Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Gull og gruvedrift
Innlegg av: rischioso (14.12.17 11:30 ), lest 5054 ganger
Ticker: ELE

ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


Hei,
 
jeg er overrasket over dagens melding og lurer på følgende når det gjelder informasjon om og rundt de 10 transjene da meldingen fra 31.08 sier følgende:
 
Den konvertible lånefasiliteten gir selskapet rett til å trekke ti (10) transjer, hver på 5 MNOK, i konvertible obligasjoner over en periode på tre år. Transjene kan bli trukket etter en "nedkjølingsperiode" på maksimum 40 dager, etter utstedelse av hver enkelt transje. Hver transje gir Blue Ocean Investment Group rett til frittstående tegningsretter, som beskrevet under. Selskapet er forpliktet til å trekke tre (3) transjer, men kan velge å ikke trekke de resterende dersom det, for eksempel, skulle fremkomme andre finansieringsmuligheter til bedre betingelser. Hver transje som trekkes må godkjennes av aksjonærene i generalforsamling.

Dagens melding sier følgende:
 
Den 11. desember 2017 foretok Element ASA ("Selskapet") trekk av to nye transjer
hver på NOK 5.000.000 under den Konvertible Lånefasiliteten. Trekkene ble gjort
etter at Selskapet mottok to notiser med krav om trekk fra Blue Ocean Advisors
Inc. ("BO"). BO har nå benyttet alle sine rettigheter til å kreve trekk under
den Konvertible Lånefasiliteten. Kravene om trekk innebærer at Selskapet vil
utstede 100 nye konvertible obligasjoner og 2.777.776 frittstående
tegningsretter under fasiliteten.

Spørsmålene mine er følgende:

(1) Hvorfor ble ikke det med i informasjonen av 31.08 at BO kunne kreve ytterligere 2 transjer trukket utover de 3 første?

(2) Var det slik at dere (ELE) kunne ha avslått forespørselen om å trekke disse 2 nye transjer eller var dere pålagt?

(3) Hvis dere var pålagt å trekke disse 2 transjene på forespørsel fra BO så var jo informasjonen fra 31.08 mangelfull da det der kom frem at de resterende 7 så stod ELE fritt til å velge om de skulle bruke de 7 resterende - vennligst forklar.
 
Ser frem til en hurtig avklaring på dette.
 
På forhånd takk.
 
Mvh

xxxxx

-----------------------

Hei xxxxx,
 
Det fremgår det av innkalling til generalforsamlingen at "I henhold til Låneavtalen er Selskapet pliktig å foreta tre trekk av transjer under den Konvertible Lånefasiliteten, likevel slik at antall tvungne trekk kan økes til inntil seks transjer dersom enkelte vilkår ikke oppfylles". Videre fremgår det av generalforsamlingsprotokollen at den enkelte transjen skal kunne tegnes av Blue Ocean etter forespørsel fra enten Element eller Blue Ocean, som nærmere regulert i låneavtalen. Låneavtalen fastsetter at Element er forpliktet til å trekke den første transjen etter at generalforsamlingen har godkjent låneavtalen og at Blue Ocean har rett til å kreve at Element trekker ytterligere to transjer. Den 7. november offentligjorde selskapet at transje 1 var trukket iht låneavtalens betingelser og at selskapet hadde trukket transje 2 og 3 mot å forbedre vilkårene for transje 1, 2 og 3. Transje 2 og 3 ble imidlertid ikke trukket som følge av krav fra Blue Ocean, men som følge av at selskapet forbedret vilkårene for de tre første transjene. Transje 4 og 5 er imidlertid trukket som følge av krav fra Blue Ocean. Dette fremgår av børsmelding av 12. desember. Der fremgår det også at Blue Ocean  ikke har rett til å kreve ytterligere trekk av transjer. Element har imidlertid rett, men ikke plikt, til å trekke 5 ytterliggere transjer iht låneavtalens bestemmelser. Det er riktig at låneavtalen fastsetter at Element på visse vilkår er forpliktet til å trekke seks transjer. Disse vilkårene er imidlertid ikke oppfylt, og denne plikten er bortfalt. Derav er det opplyst i børsmeldingen av 12 desember at Blue Ocean kan ikke kreve utsted flere transjer under låneavtalen. Håper dette var klargjørende.
 
Med vennlig hilsen
Cecilie Grue | Acting CEO
Element ASA | Karenslyst Allé 53 | 0279 Oslo | Norway
Phone: +47 23 08 23 08 | Mob: +47 99 16 24 86
cg@elementasa.com | www.elementasa.com  

-----------------------

Mao, vilkårene for at BO kunne kalle transje nr 6 er IKKE lengre til stede så det betyr at det KUN er opp til selskapet om og når de skal benytte seg av de 5 siste transjene noe som er veldig betryggende.

OG til slutt kanskje det mest viktige er at siden det er BO som har krevd transje 4 og 5 og ikke sleskapet som jeg først trodde så hadde ikke selskapet noe valg selv om de har den første token mer eller mindre klar for utstedelse.

Det igjen betyr at en slik melding fortsatt kan komme i løpet av kort tid og kanskje allerede i desember som selskapet har meldt at de har som mål.

Lykke til!
    
Innlegg av: helloween (14.12.17 11:34 ), lest 3475 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Da er det vel bare å sette fyr på raketten:DD
Innlegg av: trasi (14.12.17 11:37 ), lest 3435 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Satan du er treg!!!

Det var vel dette jeg sa til deg/dere baissere på tirsdag ;-)

http://forum.hegnar.no/post.asp?id=21925184


Innlegg av: helloween (14.12.17 11:40 ), lest 3399 ganger
Ticker: ELE
Endret: 14.12.17 11:41

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Vi vet alle at rischioso er treg:DD
Men fin oppklaring, takker:)
Innlegg av: dakind (14.12.17 11:41 ), lest 3363 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Say no more trasi. Dette visste vi fra før, men hørte fjotten etter...NOPE!!!

Innlegg av: dakind (12.12.17 11:59 ), lest 1978 ganger
Ticker: ELE
RE^1: ELE - 5 - 6 - 7- 8 - 9 or 10+ NOK before you know it!
Ja, enten så lyver Cecilie Grue skriftlig til meg (hvilket ville være alvorlig), eller så lyver/misinformerer rischioso bevisst på et anonymt forum(hvilket jo bare er latterlig).
Jeg vet hvem jeg tror på.

Mitt navn er for ordens skyld byttet ut med xxx under her:

Cecilie Grue <cg@elementasa.com>
ma. 13.11.2017, 09:59

&#60932;
Det betyr at vi har mulighet men ingen plikt til å trekke 7 transjer til. Blue Ocean Advisors har også mulighet til å kalle på to av de gjenværende transjere.

Hilsen
Cecilie Grue

13. nov. 2017 kl. 09:50 skrev xxx <xxx@live.no>:

Hei:-)

J.fr børsmelding av 7.11.17
Det er nå trukket 3 transjer. Vil dette si at det ikke skal trekkes flere, eller er det 7 transjer igjen?

mvh
xxx
Innlegg av: kombinert (14.12.17 11:42 ), lest 3341 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Kommer vel snart han Yess apa å nå da,for en gjeng.
Innlegg av: rischioso (14.12.17 11:48 ), lest 3292 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


trasi,

det du skrev i innlegget var ikke annet enn det som stod i meldingen.
Problemet var at det som stod i meldingen ikke var i samsvar med det selskapet meldte den 31.08.

Da var det nødvendig å få oppklrt dette i direkte dialog med selskapet og det viste seg at dette var noe som var kommet tilm enighet i etterkant (GF).

MEN det mest viktige var HVEM som kallet transjene.

For var det selskapet så ville ikke de være i nærheten av å ha den første token ferdig nettopp fordi da hadde de ventet for å få en rimeligere alternativ.

Men siden det nå er bekreftet at det er BO som har krevd transjene så stiller saken seg annerledes hvor selskapet ikke hadde noe valg og hvor det er til BO sin fordel å få transjene trukket før en melding om den første token nettopp fordi de får flere aksjer jo lavere kursen er.

Mao, da er det fortsatt en mulighet for at den første token er klar for utstedelse og at en slik melding kan komme i nærmeste fremtid - og for de som vil spekulere - kanskje nettopp av den grunn at BO nå ønsker å kalle de 2 siste transjene...??...;)

Innlegg av: dakind (14.12.17 11:53 ), lest 3248 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Du gjør deg dummere enn godt er risern.
Det sto svart på hvitt i meldingen hvem som callet transjene. Og at BO da var ferdig med sine trakk var også kjent. Se teksten min ovenfor.

Ikke prøv å bortforklar at du har pratet mot bedre vitende i 2 dager.
Innlegg av: rischioso (14.12.17 11:56 ), lest 3218 ganger
Ticker: ELE
Endret: 14.12.17 12:00

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

dakind,

hvis du satt med GF rapporten så skulle du ha delt den.

Uten den så kunne ingen vite hva som var hva da meldingen den 11.12 ikke var i samsvar med hva som ble meldt den 31.08.

Og det er jo hele poenget, når man ikke vet hva som er blitt avtalt i ettertid (GF) så vil man naturlig nok stille spørsmål når meldingen ikke stemmer med det som tidligere var meldt.

Innlegg av: trasi (14.12.17 11:57 ), lest 3198 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Har vært klart som dagen hvem som callet transjene.
Innlegg av: nopetter (14.12.17 11:57 ), lest 3199 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

herre Jesus guds hellige mor fra kassan er det mulig å ikke ha forstått dette gjennom de børsmeldingene som har kommet an mass fra selskapet.

i tillegg så kan ele calle BO for 3,25 mill warranter på et gitt tidspunkt og dette er ikke tegningsretter ift denne låneavtalen ( eller 3,75 husker ikke det korrekte talle i farten) utenom de siste 5 transjene

du skulle heller spurt henne om hun hadde noen anelse hvor de WNF aksjene hadde tatt veien. det hadde vært interessant å få vite
Innlegg av: rischioso (14.12.17 12:04 ), lest 3143 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


IGJEN,

meldingen fra 11.12 var krystallklar den - MEN det var også meldingen i fra 31.08 og de samsvarte ikke.

Da stiller man vel spørsmål når den ene sier at BO kan kalle 3 og den andre sier at BO har kallet 4 og 5 også...??...

Det er ingen av dere som har kommet med svaret om at det er blitt endret i ettertid gjennom GF, ei heller er det blitt sagt at BO kunne kalle transje nr 6 etter visse betingelser - betingelser som nå Cecilie har bekreftet ikke er til stede og dermed er det kun selskapet som vil kunne ta en avgjørelse om de 5 siste.
Innlegg av: Yess (14.12.17 12:04 ), lest 3138 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

helt enig nopetter, men det kan en sende en skriftlig henvendelse til OSE eller Finanstilsynet og be de vurdere om feil i børsmelding av 23.11 og 01.12 som først ble oppklart 12.12 er et brudd på gjeldede reglement?

Innlegg av: nopetter (14.12.17 11:57 ), lest 38 ganger

du skulle heller spurt henne om hun hadde noen anelse hvor de WNF aksjene hadde tatt veien. det hadde vært interessant å få vite
Innlegg av: rischioso (14.12.17 12:08 ), lest 3102 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


nopetter,

det er bare å spørre i vei og del gjerne med oss andre:

Med vennlig hilsen
Cecilie Grue | Acting CEO
Element ASA | Karenslyst Allé 53 | 0279 Oslo | Norway
Phone: +47 23 08 23 08 | Mob: +47 99 16 24 86
cg@elementasa.com | www.elementasa.com  
Innlegg av: nopetter (14.12.17 12:18 ), lest 3029 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Jeg er sikker på at hun ikke vet dette med sikkerhet så det gidder jeg ikke ellers så hadde dem aldri kommet med det tillegget i den børsmeldingen. Jeg tror BO har lånt disse ut
Innlegg av: oddivar (14.12.17 12:20 ), lest 3025 ganger
Ticker: ELE
Endret: 14.12.17 12:24

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Mulig at selskapet har informert korrekt fra et juridisk ståsted, men mener at vilkårene rundt trekk av lånetransjer (som synes meget komplisert) likevel har vært underkommunisert når så store deler av markedet ikke var forberedt på transje 4 og 5.

Ros til ris... for å dele informasjon.

Nå er dette snart i historie og vi kan konsentrere oss om andre forhold.

Merk at BO nok vil konvertere lånetransje 4 og 5 i dag (for å sikre seg flest mulig aksjer fra transje 4 og 5). Bra kjøpsvilje under 3 NOK, så disse blir nok fort spist opp av markedet ved et evt. salg.
Innlegg av: allintex (14.12.17 12:33 ), lest 2935 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Hovedsagen er at ejerandelen i AMI øges.
Innlegg av: rischioso (14.12.17 12:36 ), lest 2928 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


....og at det nå etter Cecilies oppklaring fortsatt finnes en mulighet for en nærstående melding om whitepaper/token utstedelse...;)
Innlegg av: kombinert (14.12.17 13:34 ), lest 2758 ganger
Ticker: ELE

RE^3: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Da ble det laber fart i omsetningen i ELE,får håpe på en god melding snart.
Innlegg av: FC Una-R (14.12.17 13:49 ), lest 2699 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Slippes en fis i positiv retning her tar det fullstendig fyr!!!!!
Innlegg av: dick .... (14.12.17 15:26 ), lest 2516 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Det viktigste elementet her er på plass, nemlig blockheads.
Innlegg av: Yess (14.12.17 16:10 ), lest 2407 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Transe 4 og transe 5 gjør seg klar til å komme ut i markedet?
BO leker ikke butikk, de kjører på og både selger og villeder markedet, skjer det nok engang? Trist at et slik selskap skal få ødelegge det gode rykte som Cecilie Grue var i ferd med å bygge opp for ELE?
Pass dere helt frem til BO er ute for godt.

(iv) 3,25 millioner aksjer i
Selskapet basert på en aksjelåneavtale med White November Fund Limited tilsvarende 5,64 % av den registrerte aksjekapitalen (informasjonen gitt av BO til markedet på 23. november 2017 om at de 3,25 millioner lånte aksjene var tilbakelevert er ikke korrekt og er herved korrigert). BO vil basert på konvertibelt lån, frittstående tegningsretter og aksjelån ha rettigheter til totalt 12.833.331 aksjer i Selskapet, tilsvarende 22,29 % av den registrerte
aksjekapitalen.
Innlegg av: tuja (14.12.17 16:12 ), lest 2399 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Er det noen som er lei seg for at ELE står seg bra?
Innlegg av: mcaxel (14.12.17 16:17 ), lest 2376 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


tuja

They hope to get a cheaper share price, but I'm pretty sure they will not.

They forgot to put Element Asa in a broader perspective and the ELE share has shown great resilience
Innlegg av: badkrukan (14.12.17 16:16 ), lest 2385 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

reprise..https://www.youtube.com/watch?v=zJwdQ1u5bic&t=4s
Innlegg av: rischioso (14.12.17 18:25 ), lest 2131 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


badkrukan,

det blir nok heller noe mer tilnærmet dette når det først tar av:

https://www.youtube.com/watch?v=gOtgyaDbj1Q
Innlegg av: oddivar (14.12.17 16:16 ), lest 2387 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Det er ikke lett å vite hva BO har av aksjer til enhver tid og flaggeplikter synes å ikke bli etterlevd.

Uansett, låneavtalen med WFN kan kanskje bety at deler av transje 4 og 5 allerede er solgt?

Mye som er usikkert...
Innlegg av: rischioso (14.12.17 17:55 ), lest 2278 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


oddivar

det er helt riktig at vi ikke har den fulle oversikten, MEN vi fikk vite i dag at aksjene er blitt gjort omsettelige.

Det ble også foretatt en betydelig transaksjon på hele 2m på 2,8 noe som ikke virker å være tilfeldig.

Rabatten som da ble gitt (snaue 10%) står også i forhold til om de skulle ha solgt disse enkeltvis over børs.

Ser vi på hva som skjedde sist når transje 1,2 og 3 ble trukket så kom salgspresset umiddelbart når aksjene ble gjort tilgjengelige - noe det ikke er blitt nå.

Jeg velger derfor å tro at det ikke vil bli en lignende nedgang som sist og har begynt plukkingen så får vi se hvor lurt det var.

Morgendagen vil fortelle mer og ser vi ingen antydning til nedsalg i morgen heller så vil det med største sannsynlighet ikke komme noe nedsalg av betydning.

Også er det viktig å notere seg at det når som helst kan komme en melding ang whitepaper/tokenutstedelse noe som vil få kursen til å eksplodere og vi vil være langt oppe på 4 tallet hvor BO kunne ha lempet ut alt uten at det en gang ville ha blitt lagt merke til.

Så ja - det blir en avveining hvor jeg ser den potensielle oppsiden gjennom melding fra selskapet så mye større en et eventuelt kortsiktig nedsalg fra BO hvor de nå har langt færre aksjer enn forrige gang.
Innlegg av: Tigerberget (14.12.17 18:24 ), lest 2135 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Et par dager siden du valgte å tro 2,50 tallet, men nå er du jo inne igjen så da så..
Innlegg av: rischioso (14.12.17 18:28 ), lest 2113 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


Tiger,

hva gjør du på trådene om du ikke leser det som skrives?

Hadde du det så hadde du ikke kommet med det siste innlegget...
Innlegg av: nopetter (14.12.17 18:28 ), lest 2121 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

He he risotto du er håpløs
Innlegg av: rischioso (14.12.17 18:37 ), lest 2086 ganger
Ticker: ELE
Endret: 14.12.17 18:39

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


Håpløsheten bunner ut i (som oddivar var inne på) den underkommuniserte policyen fra selskapets side.

Hadde de tatt seg bryet med å melde endringer av betydning fortløpende i markedet og ikke bare på forespørsel så kunne vi ha sluppet mange spekulasjoner og ikke minst usikkerhet.

Her er det helt klart et forbedringspotensiale...

Uansett, de er kjappe til å svare og tar henvendelser seriøst i motsetning til mange andre selskap - den skal de ha.

Innlegg av: nopetter (14.12.17 18:50 ), lest 2056 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

vi kan være enig i at element ikke har forklart nøyaktig dette godt nok. men uansett så er dette nå gjennomført og da skjønner jeg ikke poenget å tvære på dette mer.

personlig synes jeg at det er det samme hvordan de organiserer disse transjene for de er nødt til å ha pengene for å kjøpe opp resten av aksjene i AMI.

men for deg er dette et skudd for baugen skjønner jeg
Innlegg av: rischioso (14.12.17 19:03 ), lest 2011 ganger
Ticker: ELE
Endret: 14.12.17 19:26

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


nopetter,

du overrasker igjen...

Jeg skjønner ikke at du ikke ser den viktige betydningen av hvem som har kallet de siste transjene?

Vi vet nå at det var BO, MEN hadde det vært ELE så kunne vi ha sett langt etter en snarlig melding om whitepaper/tokenutstedelse og det er nettopp det som har vært og fortsatt er den viktigste kortsiktige kursdriveren.

Nå vet vi at ELE ikke hadde noe valg, men måtte trekke transje 4 og 5 uavhengig av token status. Dermed er fortsatt den viktigste kursdriveren på plass.

Det var nettopp det som har vært underkommunisert og som bunnet ut i misforståelse og usikkerhet.

Jeg terper ikke på dette - dette var et svar på din påstand om min håpløshet som er helt ubegrunnet så lenge jeg ikke hadde tilgang på hva som faktisk ble avtalt i etterkant av meldingen av 31.08 - mao på GF.

Det er detaljene som er viktige når alt kommer til alt og ikke minst når børsen og verden for øvrig ikke er statisk så kan ikke den enkelte heller være det...;)

At selsksapet trenger mer kapital for videre oppkjøp er ikke noe skudd forbaugen, men henger sammen med tokenutstedelsen. Kommer den på plass så faller også det andre på plass og det til en langt rimeligere penge enn gjennom de resterende 5 transjene som da ikke vil bli trukket.

Innlegg av: lemo (14.12.17 19:37 ), lest 1896 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Innlegg av: rischioso (21.11.17 14:37 ), lest 585 ganger
Ticker: ELE
Endret: 21.11.17 14:41
RE^2: ELE - Det strammer seg til for å komme inn i ELE før?

Rart dette her - når man har solgt (alt for tidlig) så ønsker man plutselig å tro at kursen skal falle...

Også ender det gjerne med at man blir løpende etter, kjøper mye dyrere og da ønsker man å tro at aksjen skal til himmels...;)

Spennende case - kan bli en flopp eller en real game-changer med en vanvittig stigning - det gjenstår og se - lykke til...;)
Innlegg av: rischioso (14.12.17 19:44 ), lest 1877 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


Dette står vel fortsatt ved lag...
Innlegg av: lemo (14.12.17 19:42 ), lest 1889 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Innlegg av: rischioso (06.11.17 09:53 ), lest 2973 ganger
Ticker: ELE
RE^2: ELE, passerer vi 5 til uka??

Dette må være det som bekrefter at børsen er norges svar på Las Vegas....

Det går så lenge alle tjener og oppgangen fortsetter, MEN når det snur for det vil det så vil det gå raskere enn noen gang og ikke minst brutalt hvor det vil være nærmest bunnløst - lykke til...;)
Innlegg av: rischioso (14.12.17 19:47 ), lest 1876 ganger
Ticker: ELE
Endret: 14.12.17 19:51

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


Kursen gikk flere hundre prosent på noen dager og falt fra 3,69 til 1,89 noen dager etter at jeg postet dette innlegget så det var vel ikke feil.

Jeg sa også at det aldri var feil å ta gevinst for ingenting vokser inn i himmelen....;)

Er du lei av Funcom og vurderer en inngang her så kan dagens kursnivå være en grei inngang da den allerede er ned rundt 20% fra ATH satt for bare få dager siden.

Hadde også satt pris på om vi kan la være å fylle nye tråder med gamle innlegg - nye tråder omhandler nye momenter hvor eldre innlegg gjerne ikke lengre er relevante.

Innlegg av: lemo (14.12.17 19:51 ), lest 1858 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

rischioso du jobber vel hos hegnar:))))
Innlegg av: rischioso (14.12.17 19:53 ), lest 1846 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Nei, hadde jeg jobbet hos Hegnar så hadde ELE fått spalteplass på HO...;)
Innlegg av: nopetter (14.12.17 20:03 ), lest 1798 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Der skjønner dem iallefall ikke noe av dette. Derfor skriver dem bare når det er negative nyheter.

Risotto du passer som politiker det må du slå deg inn på neste valg
Innlegg av: lemo (14.12.17 20:06 ), lest 1803 ganger
Ticker: ELE
Endret: 14.12.17 20:07

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Rischioso Fortell om mailen fra CG? uten dato? signerer som acting CEO? Når da?
Innlegg av: rischioso (14.12.17 20:33 ), lest 1736 ganger
Ticker: ELE
Endret: 14.12.17 20:35

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


Lemo,

du står fritt til å kopiere mailen i innlegget og sende en forespørsel til Cecilie og be om en bekreftelse på at det er hun som har skrevet dette om du tviler på at den er legitim.
Innlegg av: oddivar (14.12.17 20:43 ), lest 1693 ganger
Ticker: ELE
Endret: 14.12.17 21:03

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Ingen grunn til å tvile på autentisiteten til mailen. Grue har sikkert hatt nok å henge fingrene sine i den siste tiden til at hun har hatt tid til å endre mail-signaturen sin.

Fort å bli overfokusert på detaljer og glemme det store bildet. Samtidig viktig å ha begge perspektivene. Som flere andre så føles det noe unødvendig å ikke tydeliggjøre viktige forhold med avtalen. Det burde ha fremkommet bedre i diverse meldinger. Spesielt siden BO for tiden er en viktig premissgiver for kursutviklingen. Men, nok "gnål" om det fra min side.

Dersom vi antar at BO kun har kortsiktige ambisjoner i selskapet, så vil jeg likevel være forundret om selskapet selger aksjene sine for "enhver pris". Når markedet nå er villig til å betale 3 NOK + for ELE, så virker det irrasjonelt å selge til, f.eks 2,5. Spesielt siden BO nå ikke lenger har insentiver til å skape et kursnivå for en fremtidig lånetransje (som de hadde ifm. lånetransje 1-3).

Spent på hvilken konverteringskurs som BO får på transje 4 + 5. Hvordan man, i gårsdagens melding, klarte å komme frem til, foreløpig, konverteringskurs 1,8, fremstår som et mysterium.


Innlegg av: rischioso (14.12.17 21:08 ), lest 1605 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


oddivar,

RE - Når markedet nå er villig til å betale 3 NOK + for ELE, så virker det irrasjonelt å selge til, f.eks 2,5. Spesielt siden BO nå ikke lenger har insentiver til å skape et kursnivå for en fremtidig lånetransje (som de hadde ifm. lånetransje 1-3).

* Meget godt poeng. Nå er jo situasjonen heller motsatt - at de heller vil være tjent med å holde på aksjene og eventuelt selge på melding for som du så riktig fremhever - BO har ikke lengre noen fordel av en lavere aksjekurs da de ikke lengre har kalle rett på flere transjer.

Med dette i minnet så bør man ikke bli overrasket om det ikke blir noe salgs press overhodet.
Innlegg av: nopetter (14.12.17 21:04 ), lest 1624 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Dette har forundret meg at de på død og liv moser ut aksjene så og si dagen etter når de ser at aksjen stiger med 20% eller mer i etterkant. Forstå det den som vil. Jeg fatter ikke dette
Innlegg av: rischioso (14.12.17 21:17 ), lest 1584 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


oddivar,

RE - Spent på hvilken konverteringskurs som BO får på transje 4 + 5. Hvordan man, i gårsdagens melding, klarte å komme frem til, foreløpig, konverteringskurs 1,8, fremstår som et mysterium.

* Du mener vel 2,4?

De nye obligasjonene og frittstående tegningsrettene vil bli utstedt i VPS så snart som praktisk mulig etter at Selskapet har mottatt innbetaling av trukket beløp. De konvertible obligasjonene skal konverteres til aksjer senest den dato som faller 12 måneder etter mottak av innbetalt kapital som følge av trekket til en konverteringskurs som tilsvarer 90% av laveste daglige volumveid kurs på Selskapets aksjer de 10 siste handelsdagene før Selskapet mottar konverteringsnotis. De frittstående tegningsrettene kan utøves i en periode på 36 måneder etter mottak av innbetalt kapital som følge av trekket til en utøvelseskurs på NOK 2,4 per aksje.

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=440531
Innlegg av: rischioso (14.12.17 21:44 ), lest 1550 ganger
Ticker: ELE
Endret: 14.12.17 22:12

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


oddivar,

hvis vi tar sluttkursen for de siste 10 handelsdager før melding den 11.12 så gir det følgende:

(1) 27.11 - 2,24nok
(2) 28.11 - 2,24nok
(3) 29.11 - 2,12nok
(4) 30.11 - 2,04nok
(5) 01.12 - 2,20nok
(6) 04.12 - 3,10nok
(7) 05.12 - 2,73nok
(8) 06.12 - 2,82nok
(9) 07.12 - 3,22nok
(10)08.12 - 3,20nok

KILDE:

http://www.4-traders.com/ELEMENT-ASA-1413109/charts/

* Dette gir en gjennomsnittskurs på 2,96nok.
og virker å være kursen man skal kalkulere ut i fra.
90% utgjør i så fall 2,67nok.

Nå skrives det at det gjelder de 10 siste dager fra ELE har mottatt notifiseringen fra BO og den kjenner vi jo ikke til - men siden det er meldepliktig så skal man ikke drøye med å melde til markedet så vi kan utgå fra at det er gjort umiddelbart.

Går vi 1 eller 2 uker tilbake i tid (ytterligere 5-10 handelsdager) så er fortsatt kursen over 2nok så forskjellen ville vært minimal - mao, 2,67nok/aksje virker å være i nærheten uavhengig av hvilken dag notifiseringen kom da vi snakker om dager og ikke uker i forsinkelse.

Hvor du har 1,8nok i fra kunne vært interessant å vite.

Innlegg av: Bove (14.12.17 21:56 ), lest 1489 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Hvorfor skal en kalkulere ut i fra den gjennomsnittkursen der.

Jeg kalkulerer ut fra en kurs over 3,50 i morgen.
He he.

bove
Innlegg av: rischioso (14.12.17 22:07 ), lest 1455 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


For å finne ut av kursen BO må gi - du må kalkulere høyere og jo lengre tiden går jo høyere vil nok både kursen og gjennomsnittet bli for alle oss andre dødelige...;)
Innlegg av: oddivar (14.12.17 22:36 ), lest 1390 ganger
Ticker: ELE
Endret: 14.12.17 22:41

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Details, details, karer. Nå havner vi (jeg) i detalj-fella igjen ;)

Først må vi skille mellom KONVERTERINGSskurs (som er knyttet til lånetransjene) og UTØVELSESskurs på tegningsrettene.

Meldingen i går fortalte at konverteringen av transje 4 og 5 gir 5,555,555 aksjer, dersom konverteringen ble foretatt i går. Dette gir en konverteringskurs på 10 MNOK/5,555,555 = 1,80 NOK. Meldingen viser til avtalens beregningsmodell som er:

90% av LAVESTE VOLUMVEIDE SNITT de 10 siste handelsdager før konvertering.

Siden ingen av de aktuelle handelsdagene hadde lavere volumveid snitt enn 2 NOK (1,8 = 90%* 2 NOK), skulle konverteringskursen vært høyere enn 1,8 - ikke mye, men litt høyere. Dersom vi antar f.eks. 30. november har lavest snitt, ca. 2,10 ?, skulle kursen vært 1,89 og gitt 5,29 millioner aksjer. (Her må jeg se nærmere på kursene fra den aktuelle perioden)

Ad. 2,4 NOK, så er dette knyttet til utøvelseskursen på tegningsrettene relatert til transje 4 og 5. Også her har avtalen en generell formel som nok gir et annet tall enn 2,4 (har ikke regnet på dette ennå).

Samtidig vet vi fra de tidligere transjene at selskapet og BO avtaler dedikerte kurser som fraviker fra avtalens generelle regler. Dette kan ha blitt gjort i dette tilfelle også, men meldingen i går er i hvert fall ikke tydelig på et slikt scenario.
Innlegg av: rischioso (14.12.17 23:45 ), lest 1223 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


Flott,

da overlater vi til deg å komme frem til riktig kurs siden du virker å ha mer kontroll på utregningsmodellen...;)
Innlegg av: tuja (14.12.17 22:46 ), lest 1334 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Totalanalyse
Element ASA er teknisk positiv både på kort, mellomlang og lang sikt. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp (Score: 79)
Analyser

Kort

Middels

Lang

Totalt

Innside
Kort sikt
Element ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har støtte ved ca 1.90 kroner og motstand ved ca 3.50 kroner. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Kjøp (Score: 52)

Middels lang sikt
Element ASA har brutt den fallende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen tester støtten ved ca 3.07 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 3.07 kroner vil utløse et salgssignal. Volumet har økt vesentlig i det siste, noe som kan skyldes fundamentale nyheter. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på middels lang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Svak kjøp (Score: 48)

Lang sikt
Element ASA har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen tester støtten ved ca 3.10 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. Volumet har økt vesentlig i det siste. Dette vitner om økt interesse for aksjen, kanskje grunnet fundamentale nyheter. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på lang sikt.
Anbefaling en til seks kvartalers sikt: Kjøp (Score: 55)
Innlegg av: oddivar (14.12.17 23:48 ), lest 1228 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

for å presisere ytterligere..formelen i avtalen sier, forhåpentligvis enda mer presist:

90% av DEN av de 10 siste handelsdagene før konvertering med LAVEST VOLUMVEID SNITT.

Merk: Snitt for 1 dag - IKKE 10 dager.
Innlegg av: rischioso (15.12.17 07:18 ), lest 1076 ganger
Ticker: ELE
Endret: 15.12.17 07:22

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


Ja, og da snakker vi vel om rundt 2 blank (+/-) muligens litt lavere da jeg har kun tatt for meg sluttkurser og snittet av disse over 10 handelsdager - ikke snittet over dagen med det laveste volumveide snittet.
I så fall kan vel (10m/5.555.555) 1,8nok/aksje være riktig som meldingen sier.

Nå kan vi forstå hvorfor BO har hatt et ønske om å styre kursen gjennom det som først kunne se ut som en meningsløs dumping etter at transje 1,2 og 3 ble trukket og at de timet notifiseringen av de siste 2 transjer. Det var altså ikke for at de ikke har troen, men et stunt for å tilegne seg flest mulige aksjer gjennom de 2 resterende transjer de kunne kalle (4 og 5).

Av samme grunn kan man også forstå hvorfor vi ikke opplevde noen dumping i går og hvorfor vi med største sannsynlighet ikke vil oppleve noen dumping fremover overhodet nettopp fordi de vil ha et ønske om å få mest mulig for aksjene nå som de ikke har flere transjer å kalle.

Mao, vi vil nok ikke oppleve en ny dumping, men heller et nedsalg over tid på høyere kurser noe alle vil være tjent med eventuelt at de velger å bli sittende alternativt øke - den som lever får se.

Uansett så var dette oppklarende og tar bort mye usikkerhet...;)
Innlegg av: badkrukan (15.12.17 07:48 ), lest 984 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

trur de fleste som er inne i caset skjønner at det er idioti at selge på disse nivåeene. se kurs over noen år, det er ikke rart tilliten er borte. nå har vi bytt eiere x antall ganger den siste måneden, og de usikkre er forhåpentligvis borte. får vi token på denne siden av året er det rally!
Innlegg av: nopetter (15.12.17 08:14 ), lest 924 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

og her er meldingen som viser at dem moste ut alle aksjene som ble krysset i går på 2,80 i går.

ELE: Disclosure of sale of shares in Element ASA (Element)

07:58
Blue Ocean Advisors Inc. (Blue Ocean) has sold a total of 2,500,000 shares in
Element, equal to 4.16 % of the share capital.

Blue Ocean now holds (i) 197,960 shares in Element, equal to 0.29 % of the
registered share capital and have the following rights to shares

Source Url: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=440863

Innlegg av: rischioso (15.12.17 08:32 ), lest 806 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


Ja, da var det de som vi tidligere hadde mistanke om etter at transaksjonen ble gjort i går morges.

Policyen deres er vel ikke å bli sittende i selskapene hvor de bidrar med finansieringsbistand.

De har nok et ønske om å profittere på hver transaksjon - de skal jo få pengene til å yngle for å kunne tilby andre finansiering.

2,5m på et blunk og uten at det en gang ble lagt merke til...;)
Innlegg av: korka (15.12.17 08:30 ), lest 814 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Da er de tomme&#128513;
Innlegg av: FC Una-R (15.12.17 08:35 ), lest 774 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Ferdig er de vel i praksis ikke, de har jo ennå retten til 12 833 331 aksjer om de konverterer. Om jeg var BO ville jeg konvertert så snart som mulig for å få lavest mulig konverteringspris. Ikke dermed sagt at de selger alt med en gang.

Uansett greit å vite at de øvrige aksjene nå er omsatt uten at kursen er rasert.
Innlegg av: nopetter (15.12.17 08:37 ), lest 758 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

og der våknet de på HO redaksjonen

Blue Ocean Advisors har solgt 2,5 millioner aksjer i Element, tilsvarende 4,16 prosent av aksjekapitalen i selskapet.
Om vi tar utgangspunkt i torsdagens sluttkurs på 3,10 kroner, betyr at det at Blue Ocean Advisors frigjorde 7,75 millioner kroner. Siden nyttår har aksjen lagt på seg 79,19 prosent.
Etter denne transaksjonen eier Blue Ocean Advisors 197.960 aksjer i Element, hvilket tilsvarende en eierandel på 0,29 prosent. Videre har aksjonæren et konvertibelt lån og warrants som gjør at eierandelen kan økes.
Innlegg av: nopetter (15.12.17 08:41 ), lest 728 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

det du skriver stemmer ikke. BO har brukt opp konverterings retten det står igjen 5 transjer og 3,25 mill warranter som ELE kan calle når dem vil fra BO
Innlegg av: rischioso (15.12.17 08:54 ), lest 637 ganger
Ticker: ELE
Endret: 15.12.17 08:55

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


nopetter

Slik har også jeg forstått det.
Innlegg av: nopetter (15.12.17 09:02 ), lest 583 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

prøv å forklar dette til yess

en ting er merkelig i denne saken og det er at de manglende WNF aksjene som BO har lånt, stemmer presist med warrant antallet som ELE kan calle fra BO

er det en hestehandel WNF og BO har gjort med disse aksjene, og at WNF i realiteten er ute av aksjonærlisten

bare en tanke
Innlegg av: rischioso (15.12.17 09:14 ), lest 472 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


...brukt til shorting...??...
Innlegg av: rischioso (15.12.17 09:15 ), lest 465 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

dbl post
Innlegg av: FC Una-R (15.12.17 09:06 ), lest 539 ganger
Ticker: ELE

RE^1: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue

Skulle håpe jeg hadde feil, men jeg tror nok ikke det.

Har tro på stigning i dag jeg, og jeg håper BO ikke konverterer i dag.
Innlegg av: rischioso (15.12.17 09:12 ), lest 489 ganger
Ticker: ELE

RE^2: ELE - OPPKLARENDE svar i fra Cecilie Grue


En melding om whitepaper/tokenutstedelse nå kunne ikke kommet mer timelig og som en takk for lånet til BO...;)