Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Farma og medisin
Innlegg av: Aksje-ekspert (28.12.17 13:50 ), lest 4992 ganger
Ticker: NANO

NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Aksjeekspert:

NANO har igjen cirka 14 kroner per aksje nå. Resten av pengene svis av i stadig større tempo. Selskaper som skuffer på denne måten kan fort få kjappe fall ned mot kontantbeholdning per aksje.

Her er nok en forsinkelse, som ikke en gang er børsmeldt:

«REK sør-øst

Forskningsprosjekt
Betalutin radioimmunterapi ved non-Hodgkin lymfom

Vurdering:
Endringssøknadens innhold
Endringssøknaden dreier seg om å igangsette det søker omtaler som del B av studien, noe som medfører inklusjon av flere nye pasienter, med inklusjons- og eksklusjonskriterier som skiller seg fra del A av prosjektet. Det er utarbeidet en egen protokoll for den nye utvidelsen.

Komiteens vurdering
Endringer av pågående prosjekter skal søkes REK, jf. helseforskningslovens § 11. Dersom endringene av prosjektet er så store at det må anses å være et helt nytt prosjekt, kan REK bestemme at det må søkes om forhåndsgodkjenning etter helseforskningslovens § 9, jf. § 10, på nytt.

Komiteen mener den nye armen av prosjektet i realiteten utgjør en ny selvstendig studie, og at det dermed må søkes om forhåndsgodkjenning etter helseforskningslovens § 9, jf. § 10.
Vedtak:
Endringssøknaden godkjennes ikke, jf. helseforskningslovens § 11.

Det må søkes om forhåndsgodkjenning etter helseforskningslovens § 9, på selvstendig grunnlag for utvidelsen.

Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf. Forvaltningslovens § 28 flg. Eventuell klage sendes til REK Sør-Øst. Klagefristen er tre uker fra mottak av dette brevet.»

https://helseforskning.etikkom.no/prosjekterirek/prosjektregister/prosjekt?p_document_id=191330&p_parent_id=197383&_ikbLanguageCode=n

Med alle disse «armene» i hytt og gevær blir dette bare tull. NANO fremstår som en blekksprut i øyeblikket.
Innlegg av: Aksje-ekspert (28.12.17 13:54 ), lest 3038 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Tar «superhappy» Costa for mange lykkepiller? Han går jo rundt og er konstant lykkelig?

Det er juleferie nå. Det Costa hadde lovet i løpet av 2017 er ikke oppfylt. Noen tror fortsatt på julenissen, om det ikke kommer melding med substans i morgen tidlig heller, så vil det kunne bli et kraftig kursfall her. 60-tallet er innen rekkevidde.

Viktigste for gribben var å sikre seg opsjoner. Hadde han isteden brukt en brøkdel av den uforholdsmessig høye lønna si på innsidekjøp, kunne dette blitt en hyggeligere reise for aksjonærene.
Innlegg av: Hugoil (28.12.17 14:00 ), lest 3041 ganger
Ticker: NANO
Endret: 28.12.17 14:06

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Du er ute i siste liten her nå - kursmessig, og det med gammelt nytt studiemessig. Dette ble jo utstøyet på det nå litt rotete klasserommet på TekInvestor siste dager. Slik jeg forstod denne endringssøknaden fra en tid tilbake, så gjaldt det inkl. av flere forsøk på 20/60 og ikke Paradigme.

Se om du kan få slengt på et par negative adjektiver til i overskriften, så skal du se du kommer i ihvertfall litt bedre humør.
Innlegg av: Flottesen (28.12.17 14:04 ), lest 3005 ganger
Ticker: NANO
Endret: 28.12.17 14:05

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Ja dette er nok litt for sent for dette baisseinnlegget, du burde vært på banen tidligere i romjulen.
Innlegg av: Hugoil (28.12.17 14:16 ), lest 2987 ganger
Ticker: NANO
Endret: 28.12.17 14:18

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Han har kjørt den på TekInvestor i flere dager. Den fikk for godt fotfeste der da Boykie mente det lignet på Paradigme og en annen som mente at de fleste i Pardigme ville bli behandlet i Norge og ikke i utlandet. Det jeg ikke liker med TekInvestor er info.stackingen som gjør cafeen til en lang, lilla-strikkende tråklegjeng. Mulig de fikk for mye ull fra HO?
Innlegg av: Aksje-ekspert (28.12.17 14:21 ), lest 2941 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Det er fint at dere er i godt humør i hvert fall.

Etter hvert som tiden går uten melding blir dere sure og oppgitte igjen, og kursen vil falle tilbake.

De som selger på motstand 80,00 nå er de smarte i dette spillet.
Innlegg av: Studenten86 (28.12.17 14:24 ), lest 2926 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Innlegg av: Aksje-ekspert (28.12.17 14:21 ), lest 9 ganger
Ticker: NANO
RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse
Det er fint at dere er i godt humør i hvert fall.

Etter hvert som tiden går uten melding blir dere sure og oppgitte igjen, og kursen vil falle tilbake.

De som selger på motstand 80,00 nå er de smarte i dette spillet.

--
Tror du mener støtte 80 ;) Og de lure var de som kjøpte.
Nevnte jeg at jeg har ytret ønske til admin om at du burde politianmeldes?
Innlegg av: Aksje-ekspert (28.12.17 14:42 ), lest 2892 ganger
Ticker: NANO
Endret: 28.12.17 14:43

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Vi får snakkes om noen dager når kursen har falt tilbake.

I denne trådens første innlegg er det fakta:

NANO har faktisk ikke kontanter for mer enn 14 kr pr aksje ved utløpet av 2017. Enkelt å regne ut dette.

Avslaget på REK/forsinkelsen er også bare å slå opp på nevnte URL.

Slår du opp "blekksprut" i google ser du et dyr som i likhet med NANO har mange armer.

Det er intet straffbart i dette, "Studenten86".
Innlegg av: Studenten86 (28.12.17 14:52 ), lest 2872 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Du gjorde alt i overskriften allerede:
"NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse"

Bryter ikke minst med reglementet for bruk av HO Børsforum på følgende punkter:

*Ærekrenkelser, rasistisk innlegg, truende innlegg, pornografisk innlegg eller annet i strid med norsk lov.
*Innlegg som bevisst sprer usannheter.
*Forsøk på kursmanipulasjon, i henhold til verdipapirhandleslovens adferdsregler i kapittel 2. Logginformasjon, overleveres Kredittilsynet. Straffebestemmelsene for denne typen lovbrudd finnes i § 14-3
Innlegg av: Hugoil (28.12.17 14:55 ), lest 2872 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Litt av en aksjeanalyse, Akjse-ekspert. Hvor mange cask-kr. pr aksje har de andre biotek-aksjene på OSEBX? Enn Statoil?
Innlegg av: Aksje-ekspert (28.12.17 15:41 ), lest 2811 ganger
Ticker: NANO
Endret: 28.12.17 15:42

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Sv. Studenten86 (28.12.17 14:52)

skuffelser = kursutviklingen siden emisjonen på 114

risiko = det er risiko i alle bitotech aksjer

forsinkelser = les børsmeldinger de siste årene i NANO

grisk ledelse = "gratis" opsjoner foretrekkes fremfor aksjekjøp

Noe mer du lurte på........??

Hvis dette er grunnlag for politianmeldelse i din ensporede verden, sier det i grunnen mer om deg enn om meg.
Innlegg av: Aksje-ekspert (28.12.17 16:22 ), lest 2694 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Studenten..

Som tidligere nevnt er det kun fakta jeg refererer til her, og for øvrig har jeg i min vinkling uttalt meg helt i henhold til hva man kan si innenfor ytringsfrihetens grenser.

Formoder at den saken du viser til dreier seg om et "forumtroll" som har kommet med bevisst feilinformasjon, og kan derfor ikke sammenliknes. God bedring.
Innlegg av: Studenten86 (28.12.17 16:29 ), lest 2668 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Skille på når ytringsfrihet forsvarer din rettighet, og når du bryter regler, er ikke du som avgjør. Og ikke interessant tema å ta opp her siden du tydeligvis har misforstått det, samt reglene til dette forumet i månedsvis.
Og jeg henviste til en fremtidig sak med deg i hovedrolle, ikke noe historisk. Men fint du googlet deg til presedens.
Innlegg av: focuss (28.12.17 17:31 ), lest 2613 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Aksjespesialist
Du bør vurdere politianmeldelse. Å komme med trusler er en alvorlig sak.
Innlegg av: Aksje-ekspert (03.01.18 14:29 ), lest 2310 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Godt nyttår!

Jeg tok frem denne tråden igjen, og jeg ler så jeg ramler av stolen. Studenten86 rapporterte denne tråden og ville politianmelde meg på helt feilaktig grunnlag.

Enden på visen ble at denne Studenten86 isteden fikk slettet et av sine innlegg, nemlig dette som jeg sørget for å kopiere før det var for sent:

«Innlegg av: Studenten86 (28.12.17 16:11 ), lest 41 ganger
Ticker: NANO
RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Nei Aksje-ekspert, det var ingenting jeg lurte på.
Og ja, det er grunnlag til politianmeldelse.
Det vil også mest sannsynelig bli henlagt, politiet bruker ikke ressurser på det i stor grad.
Men kan gjøres sak ut av med krav om oppreising.
Hegnar kan for eksempel forfølge saken for å statuere eksempel av deg og din gjentatte misbruk av deres forum.
Hyggelig å lese i avisa om et forumtroll dømt til å betale 250,000 i erstatning til biotek-selskap + saksomkostninger for løgn, desinformasjon og fanteri på offentlig forum i håp om markedsmanipulasjon.
Tror samfunnet hadde vært godt tjent med akkurat det.»

Det eneste ulovlige i denne tråden var altså Studenten86 egen trussel om politianmeldelse.

God bedring, Studenten86! Kanskje du heller skal konsentrere deg om studiene dine istedenfor å begi deg ut på et felt der du både mangler kunnskap og vurderingsevne?
Innlegg av: Thom1011 (03.01.18 14:48 ), lest 2239 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Bare det å kalle seg aksjeekspert sier noe om mannen/gutten. Du skriver bare søppel uten argumentasjon på bakgrunn av informasjon og kilder.
Innlegg av: Studenten86 (03.01.18 15:01 ), lest 2211 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Interessant, skal ta meg litt tid denne måneden å se om jeg kan rapportere til økokrim eller kanskje NTAES.
Burde antakelig henvende tips i første omgang om Hegnar Online som lar deg holde på slik du gjør tiltross for rapporteringer.
Innlegg av: focuss (03.01.18 16:15 ), lest 2103 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Nå bør studenten snart rapporteres og utestenges. Han slenger stadig om seg med trusler. Man bør være voksen for å delta i et forum som dette og være klar over hvordan sjargongen er. Ingen ønsker å tilpasse sjargongen til barnehagenivå. Det er ikke slik aksjeforum funker. Han minner mest av alt om guttungen som skulle lære faren sin å pule. Ren forsøpling av forumet med sine stadige trusler. Her kommer en drittunge å skal belære folk som har vært på forumet en menneskealder hvordan man skal oppføre seg.
Innlegg av: Studenten86 (03.01.18 16:53 ), lest 2038 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Dette er ingen trussel, jeg har alle intensjoner om rapporteringen jeg antyder.
Og du er også noen jeg har på radaren og har rapportert til Hegnar titalls ganger.
Deg er de flinkere å slette tråder til da focuss.
Innlegg av: focuss (03.01.18 18:45 ), lest 1929 ganger
Ticker: NANO
Endret: 03.01.18 18:46

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Nå er det vel slik at det å være skeptisk til ledelsen i Nano synes å ha mer for seg enn argumentere for at aksjen skal stige flere 100 kroner på få uker. Gang på gang. Aksjekursen i Nano reflekterer nå at vi har en ledelse som besitter svært liten tillitt i markedet. Og det er helt forståelig. Tragisk å ikke klare å rydde av veien tvilen om hvor vi er i løpet. Vel vi er vel egentlig i kommersialiseringsfasen for planlegging av kommersialisering har startet. Latterlig, rett og slett. Saken er, får jeg håpe, at de ennå ikke har noe godkjent studiedesign. Hadde de hatt det måtte de ha børsmeldt det.
Innlegg av: SørvestInvest (03.01.18 18:56 ), lest 1879 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Focuss, mitt inntrykk er at markedet har stor tro på NANO. Topp 20 øker jevnt og trutt. Hva Ola og Kari gjør bryr jeg meg lite om.
Innlegg av: focuss (03.01.18 19:53 ), lest 1811 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Tror ikke DNB tar det for god fisk at Paradigme og R/B studiet har startet og oppdaterer sin analyse basert på det Costa sier. DNB vil jo sikkert også ha studiedesignet før de gjør noe.

For meg ser det ut som at Costa forsøker å skjule at han har surret seg opp i forsinkelser med både Paradigme og B/R studiet. Men utsatte jo FDA søknad uten å ofre det en kommentar. Regnet trolig med at ingen ville legge merke til det?

Å dra av gåre med to doser og en tredje på slep kan vel rote det til for både Costa og FDA?
Innlegg av: Diane (03.01.18 19:56 ), lest 1801 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Det gleder mitt hjerte å se at «eksperten» ikke er med i Nano :-)

Jeg har sjelden lest så mye vås. Tråden burde ikke fått noen svar i det hele tatt, heller ikke av meg. Skuffende at du deltar i trollingen Focuss. En sjelden gang serverer du noen fornuftige innlegg. Hvorfor gruse imaget ditt på tull som dette ?
Innlegg av: focuss (03.01.18 21:03 ), lest 1729 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Diane
Det er med tull som dette jeg opprettholder image mitt.
Innlegg av: nadderud (04.01.18 08:36 ), lest 1535 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Noe å tenke på for hylekoret som mener ledelsen ikke jobber raskt nok.

Fra utsnitt av sak på hegnar.no der de som vet bedre enn dere sier:

"Familieformuer som er langsiktige og inspirerte, i tillegg til forskningsstiftelser. Biotek krever tålmodig kapital, sier Øyvind S. Bruland til DN"
Innlegg av: Aksje-ekspert (16.04.18 07:48 ), lest 1255 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Er dere fortsatt like optimistiske?

Var det riktig å være langsiktige her?

Mr. Superhappy har tatt hatten sin og gått.

Nå driver det desperate selskapet og sender ut pressemeldinger på Humalutin, fordi Betalutin tar myyyyyyyyyyyyyyye lengre tid enn forutsatt??

Her tror jeg på fall til 25 kr i løpet av året.

Emisjon på 10-12 kr neste år??
Innlegg av: Yess (16.04.18 08:23 ), lest 1090 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Det er i så fall helt utrolig. Hvordan kan dette «bort»forklares?
Innlegg av: Studenten86 (16.04.18 08:53 ), lest 943 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

De er smart de som er langsiktige ja.
Trade for å gi mest mulig penger til meglerhus i kurtasje, mens en spiller bingo mot roboter og stol-leken er ikke for alle. Tydelig denne aksje-ekspert karen for eksempel er den vante taper.

Ta NANO lodd, sjekk ståa om et par år. Le hele veien til banken av denne latterlige skikkelsen aksje-ekspert.
Innlegg av: solb (16.04.18 09:02 ), lest 906 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Veldig betryggende når disse baisse karakterene dukker opp i stort antall. Da vet vi at det går bra med Nano og at alt er on track. Driv på karer.
Innlegg av: solb (16.04.18 09:14 ), lest 850 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Shortere fortsetter å blø i Norwegian. Skal ikke blodgildet også snart starte opp i Nano? Jeg venter i spenning.
Innlegg av: Aksje-ekspert (16.04.18 10:28 ), lest 761 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

NANO har vel ikke igjen mer penger enn cirka 12 kroner aksjen nå?

Jeg venter fall mot Q1-rapporten og videre fall etterpå.

Fokus fremover vil være:
- høye kostnader
- ting tar tid
- økende emisjonsfare

Tror dere virkelig at dette vil bidra til å løfte aksjekursen fremover?

Jeg har mer tro på at tyngdekraften slår inn for fullt etter hvert.
Innlegg av: Aksje-ekspert (16.04.18 11:58 ), lest 650 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Studenten86:

DU er en latterlig skikkelse,

1. Du tålte ikke saklige negative anmerkninger vedr. NANO og truet med politianmeldelse. Det komiske her er at du møtte seg selv i døra, se lenger her oppe i denne tråden.

2. Hvis jeg husker riktig, så truet du også med fysisk avstraffelse i en eller annen form overfor noen andre som var saklige, men negative i sine vurderinger.

Jeg tror sirkusene har ledige stillinger som klovner. Du er garantert minstelønn og sikkert sesongmessig arbeide.
Innlegg av: Studenten86 (16.04.18 14:07 ), lest 553 ganger
Ticker: NANO

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Jotakk, jeg truet med å ta en deltaker med i et naust, spikre lemmet hans fast og gi personen en rusten tollkniv. Så gå ut å fyre på naustet. Vedkommende kom med angrep mot min familie.
Ellers burde du absolutt politi-anmeldes. Jeg satte meg inn i det, og har tipset økokrim. Men slikt henlegges.
Trist i grunn.

Det reaksjoner når jeg antydet at kanskje om en kontaktet nærmeste vennligsinnede MC-klubb, og tilbydde noen laken, for å gi et hyggelig besøk til noen av værstingene her på forumtråden. Koster vel knapt 500 nanoaksjer.
Fikk advarsel av admin for den.
Liker fremdeles ideen i ditt henseende, og har ingen problemer med å bli utestengt fra et forum som lar troll som deg skrive fritt.

Har egentlig ikke tillit til at bjørkeris gjør gutten vis, men i ditt tilfelle hadde jeg gledelig forsøkt.

Du antyder at du kommer med fakta og har saklige innlegg.
Du driver skremsel, fordreining av fakta og propaganda, du ville gjort den vante nazist stolt.

Ting tar tid i biotek, det er ikke noe nytt.
*Emisjonsspøkelse du prater om, kan like godt være en positiv trigger via partnerskap og gjenopptak av Humalutin-studiet.
*Du anslår selv Cash-position på 600 mill, konservativt tenker jeg men ballpark. Ikke akkurat noe som antyder en desperat situasjon.
*Vi har i går fått indikasjoner på god effekt på DLBCL for Humalutin. Noe som er lovende for Betalutin på DLBCL.
*REK avklaring er ventet i denne måned.
*First patient dosed, og at ting går i rute nærmer seg deretter.
*ARCHER-1 ser svært lovende ut og vil få FPD til høsten.

Litt fra toppen av hodet. Men slike argumenter er som å prate til en vegg når det kommer til deg, så stopper like greit der. Beste ønskninger til deg, eller 'break a leg' som de sier.
Innlegg av: Aksje-ekspert (20.04.18 16:12 ), lest 293 ganger
Ticker: NANO
Endret: 20.04.18 16:20

RE^1: NANO med skuffelser, risiko, forsinkelser og grisk ledelse

Studenten86:

Leser ditt siste innlegg og blir i grunnen overbevist om at du umulig kan være riktig vel bevart.

Her fremsetter du altså en uttalelse om at du liker idéen om å betale en MC-klubb for å ta meg fysisk.

Jeg har ikke gjort annet enn å komme med betimelige advarsler i forhold til kursutviklingen i NANO, og saklig begrunnet samtlige.

For øvrig tror jeg NANO er langt nede på 40-tallet snart og senest ved Q1-rapporten. Får nok rett igjen - og da mener nok Studenten86 at det nok en gang berettiger til fysisk avstraffelse, mens hodeløs haussing isteden bør påskjønnes.

God bedring! Jeg skal foreslå deg som sjef i åndsamøbenes forening.