Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Farma og medisin
Innlegg av: Gullsteinvik (12.10.17 07:09 ), lest 11748 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 12.10.17 07:15

TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Oslo, Norway, 11 October 2017: Targovax ASA ("Targovax" or "the Company"; OSE:
TRVX), a clinical stage company focused on developing immuno-oncology therapies
to target solid tumors, today announces one-year data on survival rate, immune
activation and safety in the modified cohort of the TG01 trial in resected
pancreatic cancer patients.

The trial is an open label, phase I/II trial of TG01/GM-CSF in combination with
gemcitabine as adjuvant therapy for treating patients with resected
adenocarcinoma of the pancreas. The trial consists of two cohorts: the main
cohort of 19 patients and a second, modified cohort of 13 patients. The purpose
of the modified cohort is to build on the positive findings from the main cohort
in order to further optimize the TG01 treatment regimen and safety profile of
the combination therapy. Although manageable, some allergic reactions were seen
in patients in the main cohort when treating with TG01 and gemcitabine in
parallel. Hence, the modified cohort received fewer TG01 injections overall than
the main cohort, administered non-concomitantly with gemcitabine.

The modified cohort started recruitment in 2015 (link to PR), and the last
patient enrolled has now been in the trial for one year. The one-year survival
rate and safety data in the modified cohort showed that:
* 100% of patients (13/13) were alive one year after surgery
* TG01/GM-CSF generated an immune response in 85% of patients (11/13)
* No serious adverse events related to allergic reactions have been reported

Magnus Jäderberg MD, Chief Medical Officer of Targovax, said, "We are delighted
that we maintain a strong immune response and one-year survival rate with the
reduced dosing regimen, essentially equivalent to and consistent with the
previously reported data from the main cohort. This further strengthens the
safety profile of TG01, and adds valuable understanding that will help us
optimize the dosing regimen in resected pancreatic cancer patients, a condition
which is notoriously difficult to treat. We look forward to see the two-year
survival data for the modified cohort next year."

The data from the main cohort was presented here.
For further information, please contact:
Renate Birkeli, Investor Relations
Phone: +47 922 61 624
Email: renate.birkeli@targovax.com

Media and IR enquires:
Jan Petter Stiff - Crux Advisers (Norway)
Phone: +47 995 13 891
Email: stiff@crux.no

Julia Phillips/Simon Conway - FTI Consulting (International)
Phone: +44 20 3727 1000
Email: Targovax@fticonsulting.com
Innlegg av: 4580 (12.10.17 07:31 ), lest 7782 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Stiger ikke kursen på denne meldingen, så vil den aldri stige. Eller hva Aborum ?
Innlegg av: stockwalker (12.10.17 07:35 ), lest 7688 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Noen % eller mer for LOA hos analytikerne ?
På OSE, you never know..
Innlegg av: johnsen50 (12.10.17 07:38 ), lest 7617 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

God melding, i dag kryper vi over 18,, bunnen er satt, hærlig
Innlegg av: osten1 (12.10.17 07:38 ), lest 7610 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Dette forsetter vel bare å styrke TG platformen. Like positive data som på fra 1 års overlevelsen fra første cohort men med mindre antall doseringer og med mindre bivirkninger.


Forsatt er det 3 readouts igjen dette halvåret.
Innlegg av: OstoreOrakel (12.10.17 07:43 ), lest 7519 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Styrker den langsiktige troen på denne aksjen betraktelig.
Innlegg av: domboshawa (12.10.17 07:46 ), lest 7451 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Fantastisk hyggelige nyheter, men er redd markedet bare gjesper, slik er biotech om dagen. Uansett dette viser at de er på rett vei - kan bli stort dette her!
Innlegg av: 4580 (12.10.17 07:46 ), lest 7466 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Blir interessant å se hvem som MÅ selge aksene sine på dette nivået.
Innlegg av: aborum (12.10.17 07:58 ), lest 7281 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Gratulerer alle med aktier i TRVX og denne melding. TG-01 viser sig efterhånden som et lille guldæg i kurven blandt ONCOS-102.

Jeg nævnte tidligere at ASC positionerede sig endnu engang og muligt det var før melding. Interessant dette korrelererer.
Innlegg av: Holding2 (12.10.17 08:05 ), lest 7160 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 12.10.17 08:06

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Oslo, Norge, 11. oktober 2017: Targovax ASA ("Targovax" eller "Selskapet", OSE: TRVX), et klinisk sceneselskap med fokus på å utvikle immuno-onkologi-terapier for å målrette solide tumorer, kunngjør i dag ettårs data om overlevelsesrate , immunaktivisering og sikkerhet i den modifiserte kohorten av TG01-forsøket hos resekterte pasienter med kreft i bukspyttkjertelen.

Forsøket er et åpent, fase I / II studie av TG01 / GM-CSF i kombinasjon med gemcitabin som adjuvant terapi for behandling av pasienter med resektet adenokarsinom i bukspyttkjertelen. Prøven består av to kohorter: Den viktigste kohorten på 19 pasienter og en andre, endret kohorte på 13 pasienter. Formålet med den modifiserte kohorten er å bygge videre på de positive funnene fra hovedkohorten for å ytterligere optimalisere TG01-behandlingsregimet og sikkerhetsprofilen til kombinationsbehandlingen. Selv om det var håndterbart, ble det sett noen allergiske reaksjoner hos pasienter i hovedkohorten ved samtidig behandling med TG01 og gemcitabin. Følgelig mottok den modifiserte kohorten færre TG01 injeksjoner totalt enn hovedkohorten, administrert sammen med gemcitabin.

Den modifiserte kohorten startet rekruttering i 2015 ( link til PR ), og den siste pasienten som er registrert har nå vært i forsøket i ett år. Ettårsoverlevelsesraten og sikkerhetsdataene i den modifiserte kohorten viste at:

100% av pasientene (13/13) levde ett år etter operasjonen
TG01 / GM-CSF ga en immunrespons hos 85% av pasientene (11/13)
Ingen alvorlige bivirkninger knyttet til allergiske reaksjoner har blitt rapportert
Magnus Jäderberg MD, Chief Medical Officer i Targovax, sa: "Vi er glade for at vi opprettholder et sterkt immunrespons og ett års overlevelsesrate med redusert dosering, hovedsakelig tilsvarende og konsistent med tidligere rapporterte data fra hovedkohorten. Dette styrker sikkerhetsprofilen til TG01 ytterligere, og legger til verdifull forståelse som vil hjelpe oss med å optimalisere doseringsregimet hos resekterte pasienter med kreft i bukspyttkjertelen, en tilstand som er notorisk vanskelig å behandle. Vi gleder oss til å se de toårige overlevelsesdataene for den modifiserte kohort neste år. "

Dataene fra hovedkohorten ble presentert her
Innlegg av: jaksje (12.10.17 08:07 ), lest 7123 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 12.10.17 08:08

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Ei av fleire positive sider med denne gledelege meldinga om behandling av bukspyttkjertelkreft:
"No serious adverse events related to allergic reactions have been reported."
Det er viktig at alle toler behandlinga.
Innlegg av: Gullsteinvik (12.10.17 08:19 ), lest 6919 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Blir spennende å se reaksjonen til markedet i dag.
Innlegg av: aborum (12.10.17 08:23 ), lest 6848 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 12.10.17 11:05

RE^2: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

20,50 højeste bud pt.
Innlegg av: Macpac (12.10.17 08:32 ), lest 6679 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Det hadde vært fint med en aldri så liten rekyl opp mot gamle høyder nå. Å selge på dette nivået er helt utenkelig all den tid det er flere readout`s i pipeline.
Innlegg av: liang (12.10.17 08:35 ), lest 6621 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Gratulerer med fantastiske resultater.

Kursen burde gå minst 100% de nærmeste dagene.

Tre meldinger til av samme kaliber i løpet av 2,5 måneder før året er omme.

Kontrastene på hva selskapet presterer og verdisettelsen av selskapet er groteske.

Lykke til

Innlegg av: Mdg1 (12.10.17 08:42 ), lest 6522 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Nå er 1 års overlevelse ikke den viktigste, men uansett er det meget god melding med 85% immunrespons. Ikke uvesentlig at det ikke er noe bivirkninger heller.

Sannsynligheten for at TRVX lykkes har uansett økt etter dagens melding.
Innlegg av: Korsar (12.10.17 08:43 ), lest 6512 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Ja, dette ser lovende ut for TRVX nå. Har jo vært litt i tvil flere ganger om å beholde TRVX i longporteføljen som eneste farmaaksje ved siden av BGBIO, men har holdt ut.

I dag får vi se om det har vært lurt :-)

Innlegg av: Hardly (12.10.17 08:49 ), lest 6374 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Å nei du Korsar. Du kommer nok til å selge på topp i dag og kjøpe deg inn på bunn senere.
Innlegg av: Sjog (12.10.17 08:50 ), lest 6353 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/10/DNB-Markets-spaar-kurshopp-for-Targovax-i-dag
Innlegg av: Single Malt (12.10.17 08:52 ), lest 6321 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 12.10.17 08:54

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

på denne bør den gå mye, veldig mye og kanskje. Aldri i verden om TRVX kommer til å være et Norsk selskap på sikt.
Innlegg av: liang (12.10.17 08:56 ), lest 6248 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Er litt i tvil om markedet forstår hva dette produktet dreier seg om?

Har jeg forstått dette riktig så er TG01 en terapautisk vaksine mot kreft.

Vaksiner mot kreft er antatt å være en av de hotteste fremtidige områdene innen bekjempning mot kreft.
Problemet er bare at det har vært arbeidet i tiår med dette uten å lykkes.

Danskene (bavaria nordic) var vel de siste som trynet i forsøket.

Vi snakker altså om en verdenssensasjon ved suksess.

Lykke til

Innlegg av: Castell (12.10.17 08:58 ), lest 6179 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Nå gjelder dette både opererte og uopererte men likevel:
"According to the American Cancer Society, for all stages of pancreatic cancer combined, the one-year relative survival rate is 20%, and the five-year rate is 7%."
Kilde: Hirshberg Foundation for Pancreatic Cancer Research
Innlegg av: hartvigsen1 (12.10.17 09:01 ), lest 6103 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

De som gir mer en 20.- vil fort angre på det
Innlegg av: jaksje (12.10.17 09:11 ), lest 5870 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Når posten på 19,0 går vil TRVX skyte fart igjen.
Innlegg av: Gullsteinvik (12.10.17 09:13 ), lest 5800 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Helt utrolig kursutvikling.Jeg blir paff.
Innlegg av: Mdg1 (12.10.17 09:16 ), lest 5759 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Vi ender nok over 20 i dag. Et par gode resultater til ut året så er vi sikkert oppe i 25-30 igjen.
Innlegg av: ILAV (12.10.17 09:22 ), lest 5660 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Børsen fornekter seg ikke. En teknisk melding og markedet responderer med de forventede 70 i kollektiv IQ.

Absurd.
Innlegg av: Gullsteinvik (12.10.17 09:25 ), lest 5588 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

For meg betyr dette at man ikke får betalt for å sitte med aksjen å ta den risikoen det innebære.Kan like godt sitte uten aksjer å kjøpe om det kommer en positiv melding.
Innlegg av: liang (12.10.17 09:26 ), lest 5579 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Dette er nok vendepunktet for TRVX.

<<< Optimismen er tilbale >>>

Ikke en dag for tidlig.

Nå må en bare få kjøpt opp siste rest av pesimistene så er kurven etablert :)
Innlegg av: quattro (12.10.17 09:28 ), lest 5519 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

and I could not care less .....
markedet evner ikke å lese meldingen selv om det står svart på hvitt,
men denne vil heve seg i tiden fremover - dette går IKKE upåaktet hen - men meglerne vil ikke la denne ta av riktig enda - mere på trappene i år !
Innlegg av: Saga1 (12.10.17 09:37 ), lest 5361 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

https://www.redeye.se/company/targovax/564206/targovax-lovande-data-tg01-i-andra-dosgruppen

Targovax: Lovande data för TG01 i andra dosgruppen

Ettårsuppföljningen för den andra (modifierade) dosgruppen för TG01, i patienter med pankreascancer, visar på bra biverkningsprofil. Framför allt positivt är att samtliga 13 patienter var vid liv vid uppföljningen och för dessa uppvisade 85 procent immunologisk respons. Vi förväntar oss en positiv aktiereaktion och upprepar vårt motiverade värde.

Idag presenteras uppföljningsresultat för den andra dosgruppen, där TG01 utvärderas i patienter med opererbar pankreascancer i kombination med gemcitabin. Resultaten är lovande och visar på immunologisk aktivering i elva av 13 patienter (85%). Samtliga 13 patienter som behandlats med TG01 i den andra dosgruppen levde vid ettårsuppföljningen. Inga allvarliga biverkningar har noterats för TG01 och heller inga allergiska reaktioner. Vissa hanterbara allergiska reaktioner noterades i den första dosgruppen, där TG01 gavs något mer frekvent. Vårt sammantagna intryck är att det ser bra ut och data är i linje eller något bättre än det vi sett för den första dosgruppen. Resultaten är positiva men förändrar inte vår syn på projektet och motiverat värde är förändrat på 32 NOK. Vi förväntar oss ytterligare data från den andra dosgruppen under första halvåret 2018.
Innlegg av: MedisinO (12.10.17 09:40 ), lest 5326 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Strålende nyheter dette, som bare bekrefter effekten av vaksinen i en ellers forferdelig kreftform.

Slike resultater som Targovax gikk ut med i dag blir lagt merke til i det internasjonale markedet, og setter nye øyne på selskapet.

Mye spennnede i vente fremover, og jeg mener Targovax har levert på alle områder så langt.

Vi bygger sten for sten!

Innlegg av: Gullsteinvik (12.10.17 09:42 ), lest 5263 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

DNB hauser opp og er nest største nettoselger..
Innlegg av: Truffet (12.10.17 10:03 ), lest 5066 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Dette er gode nyheter, gledelig å se at alt går på skinner!

Jeg vil vel tro at det er mange av oss mindre aksjonærer som benytter DNB og selger ned, ikke meglerhuset selv.

/Truffet
Innlegg av: hartvigsen1 (12.10.17 10:06 ), lest 5015 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

http://www.hegnar.no/var/hegnar/storage/images/media/images/meglerbord-dnbmarkets2/16229272-1-nor-NO/meglerbord-dnbmarkets_full_article.jpg

Kanskje det , men denne gjengen med jyplinger er troende til litt av hvert ;)
Innlegg av: domboshawa (12.10.17 10:09 ), lest 4992 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Savner litt mer markedsrelatert entusiasme i meldingene - mer krydrete superlativer, tror det kunne gitt aksjen et løft. Dette blir veldig konkret, flatt og forskningsrelatert!
Innlegg av: Fru.Pedersen (12.10.17 10:29 ), lest 4831 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Rasmussen selger vel gjennom DnB. Ved siste oppdatering (som jeg her sett) hadde de solgt 350K. Og hadde 400K igjen. Med dagens volum reduseres det nok bra.
Ved neste melding er de kanskje tomme, og kursen kan skyte fart.
Innlegg av: Gullsteinvik (12.10.17 10:36 ), lest 4764 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Javell..Der forsvant sperren..Det er så hinnsides manipulasjon at jeg har ikke ord.
Innlegg av: Fru.Pedersen (12.10.17 10:44 ), lest 4710 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Manipulasjon var det vel ikke. Det var reelle salg. Og de som benyttet sjansen til å spise av posten vil nå få godt betalt.
Innlegg av: Sunhome (12.10.17 10:43 ), lest 4705 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Flyttet opp til 19.50...
Innlegg av: Chrysler300C (12.10.17 10:46 ), lest 4659 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

det er bare og plukke i vei på den :) gutt som har lasta aksjer her og ikke forstått caset a :P haha :)

jeg fylte på enda mer nå under 19 !
Innlegg av: Saga1 (12.10.17 10:48 ), lest 4625 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

En eller annen som selger via Nordea som MÅ ut for en hver pris. Bare å forsyne seg. Gavepakke
Innlegg av: Gullsteinvik (12.10.17 10:49 ), lest 4608 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Dette beviser vell også at det ikke er noen som har lyst å betale 19kr for 100k
Innlegg av: Picosalax (12.10.17 10:50 ), lest 4602 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Kyllingene selger bare den stiger noen lusne 10 ører.
Innlegg av: Redz (12.10.17 10:52 ), lest 4585 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Kan noen forklare hva en modifisert kohort er? Hva er modifisert?
Innlegg av: Castell (12.10.17 10:57 ), lest 4533 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Redz: Les dette:
“Although we have already achieved the primary endpoints of the study we believe that there is a potential for further optimisation of the combination treatment regimen. Potentially this might further improve the immunological effect of TG01 when combined with gemcitabine as well as reducing the overall number of vaccinations which will enhance the safety profile. Results from the new group of patients will be of great value for us when it later comes to designing our upcoming randomised proof of concept study. Adding a new group of patients in an already on-going study will save us time and money. We aim to start enrolment of patients in May 2015” says Gunnar Gårdemyr, CEO of Targovax.
Innlegg av: Optimusprime (12.10.17 10:58 ), lest 4498 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Er det faren for en emisjon som legger en demping på kursen? Dette er jo strålende nyheter og kursen burde lagt på seg 10-15%. Men biotec er en lunefull sektor som blir kjørt opp og ned av tradere med penger. Men på sikt er det ingen som kan stoppe kurseksplosjon om selskapene lykkes. Da brenner shorterne i helvete.
Innlegg av: Castell (12.10.17 10:58 ), lest 4499 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Det er altså en utviding av studien med et justert doseingsreime som har vist seg å gjøre allerede gode resultater til fantastiske
Innlegg av: Chrysler300C (12.10.17 10:58 ), lest 4501 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

hehe ... emisjon ja :P den var god !
Innlegg av: Fru.Pedersen (12.10.17 11:05 ), lest 4492 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Selgeren fra Nordea viser så lite smidighet at jeg vil tro at det ikke dreier seg om egne penger. Mitt tips er Nordea 1 Sicav. Registrert i Luxemburg.
Innlegg av: Billyjojimbob (12.10.17 11:08 ), lest 4440 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Kommer det ny emi allerede?,en vet aldri med bio som ikke tjener penger,enn så lenge..
Innlegg av: Castell (12.10.17 11:16 ), lest 4374 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Selvfølgelig kommer det ikke noen ny emisjon nå, om du skal baisse så finn hvertfall noe som har en smule realisme
Innlegg av: Nubie (12.10.17 11:17 ), lest 4358 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Blir spennende å se hva som skjer når Nordea er ferdig solgt...

Kuriosa: Hvorfor selger en/flere gjennom Nordea ut flere hundre tusen aksjer i dag?
Innlegg av: ILAV (12.10.17 11:27 ), lest 4294 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Edit: Kollektiv IQ på 60.

Tvangstrøye og medisinering neste.
Innlegg av: Chrysler300C (12.10.17 11:39 ), lest 4196 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

finner ingen innlegg fra Nanovekter idag ... Sitter han litt i skammekroken ? :P

Skal ikke si at kursen er så mye å juble over , men resultatene er det !

Og du solgte vel på 17kr for og få en lavere inngang ... tviler på 17kr igjen , men man vet jo aldri med Oslo Børs :P

Innlegg av: Flaxx (12.10.17 11:41 ), lest 4178 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

13 må være et lykketall.
For alle 13.

At TRVX-kursen fortsatt ligger under 20 er ubegripelig.
Innlegg av: Redz (12.10.17 11:49 ), lest 4116 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Castell, takk.

Jeg solgte på kr 18,10 i håp om en lavere inngang, og skal ærlig innrømme at det kanskje ikke var så lurt :) Men man vet jo aldri med Oslo Børs, nei.
Innlegg av: NanoVekter (12.10.17 12:18 ), lest 3977 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Sitter aldeles ikke i skammekroken :-)

Hvorfor skal jeg det?
Innlegg av: Chrysler300C (12.10.17 12:27 ), lest 3901 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

neida , litt fleip :P

Men du var så påståelig at det ikke kom noe før November :) hehe

Da måtte jeg fleipe litt med deg , får håpe du tar den :)

Vet jo aldri hvilken vei kursen tar, men jeg er iallefall lastet og sitter videre!

Triggere er det iallefall flere av,og man vet jo aldri når de kommer :)
Innlegg av: NanoVekter (12.10.17 12:35 ), lest 3843 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Det er bare å sitte videre. Denne skal helt sikkert opp mot nye høyder.

13/13 pasienter er imponerende :-)
Innlegg av: JordanBelfort (12.10.17 12:59 ), lest 3739 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Lite spørsmål boys:

Er det noen som vet hva som normal overlevelse for "patients with resected
adenocarcinoma of the pancreas"?

100% overlevelse etter 1 år er jo ikke mye å rope hurra over hvis normal overlevelse f.eks er 2-3 år.
Innlegg av: Saga1 (12.10.17 13:01 ), lest 3699 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Innlegg av: Mdg1 (12.10.17 08:42 ), lest 2810 ganger
Ticker: TRVX
RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)
Nå er 1 års overlevelse ikke den viktigste, men uansett er det meget god melding med 85% immunrespons. Ikke uvesentlig at det ikke er noe bivirkninger heller.

Sannsynligheten for at TRVX lykkes har uansett økt etter dagens melding.
Innlegg av: Castell (12.10.17 13:05 ), lest 3677 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

JordanB:
I tillegg til overlevelse er jo immunaktivering like spennende, viktig å ikke glemme det.

Når det gjelder overlevelse fant jeg en større publisert studie fra John Hopskins i USA på dette. Konklusjonen der var:
"The overall survival of the entire cohort was 63% at 1 year"

Ref til studien:
Resected adenocarcinoma of the pancreas-616 patients: results, outcomes, and prognostic indicators. (Sohn TA1, Yeo CJ, Cameron JL, Koniaris L, Kaushal S, Abrams RA, Sauter PK, Coleman J, Hruban RH, Lillemoe KD.
Author information
1
Department of Surgery, The Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, MD 21287-4606, USA.)
Innlegg av: Saga1 (12.10.17 13:12 ), lest 3626 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Immune response in 85% of patients - stemmer vel ganske bra med RAS mutasjon

Targovax’s lead peptide-based targeted immunotherapy, TG01, is an immunotherapy targeted at the difficult to treat RAS
mutations found in more than 85% of pancreatic cancer
Innlegg av: jaksje (12.10.17 13:17 ), lest 3599 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/pancreatic-cancer/survival

Survival for all stages of pancreatic cancer
Generally for adults with pancreatic cancer in England and Wales:

around 20 in every 100 (around 20%) survive their cancer for 1 year or more after they are diagnosed
almost 5 out of every 100 (almost 5%) survive their cancer for 5 years or more
only 1 out of every 100 (1%) will survive their cancer for 10 years or more after diagnosis
One reason for the poor outlook for pancreatic cancer is that it is often diagnosed late. By the time someone has symptoms, goes to their doctor and is diagnosed, the cancer is very often quite advanced.

About 8 out of every 100 people (8%) can have surgery to remove their pancreas, which gives the best chance of cure.
Innlegg av: JordanBelfort (12.10.17 13:21 ), lest 3571 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Immunaktiveringen er absolutt svært lovende, men samtidig viser det jo at ikke alle pasienter er mottakende for behandlingskombinasjonen. Er det noen som har såpass innsikt i TG01-plattformen at de kan gi svar på om det finnes muligheter til modifisere vaksinen til den enkelte pasient? Hvis ikke finnes jo alltids muligheten for at de bare har vært heldige med utvalget.
Innlegg av: Saga1 (12.10.17 13:30 ), lest 3521 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

De planlegger å screene for RAS mutasjon i fremtidige studier
Innlegg av: aborum (12.10.17 14:05 ), lest 3387 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Saga1:
- præcis, som formidlet tidligere (og bekræftet fra TRVX) vil man screene patienter for RAS mutation i fremtidige TG-studier. Dette vil statistisk set bringe procenten af TG-respondender ganske tæt på 100% og iøvrigt give et mere fair grundlag at vurdere resultaterne på.
Innlegg av: Gullsteinvik (12.10.17 14:44 ), lest 3262 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Hehe..18.80!!

Det er vel bare å logge av å logge på igjen julaften :)
Innlegg av: NanoVekter (12.10.17 17:30 ), lest 3005 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

18.20,-
Innlegg av: NanoVekter (12.10.17 17:39 ), lest 2957 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Den 15. september stod aksjen i 18,60.

2 patenter + dagens oppdatering har faktisk redusert prisen.

Da vet vi at kursen ikke vil være "transformational" men at det da er utelukkende snakk om forskningen.
Innlegg av: My69Toy (12.10.17 19:05 ), lest 2835 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Jeg gjorde et av mine mange kjøp i juni for 30,90 og er fortsatt strålende fornøyd.

Innlegg av: Castell (12.10.17 19:34 ), lest 2771 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Litt av en overskrift i Labbiotech etter dagens nyheter :»Norwegian Biotech Lands a Blow in the Fight Against Pancreatic Cancer»
Innlegg av: topspin (12.10.17 20:02 ), lest 2694 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Castell

Takk.
Kan ikke forstå TRVX kursmønster idag...
I alle fall kjøpt jeg idag mer - snart går jeg over 30k :-)
Innlegg av: liang (12.10.17 20:22 ), lest 2633 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

https://labiotech.eu/pancreatic-cancer-targovax-trial/

Flott omtale av TRVX.

http://www.targovax.com/News/News-Details/2017/Targovax-announces-one-year-survival-rate-and-safety-data-in-the-modified-cohort-of-the-TG01-trial-in-resected-pancreatic-cancer/default.aspx

TG01/GM-CSF generated an immune response in 85% of patients (11/13)

http://www.targovax.com/News/News-Details/2017/Targovax-presents-further-positive-clinical-data-from-TG01-phase-I-II-trial-at-2017-ASCO-annual-meeting/default.aspxTG01/GM-CSF generated early immune responses in 89% of patients (17/19) with resected pancreatic cancer. 95% of patients (18/19) showed immune activation in either DTH and/or PBMC tests. This demonstrates that TG01 vaccination activates mutant RAS specific T cells

Immunrespons i 85% og 89% av pasientene.TG01 is Targovax’s lead RAS immunotherapy product - a peptide based therapeutic anti-cancer vaccine targeted at the difficult to treat RAS mutations found in more than 85% of pancreatic cancer, 50% of colorectal cancer and 20-30% of all cancers.

--------------------------

Her ser det ut for at matematiken stemmer.

RAS mutations found in more than 85% of pancreatic cancer.

Sammenlign dette med resultatene på immunresons i studien med TG01 som er 85% og 89% for pancreatic kreft.

Tilfeldig?

Neppe.

Slik jeg leser dette så er immunresponsen 100% av mulige.En kan jo ikke forvente reaksjon på den del av deltakerene som ikke har RAS og er målgruppen vaksinen virker på.

Klarer en å plukke ut disse som ikke har RAS mutasjon så blir immunresponsen 100%.

lykke til

100% immunrespons for de med RAS mutasjon.
Innlegg av: FreddyG (12.10.17 20:23 ), lest 2623 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 12.10.17 20:53

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

"Overlevelsesfrekvensen for bukspyttkjertelkreft har blitt bedre fra tiår til tiår, men sykdommen er fortsatt betraktet som stort sett uhelbredelig. Ifølge det amerikanske kreftforeningen, for alle stadier av bukspyttkjertelkreft i kombinasjon, er ett års relativ overlevelsesrate 20%, og femårsraten er 7%.http://pancreatic.org/pancreatic-cancer/about-the-pancreas/prognosis/

At Targovax nå melder om 13/13 overlevende etter 1 år høres jo utrolig bra ut? Nå vet jeg ikke hva de nøyaktige overlevelsestallene for “resected pancreatic cancer” er, som er target i casen deres, men synes det ser lovende ut.

Legger og merke til at NRD lettet seg med noen hundre tusen aksjer i dag. Ser at Nordea har et fond på topp 5 listen. Hvis de skal ut vil det ta lang tid før kursen begynner å gå, så spørsmålet er vel hvor mye de skal ut med… Og man kan jo lure på hvorfor man selger seg ut etter slike resultater.
Innlegg av: JordanBelfort (12.10.17 20:26 ), lest 2611 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Det gir jo absolutt ingen mening at de velger å selge etter slike nyheter - hva mer kunne de forventet? Immunrespons i alle pasientene? Nei, har bare en ting å si til slikt: SPAR MEIG
Innlegg av: Nor96 (12.10.17 21:10 ), lest 2531 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)


Det som ble presentert i dagens melding var ikke så veldig mye mer nytt enn det som ble presentert etter 1 år i "hovedstudien" med 14 av 15 overlevende etter 1 år presentert i mars 2016. Men vi får håpe at overlevelsen i dette modifiserte studiet fortsetter med 13 av 13 også videre.

Det er alltid en svakhet ved undersøkelser på såpass små grupper og uten kontrollgruppe. I hovedstudien har etter 2,5 - 3 år desverre mange falt bort og det kan være tilfeldig eller et lite utvalg kan gi usikker informasjon; men likeledes kan høy overlevelse nå videre i dette modifiserte studiet gi indikasjoner på at immunisering virkelig virker på denne type pasienter, men som nevnt utvalget er lite som det jo oftest er i slike fase 1-2 studier.

Foreløpig er alle i live, men også de som ikke oppnådde immunisering gjennom TG01 injeksjoner i dette modifiserte studiet. Så det er også et moment som er av betydning for vurderingen så langt.
Innlegg av: Totmose (12.10.17 21:33 ), lest 2447 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Møkka aksje
Innlegg av: NanoVekter (12.10.17 22:08 ), lest 2345 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Var dette en av de 3 readouts?
Innlegg av: Castell (12.10.17 22:50 ), lest 2251 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Nei, dette var ikke en av de tre planlagte read outs. De er på Oncos 102 og TG 02. (Ifølge sist offentlig presentasjon fra CMO i sommer)
Innlegg av: NanoVekter (13.10.17 00:39 ), lest 2100 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Ja jeg synes det var litt lite innehold. Har en pdf med guidingen men fant den ikke i farten.

Men 13 av 13 er foreløpig bra, blir spennende å følge disse videre.

Innlegg av: aborum (13.10.17 01:18 ), lest 2062 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Interessant handelsdag i TRVX. Stor volumen gav anledning til at mange aktier skiftede hænder over på mere langsigtede aktionærer. Som nævnt tidligere er denne read-out ikke en del af de 3 planlagte for H2, 2017 så meget kan ske endnu.

Endvidere er meldingen blot en bekræftelse på det TRVX tidligere har meldt på TG-01 men med modificeret dose. Stadigvæk positivt trods alt og kært yderligere styrkelse af TG-platformen.

Jeg forventede personligt ikke de helt store kursstigninger på denne melding og benyttede mig selv af at handle lidt i aktien i dag (tradingpuljen der blev samlet op langt under 18,00). I morgen kan vi risikere, at den tester 18,00 qua det teknisk negative i slutningen af dagens handel men jeg tror ultimativt den vil lukke i eller over 18,20.

3 read-outs endnu! Spændende tid for selskabet.
Innlegg av: NanoVekter (13.10.17 15:01 ), lest 1669 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Uansett hva slags handels mønster vi ser så synes du det er interresant.

Du er en evig optimist aborum og det misunner jeg deg.

Så fort vi begynner å se 16 igjen så skal jeg begynne å plukke :-)
Innlegg av: aborum (13.10.17 15:50 ), lest 1549 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

NanoVekter:
- tjah, jeg ved ikke om alt ligefrem er interessant; der er da også en del frustrationer over at man ikke læser markedet korrekt - men det er jo en del af det at være på børsen.

Bemærker at CAR er på købersiden nu fra 17,90. Lang tid siden jeg har set dem i aktien på linie med en række andre mæglere. Er vi ved at se en større positionering forud for read-outs? :)
Innlegg av: JordanBelfort (13.10.17 15:55 ), lest 1515 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Var dette meldepliktig informasjon? Hvis ikke, kan det tenkes at de kjørte den ut i markedet fordi kommende readouts (og da spesielt ONCOS-102 i melanoma) ikke er like positive?
Innlegg av: Yess (13.10.17 16:11 ), lest 1451 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Er det frykt for ny emisjon i Targo nå?
Innlegg av: aborum (13.10.17 16:13 ), lest 1418 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Yess:
- skal du til at spille smart her på TRVX-tickeren også?

ONCOS-102 tegner positivt jfr. tidligere data fra TRVX, men vi må afvente resultatet af read-outs, der lander senere på året.
Innlegg av: Binyrer (13.10.17 16:22 ), lest 1387 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

For en møkkaaksje å eie, patent=ned, studieoppdatering=ned
Andre biotech opp samtidig uten nyheter...
Innlegg av: Billyjojimbob (13.10.17 16:35 ), lest 1314 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Det er ikke kursdrivende med 0 inntekt,alt kan ikke prises på forventning,bra at det er en smule realisme på vei mot 1000 lappen:)
Lurte på det samme om ny emi,men ble beskyldt for baiss,så det lurer jeg ikke lengre på..
Ingenting overrasker her.
Innlegg av: NanoVekter (13.10.17 16:43 ), lest 1287 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Dere mener en emisjon står for trappene?

Sitter man med en haug av aksjer så tar man så klart risiko, men jeg må sannelig si at det å stå utenfor føles godt i øyeblikket.

Helt til en readout som faktisk betyr noe blir publisert.
Innlegg av: aborum (13.10.17 16:50 ), lest 1234 ganger
Ticker: TRVX

RE^2: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

NanoVekter:
- som forventet kommer der en kommentar fra din side efter TRVX korrigerer lidt. At spille emissionskortet er ganske patetisk efter min mening, da selskabet har guidet at de er finansieret indtil midten af 2019.

18,00 eller over er lukkekurs 6 ud af 8 handelsdage. At vi lukker i 17,70 i dag er en detalje.

Go' weekend til alle.
Innlegg av: ILAV (13.10.17 16:55 ), lest 1211 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Ikke møkkaaksje, møkkabørs med dertil passende investorer. Sistnevnte har mer eller mindre sendt alle biotek-selskap ned etter at de kommer med positive meldinger.

De anstrenger seg virkelig for å vise at man nødvendigvis er ikke må være spesielt begavet selv om de er aldri så bemidlet...
Innlegg av: Hegginvest (13.10.17 18:05 ), lest 1095 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 13.10.17 18:08

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Min teori er at mange kjøpte seg inn i selskapet hvor derpå kursutviklingen skuffet og de har brukt ethvert momentum i kursen for å komme seg ut av aksjen, det være seg med marginalt tap eller marginalt gevinst, med planer om å sitte i andre aksjer hvor de regner med større kurs-potensiale på kortere sikt.

Det er utrolig mange der ute som synes 3 måneder er evig lang tid. Bare se dere rundt på forumet under ulike tickere der flere diskuterer dag-til-dag utviklingen av kursen til selskapet sitt isteden for det langsiktige.
Innlegg av: Krieghoff (13.10.17 18:09 ), lest 1070 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Norske biotek selskaper burde ikke noteres på OSE er min personlig mening. Alternativet er dobbel notering. Er jo bare til å se over dammen hvordan tilsvarende selskaper prissettes. Trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at OSE passer best for olje og fisk.
Innlegg av: aborum (13.10.17 18:12 ), lest 1052 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 13.10.17 18:13

RE^2: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Krieghoff:
- 100% enig. Man bør fremlægge dette vigtige spørgsmål for TRVX. Jeg har ikke erfaring til at kunne vurdere, hvor stor en proces det er at blive noteret på fx NASDAQ.
Innlegg av: Macpac (13.10.17 18:14 ), lest 1051 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Jeg sitter med mine som jeg gikk inn på da den stod i 12,- og selv om jeg sikkert kunne ha solgt flere ganger underveis så har jeg valgt å sitte stille. Har istede økt på litt underveis, samtidig som jeg har "sikret"meg med flere ben å stå på ( NANO, PCIB, PHO og BRGBIO ). Troen på at TRVX innfrir har ikke blitt svekket, TTT og hvis det klør i tradingmuskelen er det plenty andre spennende aksjer å få korte oppturer med ( nå sist NSG ) .
Innlegg av: cath (13.10.17 18:24 ), lest 1004 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Bioselskapene blir shortet i hjel på OSE.
Virker som det viktigste av alt er å få kursene nedover. Tragisk.
Innlegg av: Krieghoff (13.10.17 18:24 ), lest 1015 ganger
Ticker: TRVX
Endret: 13.10.17 18:27

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Strengt tatt så burde kanskje spørsmålet sendes til Radforsk og Jonas Einarsson. Er jo ofte de som sitter i førersetet i disse selskapene i en tidlig fase. De må da vel ha tenkt tanken vil jeg tro?

Når det er sagt så er det jo opp til sittende styre å vurdere dette etterhvert som utviklingen av selskapet triller avgårde.

Er jo ikke uten grunn at R.L mente at NANO burde stå i 400,- tidlig høst 2016. Etter gode data og ingen settbacks driver vi fremdeles å suller rundt 80,-..... Kanskje vi ikke fortjener bedre.

Joda, jeg har fremdeles en siffret snitt i TRVX og har ikke solgt en eneste aksje. Har heller ingen planer om det i umiddelbar fremtid.

Edit: Ulempen med notering på NASDAQ er at man kan risikere å forsvinne i mengden. Men det er jo bedre enn å bli shortet i hjel på OSE ;)
Innlegg av: My69Toy (13.10.17 18:40 ), lest 974 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Det er mange som hevder å være langsiktige, hva er da problemet om dagens kurs er 17 eller 25 ?
Burde faktisk være en fordel med lav kurs om man har penger til å kjøpe flere.
Dagtradere har en annen agenda ... de skal helst tjene noen kroner hver dag og bryr seg vel lite om hva som kommer av meldinger.
Min erfaring er at de mest fantasifulle innleggene kommer fra siste gruppe.
Innlegg av: Castell (14.10.17 00:53 ), lest 790 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Resultatene omtalt i «European Biotechnology» i går 13.10.17 med tittelen «Targovax reports 100% one-year survival in pancreatic cancer trial»
Innlegg av: ketle homeowner (14.10.17 00:59 ), lest 782 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Kanskje kursen går opp i neste uke.

But - you never know.
Innlegg av: Hvemvetbest (01.11.17 14:46 ), lest 451 ganger
Ticker: TRVX

RE^1: TRVX - MELDING - 100% of patients (13/13)

Kan gå x antall ganger etter hvert..