its own

Ido:
http://www.onclive.com/conference-coverage/aacr-2017/ido-inhibitor-increases-pembrolizumab-response-in-melanoma

Imlygic:

The trial results—published in the Journal of Clinical Oncology—show that the objective response rate for the combination came in at 39%, compared to 18% for Yervoy on its own. That pattern was also shared when it came to complete responses, at 13% for the duo and 7% for BMS drug given on its own.

https://www.fiercebiotech.com/biotech/amgen-s-imlygic-doubles-response-rate-when-added-to-checkpoint-therapy

Innlegg av: kaunis (08.01.18 19:27 ), lest 11247 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

TRVX har betydelige bedre data på sine vaksiner en andre og i kombinasjon med andre er det bare fantastisk.Det gjelder både rasmuterte og ikke rasmuterte.TG-02 er en videreføring fra TG-01.For hver time som går blir vi rikere og rikere hvis dette fortsetter helt til den første vaksinen blir godkjent for kommersialisering.
Innlegg av: SomSa (08.01.18 19:48 ), lest 11176 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspertHva er utfordringer med handling av Melanoma cancer med Checkpoint Inhibitors (CPI)?:

- Ca. 40%-50% er non-responders til CPI
- Ca. 40% er RAS-muterte

http://s21.q4cdn.com/825317772/files/doc_financials/quarterly_reports/2016/747294.pdf


Targovax løser non-responders problemet med Oncos-plattformen og Ras-mutasjonen med TG-plattformen. I følge Magnus skal Oncos- og
TG-plattformen kombineres.

https://www.youtube.com/watch?v=K97ludkPpWM


Innlegg av: focuss (08.01.18 19:49 ), lest 11167 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Somsa
Hvor har du ORR data for Oncos 102 fra?
Innlegg av: SomSa (08.01.18 19:55 ), lest 11161 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 08.01.18 20:03

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert


focuss

Jeg redigert den, den kan være feil!

Innlegg av: aborum (08.01.18 20:12 ), lest 11075 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Øysten Soug ringede og spurgte og jeg ville sælge til 450,00 men jeg sagde nej; der skal mindst 500,00 NOK / aktie på bordet og en jordbærtærte, før jeg giver slip på de guldrandede papirer.

Endnu en spændende dag venter i morgen.
Innlegg av: chrisx (09.01.18 07:58 ), lest 10717 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

@aborum, SomSa m.fl.

Jeg må bare takke dere for det flotte informasjonsarbeidet dere gjør rundt TRVX. Hadde det ikke vært for dere ville jeg nok ikke satt meg dypere inn i caset, noe som resulterte i at jeg kjøpte meg inn med det jeg følte jeg hadde råd til å avse,
riktignok alt for tidlig (snitt 21,-), men dog.
Fantastisk spennende selskap, og på sett og vis føles det bra å putte penger i en bedrift som har til formål å utvikle medisiner som kan hjelpe tusenvis av mennesker med fryktelig dårlige prognoser. Fortsett det flotte arbeidet deres!
Innlegg av: Docs (09.01.18 08:43 ), lest 10609 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

I dag er dagen da taket på 20 endelig ryker. Etter det er det lite motstand før 30.
Innlegg av: Krieghoff (09.01.18 08:52 ), lest 10567 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

@aborum Du får sende han til meg neste gang. Skal gi han en femmer i rabatt ;)
Innlegg av: Ctrl+@ (16.01.18 22:42 ), lest 10307 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 16.01.18 22:43

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

2014

US and EU Orphan Drug Designation for ONCOS-102 in ovarian cancer

"We are pleased to receive orphan drug designations for ONCOS-102 from the two leading regulatory agencies in the world. They confirm the need for developing novel therapies for severe cancer forms such as ovarian cancer", said Frans Wuite, M.D., President and Chief Executive Officer of Oncos Therapeutics.


http://www.targovax.com/News/News-Details/2014/Oncos-Therapeutics-granted-US-and-EU-Orphan-Drug-Designation-for-ONCOS-102-in-ovarian-cancer---PRESS-RELEASE/default.aspx
Innlegg av: de wu (20.01.18 23:05 ), lest 9785 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier eksperthttps://twitter.com/ConferenceForum/status/954078753994534917
Innlegg av: SomSa (22.01.18 10:43 ), lest 9461 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspertSanofi kjøper Bioverativ for 91 milliarder kroner
Den franske legemiddelgiganten bekrefter at de kjøper biotech-selskapet for 91,3 milliarder kroner.

https://e24.no/boers-og-finans/sanofi-kjoeper-bioverativ-for-91-milliarder-kroner/24239118

Innlegg av: aborum (22.01.18 11:38 ), lest 9384 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Bliver TRVX mon købt af BP? Er TRVX mon Norges svar på danske Genmab? :)

Salgskurs på 1500,- udløser implicit jordbærtærte til TRVX fra undertegnede. Jeg leverer den gerne helt fra Danmark :)
Innlegg av: sjerkyll (22.01.18 13:09 ), lest 9291 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Hegnar melder nok et oppkjøp:

"Biotechselskapet Celgene basert i Seattle i USA bekrefter at det kjøper Juno Therapeutics. Prisen er 87 dollar pr aksje i kontanter, fremgår det av en pressemelding. Oppkjøpet er dermed på rundt ni milliarder dollar, tilsvarende rundt 71 milliarder kroenr.

Wall Street Journal skrev i forrige uke at selskapene var i oppkjøpssamtaler."
Innlegg av: SomSa (22.01.18 14:00 ), lest 9219 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 22.01.18 14:06

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert


Dette er det andre oppkjøpet innen kort tid. Targovax har enn av verdens mest anerkjente teknologi og er aktuell som en oppkjøpskandidat.

Oncos-plattformen: Ludwig Cancer Research and Cancer Research Institute sponser 2-3 kretstider i USA med 78-90 pasienter som
koster flesk.
Mange Big pharma satser på CPI og det er stor konkurranse mellom disse og stadig flere krefttyper behandles med CPI
teknologien. Oncos-plattformen kan kombineres blant annet med CPI og revolusjonere denne behandlingen.

TG-plattformen: Memorial Sloan Kettering som er ekspert på bukspyttkjertelkreft og skrevet retningslinje for USA, er begeistret over
TG01 data og har bedt Targovax å delta i studien. Andre har også vist interesse for TG01...
TG-plattformen brukes for behandling av av Ras-mutrte kreft. Dette tilsvarer opptil 30% av nye krefttilfeller eller ca. 5,4 millioner
pasienter innen 2025.

Targovax har posisjonert seg for tidlig oppkjøp og smarte utenlandske eksperter har forstått dette. Targovax med sine 2 plattformer
kan anvendes til å behandle av neste alle krefttyper. Hvis man lager en foreløpige liste over hvilke krefttyper har Targovax behandlet,
behandler og skal behandle med TG- og Oncos-plattformene blir:

- Ovarian cancer: ONCOS-102: Har Orphan drug designation
- Colon cancer: TG02, pasientgrunnlag ca. 500.000 i følge TRVX
- Liver cancer: ONCOS-102
- Lung cancer: ONCOS-102
- Lung cancer: TG02, asientgrunnlag ca. 500.000 i følge TRVX
- Mesothelioma Cancer: ONCOS-102: Har Orphan drug designation
- Rectum cancer: ONCOS-102
- Soft tissue sarcoma cancer: ONCOS-102: Har Orphan drug designation
- Pancreas cancer: TG01: Har Orphan drug designation, asientgrunnlag ca. 40.000 i følge TRVX
- Malignant melanoma cancer: ONCOS-102
- Prostata cancer: ONCOS-102
- Melanoma cancer: ONCOS-102
- Prostata cancer: ONCOS-102

Big pharma har 2 valg:
1- Kjøpe Targovax i tidlig fase og ta litt ekstra risiko og bli verdens-ener i kreftbehandling
2- Vente til Targovax lykkes med alt. I dette tilfellet får de ikke råd til å kjøpe selskapet.

Targovax er en risiko aksje som alle andre Biotec aksjer men avkastningen kan bli astronomisk.


Innlegg av: Fabi (22.01.18 14:05 ), lest 9192 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

PCIB & Nano blir kjøpt lenge før Trvx.

PS
Jeg sitter med alle 3
Innlegg av: Chrysler300C (22.01.18 14:13 ), lest 9152 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

kan godt hende du må svelge de orda mot sommeren Fabi ... :)
Innlegg av: Fabi (22.01.18 14:15 ), lest 9148 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Det ville glede meg stort Chrysler :-)
Innlegg av: SafeInvest (22.01.18 14:26 ), lest 9142 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Støtter Fabi der.

Sitter med alle 3 selv, men med overvekt i Pcib, grunnet «juvelen», fimaChem mot GGK!


Men klart, hvis det viser seg Oncos får CPI til å fungere kan ting skje fort.
Innlegg av: SomSa (22.01.18 14:28 ), lest 9105 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspertFabi

Det er mulig at PCIB kjøpes opp først (hvis de lykkes noen gang) men jeg hører på verdens eksperter og ikke på mine egne fantasier:

1- Smaller firms working in IO include Crescendo Biologics, Cell Medica, e-Therapeutics, F-star, **Targovax, ANGLE, IGEM and Scancell.............
The fierce race among big pharma companies to become IO market leaders means even small firms **with limited clinical data can be
candidates for takeovers............................

2- Ludwig Cancer Research and Cancer Research Institute

3- Memorial Sloan Kettering

Innlegg av: Ctrl+@ (22.01.18 14:37 ), lest 9077 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 22.01.18 15:03

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Targovax appoints Michael Bogenstaetter as chief business officer
He joins the immuno-oncology biotech from Interim Assignments

Michael Bogenstaetter Norwegian biotech Targovax has appointed its new chief business officer in the form of Michael Bogenstaetter, who joins following 25 years’ experience in the biotech and pharmaceutical industries.

Bogenstaetter previously served as an advisor of life sciences and health care at Interim Assignments, and before that he served as global head strategy, project management and operations drug discovery at Sanofi.

He has also held numerous roles for Novartis, MSD and Johnson and Johnson.

Øystein Soug, chief executive officer of Targovax, said: “Bogenstaetter’s extensive experience of business development and corporate strategy in the biotech and pharma industry will be indispensable to us.


https://goo.gl/uddkyw
Innlegg av: SomSa (22.01.18 14:51 ), lest 9057 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 22.01.18 14:59

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert


Dersom man har vært hos optiker klarer man lese ordet **Sanofi**:

22.01.201
**Sanofi** kjøper Bioverativ for 91 milliarder kroner

https://e24.no/boers-og-finans/sanofi-kjoeper-bioverativ-for-91-milliarder-kroner/24239118

Michael Bogenstaetter (CBO i Targovax): senior business development and strategy positions in **Sanofi**, Novartis and MDS.

https://globenewswire.com/news-release/2018/01/08/1284712/0/en/Targovax-announces-the-appointment-of-Michael-Bogenstaetter-as-Chief-Business-Officer.html

Klarer dere å lese ordet Sanofi her? Hvorfor Michael Bogenstaetter sier nei takk til verdens giganter og vil jobber hos lille Targovax?


Innlegg av: Ctrl+@ (22.01.18 15:07 ), lest 8981 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

DNB Markets | Anbefalte aksjer

22 January 2018

https://m.dnb.no/portalfront/nedlast/no/markets/analyser-rapporter/norske/anbefalte-aksjer/AA180122.pdf
Innlegg av: SomSa (23.01.18 11:29 ), lest 8693 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspertTidligere er Oncos-102 testet til flere krefttyper og vi vet at dette virker og de som har sponset Oncos-102 studier i USA vet
at dette kan løse en del av kreftgåten. Vi, big Pharma og hele verden venter på kommende data fra Oncos-102. Fra tidligere:


05/11/2015
Immunotherapy with ONCOS-102 show potential to activate immunologically silent tumors and reduce local immune suppression in advanced tumors


https://www.informazione.it/c/E3470A1F-9818-4C1F-B4AA-CB5123D8B10A/Targovax-ASA-Immunotherapy-with-ONCOS-102-show-potential-to-activate-immunologically-silent-tumors-and-reduce-local-immune-suppression-in-advanced-tumors

Innlegg av: SomSa (08.02.18 10:24 ), lest 8270 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Magnus Jaderberg i et interviju hos Oxford pharma Pharmatelevision har sagt at TG- og Oncos-plattformen skal slås sammen.
Dette er immunresponsdata fra 4 krefttyper:

Mesothelioma cancer: Oncos-102 + chemotherapy
In addition, early immune activation has been assessed for a subset of the patients.
Systemic release of several pro-inflammatory cytokines was observed (3/3 patients analyzed), demonstrating that the treatment triggers an innate immune response.
Also, there was an increase in the relative level of tumor infiltrating cytotoxic CD8+ T-cells (2/2 patients with pre- and post-treatment biopsies analyzed), indicating an activation of the adaptive immune system in the lesions.

Melanoma cancer: Oncos-102 + CPI
ONCOS-102 generates immune activation in checkpoint inhibitor refractory melanoma patients
Increase of several pro-inflammatory cytokines
Increase of the relative level of cytotoxic CD8+ T-cells
Increase of PD-1 expression on CD8+ T-cells
These data indicate that ONCOS-102 may induce both an innate and adaptive immune activation in CPI refractory patients. In addition, increased PD-1 expression on the surface of CD8+ T-cells after ONCOS-102 treatment suggests that the tumors may be susceptible to re-challenge with KEYTRUDA®

Pancreas cancer (*2 års overlevelse, 19 pasienter ): TG01 + chemotherapy
TG01/GM-CSF generated early immune responses in 89% of patients (17/19) with resected pancreatic cancer. 95% of patients (18/19) showed immune activation in either DTH and/or PBMC tests. This demonstrates that TG01 vaccination activates mutant RAS specific T cells

Colorectal cancer: TG02 + CPI
Early exploratory clinical results indicate that TG02 induces immune response in patients, with high activation status of tumor-infiltrating T-cells compared to historical controls.
In addition, PD-1 expression was observed in both circulating and tumor-infiltrating T-cells.
This further strengthens the rationale for combining TG02 with PD-1 checkpoint blockade.

TG- + Oncos-plattformen:
Systemic release of several pro-inflammatory cytokines
increase in the relative level of tumor infiltrating cytotoxic CD8+ T-cells
activation of the adaptive immune system in the lesions
Increase of several pro-inflammatory cytokines
Increase of the relative level of cytotoxic CD8+ T-cells
Increase of PD-1 expression on CD8+ T-cells
Immune activation in either DTH and/or PBMC
High activation status of tumor-infiltrating T-cells
PD-1 expression was observed in both circulating and tumor-infiltrating T-cells

Innlegg av: SomSa (26.02.18 09:08 ), lest 7973 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 26.02.18 11:47

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspertHer smiler Magnus Jaderberg fra øre til øre:

February 23, 2018

Big pharma could turn to viruses to boost cancer immunotherapies
.
.
Now that Viralytics is effectively part of Merck & Co, this leaves Targovax as one of the most advanced independent biotechs working with oncolytic viruses
.
.
https://pharmaphorum.com/news/big-pharma-turn-viruses-boost-cancer-immunotherapies/

Innlegg av: korka (26.02.18 09:28 ), lest 7900 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Hva er hensikten med å legge ut 200 aksjer på alle nivå ?
Innlegg av: frs2904 (26.02.18 09:46 ), lest 7850 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Hva blir kursen om de lykkes med å behandle 30% av alle krefttyper :-)
Innlegg av: johnsen50 (26.02.18 12:44 ), lest 7539 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

hærlig driv i targoen i dag, lurer på 17 tallet nu, tror den har bunnet ut nå.
Innlegg av: illuminati (26.02.18 13:47 ), lest 7394 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Noen investorer sover i timen eller ønsker ikke en investering i biotec. Det legges ut solide data i Targovax som en kan lese fra diverse artikler lagt ut av SomSa på denne tråd.
BP følger nøye med på det som kommer av data og det samme gjør vi. Siste oppkjøp kom ikke overraskende på Targovax, og det skjer mer bak senen enn det vi får vite.

DNB har oppkjøp/partneravtale på blokka for Targovax i 2018, og der er vi veldig enig, håper bare ikke de godtar noe i nærheten av hva som ble betalt for Viralytic. Tredobles beløpet er vi i nærheten, men som tiden går øker prisen. Uansett er dette lommerusk for BP, potensialet på eget CPI produkt med en kombinasjonbehandling in house (eksempelvis Oncos) vil ha et mye større nedslagsfelt. Eller mer riktig uten vil de bli utkonkurrert av de som kan tilby en slik kombinasjon. Markedet for slik behandling stipuleres til mer enn $50 billion i 2025 og det er ikke vanskelig å forstå at dette vil bli et hot marked.

I tillegg har vi TG hvorTG01/GM-CSF generated early immune responses in 89% of patients (17/19) with resected pancreatic cancer. 95% of patients (18/19) showed immune activation in either DTH and/or PBMC tests. This demonstrates that TG01 vaccination activates mutant RAS specific T cells.
Mutant RAS (30% av all kreft)(Although scientists have made great strides in the last 30 years toward understanding the signaling pathways that RAS genes control, many still consider RAS proteins as virtually “undruggable” targets for therapy.)
Kommer Targovax opp med noe som virker er dette en sensasjon. Prisen blir heftig selv om bare 30% får effekt av TG behandlingen.
Innlegg av: aborum (26.02.18 16:35 ), lest 7152 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Den aktie er ikke til at blive klog på. Den ene dag er den under 16,00 og i dag lukker den i 17,00 (5,46% op). Statistisk set skal aktien videre op i morgen, da vi lukker på dagens højeste.

Kan vi forvente tidligt read-out i denne uge? uha uha :)
Innlegg av: SafeInvest (26.02.18 16:58 ), lest 7090 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Hvem er konkurrentene til Targovax?
Ligget disse foran Targovax i løypen? Kan de vise til bedre resultater enn Targovax?

Viralytics lå vel 1-2 år foran Targovax og kunne vise til sterke kliniske data. Alikevel var ikke oppkjøpssummen all veden, «bare» 394 millioner dollar.
Noen tanker rundt den lave kjøpesummen, på tross av sterke, kliniske data?
Innlegg av: illuminati (26.02.18 18:42 ), lest 6937 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

SafeInvest,

Du kan ikke bare definere konkurrenter, som kjent er ikke dataene overførbare fra en krefttype til en annen. Ingen kan vise til bedre resultater enn Oncos ved samme målepunkt, studie oppsett er heller ikke identiske. Targovax har en stor bredde og er godt igang med alle.

Prisen på Viralytic tror jeg reflekterer at studiene i hovedsak er på en type kreft Melanoma, phase II studien er for Late stage Melanoma. De er i tillegg igang med en phase 1 for lung canser. Merck var sponsor og det kan vel ligge en opsjonsavtale inngått for en god stund siden, men prisen var lav. Et tilsvarene oppkjøp før jul var på $900 million.

Jeg er ikke bekymret for plasseringen vi ligger i front på flere, svært få har gått like bredt som Targovax, i tillegg er Targovax godt kjent utenfor landegrensene.
Innlegg av: SafeInvest (26.02.18 19:25 ), lest 6841 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 26.02.18 19:31

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Så det du sier er at det ikke er noen selskaper i hele verden som lager vaksiner mot de krefttypene Targovax retter seg mot?

For Oncos sin del så finnes det vel bare data fra 4 pasienter, eller?
Greit at bredden er stor, men er virkelig Targovax fremst i verden på dette?
På hvilke områder er Targovax i front, bortsett fra RAS?
Innlegg av: Bingo123 (26.02.18 20:14 ), lest 6760 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Safeinvest, det er interessant med konkurransebildet, men jeg tolker dine innlegg som at du har funnet dine kort og bare kjører på med negativ vinkling. Det er vel konkurranse i alle bransjer. Targovax sine studier er meget lovende og selskapet virker meget profesjonelt drevet med solid ledelse. Blir meget spennende fremover.
Innlegg av: SafeInvest (26.02.18 20:19 ), lest 6738 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 26.02.18 20:38

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Jeg har aksjer i Targovax og vurderer hele tiden om jeg skal vekte meg videre opp.
Positive hauseinnlegg er ikke så intressant egentlig, at potensialet ved suksess er skyhøyt er det liten tvil om.
Det som er intressant er konkurransebildet og hvor bra resultater andre aktører kan vise til.
Men som du ser av mine innlegg så er det en del spørsmål jeg sliter med å finne gode svar på.
Og blir heller ikke overbevist av svarene som kommer her. Lite konkret og veldig ullne.

Lurer på om den lave kjøpesummen Merck betalte for Viralytics gjenspeiler en tøff konkurransesituasjonen innenfor vaksiner. Resultatene til Viralytics var jo meget gode!
Innlegg av: illuminati (27.02.18 00:02 ), lest 6476 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 27.02.18 00:05

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

SafeInvest,

Det er konkret 16 selskaper som omtales i seriøse rapporter som ¨major players¨.
Oncos-102 har 3 pågående forsøk i phase I hvor vi kan forvente info. Krefttyper, Mesothelioma, Melanoma og Ovarian and Colorectal Caser, plus pre-clinical for Prostate Cancer.

Din påstand om data fra 4 pasienter høres litt søkt ut for meg, Oncos har eksistert noen år som du sikkert er klar over også før den ble en del av Targovax.

Clean safety database in over 100 patients. A five-year compassionate use program has demonstrated an encouraging safety profile in 115 ONCOS-102 treated patients. Adverse events were mostly of grade 1 or 2. The ONCOS-102 Phase I study did not identify a dose-limiting toxicity.

Du skriver;
(Greit at bredden er stor, men er virkelig Targovax fremst i verden på dette?)
Kommentar; Nå skrev jeg i front på flere og det er riktig, dette for å være litt forsiktig i hva jeg skriver.

Fremst i verden er det du som skriver, men siden du nevner det, er du ikke alene. Det mener også uavhengig fra børs seriøse internasjonale analyse selskaper, Targovax tilhører eliten og omtales grundig sammen med 15 andre selskaper, disse er omtalt som ¨the major players¨.

Det er sikkert mange flere som forsker på dette men de vil alle bli liggende bak i løypa.

Jeg har også PCIB aksjer og leser dine innlegg der inne og jeg må bare si det, du er ingen tafatt uvitende skribent, men ganske god vil jeg påstå. For meg er det ikke enten eller som gjelder, men ja takk begge deler.

Innlegg av: aborum (27.02.18 14:14 ), lest 6245 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Tipser iøvrigt dagens korrektion er forårsaget af aktionærer, der omprioriterer fra TRVX til NANO. De kommer nok rendende tilbage, når TRVX fortsætter op :)
Innlegg av: illuminati (27.02.18 20:49 ), lest 6068 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

aborum,

Jeg tror heller det er en litt stille periode for biotec generelt, det observer jeg på alle. Ser ingen grunn til at noen har knapt om tid når det gjelder Nano. Et bud kan komme fra klar himmel selvfølgelig, men det gjelder alle. Det ventes nyheter både fra PCIB og Trvx, hvor bra eller dårlig gjenstår å se, jeg er ikke særlig bekymret for noen av de.
Innlegg av: Differenza (28.02.18 10:45 ), lest 5820 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Targovax värderas till 640 MNOK om man räknar bort kassan på ca 260 MNOK. Helt ofattbart i synnerhet mot bakgrund av senaste Merck dealen med Viralytics. Det här måste vara en av börsens bästa och billigaste biotech som med största sannolikhet kommer att bli uppköpt förr eller senare. I mina ögon ett klockrent köp och jag tror att många kommer blicka tillbaka och undra varför de inte köpte.
Innlegg av: kaunis (28.02.18 11:16 ), lest 5764 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Sfi.Er ikke TRVX fremst i verden på RASm kreftformer?Mener det var det du egentlig mente, men samtidig var liksom dette ikke noe særlig å kreditere TRVX for?Når utgangspunktet for buk,spyt.kj. er ca3O%-5O% overlevelse i dag og vi kan med stor sannsynlighet forvente en sikker overlevelse på ca 60%, for ikke å ta for hardt i, så vil det være et stort fremskritt for kreftforskningen.Fra 30% til 60% er det en 100% økning.Men det mangler et siste og det viktigste skrittet.Et Randomisert faseIII kliniske studie.
Innlegg av: Sjog (28.02.18 11:18 ), lest 5765 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

De har nok inngått en avtale med en større aktør før den tid.
Innlegg av: illuminati (28.02.18 13:21 ), lest 5650 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

kaunis,

Vi har ikke datagrunnlag godt not til å underbygge det du skriver per i dag, men vi har data fra Hydro tiden hvor 5 av 20 var i live etter 10 år med TG. I en annen cohort fra samme sykehus uten TG var det 0/87 som var i live etter 10 år. I studien med TG var det en som døde etter åtte år, uten at de kjenner årsaken. Å kunne friskmelde 20% er ganske fantastisk, når overlevelse (10år) uten TG er kanskje 10% med dagens beste behandling.
I tillegg må vi kunne anta at en TG behandling i kombinasjon med CPI, Oncos eller andre varianter vil øke prosentandelen som overlever 10år.

Problemet med målepunkt på frisk (5år uten symptom) er langt frem i tid. Setter vi målepunktet ved 2 år er ikke forskjellene like store ved ulike behandlinger. Men å friskmelde 20% av de som blir behandlet med TG for buskpyttkjertelkreft er fantastiske nyheter, og ble starten på Targovax. Ca. 150.000 mennesker i USA og Europa blir rammet hvert år, satt i perspektiv vil TG kunne redde livet til 30.000 mennesker/år.
Innlegg av: kaunis (28.02.18 17:59 ), lest 5473 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

illum.....ja det er jo det TRVX har hatt som mål;å slå sammen begge plattformene.Her ligger et enormt utviklingspotensialet i utvilingen av peptider TGO1 med 7 TGO2 med 8 osv osv.her er det nok bare tiden som er begrensningen.TGO2 har i sine første faser gitt den tilbakemeldingen som var ventet.Med Oncos 1O2 det samme.Det ville være mer en merkelig om de i fremtiden ikke skulle virke like bra. Skulle en ta en sannsynlighetsberegning her, ville nok resultatene peke sterkt mot fremtidig god behandling.Som innvestor, må en ta en slik sannsynlighets beregning for seg selv og innvestere etter det.Det vil ta noen tid før vi får resultater fra et kombinasjons forsøk/behandling og at TRVX har mye å fare med er de ingen tvil om.Jeg kan ikke tenke meg å selge en eneste aksje i dette selskapet,enten får vi gode nok resultater eller vi blir oppkjøpt.Dette kan ikke gå galt, men tiden arbeider til TRVXs fordel.
Innlegg av: illuminati (28.02.18 18:24 ), lest 5423 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

kaunis,
De fleste medisiner under utvikling vil handle om å kontrollere kreften slik de nå gjør med Aids, helbredelse er noe helt annet.
Kanskje er TG begynnelsen på noe i den retningen, 20% overlevelse etter 10 år kan ikke bare stemples som en tilfeldighet, men mye forskning gjenstår. I mellomtiden har vi Oncos, og den trenger alle som satser på CPI, den vil uansett gi penger til kassa i en eller annen form, kjøp av rettigheter ut-lisensiering osv.
Men vi må nok akseptere å leve i skyggen av andre biotec selskaper på OSE på grunn av Artic, nyheter kan brått snu dette på hodet.
Innlegg av: hgsd300 (28.02.18 18:28 ), lest 5419 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

CFO Erik Digman Wiklund besøker ukens Radium podcast. Er denne ute, eller vet noen når den kommer. Pleier og ha disse på tirsdagene så den burde uansett ikke være så langt unna.
Innlegg av: SomSa (01.03.18 11:22 ), lest 5195 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 24.05.18 13:44

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Radium 38 fra igår:
https://soundcloud.com/user-972208711/episode-38

Etter 2 oppkjøp er Targovax med Oncos-102 eneste selvstendige selskap i verden som har kommet lengt og skal presentere data.

Her hevdes at CAVATAK viruset er RNA basert virus med begrensninger. Maguns har forklart tidlige om fordelene med Oncos-102
viruset (DNA). Husk at det første selskapet ble kjøp opp langt høyere enn viralytics.

Targovax posisjonerer seg for oppkjøp og partnerskap...

-------------------

Magnus har snakket om CAVATAK og forklart forskjellen mellom RNA virus (CAVATAK ) og DNA virus (Oncos-102):

Høres fra 25
https://redeye.solidtango.com/video/targovax--4

-------------------------------------
Targovax´s kombinasjonstudier:

- TG-plattformen + chemotherapy
- Oncos-plattformen + chemotherapy

******************************* En liten og ikke vitenskapelig sammenlikning*****************
Targovax: Oncos-102 + pemetrexed (chemotherapy) + cisplatin (chemotherapy) i Mesothelioma
Paient grunnlagt: ca. 20000 i følge DNB
PCIB: FimaCHEM + gemcitabine (chemotherapy) + lys + Cisplati (chemotherapy) + lys i Bile duct cancer
Pasientgrunnlag: ca. 3000 i følge PCIB
*************************************************************************************

- TG-plattformen + CPI
- Oncos-plattformen + CPI
- Oncos-plattformen + dendritic cell
- TG-plattformen + chemotherapy + CPI


Innlegg av: kaunis (01.03.18 12:00 ), lest 5091 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Illum....Holde i sjakk er et midlertidig stadium og som du skriver så er dagens mål først og fremst å kunne gi en overlevelse på et akseptabelt nivå.Her har TRVX postet at prisen på et produkt vil måtte vurderes opp mot prosent virkning/overlevelse.Men ingen kan vaksineres mot kreft på generelt nivå i dag, men ingen kan forutsi hva fremtiden kan bringe.Det er nok mest bekymring til resitensproblematikken, hva gjør vi når kreften har utviklet evnen til nøytralisere virkningen dagens vaksiner.Som i plante og sopp verden så har bruken av plantevernmidler ført til mye resistens pga midler med samme biologiske virkemåte og for lave doser eller for dårlig virkning pga værforhold, sprøyteteknikk etc.Dette problemet er jo vokst til farlige nivåerinne i dagens medisinbruk totalt.For Lave doser(trodde det var lurt tidligere)ved behandling av div.innfeksjoner,har ført til resitens.Biotec er ikke enkelt.
Innlegg av: SafeInvest (01.03.18 12:51 ), lest 5015 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Spennende podcast!

Bekreftet mye av det du sa Illumintai.


https://soundcloud.com/user-972208711/episode-38
Innlegg av: illuminati (01.03.18 14:19 ), lest 4913 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 01.03.18 14:23

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

SafeInvest,

SamSa har ovenfor et poeng som er verdt å merke seg, han skriver; Magnus har snakket om CAVATAK og forklart forskjellen mellom RNA virus (CAVATAK ) og DNA virus (Oncos-102):

MJ forklarer forskjellen veldig greit på denne link fra (25 minutter) https://redeye.solidtango.com/video/targovax--4

Viralytic sitt virus klarer å reaktive ca 30% for videre behandling med CPI med sitt virus, og det er målepunktet vi er opp i mot.

Jeg ser på Oncos som en ¨done deal¨ her er spenningen hvor mye og når. Vi husker data på de 4 du nevnte, alle fikk reaktivering, hvor stor prosent av de vil reagere på ny behandling med CPI, 30% og vi er i mål, alt over er pluss og en høyere pris.

Men for meg er det TG som gir de største vibrasjonene, Wiklund var inn på litt av historien og bakgrunnen. Targovax har et team i Australia nå, det blir spennende om vi får høre litt fra studien som pågår der nede, etter det jeg forsto av podcasten skulle de gjøre noen forandringer på studien ut fra nye observasjoner.
Innlegg av: illuminati (01.03.18 19:08 ), lest 4763 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 01.03.18 19:11

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

ILAV

Viralytic sitt virus kontra Targovax og klinisk observasjon.

Forskjellen mellom de to virusene slik MJ forklarer det er at ved injeksjon får pasientene en lett forkjølelse og feber i noen timer og med Oncos skjer hver gang 100%.
Han sammenligner med Viralytic sitt virus som bare gir feber i 30% av tilfellene og legger til at en klinisk reaksjon er et ønskelig målepunkt.

Det som slår meg og det behøver ikke ha noen sammenheng men, av de pasientene behandlet med Viralytic sitt virus responderer ca 35% på CPI behandlingen. Kan det være slik at den kliniske observasjonen henger sammen med resultatet 35% som responderer på CPI behandling.
Innlegg av: ILAV (01.03.18 19:33 ), lest 4699 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Ill;

Ikke fått hørt podcasten så svarer på generelt grunnlag.

Feber er en respons på at immunforsvaret har respondert på et patogen og det trigges fra starten av cytokiner fra det uspesifikke immunforsvaret. For virus; først av den infiserte cellen og deretter fra immuncellene som tiltrekkes av disse cytokinene. Immuncellene skiller så ut enormt mye mer av liknende og egne cytokiner.
Eks ved influensa så er ingen av symptomene fra viruset, kun fra immunforsvaret. Dess heftigere infeksjon og hvor heftig viruset trigger immunforsvaret, dess heftigere sykdom. Ved spanskesyken var immunresponsen så heftig at det ødela bindevevet rundt lungene slik at de syke døde av dette. Årsaken var overrespons mot selve viruset.

Hvis viralytics sitt kavatac kun gir feber i 30% av tilfellene så høres det ut som en svak respons eller at viruset kan dempe immunforsvaret (vanlig). Umiddelbart høres det litt negativt ut.

Hvis oncos gir dette i 100% av tilfellene så tenker jeg det er positivt. Men så er også oncos modifisert til å trigge immuncellene med gm-csf, så det er ingen overraskelse.

Hvis jeg skal tippe så er stillingen etter første omgang 1-0 oncos - kavatac.

Trur eg...
Innlegg av: kaunis (01.03.18 19:22 ), lest 4758 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Feber er et tegn på at immunforsvaret er i arbeid og dreper kreftceller.Sett på TV, så var det et klinisk forsøk på en pasient og imunforsvaret reagerte så godt at pasienten hold på å dø av varmgang(høy feber).De friske cellene ble også angrepet. De klarte å stoppe prosessen, det hele var utenfor kontroll.Dette var en viktig hendelse for dagens utvikling innen kredtforskningen.
Innlegg av: SafeInvest (01.03.18 19:49 ), lest 4685 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Takk for fine innlegg og en god tråd. Targovax fremstår enda mer spennde nå enn for en uke siden. Her skal jeg øke eksponeringen utover våren!
Innlegg av: de wu (01.03.18 20:19 ), lest 4654 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

av soprano (tekinvestor.no)


Deler min oppsummering av Radium ep 38, for de som ikke har tid til å høre gjennom eller som kanskje liker å lese en annens betraktning. Inkludert mine egne tanker her og der, men er stort sett en objektiv oppsummering.

Gjest: Erik Wiklund (CFO Targovax) og Jonas Einarsson

TG: mest lovende resultat i markedet mot resected pancreas cancer. Neste steg blir fase 2 randomisert med kontrollarm, hvor partner søkes.

Oncos: 4 ulike kliniske studier. Fikk i gang to kombinasjonsstudier: i mesotheliom i kombo med kjemoterapi
, og i melanom i kombo med CPI.
Passert første safety, ingen concerns. Anbefalt å kjøre videre, forventer økt fart i rekrutering. Venter efficacy data ila 2018.

Tar pasienter som har sluttet å respondere på CPI behandling, gir 3 injeksjoner med virus, og venter 3 uker slik at immunforsvaret aktiveres (t-celler infiltrerer inn i svulsten), deretter behandler med Keytruda (CPI) og håper at svulsten er primet og vil respondere til CPI.
Hvorfor Keytruda: Gullstandarden i markedet, med mest lovende resultater. Man vet ikke enda om det er klare forskjeller mellom de ulike CPI i markedet. Merck var smartest i hvordan de designet studiene (bla. Utvalg a pasienter), slik at Keytruda ble godkjent raskt. Smart å samarbeide med Merck.
Trolig vil Onco kunne bli kombinert med hvilke som helst CPI (dersom det virker med Keytruda). Targovax vil derfor være attraktiv som partner eller oppkjøp av samtlige BP som har CPI i pipelinen.

Noe forsinkede studier i oppstarten pga rekruttering: men nå starter de opp i flere sykehus i USA (i samarbeid med Jed Wolchoks (?) gruppe, som er størst Key opinion leader i verden på immunonkologi). Har en delegasjon i USA nå for å starte opp på et tredje sykehus. Planlegger readout 2H 2018, regner med studiet er fullført ila 1H 2019.

TG01: nærmer seg avlesningspunkt til pancreas (1st and 2nd cohort). Klart til begynnelsen av sommeren.

TG02 i Australia: (Gastrointestinal). Har sett den immunaktiveringen de ventet. Delegasjon nå i Australia og NZ for å konsultere og diksutere om de kan komme raskere i gang med kombo-delen av studiet (Keytruda og TG02). Blir nå tatt en beslutning på hvor raskt man kan sette i gang. Så langt kun monoterapi. Forventet fullført 1H 2019 (høres litt vel optimistisk ut).

Kommer ikke nye kliniske data på de neste to konferansene (data kommer ikke før i Mai (TG01), så rekker ikke ASCO. Men planen er å sende til ESMO (europeiske versjonen av ASCO), som er i midten av September. Når det gjelder ONCOS så ser de litt an når de får litt mer kjøtt på beina. De drar til ASCO, men presenterer ikke (kun for å se an konkurrenter osv.).

Vil 3 års overlevelse på TG01 (1st cohort) rapporteres: Nei, ikke med det første. Men rapporterer overlevelse osv. på totaldata (alle 32 pasienter) før sommeren. De har avlesning på alle i Mai (selv om første kohort når 3 års overlevelse i februar).

Partnersituasjon: Hele tiden ute og snakker med BP. JPMorgan kongress i februar og snakket med alle de store. Snart Bio Europe (par uker) hvor nye muligheter for samarbeidssamtaler. Neste randomiserte TG01 studie (fase2, pancreas) vil de legge på en ny arm med CPI, og da er de på kikk etter en partner for å dekke kostnader.

Einars kommentar angående partneravtaler: Dette er umulig å forutse. Det kommer når det kommer.
Erik legger til at dersom de først blir kontaktet av BP, er det viktig at selskapet kjenner både deg, teamet, og teknologien. Relationship management som tar lang tid å bygge opp.
Gjelder å posisjonere seg slik at man er klare når denne businessmuligheten oppstår: stay on their radar.

Kommentar fra Erik om oppkjøpet av Virolytics: Super-relevant. RNA-virus i stedet for Targovax’s adenovirus. Ca 1/3 responderte. Første gangen dette ble bevist klinisk. Siden dette har også Amgen vist det med sitt Imlygic, som allerede er på markedet som monoterapi. Begge har vist at refraktære pasienter kan respondere til CPI. Targovax blir nr 3 til å vise dette.
Virolytics ble kjøpt av Merck, Imlygic eies av Amgen.
Når Targovax slipper data i melanom-studiet, blir de eneste uavhengige selskapet tilgjengelig for partnerskap. Når Merck og Amgen viser interesse for onkolytiske virus, så er dette ekstremt positivt, og Targovax er i en sterk strategisk situasjon, hvor nå flere av de andre BP med CPI i pipelinen og på markedet trolig ønsker å sikre seg nestemann som viser priming effekt i refraktære pasienter.

Targovax har god dekning på patentområdet. Noe som er svært viktig mtp. fremtidig potensiale. På slutten forklarer Erik hvordan proof of concept for vaksine mot RAS mutasjon faktisk ble gjennomført på 90-tallet (Hydo-studiet). Kolorektalkreft-studiet i Australia som pågår nå (TG02) blir særdeles viktig for å bekrefte liknende virkning i en annen indikasjon med Ras-mutasjon. Særlig fordi man her har mulighet til å operere ut svulstene og bekrefte oppregulering av spesifikke t-celler (slik man gjorde i pancreas-studiet fra 90-tallet). Dette åpner døren for å behandle flere indikasjoner med Ras-mutasjoner.

Konklusjon: Trenger ikke svart belte i tyrefekting for å se at dette er BULL.
Innlegg av: focuss (01.03.18 20:43 ), lest 4626 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Safeinvest.

Du mente det var negativt for Targovax at Merck kjøpte Virolytics. Kanskje mest fordi Virolytics hadde gode resultater som Oncos måtte bli bedre enn. Har du snudd på dette nå?
Innlegg av: SafeInvest (01.03.18 20:51 ), lest 4588 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Ja, takket være en god diskusjon på denne tråden. Satt stor pris på svaret fra Illuminati. Når man diskuter på en skikkelig måte så er HO er glimrende sted å hente tips og informasjon om aksjer.

Deler av denne tråden er HO på sitt beste!
Innlegg av: illuminati (01.03.18 21:37 ), lest 4526 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

SafeInvest,

Takker for det, og takk til alle som har bidratt, uten motbør ingen diskusjon, og det er det vi trenger.

ILAV,

Takk for svar, det lyste litt av MJ når han fortalte om forskjellen på klinisk respons uten å ta det videre, det var derfor jeg reagerte. Legestanden har vist i mer enn hundre år at det var en sammenheng mellom virus og kreft, de som bar på en virusinfeksjon overlevde mye lenger enn de som var ¨friske¨.
Men RAS blir faktisk mer og mer spennende, selvfølgelig i et tidlig stadie selv etter mer enn 20 år.
Innlegg av: Jakal (01.03.18 22:01 ), lest 4490 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Fra en amatør som ikke har så mye å bidra med: Generell takk for mye god info her på tråden. Tydelig at det er mye ekspertise blant TRVXs aksjonærer. Det er betryggende. Så får kursen komme når den kommer (mitt faglige bidrag...).
Innlegg av: Londonmannen (01.03.18 23:41 ), lest 4419 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 02.03.18 00:08

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

SomSa, Illuminati og andre bidragsytere!
Tusen takk for alle gode bidrag til å belyse TRVX som investeringsmulighet. Basert på innholdet i denne og andre TRVX tråder, pluss Podcast nr 38 og et par videoer med fokus på TRVX, har gjort at jeg i løpet av de siste to dagene kjøpt meg opp i TRVX.

Kan ikke skjønne annet enn at den lave omsetningskursen hovedsakelig skyldes at TRVX har befunnet seg i skyggen av andre bioselskaper på OSE. Men ut fra hva selskapet har levert og vil levere utover i 2018, så tror jeg at vi kan forvente en snarlig slutt på en vandring i skyggenes dal for TRVX.

At jeg kom meg inn i TRVX på 16 tallet er jeg meeeeget fornøyd med.
Innlegg av: NanoVekter (02.03.18 00:31 ), lest 4366 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Velkommen skal du være LM :-)

16,- er en fin inngang også.
Innlegg av: illuminati (02.03.18 00:47 ), lest 4359 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Londonmannen,

Hyggelig at flere kjente nikk tar et lodd, egentlig har vi et luksusproblem på OSE om dagen, det for mange interessante objekter å investere i. Samtidig ligger Targo litt bak i den regulatorirske løypa, men trådtittelen til SomSa kan fort bli en realitet.
Innlegg av: Londonmannen (02.03.18 08:44 ), lest 4226 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Enig i det. Men har i løpet av siste året kjøpt meg opp i PCIB og nå TRVX i tillegg til det jeg sitter med i NANO. Alle tre er potensielle børsraketter og jeg føler meg overbevist om at ett, eller alle disse tre kan bli slukt av BP. Utfordringen er at ingen vet når BP slår til.

Dette er også tre selskaper som har drevet på med forskning allerede i lang tid, og jeg mener at vi nå nærmer oss terskelen der alle tre leverer produkter ut i markedet. Markeder som er enorme. Om bare ett av disse selskapene skulle lykkes blir det meget hyggelig for meg. Men det er ikke noe i veien for at alle tre kan bli suksess. I så tilfelle blir det fantofenamenalistisk.

Ha en god dag og god helg når dagen er over!
Innlegg av: kaunis (02.03.18 09:26 ), lest 4178 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

TGO2 forsøkene i Australia er veldig spesielle.De har et spesielt laboratorium hvor de skal ta enten hele eller deler av en krefsvulst og så oppformere slik at de har nok materiale for å studere på hva som skjer i sanntid.Denne studien/fors.kan gi TRVX overlegne data/innsikt på en fungsjon på noe de vet skjer.Så TGO2+Keytruda studien kan styrke TRVXs possisjon i markedet.
Innlegg av: Hardly (02.03.18 09:54 ), lest 4105 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Setter også pris på nivået på Targovax trådene. Takk til alle. Var all inn i NANO fram til midt i januar. Solgte 50% og gikk inn i Targovax til en kurs rundt 18kr.
NANO trådene er jeg knapt innom lenger. For mye svada.
Innlegg av: Macpac (02.03.18 10:16 ), lest 4065 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

TRVX / PCIB / NANO er fortsatt mine tre kort på hånden, og holder meg fortsatt på pluss-siden takket være tidlig inngang i de to første, og NANO har jo gitt rikelig med anledning til å snitte ned i det siste. Tipser ellers om IMM ( ImmuPharma ) på Londonbørsen som nå venter på resultatetene fra fra fase III ( skal publiserers innen utgangen av Q1 ) og som kursmessig herjes voldsomt med nå. Blir det stang inn kan det bli en once-in-a-lifetime økning.
Godt å se TRVX holder stand på en ellers begredelig børsdag !
Innlegg av: illuminati (02.03.18 13:24 ), lest 3947 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 02.03.18 13:59

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

ILAV,

Litt tilbake til forskjellen på Viralytic og Targo sitt virus, satt opp mot klinisk observasjon og faktiske resultater nedenfor ser dette ut til å henge sammen.

Viralytic sin studie som er sammenlignbar med den Targovax nå kjører for Oncos. Vi har selvfølgelig ikke nok data til en fullstendig sammenligning, men data som er frigitt for de første 4 er lovende for Oncos, resultatene nedenfor må vel gi en pekepinn hvor dette bærer med Oncos i kombinasjon med CPI.

Oncos
To date, four patients have been treated with ONCOS-102, and immune activation has been assessed at week 3. Early systemic immune activation in all four patients was indicated by:
• Increase of several pro-inflammatory cytokines
• Increase of the relative level of cytotoxic CD8+ T-cells
• Increase of PD-1 expression on CD8+ T-cells
These data indicate that ONCOS-102 may induce both an innate and adaptive immune activation in CPI refractory patients. In addition, increased PD-1 expression on the surface of CD8+ T-cells


Study Design and Results Viralytic

In the trial, which took place between 2014 and 2016, 22 participants were evaluable for response. Eleven saw a response, with four patients having a complete response and seven patients having a partial response. The median duration of response has not been reached, with a number of responses continuing longer than six months and several still ongoing.
Among the 11 patients who had disease progression despite prior treatment with an immune checkpoint inhibitor, four had a response. and the other seven patients who had a response had not previously received treatment with an immune checkpoint inhibitor.
Of the 11 patients that had prior checkpoint therapy, there was an overall response rate of 36 percent, with one patient showing a complete response and three showing a partial response. Five patients showed a stable disease and two patients showed a progressive disease.
Of the 11 patients who did not receive prior checkpoint therapy there was an overall response rate of 64 percent. Three patients in this group showed a complete response and four had a partial response. Only one patients experienced stable disease and three patients experienced progressive disease.
The combination treatment has been generally well tolerated with only one instance of grade III or higher treatment-related adverse event with ipilimumab-related fatigue.
The combination treatment has displayed durable anti-tumor activity in local, regional and distant systemic disease.
In the trial, CVA21was injected directly into melanoma lesions, while ipilimumab is infused intravenously.
The virus can directly infect many different cancer cells and boost adaptive and innate anticancer immune responses.
“About a week after the injection of the coxsackievirus there is pronounced infiltration of immune cells into the tumor deposit,” Curti said. “So a ‘cold’ tumor is now a much hotter tumor.”
According to Curti, the number of treatment options for patients with advanced melanoma has increased in recent years with the development of immune checkpoint inhibitors like ipilimumab. However, not all patients respond to immunotherapeutics and some who respond eventually progress later.
Curti said the plan is to now to expand the trial up to 70 patients with advanced melanoma in the melanoma intratumoral Cavatak and ipilimumab clinical trial for both patients who have and have not received immune checkpoint inhibitors.
Innlegg av: ILAV (06.03.18 22:50 ), lest 2854 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Ill;

For tidlig å sammenligne kavatak og oncos da de i førstenevnte studie har kliniske data å vise til.
For oncos sin del kan vi kun si at tumorcellene responderer som vanlige celler på en virusinfeksjon ved at de skiller ut cytokiner og tiltrekker seg immunceller. Dog positivt at alle de fire pasientene responderte og hadde lik respons. Og infiltrasjon av CD8+ T-celler korrelerer for positiv respons i tumor.
Det hadde vært interessant å se tilsvarende data for kavatak. Hvis denne ikke har like entydige interimdata så lover det ekstra godt for oncos.

I kombistudien kavatak/keytruda - melanom så rapporterer de ORR på 61% og refererer til singlestudie der keytruda har 33%. Dvs kavatak står for 28% respons (eget singlestudie). Det betyr også at kavatak, som planlagt, varmer opp tumor slik at flere tumorceller blir PD-1 positive. 1+1=2.

I dette tilfellet er jeg ikke voldsomt imponert over kavatak, da viruset gjentatte ganger injiseres rett i tumor. Og dataene viser at man har pasienter som overhodet ikke responderer på hverken virus eller cpi.

Kavatak er basert på coxsackievirus a21 og denne binder reseptoren icam-1 på cellene. Icam-1 uttrykkes mye høyere (statistisk) på tumorceller og det gjør at viruset vil binde lettere til disse. Det betyr også at det kan være variasjon mellom pasientene og at en andel ikke har høyere nivå av icam-1 på tumorcellene. Det betyr dårlig/ingen respons fordi viruset like gjerne binder til andre celler (min spekulasjon).
For oncos er viruset genetisk moddet til å binde tumorceller -hvilket betyr at det kanskje har høyere preferanse for kreftcellene enn kavatak.

Foreløpig har vi lite sammenligningsgrunnlag, men jeg mistenker at det genetisk modifiserte oncos kan være skarpere. Det bør bety bedre effekt alene og som kombinasjon med cpi.

Jaderberg hadde en mulig glipp på en konferanse 23.februar, der han sa at interimdata fra mesothelia/oncos/chemo skulle komme de nærmeste ukene. Artikkelen ble endret seinere til "tidlig H1 2018". Enten var han Costaisk unøyaktig eller så kommer det oppfølgingsdata snart. Disse dataene kan gi et mer nyansert bilde på effekt. Det gledes :)
Innlegg av: medico (02.03.18 14:37 ), lest 3851 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Spennende artikkel på Bloomberg i går i forbindelse med Merck sitt oppkjøp av Viralytics. Står blant annet:

"Companies developing promising oncolytic viruses will be attractive to cancer-drug makers, said Rajiv Khanna, a senior scientist at the QIMR Berghofer Medical Research Institute "

Kilde:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-01/merck-turns-to-tumor-killing-viruses-in-immune-cancer-treatment
Innlegg av: ILAV (02.03.18 14:48 ), lest 3827 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Hvis noen har lyst på 230 000 aksjer til 16.32NOK så ligger de ferdig dandert på tallerkenen nå :D
Innlegg av: illuminati (02.03.18 16:30 ), lest 3766 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

medico,

Masse stoff der, selv om de ikke er helt oppdatert. Når kappløpet er over (5 - 7år) vil det stå igjen noen vinnere og det vil helt sikker bli ganske mange. Ingen har penger eller kapasitet til å gripe om alle former for kreft. Kreftceller er smarte jævler og vil sikkert skape problemer for noen av terapiene etter hvert. Immune trigger terapiene ender nok opp som en selvstendig behandlinger sett fra FDA og vil bli anbefalt i kombinasjon med X for behandlingen av tilstanden Y.
I en tidlig fase vil alt bli plukket opp av BP, Merck med Viralystic kan øke behandlingen med en 35% andel av de som ikke responderer i dag og det betyr mange shilling. 2 år etter kan det komme et nytt virus som gir en økning til 70%, og kanskje et som ytterligere forskyver grensen til 97%. Under vei mot det optimale vil flere av de første bli ut-faset til fordel for nye. Merck kan med sitt oppkjøp av Viralytic være vinneren i markedet til neste virus får sin godkjenning. Jeg tviler på at Merck ser på oppkjøpet som sitt edelige valg, dette er bare starten på begynnelsen.
Innlegg av: frs2904 (02.03.18 19:37 ), lest 3670 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Synd og litt merkelig ar Targovax ikke blir nevnt. Hva tenker dere om det?
Innlegg av: illuminati (02.03.18 21:02 ), lest 3594 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

frs2904,

Med oppdatert siktet jeg til det samme, artikkelen hadde i hovedsak fokus på det som skjer i USA noe i Japan og med referanse til hovedsaken i artikkelen (Viralytic) Australia.


Innlegg av: Sjog (03.03.18 12:49 ), lest 3439 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Har hørt gjennom podcasten nå og ser at "de wu" sin sammenfatning fra 1. mars 20:19 er glimrende. Det ligger svært godt tilrette for partneravtaler eller tilbud om oppkjøp så lenge de kliniske resultatene ikke blir dårligere enn det vi har sett hittil. De som hevder at Targovax ligger bak noen andre i kappløpet farer jo bare med tøv.
Innlegg av: illuminati (03.03.18 15:39 ), lest 3319 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

kaunis,

Studiene i Australia vil gi nye svar for TG, tidligere forsøk er utført på pasienter hvor svulsten er fjernet. Det blir spennende å kunne fastslå hvor godt TG virker på ikke opererte svulster. Ren amatørvurdering fra min side, men logisk skulle en tro at etter operasjon er det bare fragmenter igjen av ¨blinken¨ (tumoren) og i noen tilfeller for lite til at TG utgjør en forskjell. En urørt RAS tumor vil mulig vise at TG kan ta hånd om hele tumoren i noen tilfeller og det ville ha vært fantastiske nyheter. De 20% som overleve 10 års-grensen (Hydro studien) ble ¨helbredet¨, vil vi få samme resultatet fra de 13/20 som har overlevd 3 års grensen, vil 5/20 av de også overleve 10 års grensen. Vi ser en ca bedring i resultat på 20% i forholde til standard behandling, er denne prosentandelen den samme som kan ha oppnådd full ¨helbredelse¨. Er TG binær (1.0), virker den blir du frisk, og at det til nå har skjedd i ca 20% av pasientene. Det må være lov med litt spekulasjoner på en lørdag ettermiddag, jeg håper alle forstår at det er mange mil til mål.

TG er og blir det produktet som kan ta Targovax til toppen av pyramiden og vanskelighetgraden står i forhold til dette, spennende blir det okke som å følge dette produktet.
Innlegg av: Londonmannen (03.03.18 18:14 ), lest 3241 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Med resultatene fra Hydrostudien så er det vel all grunn til å tro på suksess, for resultatene fra Hydrostudien var vel neppe et tilfeldig engangstilfelle. Spennende tider vi går inn i, og ikke utenkelig at de kan bli særdeles innbringende.
Innlegg av: SomSa (06.03.18 09:47 ), lest 3001 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert


De som er interessert i å vite mer om Oncolytic Viruses kan lese dette:

08 September 2017
Oncolytic Viruses—Interaction of Virus and Tumor Cells in the Battle to Eliminate Cancer

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2017.00195/fullInnlegg av: SomSa (02.04.18 17:11 ), lest 2551 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspertIgjen nevnes Targovax i overskriften:

March 26, 2018
Global Oncolytic Virus Therapy Market 2018 – Viralytics, Transgene SA, Oncolys BioPharma, Targovax

http://publicsector24.com/global-oncolytic-virus-therapy-market-2/

Targovax er eneste uavhengige selskap i verden som har kommet lengst!

Innlegg av: Hyggelige (02.04.18 23:00 ), lest 2392 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

https://themobileherald.com/global-oncolytic-virus-therapy-market-2018-2023/18657/
Innlegg av: korka (03.04.18 10:44 ), lest 2220 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Noen har bestemt at kursen skal gruses.
Innlegg av: nw2011 (03.04.18 13:54 ), lest 2076 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Hvorfor ønskes dette ?
Innlegg av: Hardly (03.04.18 15:00 ), lest 2008 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

«Verste børsstart siden starten på depresjonen i 1929.
Børsuroen fortsetter med full styrke inn i et nytt kvartal – også i Asia. Verdens største børser er inne i en korreksjon og frykten for en handelskrig mellom USA og Kina skaper ny frykt.»

Jeg tror ingen har noen spesielle ønsker om at kursen skal gruses.
Det er ikke bare TRVX som faller.
Farmasi aksjer er høyrisiko. I urolige tider er disse de første som investorer kvitter seg med. Sånn er det bare.
Benytt heller fallet til å kjøpe mer. Gå motsatt vei av saueflokken.

Innlegg av: aborum (03.04.18 16:29 ), lest 1888 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

NANO næsten 8% ned i dag - her er der nogen, der får mulighed for at laste op på niveauer, ganske få havde forestillet sig.

TRVX kan handles under 14,00 .. tak til trump, den idiot.
Innlegg av: Sjog (05.04.18 13:32 ), lest 1570 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Litt påfyll av aksjer rundt 13 kroner er ikke ille. legges i "pensjonsskuffen".
Innlegg av: frs2904 (08.04.18 10:48 ), lest 1414 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Resultatet som vi venter på i mai/juni er vel fra armen med det det modifiserte viruset eller tar jeg feil. Spørsmålet mitt blir da om en kan/bør forvente enda bedre resultat enn de som kom i fjor?
Innlegg av: ILAV (08.04.18 14:12 ), lest 1243 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

TG01(peptidvaksine) og pancreas skal rapporteres i maiisj.

Oncos (virus) / mesothelioma interimdata ventes nårsomhelst.

Innlegg av: SomSa (08.04.18 14:48 ), lest 1191 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspertJeg tror at nye data gjelder om 6 pasienter og gjelder om virkning av Oncos-102 på tumoren uten kjemoterapi. Fra fase 1 vet vi
at tumoren ble redusert med 40%-45%.

7. april fikk vi vite:

The independent Data and Safety Monitoring Board (DSMB) have now reviewed all six patients in the safety lead-in cohort of the trial. No concerns were raised, and the DSMB have recommended that the randomized part of the trial can be initiated, with recruitment of another 24 patients.

In addition, early immune activation has been assessed for a subset of the patients. Systemic release of several pro-inflammatory cytokines was observed (3/3 patients analyzed), demonstrating that the treatment triggers an innate immune response. Also, there was an increase in the relative level of tumor infiltrating cytotoxic CD8+ T-cells (2/2 patients with pre- and post-treatment biopsies analyzed), indicating an activation of the adaptive immune system in the lesions. These data are important, as they show that the treatment of ONCOS-102 in combination with chemotherapy induces both innate and adaptive immune activation in patients, as well as triggering changes in the tumor microenvironment, which indicate that the tumors may become susceptible to an attack by the immune system.

http://www.targovax.com/News/News-Details/2018/Targovax-announces-completion-of-safety-lead-in-and-preliminary-immune-activation-data-in-ONCOS-102-trial-in-mesothelioma/default.aspx

Innlegg av: Solux (08.04.18 15:21 ), lest 1160 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Targovax har dessverre gått på samme smell som Nano, ikke klinisk men mer en kommunikasjonssmell. Dette har kastet kursen ned i kjelleren noe jeg tror gir investorer en stor mulighet fra nå. Vi venter fulle data fra TG01 på 32 pasienter og vi venter midlertidige safty, imunrespons og effekt data på noen pasienter i Oncos både i H1 og H2.

Jeg tror targo står ovenfor en vanvittig reprising. Emisjon var på 20kr og da falt kursen i etterkant/ fra 32kr til nå 13kr.

Viktig å nevne er at Targovax venter partner på fase to av TH01. Jeg personlig tror at de får partner her etter full remleghelse av data nå før sommeren. Er nok dette partnere venter å se på før de signerer en avtale. Vi vet jo targo er i diskusjon med flere mulige partner.
Innlegg av: Chrysler300C (08.04.18 17:42 ), lest 1083 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Hyyysj ikke si noe om potensialet til targovax da , jeg skal handle mer !!
Gjerne imorra tidlig om noen har fått Donald feber i helga :)
Innlegg av: illuminati (08.04.18 18:16 ), lest 1046 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

Vi venter flere data fra denne studien under, et positivt utfall her vil være en kjempe trigger for CPI produsentene. Studien er på meget syke pasienter uten mulighet for annen behandling. Flere resultater her kan komme som lyn fra klar himmel.

Thursday, January 04, 2018

Oslo, Norway, 4 January 2018 - Targovax ASA (OSE: TRVX), a clinical stage company focused on developing immuno-oncology therapies to target solid tumors, today announces immune activation data in the first four patients treated with ONCOS-102 followed by the checkpoint inhibitor (CPI) pembrolizumab (KEYTRUDA®) in patients with advanced melanoma whose disease has progressed after prior CPI treatment.
This is the first time ONCOS-102 has been used therapeutically in melanoma patients, and also the first time the virus has been administered to CPI refractory patients. In this Phase I open label study, patients are scheduled to receive three intra-tumoral ONCOS-102 injections during the first week, and thereafter subsequently re-challenged with the programmed cell death protein 1 (PD-1) blocking CPI KEYTRUDA®. As reported in December, the first planned safety review passed without any issues, and the trial was recommended to continue.

To date, four patients have been treated with ONCOS-102, and immune activation has been assessed at week 3. Early systemic immune activation in all four patients was indicated by:
* Increase of several pro-inflammatory cytokines
* Increase of the relative level of cytotoxic CD8+ T-cells
* Increase of PD-1 expression on CD8+ T-cells
These data indicate that ONCOS-102 may induce both an innate and adaptive immune activation in CPI refractory patients. In addition, increased PD-1 expression on the surface of CD8+ T-cells after ONCOS-102 treatment suggests that the tumors may be susceptible to re-challenge with KEYTRUDA®.
Innlegg av: illuminati (08.04.18 21:26 ), lest 904 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

aborum,

Det er ikke riktig som du skriver at ikke Oncos er testet på mennesker, mer enn 150 mennesker er testet med forskjellige former for kreft, Oncos hadde et liv også før den ble en del av trvx.
Grunnen til at ikke jeg fokuserer spesielt mye på Oncos er fordi jeg allerede anser denne for en done deal, her er spenningen, når og hvor mye. Så langt i alle sammenlignbare studier med andre OV ligger Oncos godt an, Wiklund sier vi har det beste viruset på markedet, og der er vi enig.

Blockbuster potensialet ser jeg i TG, men vi trenger flere studier og flere kombinasjoner, Oncos er solgt lenge før vi skriver 2020 og med penger på bok kan vi konsentrere oss på TG plattformen.
Innlegg av: aborum (08.04.18 19:01 ), lest 1012 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 08.04.18 19:02

RE^2: Targovax kjøpes opp with limited clinical data sier ekspert

illuminati:
- der er stor opmærksomhed omkring ONCOS-102 studiet og de preliminære resultater, som du nævner giver anledning til at forvente stærke read-outs fra denne platform. Det er første gang ONCOS-102 indgår i et klinisk studie (in vivo/i mennesker) og vi står med preliminære resultater, der leverer 100% på samtlige målepunkter.

At tænke sig, vi har at gøre med en generel platform til immunaktivering, der beviseligt giver dødeligt syge patienter adgang til yderligere behandlinger med CPI.

- takker iøvrigt for dine og øvrige skribenters saglige debat omkring udfordringer/potentiale i selskabets platforme.

Jeg har tidligere fremlagt en gennemgang af det statiske grundlag for, hvorfor TG-platformen må betragtes som værende stærkere end ESPAC-4 resultaterne (jfr. det faktum at flere af patienterne "uberettiget" indgår i populationen/grundlaget for procenterne).

Men ONCOS-platformen har potentiale til at blive en blockbuster, hvis den endelige read-outs ligger i forlængelse af de preliminære data.