Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Farma og medisin
Innlegg av: Charles7 (19.11.17 14:52 ), lest 2606 ganger
Ticker: CRNO-B

CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Cereno kan bli en meget bra investering!


Trombos - orsakar mest dödsfall i världen Trombosrelaterad sjukdom (blockerande blodproppar) är den vanligaste orsaken till sjukdom och död globalt. Hjärtinfarkt och stroke, som i de flesta fall är orsakade av trombos, medför stort lidande för individen och stora kostnader för samhället. Dagens behandlingar är bristfälliga - hög blödningsrisk och suboptimal förebyggande effekt Blodförtunnande mediciner används brett idag för att förebygga blodproppar och verkar genom att hämma koagulation eller trombocyter (blodplättar). Denna behandling är förknippad med relativt stor risk för allvarliga blödningskomplikationer, vilket resulterar i bristande förebyggande behandlingseffekt med dagens läkemedel då inte de mest effektiva doserna kan användas. Detta medför stor risk att drabbas av nya blodproppar. Cereno Scientific arbetar med en unik, kroppsegen, verkningsmekanism för att förbättra förebyggande behandling av blodproppar med reducerad risk för blödningsbiverkningar Cereno Scientifics unika koncept är att utveckla ett läkemedel CS1 som bygger på kroppens eget intelligenta försvarssystem mot blodproppar. Cereno Scientific hävdar att Bolagets koncept är unikt eftersom det idag inte finns några kliniska behandlingsmetoder som optimerar kroppens proppupplösande system (det fibrinolytiska systemet) som sätts igång när blodproppsbildning (koagulering) och sårläkning påbörjats efter att en kärlskada inträffat. CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga biverkningar än vad som är fallet med dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. Dokumenterad effekt på riskfaktorer för blodpropp och bevisad förebyggande effekt in vivo Dokumentation av effekt på riskfaktorer finns i experimentella studier och tidiga humana studier. Förebyggande effekt mot blodpropp har visats i in vivo studier i djur. Indikation på kliniskt förebyggande effekt mot hjärtinfarkt har visats i två stora epidemiologiska studier. Känd substans som använts i över 40 år i stora patientgrupper indikerar låg utvecklingsrisk CS1 är en ny formulering av en känd substans vilket minimerar risken för oönskade biverkningar samt indikerar en relativt låg utvecklingsrisk. Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag Senast efter genomförd Fas II-studie avser Bolaget att söka samarbete med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större trombosförebyggande indikationer som hjärtinfarkt och stroke. Stor marknadspotential CS1 har en intelligent verkningsmekanism med ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar med långa behandlingstider (förebyggande behandling) och därmed en stor värde- och marknadspotential.
Innlegg av: Charles7 (19.11.17 14:57 ), lest 1597 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Relativt kort tid till marknad och möjligt samarbetsavtal med stora läkemedelsbolag Senast efter genomförd Fas II-studie avser Bolaget att söka samarbete med större läkemedelsbolag för vidareutveckling mot större trombosförebyggande indikationer som hjärtinfarkt och stroke. 
Innlegg av: quattro (19.11.17 17:58 ), lest 1513 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Charles,
dette er en 'glemt og gjemt' perle dersom de får dette til - men hvorfor skal de ikke det, - valporin syre er et kjent stoff for kroppen som er det aktive virkestoff i kroppens eget forsvar mot blodpropper, så vil det vise seg om CRNO's CS-1 klarer passeringene - noe jeg tror de gjør - og derfor er jeg nå gått litt tyngre inne i selskapet på siste 'dipp'
og som du indikerer, dette kan gå fortere mot kommersialisering enn normalt - ;)
Innlegg av: Charles7 (19.11.17 21:41 ), lest 1470 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Jeg lurer på om noen vet hvor fort dette kan gå ca ?

Det ser meget lovende ut hvertfall.
Cereno er jo allerede blitt oppdaget av big pharma og blitt Key partner til flere store.

Trolig har de knekt koden :)
Innlegg av: Kibote (25.11.17 00:37 ), lest 1342 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Hva legger du i "Key partner til flere store"??

Jeg tipper det blir fase I, emisjon, fase II og deretter en eventuell avtale med big pharma.
Innlegg av: Tåka (25.11.17 15:43 ), lest 1290 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Eg tipper ikke,

Men setter mer håp på oversikten i diverse presentasjon som viser studie i q3/4 2017 og på marked 2018., avtal med Big farma 2018.

Kun 8 kr nedside, oppside uendelig ;)

Innlegg av: quattro (25.11.17 16:05 ), lest 1280 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

valporin-syre som er greia i CS-1 trenger ikke noen fase I validering, CS-1 går rett i ''fase II'' - selskapet selv sier at fase forløpet som vanligvis brukes for å validere nye medikamenter ikke nødvendigvis er en betingelse for å få godkjent CRNO's CS-1 'produkt' for kommersiell lansering - dette kan ta kun 1-2 år ....., men det blir en emisjon får de dette til ;)
Innlegg av: Kibote (25.11.17 17:55 ), lest 1238 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Selskapet har nettopp startet en studie. Hvis dere ser på målene med den studien (i hovedsak sikkerhet, men også biomarkører for blodproppfare) er det tydelig at det er en fase I studie. De fikk ikke etisk godkjenning for å gå rett på fase II slik som de ønsket.
Jeg har også sett tidligere presentasjoner hvor det ble nevnt fullføring av fase II og avtale med big pharma i 2018, men det er lite realistisk nå.
Har du link til en presentasjon som viser mulighet for markedsføringstillatelse i 2018??
Innlegg av: Kibote (25.11.17 17:59 ), lest 1242 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Angående tipping.
Jeg sier at jeg tipper de kjører en emisjon etter fase I. Hvis du ser på kontantbeholdningen har de 12 mill SEK etter Q3. Det holder ikke til både fase I og II. Hvis de ikke får en avtale med big pharma etter fase I, altså uten at de har sett på effekten av legemiddelet, så må de ha en emisjon neste år.
Innlegg av: Amish (27.11.17 18:07 ), lest 1163 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Jeg mener at Crno er i fase 2. Den startet i oktober 2017 og skal avsluttes i H1 2019.
Se Forøvrig presentasjon med milepæl på hjemmesiden.
Innlegg av: Charles7 (27.11.17 21:10 ), lest 1108 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Jeg forstår også det slik at cereno er i fase 2.

Studie 129

Målgrupp: Män och kvinnor 40-65 år

Preparat: Nytt preparat för framtida behandling mot blodproppsbildning.

Plats: Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Kriterier för deltagande:

Ålder 40-65 år
BMI 27-35
Villig att under studietiden och 3 månader därefter använda dubbelbarriär. Kondom + Ev kvinnlig partner använda preventivmedel
Du får inte ta några läkemedel, vitaminer eller hälsokostpreparat under studien. Inte heller Ipren, Treo, Voltaren
Får inte ha historia av allvarliga allergiska reaktioner eller allergier 
Får inte ha historia av eller pågående hjärt- kärlsjukdom 
Får inte ha mag-tarmsjukdomar. Tex IBS, glutenintolerant
Får inte ha leversjukdom 
Regelbunden användning av nikotin är ej tillåtet. Upp till 3 ggr/vecka är ok 
Får inte ha historia av eller pågående drog eller alkoholmissbruk 
Får inte ha deltagit i någon annan klinisk läkemedelsstudie 3 månader innan första dos.
Får inte lämna blod eller plasma 3 månader före och inte heller 3 månader efter studien. 


Schema

Del 1: Redan genomförd


Del 2: Startar med en inledande hälsokontroll 


Studien består sedan av 2st doseringsperioder på vardera 14 dagar.

Under dessa totalt 28 dagar kommer du på 1st besök med övernattning, 4st morgonbesök

och 6st kvällsbesök samt 1st avslutande uppföljningsbesök.


Period 1:

Dag 1: Besök under dagen mellan ca. 09:00-15:00. Prover & kontroller utförs på kliniken, och sedan tar du med dig läkemedlet hem.

Tar din dos i hemmet dag 1-27 i studien. 

Dag 2, 7, 15, 16, 21: Morgonbesök på kliniken som tar ca. 1-2 timmar.Period 2:

Dag 28: Kommer till kliniken ca. 14:00 och får dos på kliniken. Övernattning på kliniken, prover & kontroller under kvällen och natten. 

Dag 29: Prover & kontroller under dagen. Går hem ca. 22:00 på kvällen. 

Dag 30: Morgon och kvällsbesök.

Dag 31: Kvällsbesök.

Dag 32: Kvällsbesök.
Innlegg av: Kibote (30.11.17 13:46 ), lest 1023 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

"Studien inkluderar individer med borderline hypertension och obesitas för att undersöka säkerhet och tolerabilitet samt de farmakokinetiska egenskaperna hos CS1. Vidare kommer effekten av CS1 på biomarkörer för risk för trombosrelaterade komplikationer att studeras."

Klassisk så har fase I vært sikkerhet og fase II vært effekt. Her er det sikkerhet, tolerabilitet og farakokinetikk som er prioritert. De skal også se på biomarkører for effekt, men ikke på effekten av medikamentet direkte. Altså bør det kunne kalles en fase Ib, I/II eller noe lignende.
Jeg sendte en mail til selskapet og fikk til svar at de hadde valgt å ikke definere en fase på studien, men heller valgte å fortelle spesisifkt hva studien skal undersøke (ref. Sitat over).

Min konklusjon er at de ikke fikk etisk godkjenning til å gå direkte på fase II, men må gjøre en kort sjekk av sikkerhet og dosering før fase II. Å ha undersøkt dosering og farmakokinetikk før fase II er også en fordel for selskapet. Det har vært skrevet enten her eller på shareville at denne studien bare går ut januar. Så det bør være mulig å starte fase II neste år, kanskje allerede første halvår hvis ting går bra.
Innlegg av: Kibote (30.11.17 13:46 ), lest 1027 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

"Studien inkluderar individer med borderline hypertension och obesitas för att undersöka säkerhet och tolerabilitet samt de farmakokinetiska egenskaperna hos CS1. Vidare kommer effekten av CS1 på biomarkörer för risk för trombosrelaterade komplikationer att studeras."

Klassisk så har fase I vært sikkerhet og fase II vært effekt. Her er det sikkerhet, tolerabilitet og farakokinetikk som er prioritert. De skal også se på biomarkører for effekt, men ikke på effekten av medikamentet direkte. Altså bør det kunne kalles en fase Ib, I/II eller noe lignende.
Jeg sendte en mail til selskapet og fikk til svar at de hadde valgt å ikke definere en fase på studien, men heller valgte å fortelle spesisifkt hva studien skal undersøke (ref. Sitat over).

Min konklusjon er at de ikke fikk etisk godkjenning til å gå direkte på fase II, men må gjøre en kort sjekk av sikkerhet og dosering før fase II. Å ha undersøkt dosering og farmakokinetikk før fase II er også en fordel for selskapet. Det har vært skrevet enten her eller på shareville at denne studien bare går ut januar. Så det bør være mulig å starte fase II neste år, kanskje allerede første halvår hvis ting går bra.
Innlegg av: repsol (30.11.17 14:51 ), lest 1006 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Har kjøpt meg inn igjen her nå
Innlegg av: fabian2 (30.11.17 15:40 ), lest 997 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Repsol , Repsol , hvor har du vært så lenge ?
Innlegg av: repsol (01.12.17 07:13 ), lest 892 ganger
Ticker: CRNO-B
Endret: 01.12.17 07:17

RE^2: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Innvisterer mye i Sverige om dagen fabian tenke jeg måtte ha litt cereno igjen , tjente greit i denne sist, har vært nyhet tørke her en stund så satser på meldinger her nå, ellers så sitter jeg godt i Redwood også, her kommer det reprising fremover
Innlegg av: Shotgun (30.11.17 17:11 ), lest 952 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Ser ut som denne er klar til å skyte av gårde snart ja...

Repsol: Har du sett på Gabather? Den er nede på den pågående emi-kurs nå... 80% av emisjonen er garantert på forhånd...
Innlegg av: Tåka (07.12.17 10:15 ), lest 757 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Gjesp, nei no syntes eg det kunne kommet noe posetivt nytt ;)
Innlegg av: repsol (07.12.17 11:03 ), lest 731 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^2: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Tåka det bare og sitte rolig , selv har jeg øket de siste ukene, meldinger er nok rett rundt hjørne
Innlegg av: Tåka (07.12.17 11:28 ), lest 721 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

ja, har ikke mye valg med den kjøpersiden.
Innlegg av: repsol (08.12.17 11:14 ), lest 682 ganger
Ticker: CRNO-B
Endret: 08.12.17 11:15

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

På tide med meldinger herfra nå, selskapet som håper på ta over for all blodfortynnende medisiner
Innlegg av: Tåka (09.12.17 14:54 ), lest 619 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Fra siste rapportem:

Vi har under hösten deltagit på ett flertal konferenser, bland andra Nordic Life Science Days i Malmö, där vi presenterat för investerare och läkemedelsbolag, vilka vi för kontinuerligt samtal med. Vi deltager under hösten även i ytterligare internationella läkemedels- och investerarkonferenser såsom BIO-Europe i Berlin den 6-8 november, samt Nordic-American Life Science Conference den 13-14 december och RESI Conference den 15 december, båda i New York, USA.

****************
Håper der kommer noe i forbindelse med det som skjer i usa til uken.
Innlegg av: repsol (09.12.17 16:17 ), lest 593 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^2: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Spennende
Innlegg av: Tåka (18.01.18 09:16 ), lest 361 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Helt stille på meldings fronten...

Bare for moro skyld, hvem holder fremdeles på aksjene og venter / håper ;)

Eg holder mine til neste Q ihvertfall.

Tør dere flagge med eller solgt ?
Innlegg av: fabian2 (18.01.18 12:24 ), lest 332 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

Jeg kjøpte for bare et mindre beløp , og "gidder" ikke selge. De aksjene kan nå bare stå der ,noen år... he-he
Innlegg av: Tåka (23.01.18 11:01 ), lest 253 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

skjer det noe i dag da....
Innlegg av: Tåka (25.01.18 09:51 ), lest 197 ganger
Ticker: CRNO-B

RE^1: CRNO-B : Dette kan gå fort til markedet

nei, eg er lei. en mnd no til neste q, solgt litt og skjer det ikke noe da så ryker resten.