Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Eiendom
Innlegg av: fattigstakkar (16.10.17 14:10 ), lest 4647 ganger
Endret: 16.10.17 14:14

Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Lavrenteregimet varer så overraskende lenge at forrige tråd ble full.

http://e24.no/privat/laan/eksperter-varsler-ny-rentekrig/24164101

Interessant graf i artikkelen som viser at bankene har høyere utlånsmargin enn på lenge, samtidig som Nibor er rekordlav. Ekspertene tror flere banker følger på når Danske Bank har åpnet ballet.

Den tyske tiåringen faller vider i dag og er nå nede på 0,385. For de av oss som er opptatt av teknisk analyse er den i ferd med å danne en hode-skulder-formasjon som åpner for fall ned mot 0,1 om det slår til.

Jeg spådde det samme da NIBOR dannet en HS-formasjon i vår, og der gikk target inn, til tross for at det virket usannsynlig den gang.

"Innlegg av: fattigstakkar (08.05.17 14:11 ), lest 4178 ganger
RE^1: Men rentebunnen var ikke bak oss
Denne tråden fortjener en plass i solen. Ny ATL to måneder etter den forrige bunnoteringen. Rentegrafen har brutt ned gjennom halslinjen i en HS-formasjon så i henhold til klassisk TA-teori er det stor sjanse for ytterligere 10 punkters fall.

https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/list/nibor/quotelist"

Forrige tråd: http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2372562&filter=off
Innlegg av: Bankerått (16.10.17 14:18 ), lest 2904 ganger
Endret: 16.10.17 14:20

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Tyske tiåringen faller antakelig fordi det er bråk i Spania. Ble jo negativ under Brexit-avstemningen. Har vanskelig for å trekke noe positivt ut av det.
Innlegg av: fattigstakkar (30.10.17 08:19 ), lest 2779 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Blir ingen renteoppgang om denne trenden fortsetter. Jeg tror nedgangen kan knyttes til at nordmenn føler seg litt mindre rike når boligformuen reduseres måned for måned. NB kommer ikke til å kutte renta for å redde utbyggere eller holde boligprisene oppe, men de kommer til å bruke rentevåpenet for å holde økonomien i gang, og det blir større behov for det når den ikke lenger får drahjelp fra boligmarkedet. Boligmarkedet har så langt ført til at Norge har hatt høyere rente enn vi ellers ville hatt. Nå reduseres NBs bekymring for en boligboble, og de kan derfor sette renta der de mener den bør være med tanke på norsk økonomi. Nå skjer det tegn til renteøkninger i verden rundt oss, så det skal litt til at Norge setter ned rentene mens andre forbereder seg på å gå motsatt vei, men det skal ikke utelukkes helt. Det mest sannsynlige er nok at rentene blir liggende på dagens nivå lenger enn de ellers ville gjort.

https://e24.no/makro-og-politikk/ssb/nok-en-maaned-med-fall-i-detaljomsetningen/24174981
Innlegg av: MH77 (30.10.17 09:15 ), lest 2755 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Blir spennende å se hvordan gjeldsveksten utvikler seg. Foreløpig er den altfor høy.
Innlegg av: fattigstakkar (03.11.17 11:42 ), lest 2676 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Nå får du 1,85% rente hvis du har belåning under 50%.
https://www.dn.no/privat/2017/11/02/1122/Privatokonomi/-det-ma-vel-vaere-norges-laveste-rente
Innlegg av: fattigstakkar (03.11.17 12:18 ), lest 2647 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Det begynner endelig å skje noe i lånemarkedet. Kunder finner seg ikke i å bli utnyttet lenger og bytter til dit de får lavest rente. Det tror jeg får storbankene til å bevege seg også. Etter hvert.

https://www.dn.no/nyheter/2017/11/02/2054/Finans/danske-bank-har-ko-av-nye-lanesokere
Innlegg av: kator (03.11.17 12:29 ), lest 2628 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Få ting går mer i sykluser enn bankenes lyst på nye kunder/lån.

Har sett det utallige ganger - jeg tror vi nå er på vei inn i en periode med mye sterkere konkurranse - aller mest fordi selv den ekstremt depressive sjefen i Finanstilsynet sliter med å pålegge bankene enda høyere egenkapitalkrav - norske banker er kapitalisert særdeles bra i forhold til feks banker i Sverige og Danmark.

Da flyttes fokus i mange banker fra å oppfylle kapitalkrav til kunder. Boliglån isolert er ikke så fantastisk interessant inntjeningsmessig, men er det viktigste limet for å dytte på forsikringer, fond, pensjoner, IPS og annen "elendighet".

Tror jeg.
Innlegg av: Bankerått (03.11.17 12:49 ), lest 2617 ganger
Endret: 03.11.17 12:52

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Jeg tror ikke bankene er så lystne på en rentekrig. De hefter overfor sentralbanken og hverandre for den dramatisk økende pengemengden M2 og kreditten til publikum K2, mens fortjenesten per utlånt krone har stupt i forhold til hvordan det var for noen år siden.

Dersom boligprisene fortsetter å falle blir dette ytterst sårbart for dem, og dersom i tillegg, Gud forby, folk (og ikke minst bedrifter) skulle få problemer med å betale lånene, så vil NB og staten gå måtte inn med mer sikkerhet ellers blir det 1987 om igjen. Men jeg har ikke dannet meg en oppfatning av at Siv Jensen er bankenes beste venn, slik Sigbjørn Johnsen var.

Noen banker vil kanskje til og med se på det som en lettelse at noen tungt belånte kunder forsvinner.
Innlegg av: fattigstakkar (03.11.17 13:09 ), lest 2590 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Den lille delen av lånekundene som har lånt over pipa og blitt risikofylte kunder for bankene blir naturlignok ikke lokket over til andre banker. Men den store andelen lånekunder med god sikkerhet bør det bli mer konkurranse om. Se DN-artikkelen som viser at de med best sikkerhet betaler høyest rente. Det er jo galematias.
Innlegg av: Bankerått (03.11.17 13:50 ), lest 2575 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Jeg er enig i at det er potensiale for enkeltkunder i å få bedre vilkår. De med best økonomi er jo også de som bryr seg minst om å spare inn der de kan. Så tallene er ikke så overraskende.

Men at banker setter i gang en rentekrig for å prøve å lokke til seg hverandres kunder, har jeg mine tvil om. Dette er ikke en tid for porteføljeekspansjon. Da må en av de store bankene prøve først, og lykkes til en viss grad.

Har mine tvil til at dette blir en bred kampanje, dette vil sannsynligvis både starte og ende med en case-til-case vurdering.
Innlegg av: kator (03.11.17 14:06 ), lest 2564 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Bankerått, siden du tydeligvis kan endel om dette - og er bekymret for utviklingen - stemmer dine tall med dette ?

LTV for DNB Boligkreditts portefølje pr. 30.6.2017 (lån i forhold til underliggende verdier) ca 52% ?

I så fall relativt solide marginer før dette blir en problemstilling..


Innlegg av: Bankerått (03.11.17 15:11 ), lest 2569 ganger
Endret: 03.11.17 15:25

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Godt spørsmål, kator. Nå skal jeg ikke si at jeg kan så ekstremt mye om dette. Kan litt makroøkonomi, økonomisk historie, juss, og skriver utifra det. Jeg snakker om inntjening per utlånt krone.

Jeg har ikke fulgt med så nøye på tall, men siden du nevner LTV, så gir total LTV et øyeblikksbilde, men har sine svakheter. Husk at LTV for bankene er;

LTV= lån / (tidl. boligverdi - nåværende boligverdi)

Dvs. ved et boligprisfall på f.eks. 20 prosent, vil den nye LTV-en være 25 prosent høyere, ved 40 prosent prisfall øker den med 67% og ved 50 prosent prisfall vil den øke med 100%.

Boliglån har lange løpetider. En så stor bank som DNB har både nye og gamle lån. Gamle lån og rask prisvekst bidrar til god LTV, og motsatt. Pga. rentefallet er de nye lånene mye, mye større enn de gamle, samtidig som at bankene tjener mindre på dem, og prissvingninger gi store utslag.

Man må se på sårbarheten fordelt på kundegrupper.

Bl.a. derfor så tror jeg at bankene ikke er særlig sugne på rentekrig i et lavrentescenario med usikkerhet rundt boligprisene.
Innlegg av: Onkel_S (03.11.17 15:16 ), lest 2550 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Noen ser da i hvert fall ut til å være sugne på lånekunder med stor sikkerhet
(dvs vi "feite" sen-trettiåringer i 'dagens dessertgenerasjon' som aldri har opplevd prisfall (bortsett fra 2007-08, og 2013) og eldre ;-)
Innlegg av: Bankerått (03.11.17 15:36 ), lest 2534 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Helt sikkert, Onkel_S, men hvordan skal de formidle det i en kampanje?
Innlegg av: fattigstakkar (03.11.17 16:38 ), lest 2504 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Bankerått,
Er det ikke akkurat det Sparebank Øst gjør nå? Ved å reklamere med at de kutter renta enda mer for de med aller best sikkerhet sikter de jo på å ta en stor del av dette markedet.
Innlegg av: kator (03.11.17 16:50 ), lest 2481 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Ja - det er interessant å se på helheten. Det er det långiverne til DnB Boligkreditt gjør (obligasjoner/sertifikater) og har krav til at porteføljen skal ligge innenfor xx% av LTV og som jeg tror de må rapportere på kvartalsvis basis - det er ikke slik at lån blir flyttet frem og tilbake mellom bank og kredittforetak og gir DnB konsernet høyere fundingkostnader. Bare det som var mitt lille poeng.
Innlegg av: fattigstakkar (03.11.17 16:51 ), lest 2495 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Etter å ha korrigert litt opp et par uker, har NIBOR igjen vendt nesa ned, og noterte i dag ny bunnotering med 0,77. Den snarlige renteoppgangen var visst ikke så snarlig likevel?
Innlegg av: Bankerått (03.11.17 16:53 ), lest 2491 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

fattigstakkar

SP øst har drevet boligkreditt.no i mange år. Jeg har ikke sett noen kampanje fra dem nå? Men mulig jeg ikke har fått den med meg.

Det er ingen sjakktrekk å reklamere bredt for noe som kunder flest ikke kan få. Men at bankene vil prøve å få flere kunder med god sikkerhet på eksisterende lån over til seg, ja godt mulig.

Det vil dog ikke påvirke boligprisene noe særlig, tror jeg.
Innlegg av: Bankerått (03.11.17 17:51 ), lest 2462 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

fattigstakkar

Jeg synes det er noe mystisk over hele Nibor. Stemmer den med virkeligheten?

Finans Norge

"Nibor beregnes som et gjennomsnitt av hva Nibor-bankene angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker. Rentene er indikative og ikke basert på faktiske handler."

Beregningen av Nibor baserer seg som kjent på dollarrente regnet ut av meglerhuset Carl Kliem i Frankfurt (som ikke er offentlig) + det de norske bankene forventer vil koste å kjøpe og selge dollar visse perioder fram i tid.

Nå som sentralbanken i USA øker rentene og planlegger å avvikle QE så skjønner jeg ikke at Nibor ikke øker.

Men mulig det er bare jeg som er dum.
Innlegg av: Onkel_S (03.11.17 20:49 ), lest 2424 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Gjennomsnittlig belåning på en norsk bolig er ca 42%. Så en firholdsvis stor gruppe vil ligge på 50% eller mindre (antatt galvparten av disse er gjeldfri).
Innlegg av: fattigstakkar (03.11.17 23:09 ), lest 2372 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Bankerått,
Hvis du synes nibor er mistenkelig er du veldig konspiratorisk. Hva er argumentene for det?
Innlegg av: Bankerått (04.11.17 10:34 ), lest 2313 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

fattigstakkar

Jeg er ikke konspiratorisk.
Jeg har bare aldri forstått bevegelsene til Nibor utifra måten den fastsettes på. Finans Norge skriver at "rentene er indikative og ikke basert på faktiske handler", det er altså et rent hypotetisk tall. Jeg skulle gjerne ha visst hvor godt den stemmer overens med bankenes reelle finansieringskostnader, men jeg vet ikke hvordan jeg skal finne ut av det, kanskje noen nerder her vet.
Innlegg av: petrol (04.11.17 10:45 ), lest 2292 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Nibor (norwegian interbank offered rate) er ikke et hypotetisk nivå. Nibor rente reflekterer bankenes pris på innlån i interbankmarkedet. Kall det gjerne marginal innlånskost.
Innlegg av: fattigstakkar (07.11.17 14:29 ), lest 2224 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Ny ATL for Nibor, 0,75%
Innlegg av: fattigstakkar (08.11.17 10:30 ), lest 2212 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

En skal være svært forsiktig med å være bombastisk i rentespådommer. Når ekspertene klør seg i hodet over en nibor rente som faller til nye bunnoteringer, bør nok noen og hver være ydmyke til at her er det mange ukjente i ligningen. Interessant at vi er i ferd med å frikoples fra renteutviklingen i USA i større grad enn før.

https://e24.no/makro-og-politikk/renter/rekordlav-pengemarkedsrente-overrasker-eksperter/24181160
Innlegg av: Bankerått (08.11.17 13:28 ), lest 2233 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Jeg har i det siste prøvd å forstå mer hvordan nibor fastsettes, men ser nå det er jaggu ikke mange som vet, og det et mye skjønn. Til og med panelbankenes anslag spriker (derfor fjernes den høyeste og laveste summen, som i hoppbakken)

Nibor styres mye av tilgjengeligheten på dollar (som vil gå ned når sentralbanken strammer inn på QEs og setter renta opp - som drar opp nibor) og prisen på dollar i forhold til euro. Men på kort sikt (3mnd) vil nibor gå ned først, tror jeg, pga bankene får fortjeneste i starten.. så langt jeg har skjønt :-P Kanskje derfor den har gått ned i det siste.

I tillegg har du risikopåslaget knyttet til euro - hvor sunn EU-økonomien er, jo sunnere, jo lavere påslag, og lavere nibor. Feks. hvis sentralbankreservene øker pga en avvikling av QE, blir risikoen mindre. Grunn nmr 2 til at nibor har gått noe ned? Men det er i stor grad basert på stemningen blant investorer i EU.

Så har du likviditeten i norske banker. Blir den dårligere, trekker det nibor opp, med mindre NB setter ned styringsrenta.

Bevegelsene i den norske styringsrenta er rimelig direkte overførbare til nibor.
Innlegg av: §§§§§ (08.11.17 13:47 ), lest 2202 ganger
Endret: 08.11.17 14:12

RE^2: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Bankerått,

NIBOR er den renta bankene seg imellom låner hverandre penger(Interbank rente). Så kort fortalt betyr det at til lavere NIBOR er til mer tillit har bankene seg i mellom(liten risk lav nibor). Ellers er du inne på noe hvordan fastsettelsen av Nibor blir gjort på. Grunnlag er styringsrentene til sentralbankene og tradisjonelt Libor(interbank renta i UK).

Også kan vi ta den litt videre...sentralbankene over hele verden har i snart ti år drevet rentenivået nedover ved å kjøpe opp all dritt som bankene hadde/har av eiendeler også kalt QE. Samtidig har de satt renta til minus som betyr at driver du bank og parkere penger i "sentralbanken" får du negativ avkastning, alternativet da er å sitte på de men det gir jo heller ingen forretning...så når sentralbanken har kjøpt all dritt i balansen og bankene sitter med mye cash blir de "tvunget" til å sette kapitalen i arbeid om de vil ha noe som helst avkastning og når mengden er stor nok blir prisen lav...så har du statsobligasjoner(finansiering av staten mot en godtgjørelse(rente)). Denne renten som skulle vært markedsstyrt har bare blitt tull mange steder da sentralbankene kjøper rubbet til latterlig lave renter. Altså sentralbankene kjøper nesten all gjeld statene legger ut for salg til en latterlig lav rente også kalt pengetrykking da en sentralbank for alle praktiske formål er en del av staten.
Innlegg av: Bankerått (08.11.17 14:15 ), lest 2185 ganger
Endret: 08.11.17 14:22

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Skal lese nøyere det du skriver.

Jeg vet dog at volumet på interbank-transaksjonene i Norge er veldig lav, så jeg vet ikke i hvor stor grad nibor gjenspeiler tilliten de norske bankene seg i mellom.

Og ja, jeg er enig i at rentene på statsobligasjoner er blitt latterlig lave, derfor er jeg imot å bruke dem som predikering på hvordan styringsrentene kommer til å bli i fremtiden.

Den vestlige seddelpressa kommer til å få konsekvenser, men vanskelig å si når.
Innlegg av: §§§§§ (08.11.17 14:23 ), lest 2156 ganger
Endret: 08.11.17 14:31

RE^2: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Nei vel men ta en titt på hva som skjedde med interbank rentene og korte renter under finanskrisen. Men du kjenner vel tilliten til bankene seg i mellom bedre enn bankene selv?

edit: Jeg forsvarer ikke systemet, tvert om jeg synes det er galskap, og ja før eller siden går det galt. Men å predikere en snarlig rente eksplosjon er ikke realistisk. Japan har holdt på i 30 år....
Innlegg av: Bankerått (08.11.17 14:58 ), lest 2136 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Snarlig? Har jo pågått i 10 år nå. Jeg tipper innen 5-6 år.

Japan er spesielt, de har en enorm statsgjeld, en homogen befolkning som er glad i å spare, stadig eldre befolkning og svært lav innvandring. Renta er negativ og sentralbanken er bundet på hender og føtter.
Innlegg av: §§§§§ (08.11.17 15:21 ), lest 2127 ganger
Endret: 08.11.17 15:25

RE^2: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Bankerått,

Så du tror ikke USA og Europa kan få høy gjeld og en aldrene befolkning...ta en titt på den demografiske utviklingen, eller hvordan tror du "et barns" politikken i Kina vil virke fremover?
Innlegg av: Bankerått (08.11.17 15:47 ), lest 2137 ganger
Endret: 08.11.17 15:49

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Både EU, USA og Kina har langt lavere statsgjeld mot BNP og den har gått ned i EU sonen. De har mye større innvandring og potensiale for innvandring. Fødselstallene er heller ikke like ille som i Japan. Det er finansiell ustabilitet i Kina, det er sant.

Så nei, jeg tror ikke vi får en deflasjonsspiral i like stor grad som Japan. Mye av problemene skyldes zombiebanker holdt i live av sentralbanken som igjen holdt zombiebedrifter i live i årevis. De mistet sin konkurransekraft mens mye produksjon ble shippet utenlands.

Japan er dessuten egentlig konkurs, men det meste av statsgjelda er innenlands, noe som gjør at de kan styre den i stor grad selv og finansforetakene og folket er «snille» med staten pga ekstrem politisk stabilitet.

Så må du huske på at Japan sliter med ettervirkningen av mennesketshistoriets største boom n bust.
Innlegg av: §§§§§ (08.11.17 16:03 ), lest 2104 ganger
Endret: 08.11.17 16:05

RE^2: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Nei nei så lenge de har lavere gjeld enn Japan og Zombie-land Hellas, Italia og Spania ikke regnes med så spretter nok renta opp, for de kan jo bare søke erstatning for nazi Tysklands ødeleggelse under krigen. Går så det griner men renta er minus 0,5% og Mario kjøper råtne papirer med begge henda...joda 8% boligrente innen 6 måneder er mitt tips...
Vel selv super Mario begynner å få problemer for han har råket opp for hva han kjøpe...
Innlegg av: Bankerått (08.11.17 17:43 ), lest 2089 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Super Mario rives i stykker i lag med hele eurosamarbeidet. Renta burde ha gått opp i flere land, mens andre er zombier og kan kanskje aldri reddes, selv ved massive QEs og negative renter i lang tid. Kun ved valutadevaluering har de en sjanse, men det kan de jo ikke. Disse landene er stuck helt til de får ryggrad og melder seg ut av eurosonen.

Hvordan dette skal ende, nei jeg vet ikke.
Innlegg av: fattigstakkar (10.11.17 12:13 ), lest 2030 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Varsler at rentehevninger blir skjøvet fram i tid på bakgrunn av ny KPI-tall.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/11/Hva-har-konsumprisene-aa-si-for-renten
Innlegg av: Bankerått (10.11.17 12:54 ), lest 2005 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Fattigstakkar

Flere av dem prøver å argumentere mot bedre vitende.

De fokuserer på at 12 månedersveksten i KPI er lav. Men det var ventet den skulle bli lav. Saken er at den er likevel høyere enn man trodde og øker - 12 månedersveksten var 1,1-1,2 i oktober, konsensus fra bankene var 1,0. NB la opp til 1,3 i løpet av november.

«Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets påpeker at månedsoppgangen i kjerneprisene på 0,3 prosent er den høyeste i oktober så langt tilbake som meglerhuset har tall.»

«Alt i alt vil kjerneinflasjonen trolig ende opp på den svake siden neste måned, men ikke mer enn, la oss si, 0,1-0,2 prosentpoeng. Med dagens kronekurs og oljepris er argumentet for en høyere rentebanen fortsatt sterkt», vedgår Erik Bruce i Nordea Markets.
Innlegg av: fattigstakkar (10.11.17 13:02 ), lest 1993 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Bankerått,
Linken på forsiden til Hegnar er:
"Har aldri sett maken - tror renteøkning må vente enda lenger"

Enig i at artikkelen ikke er spesielt bra og at noen av de som er intervjuet har et mer nyansert syn.
Innlegg av: Bankerått (10.11.17 14:44 ), lest 1977 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Først skrev de at "konsumprisene overrasker på oppsiden" :-D

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/11/Konsumprisene-overrasker-paa-oppsiden
Innlegg av: fattigstakkar (13.11.17 17:30 ), lest 1916 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

"Ulik utvikling
Det er først og fremst forskjellen i den økonomiske utviklingen her hjemme og internasjonalt som vil fortsette å tynge kronen i månedene fremover, ifølge meglerhuset:
Den globale veksten er sterkere og i mange industrialiserte land og regioner – som USA, Canada og etter hvert EU og Sverige – vil normaliseringen av rentenivået dominere agendaen i sentralbankene.
Her hjemme vil svake utsikter for utviklingen i boligmarkedet og ufordelaktig utvikling i innenlands inflasjon bidra til at det vil ta lengre tid før renten kommer opp enn det Norges Bank nå ser for seg.
– Vi venter at Norges Bank vil jevne ut rentebanen i flere steg, med oppstart i desember, skriver Swedbank-økonomene.
Mens mange av landene rundt oss vil rette oppmerksomheten mot å få opp renten, vil altså Norges Bank skyve renteøkningene ut i tid, ifølge prognosen."

https://www.dn.no/nyheter/2017/11/13/1030/Makrookonomi/meglerhus-utelukker-ikke-at-euroen-snart-vil-koste-ti-kroner
Innlegg av: Bankerått (13.11.17 19:00 ), lest 1897 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

fattigstakkar

Ha i mente at det er de samme folkene som spår en prisnedgang på 20 prosent på nye boliger i Oslo fra dagens nivå, og 20 prosent generelt fra toppen.
Innlegg av: fattigstakkar (13.11.17 20:38 ), lest 1876 ganger
Endret: 13.11.17 20:42

RE^2: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Bankerått,
Godt poeng. De kan selvfølgelig treffe på begge deler, særlig hvis forskriften videreføres i en eller annen form.
Innlegg av: Bankerått (17.11.17 16:22 ), lest 1830 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

https://www.dn.no/nyheter/2017/11/17/1334/Makrookonomi/kronesmell-rydder-vei-for-raskere-renteoppgang
Innlegg av: fattigstakkar (17.11.17 16:35 ), lest 1815 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Mens Nibor igjen falt til ny ATL i dag.
Innlegg av: Bankerått (17.11.17 18:20 ), lest 1762 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

De svenske panelbankene drar nibor knallhardt ned av en eller annen grunn.

https://www.oslobors.no/ob_eng/markedsaktivitet/#/list/nibor/quotelist
Innlegg av: MH77 (18.11.17 14:35 ), lest 1743 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Fattigstakkar

Gjeldsveksten er fremdeles skyhøy, til tross for fallende boligpriser. Arbeidsledigheten faller raskt, og det er stor fare for at Norge vil oppleve en skrikende mangel på arbeidskraft når øst-europeerne ikke gidder å komme mer og oljenæringen kommer i gang igjen.

Dette tilsier økt inflasjon og høyere renter. Boligprisene må kraftig ned for å møte markedets betalingsevne og betalingsvilje. Norges bank er opptatt av gjeldsvekst, inflasjon og arbeidsledighet. Boligprisene tar de i utgangspunktet ikke hensyn til.
Innlegg av: Onkel_S (21.11.17 13:10 ), lest 1653 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Du maå nesten få med denne, Fattigstakkar:

https://e24.no/boers-og-finans/renter/nytt-historisk-bunnivaa-for-pengemarkedsrenten/24191754
Innlegg av: fattigstakkar (21.11.17 13:34 ), lest 1651 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Takk, sitter i Afrika med dårlig nett, så godt noen passer på :)
Innlegg av: Passordet (22.11.17 12:41 ), lest 1599 ganger
Endret: 22.11.17 12:50

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Personlig synes jeg det blir mest spennende å se hvor lenge usa kan beholde styringsrenten på over 1% om man starter å samtidig redusere balansen.

Om de starter å redusere balansen i usa neste år så tror jeg de må sette styringsrenten under 1% igjen allerede i 2020. Men mest sansynlig blir det vel heller et nytt krakk, enn en sakte nedsetting av rentene igjen om 2-3 år...

For løsningen etter neste krakk er vel allerede bestemt. Det blir borgerlønn... og det kan åpne ytterligere dører for økonomien på mange plan... (blockchain, konkurranse mellom rike og fattige land, turisme, boligmarked, timesharing på boliger etc etc) og dette vil sette fart på automatiseringen i samfunnet som i noen tiår nå har blitt holdt tilbake av konsulenter som bare ønsker å holde på egne jobber, og kutte kostnader med bare 1% av gangen...
Innlegg av: §§§§§ (22.11.17 12:56 ), lest 1559 ganger

RE^2: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Blir nok ingen borgerlønn når pyramiden rakner. Bedre med harde verdier som for eksempel noen utleieboliger...
Innlegg av: §§§§§ (22.11.17 13:14 ), lest 1551 ganger
Endret: 22.11.17 13:17

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Vet ikke hvor lenge siden det var siden bilmekanikerne og andre hobby renteanalytikere begynte å predikere bratte rentebaner men det har vært en god stund(noen år). Og nå er de sikrere enn på lenge:). Helt uten skam og kunnskap leverer de hver eneste uke(uke etter uke) den samme renteprognosen. Sjokkrente kommer i morgen...men litt rart da at interbank renten er priset på ATL men de som faktisk låner penger til hverandre har sikkert ikke peiling!

edit: Og samtidig spår de superkrakk i eiendom. Som om det skulle være med på å presse renten OPP...
Innlegg av: Passordet (23.11.17 10:02 ), lest 1526 ganger
Endret: 23.11.17 10:09

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Det har alltid finnest besserwissere. Interbankrenten er vel der for å gjøre det billigere hovedsakelig for kommuner og fylker å låne penger. Det er et tegn på at spiralen nedover med pengelettelser fortsetter. Og det vil den nok gjøre i lang tid fremover helt til det kollapser eller vi klarer en smertefri overgang til blockchainvalutta. Men historien tilsier at det vil komme et mindre krakk som får styringsrenten i usa ned 3-4 hakk før den tid også... hva det vil dreie seg om får tiden vise. Men skvisen vil presse det frem i en eller annen sektor.

Borgerlønn blir løsningen ettersom man ved siste korsvei prøvde seg på trickle down effekten. Den fungerte veldig sakte og dårlig. Japan prøvde så vidt helikopterpenger. Med bedre hell. I tillegg vet jeg at det har vert diskutert langt der oppe. Og borgerlønn har enorme konkurransemessige fordeler ettersom man da kan sette ned vanlige lønninger (eller ihvertfall ikke sette de opp). I tillegg vil effektiviseringen som vil gjøre både økonomer og dine bilentusiaster arbeidsledige presse frem lettere tilgang på penger blant de fattigste (økonomer vil snart være en del her) ettersom det gir mest samfunnsøkonomisk effekt og gir nye teknologier ben å stå på...

Har forresten troen på utleieboliger jeg også. Men ikke i all evighet. Men kanskje i 10-30 år til (stor usikkerhet ihht tidsrommet her). Høyere rente er nok bare å glemme... med mindre man går over til en blockchain valutta der penger beskattes... (den endelige løsningen)
Innlegg av: Bankerått (23.11.17 10:59 ), lest 1489 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Jeg vet altså ikke hvem som kan sees på som mest skamløst besserwisser-konspiratorisk.

Det er litt amusing at de som mener at renta vil krype oppover, blir sett på som skamløse og uvitende besservissere, av de samme folkene som mener kredittlettelser og gjeldsvekst vil fortsette helt til finansmarkedene kollapser og alt blir verdiløst bort sett fra eiendom, og/eller det ender med borgerlønn.
Innlegg av: Passordet (23.11.17 19:19 ), lest 1469 ganger
Endret: 23.11.17 19:24

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Jeg er med andre ord 'de samme folkene' da? Flertall. Men da stemmer like greit alle alter egoene mine (regner med vi er minst 4) for at du er den største konspiratoriske besserwisseren her inne da Bankerått... mens 'vi' andre er kalkylerte prognosemakere...

Må forøvrig rette litt på deg. En kan stoppe med lettelser eller øke rentene i en kortere periode, men det vil bare fremskynde det neste krakket. Trenden er nedover helt til den store kollapsen.
Innlegg av: fattigstakkar (25.11.17 12:45 ), lest 1378 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Økt konkurranse om gode lånekunder.
https://e24.no/privat/bank/gjensidige-kutter-boliglaansrenten-for-en-stor-andel-av-kundene/24195000
Innlegg av: ITinvest (27.11.17 17:22 ), lest 1271 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

yeees mitt lån fra 2,14 til 2,04.

Utrolg glad jeg er ferdig med DNB
Innlegg av: .777. (09.12.17 12:13 ), lest 1134 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Hva skjer her nå?

https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/list/nibor/quotelist

Se på den grafen, ohs og strek rett opp! Og krona har stupt...

Håper det roer seg igjen...

Leste forresten denne her om dagen og lurer på om det har en sammenheng?

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/central-banks/denmark-central-warns-next-financial-crisis-is-coming/

Innlegg av: ShoeShineBoy (09.12.17 17:32 ), lest 1082 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Den grafen ser dramatisk ut .777, og bringer minnene tilbake til 2007 og opptakten til finanskrisen. Risikopåslagene i Nibor-rentene økte i takt med at tilliten til det finansielle systemet gradvis ble svekket. Jeg frykter at risikopåslagene kan bli langt høyere denne gang.
Innlegg av: .777. (10.12.17 08:03 ), lest 1006 ganger

RE^2: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Ja det er ett eller annet som skjer nå, men det har vært tilsvarende bevegelser i perioder etter 2008 som har roet seg igjen.

Renteøkning er vel bare det som mangler nå så er katastrofen i norsk økonomi komplett, så vi får håpe det roer seg denne gangen også.

Innlegg av: astino (10.12.17 08:24 ), lest 983 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Jeg frykter finanskrise renter igjen og det kan bli lengre denne gang. Har bundet alle renter og har 4,8 år igjen av dette.
Jeg vil bare sikre meg mot en kjempestigning og det gjør ingenting for meg om jeg betaler mer enn jeg burde i perioden. Jeg har sikkerhet.
Innlegg av: fattigstakkar (11.12.17 17:17 ), lest 897 ganger
Endret: 11.12.17 17:22

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

«Den årlige kjerneinflasjonen falt til 1,0 prosent i november, noe som var lavere enn ventet.

En lavere inflasjon enn ventet fører isolert sett til en forventning om lavere styringsrente hos sentralbanken, eventuelt at prognoser for fremtidig renteutvikling senkes.»

Og
«Det er en bred forventning i markedet om at Norges Bank på torsdagens rentemøte vil varsle en raskere økning av renten enn banken nå sitter inne med, blant annet som følge av den kraftige kronesvekkelsen den siste tiden.»

Hva skyldes denne selvmotsigelsen? Kronesvekkelsen kommer som følge av lav inflasjon. Lav inflasjon gir lav rente. Likevel forventes det økt rente pga svak krone, som betyr at vi får høyere rente av lav inflasjon. Her er det noe som skurrer.


https://e24.no/boers-og-finans/norsk-krone/tror-spekulantflukt-ga-kronefall/24208105
Innlegg av: fattigstakkar (13.12.17 13:48 ), lest 831 ganger
Endret: 13.12.17 15:17

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

DN forside: "Rentefesten vil vare lenge"
Aftenposten forside: "gratis å låne penger" ..."globale krefter sørger for lånekostnadene vil holde seg unormalt lave også i årene som kommer"

https://www.dn.no/nyheter/2017/12/12/1618/Makrookonomi/dns-rentepanel-rentefesten-vil-vare-lenge

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/jPdRPn/Norsk-okonomi-Bryter-fartsgrensen-med-unormalt-lav-rente
Innlegg av: Onkel_S (13.12.17 14:36 ), lest 808 ganger
Endret: 13.12.17 14:37

RE^2: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Hvis jeg selv var så overbevist om at markedene tar feil - på nedsiden - som mange her inne åpenbart er...
Da ville jeg ta opp så store fastrentelån jeg bare kunne.
Man treng ikke selge alt og vente. Fastrentelån gjør susen i det tilfellet.
Skjønner ikke hvorfor man ikke gjør det når man vet at man vet bedre.
Innlegg av: sondresb (13.12.17 20:32 ), lest 725 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Litt morsomt med DN og Dagbladet i samme stativ i dag; Dagbladet med noe ala "Ikke sikkert renten blir lav lenge" og DN med oppslaget fattigstakkar nevner.
Innlegg av: sondresb (13.12.17 20:32 ), lest 731 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Litt morsomt med DN og Dagbladet i samme stativ i dag; Dagbladet med noe ala "Ikke sikkert renten blir lav lenge" og DN med oppslaget fattigstakkar nevner.
Innlegg av: FullFestInvest (14.12.17 16:12 ), lest 692 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

De som faktisk setter renta er ganske klare i sin tale om at bunnen er nådd og at vi skal oppover...

Det som er spesielt med de to siste rentemøtene er at de har flyttet første renteøkning nærmere og ikke lengre unna. Det er vel så vidt jeg husker første gang siden 2008...
Innlegg av: Onkel_S (14.12.17 19:50 ), lest 643 ganger

RE^2: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

FFI,
Tråden her (dvs del 1 som nå er kjørt videre) tar utgangspunkt i at rentebunnen ikke inntraff i april 2016
Innlegg av: patide (22.02.18 03:11 ), lest 349 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss

Rentebunnen - fortsatt ikke bak oss?
Innlegg av: Oliver Stonheg (01.03.18 22:29 ), lest 219 ganger

RE^1: Men rentebunnen var fortsatt ikke bak oss


Les dette våset fra denne norske økonomi tåpen her.

Olsen tror norsk økonomi er godt rustet til å henge med i omstillingene.

Det første han tenker på er at vi «har et handlingsrom i den økonomisk politikken», det vil si et stort Oljefond som finansministeren kan bruke av.

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/EolwEo/Sentralbanksjef-Oystein-Olsen-Uten-omstilling-oker-ledigheten