Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Olje og energi
Innlegg av: rischioso (08.10.17 10:56 ), lest 9700 ganger
Ticker: IOX
Endret: 05.11.17 09:26

IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


DEL II da den forrige tråden var full. Har ført over de 3 siste diskusjonsinnleggene.
_______________________

EDIT - PRODUKSJONS UPDATE forventes å komme fredag neste uke - den 10.11 sammen med Q3...;)

Siste oppdatering finner man her (September):

http://www.interoil.no/?page_id=13&PressReleaseID=2140458
_______________________

TRIGGERE:

Kortsiktige

(1) Produksjonsoppdatering

(2) Q3 presentasjonen (nov) hvor vi vil kunne se konturene av den økte produksjonen med tilsvarende økt inntjening.

(3) Canacol, avklaring om og rundt nedsalget

(4) Installasjon av kompressorene i des for umiddelbar økt gass produksjon.

Mellomlang sikt

(5) Avklaring om og rundt COR-6

(6) Løsning for å møte kravet om økt garanti.

(7) Q4 som virkelig vil vise en betydelig inntektsøkning.

* Mao, det er ikke mangel på triggere som med største sannsynlighet vil gi det skyvet vi venter på som en del av reprisingen.
_______________________

Oljeprisen fortsetter å stige - siden juni når kursnedgangen startet så har oljeprisen steget med over 12usd/fatet (43,5 vs 55,64 05.11)

http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=3m

noe som gir IOX merinntekter på (4,3m x 12usd) utgjør 51,6m/usd eller (51,6mx8,172 - dollarkurs pr 05.11) nærmere 422m/nok pr år (minus 8% til ANH).

Dette er noe som går rett inn på bunnlinjen og vil gi pene kvartalsregnskaper fremover noe vi vil kunne se konturene av og det allerede for Q3 og vil komme klart frem for Q4.

Selskapet har nettopp meldt om en estimert produksjonsøkning på hele 30% for 2017 sammenlignet med 2016:

SE Side 9.

http://hugin.info/137537/R/2133849/816326.pdf

Break Even ligger for tiden på 23usd/fatet og selskapet har meldt at det jobbes med å få den ytterligere ned.

Og med en oljepris som vi ser pr i dag med en økning siden juni på over 8usd/fatet så burde det ikke være vanskelig å skjønne at selskapet for tiden tjener grovt med penger.

Så vet vi at selskapet også jobber med å booste gassproduksjonen. De har nettopp kjøpt en gas-plant og utstyret klargjøres i disse dager for å bli sent til Colombia eventuelt er ankommet pr 05.11.

Installasjonen er planlagt å være ferdig i desember noe som vil gi en umiddelbar effekt på produksjonen.

Interoil Exploration & Production ASA: Gas Treatment Plant - Mana

http://www.euroinvestor.com/news/2017/09/08/interoil-exploration-production-asa-gas-treatment-plant-mana/13669430
_______________________

MAO, IOX aksjonærene går gode tider i møte hvor flere triggere står i kø hvor produksjonen går for fullt og er sterkt økende.

Så det er ikke spørsmål OM en reprising kommer, men NÅR den kommer - og den kommer gjerne når man minst venter det...;)

Lykke til med timingen!
Innlegg av: rischioso (08.10.17 10:57 ), lest 6116 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Innlegg av: rischioso (07.10.17 16:30 ), lest 795 ganger
Ticker: IOX
Endret: 07.10.17 17:30
RE^3: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover!

For meg så virker det heller som at man blander kortene litt her.

FUNDAMENTALER

Den (kunstige) lave aksjekursen virker ikke å ha noe med det fundamentale i selskapet å gjøre i denne settingen - med det fundamentale så tenker jeg da på det grunnleggende:

(1) Olje og gass produksjon ligger i bunn som før og det produseres mer og til en høyere pris så ja, det er å anse som positive fundamentale endringer.

(2) At selskapet jobber med å få redusert kostnader og booste gass produksjonen - ja, det er å anse som positive fundamentale endringer når det faktisk skjer og det er estimert å skje i nær fremtid.

(3) Lisensene COR-6 og LLA-47 er intakte (ikke mistet), men boreprogrammet er blitt utsatt og det er jo ikke å anse som en fundamental endring, men heller en midlertidig utsettelse da lisensene som er det fundamentale i denne settingen fortsatt er inntakte.

(4) At noen ønsker å selge seg ned eller ut, det være seg mindre eller større aksjonærer så er jo ikke det å anse som negativt så lenge 1, 2 og 3 er inntakt noe de virker å være.

Hvis så dette nedsalget fører til en overreaksjon som det virker å ha gjort i dette tilfellet så må jo også kursen ansees som kunstig lav nettopp fordi 1, 2 og 3 fortsatt er inntakt og uendret.

Dermed virker det hovedsaklig å ha vært nr 4 som har ført til en "midlertidig kunstig" lav kurs som igjen vil korrigere seg tilbake gjennom en reprising innen og senest når nr 4 stopper opp/er ferdig.

USIKKERHETER

Overreaksjonen virker også å ha blitt trigget i en kombinasjon av nedsalget (Canacol) og usikkerheten knyttet til COR-6 lisensen og kravet om økt bankgaranti.

Men nøkkelen er det fundamentale som ligger bunn - med en økende produksjon og økt inntjening så vil selskapet kunne være i stand til å løse disse usikkerhetene noe selskapet forøvrig har meldt at de har stor tro på.
Innlegg av: rischioso (08.10.17 10:58 ), lest 6071 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Innlegg av: aborum (07.10.17 17:55 ), lest 318 ganger
Ticker: IOX
RE^4: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover!
Udmærket opsummering, men du glemmer at tage højde for at mange aktionærer har mistet en del eller store dele af tilliden til ledelsen i selskabet, da der er langt fra guiding til handling.

Udsættelsen af LLA-47 har været en stor skuffelse for mange aktionærer og jeg kender efterhånden en del, der er investeret i dette selskab. Derfor er dette på ingen måde taget ud af det blå. Om man her på HO har samme syn på sagen eller ej, ændrer ikke på at markedet har ændret syn på IOX som selskab.

Udsættelsen af LLA-47 er ikke blevet kommenteret af ledelsen med én eneste melding til markedet, men lempet ud under en amatøragtig præsentation hos PAS. Hvilken tillid skal man tillægge ny guiding vedr. LLA-47? Er den velfunderet eller er det endnu en boreplan unden realitetssans? 9 brønde på ét år?

Jeg mangler svar på hvad IOX er værd som selskab. Hvad er én aktie værd på baggrund af det selskabet producerer (+ 20%)?

Vi har minimum 18 måneder til borekampagne 2 måske starter. Dette forudsætter finansiering af hvér enkelt brønd med borepartner og ikke mindst ANH, der qua nye retningslinier ønsker højere garantier for hvér brønd der påbegyndes. IOX kunne ikke engang levere garanti på brønd nr. 2 i første borekampagne.

Hvad angår reprocessering af seismiske data, så er man dybt naiv, hvis man tror dette arbejde tager 18 måneder. Der var allerede gjort et stort arbejde forud for vikingo-1 og indarbejdningen af denne brønd i modellen bør ikke tage 12 - 18 måneder.

iøvrigt, det tager ikke mere end én aktionær, der smider 150 - 200k ud i markedet før denne aktie rammer 3,00 blankt igen. 50k kunne i fredags have lukket aktien i 3,10 med et stort rødt candle.
Innlegg av: rischioso (08.10.17 10:58 ), lest 6085 ganger
Ticker: IOX
Endret: 08.10.17 11:07

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Innlegg av: rischioso (07.10.17 18:36 ), lest 289 ganger
Ticker: IOX
Endret: 07.10.17 18:43
RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover!

aborum,

jeg mener utsettelsen av LLA-47 taler for seg selv - når man nylig har blitt forelagt krav om økt bankgaranti og den som er garantør for den eksisterende er på veg ut av selskapet så vil det naturlig nok utsette boringen frem til man har møtt kravet.

Selskapet har meldt at de er i forhandlinger med ANH om å finne en løsning noe selskapet ser for seg skal gå i orden.

Likeledes kan boringen bli fremskyndet om man får på plass en løsning raskere enn man ser for seg.

Når det kommer til verdisettingen du etterspør så er det ikke bare snakk om dagens produksjon som er sterkt økende (30% estimert for dette året).
I tillegg vil gassprodukasjonen økes umiddelbart og i det kompressorene er på plass i desember.

Det vil også etter hvert komme forventninger knyttet til COR-6 så snart det blir avklart hvorvidt man kan overføre denne til LLA-47 noe selskapet har meldt de har stor tro på og noe som vil bli avklart om ikke lenge.

Så vi trenger noen tall for å kunne gjøre den utregningen og allerede i november (q3) har vi det.

Når det kommer til aksjekurs og utviklingen fremover så er det ikke lett og spå. Men å legge fredagen til grunn blir vel ikke helt rett når de fleste nettbanker lå nede slik at bare en minioritet kunne handle.

Når Canacol har vært på selgeren så har markedet tatt godt unna, men du virker å fokusere på øre variasjoner og trader sikkert "in between", men jeg forholder meg mer til det store bildet og der kronene ligger.

Jeg vil tro at ting blir veldig annerledes når vi kommer til q3 hvor tallenes tale snakker for seg og man vil få en god formening om hvordan q4 vil bli når vi kan legge en betydelig økning av gassproduksjonen på toppen...;)
Innlegg av: klaesp (08.10.17 17:17 ), lest 5894 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Finnes det noe værre salgssingnal at hovedeier(e) rømmer selskapet,jeg bare spør?
I tillegg bruker de et eksternt selskap som skal selge aksjer. Må være tidenes gavepakke å bli kvitt aksjer på 3kr
Innlegg av: rischioso (08.10.17 19:14 ), lest 5751 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar

Vi etablerer nye tråder Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Vi etablerer nye tråder Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Vi etablerer nye tråder Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Vi etablerer nye tråder Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar
Vi etablerer nye tråder Du spør om det samme gjennom klaesp og Yess og får svar

* Dette går jeg ut i fra er for spam å regne...
Innlegg av: Tigerberget (08.10.17 17:26 ), lest 5872 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.
Du spør, vi svarer.

...og sånn går nu dagan..
Innlegg av: carthago (08.10.17 18:41 ), lest 5789 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

TB
Regner med du har oppsummert svar på Klaesp sine innlegg kun for en dag.

Fyren er jo ikke god i hodet, han tok i tydeligvis ikke i mot tilbudet om lobotomi. Han burde visst bedre
Innlegg av: Ransen (08.10.17 19:31 ), lest 5751 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Det overrasker meg stort at ikke klaesp vil være med på turen til 10 kroner innen nyttår. Men han kan jo ha en skjult agenda...
Innlegg av: aborum (08.10.17 19:41 ), lest 5728 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

devils advocate: klaesp arbejder for CNE ..
Innlegg av: rischioso (08.10.17 21:20 ), lest 5623 ganger
Ticker: IOX
Endret: 08.10.17 21:22

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


....det vil overraske meg stort om han ikke blir med (etter hvert) for han er jo posisjonert i flere case enn kun APCL så da er i hvert fall sjansen til stede for at han ikke taper alt innen året er omme...;)
Innlegg av: Ransen (08.10.17 20:04 ), lest 5698 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Aborum, tror ikke det.
Det er nok intet annet enn noen uheldige investeringer i andre oljemygg. IOX er oppe og går som aldri før. Tirsdag kommer produksjonsrapporten som beviser dette.
Innlegg av: ciccio (09.10.17 09:21 ), lest 5345 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Forventer et lite rally i dag pga. melding om økt produksjon og inntjening i morgen..
Innlegg av: rischioso (09.10.17 09:28 ), lest 5304 ganger
Ticker: IOX
Endret: 09.10.17 09:30

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Blir i alle fall ikke noe rally før nettbankene er oppe og går - DNB er nede IGJEN og sikkert flere...

EDIT - nå funker OGSÅ DNB...

The show can begin...;)
Innlegg av: Ransen (09.10.17 09:32 ), lest 5277 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Sikkert mange som blir tilfredsstilt av å selge på lavpris dagen før produksjonsrapporten kommer. Og den blir svært fin...
Innlegg av: rischioso (09.10.17 09:36 ), lest 5240 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Ransen,

rart med det - tror ikke det er reelle salg på dette nivået - tallene vil med sikkerhet bli gode og når det er gode meldinger i vente så trader gjerne robotene kursen ned i et forsøk på å riste ut de siste før meldingen foreligger - kjøpsanledning...
Innlegg av: Ransen (09.10.17 09:36 ), lest 5250 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Man vet jo at OB er et spillcasino, men det som er ukjent, er antall av surrehuer med altfor mye penger. Ett oljeselskap produserer så olja spruter, ned 3,5% et annet produserer ikke en dråpe og har snart ingen lisenser, opp 1,6%.... Ler så jeg griner..
Innlegg av: rischioso (09.10.17 09:40 ), lest 5217 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Problemet er at i APCL så sitter det så mange med så store papirtap at de satser mot alle odds at det skal komme noe positivt så de får redusert tapet og kommet seg ut - det er nok primært det som holder kursen over krona - enn så lenge...
Innlegg av: Tigerberget (09.10.17 09:43 ), lest 5187 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Stakkars fyr.
Skal inn i IOX igjen tydeligvis, men summene han presenterer er nok ikke helt relevante fremover..


Innlegg av: klaesp (05.10.17 16:31 ), lest 400 ganger
Ticker: APCL
RE^1: Apcl...RALLY..
Ut på 10kr når meldinger fra Gambia og Senegal kommer og inn i IoX emisjon 2kr når Argentina satsing meldes:)


Vel. Nok om han.
Best å heller rette fokuset mot morgendagen og en hyggelig produksjonsrapport. :)
Innlegg av: helloween (09.10.17 09:44 ), lest 5180 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Blir en spennende produksjonsrapport i morgen:)
Denne rapporten bør gi oss en mer riktig produksjon, enn sist.
Innlegg av: ciccio (09.10.17 09:48 ), lest 5151 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Kommer nok til å gå som en kule senere i dag. Siste sjanse nå til å hamstre billige aksjer.
Innlegg av: blygen (09.10.17 10:31 ), lest 4984 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Ser antydning til oppgang allerede :) last opp før den store stigningen kommer!!
Innlegg av: blygen (09.10.17 11:00 ), lest 4891 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Ser nærmere 4 nok før slutt i dag
Innlegg av: rischioso (09.10.17 12:53 ), lest 4750 ganger
Ticker: IOX
Endret: 09.10.17 12:56

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Skal ikke se bort i fra at du får og ikke annet så burde vi minst se 4nok i løpet av morgendagen på basis av produksjonsrapporten...;)

Kursen er nå 3,330 og neste selger er på 3,450.

Og aborum ligger fortsatt med kjøp på 2,98...;)
Innlegg av: blygen (09.10.17 13:25 ), lest 4620 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

bykser snart til 3,60 :)
Innlegg av: helloween (09.10.17 13:36 ), lest 4580 ganger
Ticker: IOX
Endret: 09.10.17 13:37

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Feil post:)
Innlegg av: aborum (09.10.17 14:21 ), lest 4450 ganger
Ticker: IOX
Endret: 09.10.17 14:37

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

rischioso:
- jeg har 150k med op fra 3,00 blankt og det er vel en udmærket position. Men jo, jeg har vist en ordre på 100k stående på 2,80 i et eller andet depot :)

CNE ligger stadigvæk på lur derude som en tiger i skoven.

Bemærk at PAS er ivrige efter at holde hånden under kursen og har været aggressive på købersiden i dag med 93.000 aktier (0 salg).
Innlegg av: rischioso (09.10.17 16:48 ), lest 4215 ganger
Ticker: IOX

RE^3: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Fin stigning på greit volum så det blir spennende i morgen...;)
Innlegg av: AbuDhabiOil (09.10.17 19:00 ), lest 4046 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Bomma dessverre litt på tipset mitt, trudde vi skulle få børsmelding i dag, men med 24 øre opp og over halvmillionen lutar, kosar hobby-kontoen seg likevel!

Og gratulerar til alle andre trufaste i IOX!

Og er produksjonsstala gode, kan vi fort og lett få like stor oppgong i morgon, og då er vi nær kursmålet mitt til i dag, 3,70 NOK/lut.
Innlegg av: rischioso (11.10.17 09:55 ), lest 3706 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


abu,

produksjonstalla var gode de - og godt over forventningene - men noen stigning kunne dessverre se langt etter grunnet Canacol sitt nedsalg.

Det skal bli godt når det er meldt ferdig helst gjennom at de får solgt resten på en og samme tid utenfor børs.

Uansett, så blir Q3 talla meget spennende med en slik produksjonsøkning sammen med en god oljepris så gir resultatet seg selv.
Innlegg av: gunnarius (11.10.17 10:12 ), lest 3656 ganger
Ticker: IOX
Endret: 11.10.17 10:23

RE^3: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

rischioso,

Jeg vet ikke om du har gjort det, men da kan du ikke skrive slik du gjør. Dvs. du må først verifisere ved å gå inn i Q-talla.

For Q2 hadde IOX extra $0.8 mill. i adm. kostnad.

Ad produksjon for Q2:

In addition, oil prices decreased from 50/bbl in Q1 2017 to 47/bbl in Q2 2017. The gas price was stable. The number of barrels sold decreased from 48 246 bbls in Q1 2017 to 46 190 bbls in Q2 2017. As a result, the Company
recorded sales of USD 3,5 million in Q2 2017 (Q1 2017: 3,7 million).

Selv med Vikingo vil ikke Q3 prod. gi særlig løft. Riktignok vil en noe høyere oljepris kunne gi et minimalt løft. Men at oljepris og prod. endring medfører mer i klingende mynt enn samlet max. $250.000 har jeg liten tro på. Normalt tilfaller også decline for brønnene fremover.

Hva dette betyr, sannsynligvis og i beste fall vil IOX for Q3 kunne balansere, men jeg heller mest mot rød bunnlinje for Q3.
Innlegg av: oivindl (11.10.17 10:09 ), lest 3657 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Rischioso, du spådde kursen i minst kr 4.
Du var vel kjent med at Canacol muligens ville fortsette nedsalget?
Tok du det med i betraktning da du spådde kursen?
Kan vi være enige om at du bommet grovt?

Nå vil du ha det til at resultatet fremover gir seg selv, hva nå det måtte bety.
Men ingenting gir seg vel selv i denne typen aksjer?
Innlegg av: rischioso (11.10.17 12:31 ), lest 3410 ganger
Ticker: IOX
Endret: 11.10.17 12:34

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Ja,

jeg burde vel ha skrevet med forbehold om at ikke Canacol solgte før den passerte 4 for at slike som deg som kanskje ikke har hørt om det pågående nedsalget kunne blitt informert om det.

Jeg tok det for gitt at de fleste var klar over dette - om man da ikke hadde hørt om selskapet før i går...

Og om jeg hadde nevnt det så hadde du sikkert også da funnet noe å pirke i...;)

Regner også med at du selv bommet grovt i APCL selv om jeg ikke ser det noen plass at du har skrevet noe om det - men det er kanskje ikke like viktig...
Innlegg av: sotramannen (11.10.17 11:11 ), lest 3506 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Får vi et q3 i balanse, ser det veldig bra ut for q4 med dagens oljepris. Forsetter opp så langt i dag, og jo høyere oljepris jo mer penger i kassen. Så får en følge med i hvilke sanksjoner trump setter i gang mot Iran. Får vi et nytt oljeprishopp? Mulig canacol har solt seg ned 50 tusen til i dag, dog ikke under 3.1...
Innlegg av: aborum (11.10.17 12:37 ), lest 3383 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

CNE har solgt 100k for nærværende. INT har lagt låg på aktien på 3,10 og der kommer ikke til at ske mere, før de er ude af markedet igen.

Hvis man er fuldt investeret i IOX er det bare at lægge papirerne i skuffen og vente på grønt lys. IOX havde nemt rundet 3,50 i dag uden salg.
Innlegg av: RickyRock (11.10.17 12:39 ), lest 3365 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Når forventer dere Q3 blir lagt frem?
Innlegg av: Tigerberget (11.10.17 12:39 ), lest 3375 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Herregud for en sutregjeng. «Jeg hadde rett, du tok feil, min pappa er sterkere enn din pappa»...

Dette er en aksje for investorer og oppturen kommer før eller siden.
Så lenge Canacol er uklare på når de selger så hopper haren alle veier.

Hver gang det meldes noe positivt så lusker gjedda i siver for å bli kvitt noen hundre tusen aksjer.
Helt topp! Få dem på huet og ræva ut så fort som mulig.

De som hevder at aksjen skal langt opp på sikt har rett.
Dere andre har feil. Ferdig snakka.
Innlegg av: oivindl (11.10.17 13:04 ), lest 3315 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Rischioso, det er vel skråsikkerheten din, samt manglende nyanser og forbehold som er litt av problemet. Du var ganske kjapp med å arrestere de som antydet flere salg fra Canacol, før melding forelå.

Og joda, jeg er kjent med IOX, kjøpte mine første aksjer der i 2014 :-)

Hadde nok ikke pirket om du hadde uttrykt deg mer presist, det er så enkelt som det.

Du finner nok ikke noen bom fra meg i apcl, eller andre aksjer for den saks skyld, det har du rett i. Det betyr ikke at jeg alltid treffer, men jeg går heller ikke ut med kursmål som i mange sammenhenger har vist seg å være bare, "tenk på et tall".
Har sett litt for mange av den typen opp gjennom årene.

Det finnes dog de som setter opp troverdige regnestykker og kan komme med nøkterne spådommer, som det går an å forholde seg til.

Ser forøvrig ut som vi må holde et øye med tigerberget også:-)
"De som hevder at aksjen skal langt opp på sikt har rett.
Dere andre har feil. Ferdig snakka."
Innlegg av: rischioso (11.10.17 16:34 ), lest 2931 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


oivindl,

det er vel snart på tide at du deler noe av verdi.

Du gjør jo ikke annet enn å sprade rundt på de forskjellige tråder for idioterklære alle som ikke er presise nok etter din smak.

Du litt av en snål figur...

Del noe av betydning eller klapp igjen - du fyller opp trådene med ikke annet enn kverulering og egendefinert selopphøyet svada.
Innlegg av: vestavind (11.10.17 14:37 ), lest 3214 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

lurer på hvorfor ingen kjøper opp denne posten utenom børs, det må da være let tjente penger. Kursen hadde jo steget mye når den melding kom
Innlegg av: 1OX50 (11.10.17 14:43 ), lest 3186 ganger
Ticker: IOX
Endret: 11.10.17 14:45

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


>lurer på hvorfor ingen kjøper opp denne posten utenom børs..
----

Har du tenkt tanken at dem (CNE) ikke er interessert i å selge resten utenom børs..

Hvorfor selge flere millioner av aksjer ved lave 3-ish når de lett kan få 10,- -15,- for de ved neste melding?
---

Frison !
Gasplant.
Cor6.

Innlegg av: 1OX50 (11.10.17 14:48 ), lest 3169 ganger
Ticker: IOX

RE^3: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Hvorfor selge flere mill aksjer ved lave 3,- når de lett kan selge aksjene for 12,- ved en Vasconia- pris $65 ...

Nok av triggere fremover.

Triggerene står i kø.


Innlegg av: 1OX50 (11.10.17 15:16 ), lest 3103 ganger
Ticker: IOX

RE^4: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Fra liverbirds i en annen smekkfull iox-tråd:

>Noen få har skrevet lenge at dette blir fremtidens selskap. Også har de ikke mer enn dette å levere på produksjon??!
-----

Hvor meget produserte Appcl forrige måned.
Si meg, hva produserer de?

Innlegg av: Ransen (11.10.17 15:47 ), lest 3062 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Bare prøv å kontakte PAS med ønske om å kjøpe f.eks 8 mill aksjer...Ingen interesse. Svaret man får er at man kan kjøpe aksjene i markedet og til markedspris...Tror vel egentlig at Canacol har sett for seg en annen pris enn 3 kroner. De begynte fint på kr 8,60.
Innlegg av: 1OX50 (11.10.17 16:03 ), lest 3030 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Forstår bare ikke dette:

>Også har de ikke mer enn dette å levere på produksjon??!
---

Dette sier altså en som sitter 'støkked' i et selskap som har å vise til hvilken produksjon?

Hva produserer de?

Har gått gjennom børsmeldinger siste måneder der.
Finner ikke en eneste 'Production update' fra det selskapet.

Komme inn her å klage på våres produksjon når de ikke produserer et eneste fat selv..

Er det mulig?

Rystende!

Innlegg av: aborum (11.10.17 16:24 ), lest 2988 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Ransen:
- det er sjovt nok ikke den melding jeg får fra PAS. Er du sikker på CNE ikke vil sælge dig 8 mio aktier på 3,00?
Innlegg av: rischioso (11.10.17 16:28 ), lest 2974 ganger
Ticker: IOX
Endret: 11.10.17 16:29

RE^3: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


aborum,

hva sier så PAS til deg - at du kan kjøpe alle til 3?

Og så svarer du at du har en kjøpsordre på 50-100k til 2,98 som ikke gikk inn i dag heller...??...;)

Innlegg av: aborum (11.10.17 16:37 ), lest 2944 ganger
Ticker: IOX

RE^4: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

rischioso:
- jeg kan ikke kommentere på, hvad PAS siger til mig men det jeg hører er, at de med glæde formidler tilbud til CNE fra interesserede købere.

Jeg fik 25k på 3,05 som skrevet tidligere og fisker videre. Utroligt markedet sælger under CNEs kursniveau, men altså - IOX har tidligere været nede på dette niveau og hentet de efterfølgende dage, bare der kommer ro på fra CNE.

Jeg tipser det samme sker inden for overskuelig tid endnu engang.
Innlegg av: oivindl (11.10.17 19:41 ), lest 2786 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Rischioso, jeg bidrar med det jeg synes er viktig, nemlig å påpeke selvmotsigelser, feilaktige påstander og manglende dokumentasjon når det gjelder ting som er vesentlig for vurderingen av en aksje.
Det gjør jeg bl.a. ved å konfrontere skribenter med innlegg de har skrevet før.
Det er det noen som ikke liker, kall det gjerne idioteklæring om du ønsker det, men du finner neppe at jeg har brukt begreper i den retning.

Presise nok etter min smak, er blant annet å kunne dokumentere når man påstår at flere innsidere er i ferd med å selge seg ut i et selskap. Det burde være i alles interesse. Det betyr at om man gir oppgir et kursmål, så utelater en ikke vesentlige momenter, for så i ettertid å unnskylde seg med det, når man bommer fullstendig på kursmålet.
Da får man være voksen nok til å innrømme feilen.

Kort oppsummert er jeg opptatt av kildekritikk. Det er ikke det jeg vil kalle egendefinert, selvhøytidelig svada.
Innlegg av: oivindl (11.10.17 20:05 ), lest 2753 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Rischioso, du ser ut til å vektlegge å dele noe av verdi.
Her er noe av det du har delt:

Innlegg av: rischioso (21.09.17 12:36 ), lest 4416 ganger
Ticker: IOX
RE^1: IOX - TIPPE TRÅD for kursutviklingen fremover...;)

RE sperren på 3,65

noen ser på den som en sperre mens den i virkeligheten er en gave - men det skjønner nok de fleste ikke før senere i dag alternativt i morgen når den er long gone...;)

Innlegg av: rischioso (21.09.17 14:38 ), lest 3765 ganger
Ticker: IOX
Endret: 21.09.17 14:40
RE^2: IOX - TIPPE TRÅD for kursutviklingen fremover...;)

Passerer med største sannsynlighet 4 tallet i morgen og det er knappe 8% dit - penger på gata for de som evner og se akkurat det, men de fleste kommer som alltid løpende etter når det blir dyrere - forstå det den som kan...??...;)

Innlegg av: rischioso (21.09.17 15:39 ), lest 3375 ganger
Ticker: IOX
RE^1: IOX - TIPPE TRÅD for kursutviklingen fremover...;)
Jeg må le, nå har aborum trilla ører igjen. Ja, ja da blir det vel posting om fare for Canacol nedsalg frem til han har kjøpt igjen - slik går no dagan....:)

Innlegg av: rischioso (22.09.17 08:41 ), lest 1774 ganger
Ticker: IOX
RE^1: IOX - TIPPE TRÅD for kursutviklingen fremover...;)

Ja, det er vel mye som tyder på at Canacol ikke har tenkt seg ut - i alle fall ikke nå og ikke på dette nivået - så ja folkens, på tide å få ut fingern så den reelle reprisingen kan begynne...;)


Hvor verdifulle vil du si disse innleggene var? Er det dette du regner som verdifull informasjon, i så fall kan du nok ikke forvente å få det av meg.
Innlegg av: carthago (11.10.17 21:53 ), lest 2633 ganger
Ticker: IOX
Endret: 11.10.17 21:54

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

og hvilken verdi tilfører du med dine innlegg.

Nett troll kaller jeg slikt, slike som bruker tiden på å kverulere og finne feil hos andre.
Innlegg av: Ransen (11.10.17 21:48 ), lest 2647 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Jaja, dere får bare fortsette å selge. Dagens årsproduksjon ved oljepris på 53 dollar tilsvarer selskapets ncap.
Horribelt. Dette kan gå fort og høyt når det tar av.
Innlegg av: 1OX50 (11.10.17 22:30 ), lest 2573 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Fra en annen 'storblåser' i en annen smekkfull Iox-tråd: (gunnarius)

>ingen langsiktige eller få temporære ønsker å ta i aksjen.
-----

Hva med Manzano ;)

Trekk alle salg boyz&girls !Innlegg av: oivindl (11.10.17 22:54 ), lest 2533 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Cartago, jeg er ikke på jakt etter feil hos andre, men korrekt informasjon og nyanserte vurderinger.
Om du prøver å fremstå som en som er dyktig å spå kursutviklingen, bør du tåle at spådommene blir vurdert i etterkant.
Er du ikke noe flink til å forutsi kursutviklingen, bør du kanskje avstå fra å gjøre det.

Skal du vurdere bidragene til en person, er stort sett det eneste du kan gjøre å vurdere over tid hvor troverdig og treffsikker bidragene er.
Tåler man ikke å bli konfronterte med egne tidligere bidrag, bør man tenke seg bedre om før man skriver.
Innlegg av: Tigerberget (11.10.17 23:06 ), lest 2504 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Kursen vil gå vertikalt rett opp men ingen vet når.

Jeg vet jeg har rett i dette.
Innlegg av: oivindl (11.10.17 23:11 ), lest 2488 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Carthago, angående nettroll kan man lese følgende:
Et troll mener ikke nødvendigvis hva han skriver; trollets primære formål med innleggene er ikke å argumentere for en påstand, men å få folk til å hisse seg opp og «bite på kroken».

Jeg mener faktisk det jeg skriver. Jeg mener kildekritikk og troverdighet er viktig. Det er mange nok som skjeller ut sine meningsmotstandere.
Jeg prøver å argumentere for og begrunne de påstandene jeg kommer med.

Jeg har ikke noe behov for å hisse noen opp, men jeg sier gjerne fra om jeg mener noen er uetterrettelig eller sprer feilinformasjon.
Det gjør jeg også om feilinformasjonen også går i min favør med tanke på egne aksjer.
Innlegg av: oivindl (11.10.17 23:49 ), lest 2457 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Takk for nyttig info, Tigerberget:)
Innlegg av: rischioso (12.10.17 04:20 ), lest 2432 ganger
Ticker: IOX
Endret: 12.10.17 04:21

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


oivindl,

nå får du ta hintet. Det er ingen som setter pris på kveruleringen din.

Å kritisere er noe alle kan gjøre, men det som krever noe mer er å diskutere caset.

De fleste kjenner til kilden i denne problematikken. Du satt i APCL, jeg løftet utfordringene midt i den værste hausse perioden og du var en av de som gikk på en smell.

Du virker fortsatt ikke å ha skjønt utfordringene og tror at det er jeg som har bidratt til kursfallet.

Det er jo selvfølgelig tull - det er det selskapet selv som har gjort så du får adressere det dit også får du adressere din egen dumskap og dårlig timing til deg selv.

Jeg kan gjerne etablere en egen kveruleringstråd hvor du kan invitere likesinnede så slipper vi andre som ønsker å diskutere caset all denne intetsigende irritasjonen.

Du har selv sagt at du har fulgt slike fora i mer enn 20år, men har for det meste kun lest - gjør det du er best på, mao fortsett med akkurat det.

Innlegg av: Liverbirds (12.10.17 07:35 ), lest 2341 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Ser at Ris har like liten troverdighet her som han har i alle andre selskaper som han skriver.

Noen lærer aldri!

Mvh Liverbirds
Innlegg av: oivindl (12.10.17 07:37 ), lest 2339 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Vel Rischioso, du fortsetter å uttale deg om ting du ikke vet noe om og du kommer med påstander uten belegg.
Vi har vært gjennom dette før, men jeg gjentar.
Jeg tar fullstendig ansvar for egne investeringer og har aldri påstått annet.
Da apcl hadde falt fra 12 til 3 kroner hauset du den for alt det var verdt, så at du var verd å lytte til kan nok dikuteres. At jeg skulle følge dine råd er lite sannsynlig.

Hvor mange har kritisert dine uttalelser, ikke på sak men metode? Det er faktisk ganske mange. Har det stoppet deg fra å skrive? Har du tatt hintet? Ser ikke slik ut.
Jeg påstår fortsatt at kildekritikk er viktig, enhver bør tåle at ens innspill blir vurdert kritisk, også i ettertid.

Du må gjerne kritisere mine kommentarer, men da bør du ha litt mer substans i kritikken.
Foreløpig er det løse påstander uten hold og begrunnelse.
Innlegg av: astino (12.10.17 07:39 ), lest 2339 ganger
Ticker: IOX
Endret: 12.10.17 07:40

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Børs er bingo og IOX likeså. Du kan ikke engang stole på meldinger.

Da har vel jeg vært nærmest fasit:)

Valget er ditt: Hvor mange bingolodd vil du ha ?
Innlegg av: 1OX50 (12.10.17 08:10 ), lest 2276 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)Canacol Energy LTD has on October 11, 2017 sold 121,000 shares in Interoil Exploration and Production ASA at a price of 3.1051 NOK per share. Canacol Energy LTD owns after this sale a total of 7,628,339 shares.

Innlegg av: klaesp (12.10.17 08:14 ), lest 2262 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Da fikk jeg rett igjen. Skuffende produksjons rapport her var det store forventninger og kursen ble slaktet. Ingen tvil om at Canacol skal ut med alt, 2 tallet i dag.
Innlegg av: Shakur80 (12.10.17 08:18 ), lest 2251 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Hehe, herlig å se Riskukken bli rammet av eget hovmod. Elementær lære: hovmod står for fall! :D
Innlegg av: Krabben (12.10.17 08:20 ), lest 2221 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Canacol har idag solgt 121 000 aksjer av 7,6 mill som de har. Det er jo selvfølgelig ikke for å komme ut av selskapet...
Innlegg av: Ransen (12.10.17 08:23 ), lest 2209 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Det er en fryd å se at APCL og QEC aksjonærer med enorme tap og som ikke har en krone til overs nå kritiserer dette selskapet som nå tjener mer på et år enn dagens dagens ncap. Tenk om dere hadde noen kroner og fikk være med på 4 gangen i nær fremtid... :-) :-) :-)
Innlegg av: 1OX50 (12.10.17 08:27 ), lest 2192 ganger
Ticker: IOX
Endret: 12.10.17 08:30

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Fra InterOil:

-En mulig ekspansjon av selskapets virksomhet i Argentina. Her kan det ligge interessante muligheter som nå vil bli vurdert. Eventuelle beslutninger om forpliktende avtaler vil naturligvis bli meddelt markedet på vanlig vis.
-----

Hvor er Yess/klaesp og liverbirds(ManU) investert når Argentina meldingen kommer..
Stukked i Appcll?

Innlegg av: Tigerberget (12.10.17 08:32 ), lest 2165 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Klaesp har ikke skjønt en dritt stakkar.
De selger 800.000 aksjer etter en produksjonsrapport til en høyere pris enn hva de selger 100.000 aksjer for dagen etter.
Hva sier det om produksjonsrapporten?
Innlegg av: Ransen (12.10.17 08:33 ), lest 2159 ganger
Ticker: IOX
Endret: 12.10.17 08:35

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

I følge klaesp så SKAL dem inn i Argentina. Emisjonskursen er allerede satt til 1 krone. Overføringene av Cor-6 forpliktelsene er i hht klaesp også mislyktes. Han har innsideinformasjon via APCL-skribenter på HO forum, så han vet alt. I tillegg er produksjonen elendig og nær null og niks på alle brønner. Lurer på hva neste trekk er, for nå er alt prøvd...Kanskje at Berdal har fått en kvise på rumpa...
Kanskje klaesp kan ramse opp de oljeknøtter med bedre produksjon og større reserver enn IOX?
Innlegg av: 1OX50 (12.10.17 08:41 ), lest 2135 ganger
Ticker: IOX
Endret: 12.10.17 08:44

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Videre fra InterOil :

-En justering av selskapets boreprogram. Vikingo-brønnen som ble avsluttet i sommer har gitt viktige, nye opplysninger om reservoar og geologi i området. Disse opplysningene blir nå lagt inn i modellene når 3D-seismikken blir reprosessert. Målet er at de neste brønnene dermed vil kunne plasseres med enda større presisjon og suksess.
---

Les siste setn.
Bull !

Kun månder til vi spudder Frison , Jaca og de andre brønnene.
Resultatet blir suksess.
Flere tusen fat/d mer enn i dag skal løftes opp fra Lla47 i nær fremtid.
Når skal skoleguttene i Afrika starte å bore etter olje?
Innlegg av: klaesp (12.10.17 08:45 ), lest 2130 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Jeg har advart iox aksjonærer fra den sto i 7-8 kr nå er kursen 3 og fallende.

Hvor er takknemlighet?
Innlegg av: 1OX50 (12.10.17 08:48 ), lest 2104 ganger
Ticker: IOX
Endret: 12.10.17 08:53

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


klaesp

Stemmer det at du solgte 10k aksjer via DNM rundt 6,- i Iox?

Du kjøpte flere hundre tusener av aksjer i Appcl ved 5,- 6,- eller var det på 7,- ?
Blitt med ned til 1,50 i Aoccl?

Hva er verst..

10k aksjer fra 6,- til 3,- i Iox eller 300k aksjer fra 6,5 til 1.50 i Apxvcel?

"Kva produserar Apcel?"
Innlegg av: Yess (12.10.17 08:51 ), lest 2078 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Store ting kan skje, men det er nok negative ting.

Storaksjonær fortsetter nedsalget i Interoil. Canacol mener at kr 3.10 er alt for dyrt og fortsetter nedsalget. Canacol er den aktøren som kanskje best kjenner IOX og de vil ikke sitte med aksjen.
Hva vet de?
Hvorfor rømmer de?

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/10/Storaksjonaer-fortsetter-nedsalget-i-Interoil
Innlegg av: Ransen (12.10.17 08:51 ), lest 2067 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

APCL gikk til kr 12,20 og advarslene haglet.
Innlegg av: Ransen (12.10.17 08:58 ), lest 2033 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Yess, det må være forferdelig å aldri lykkes på børs. Prøv å få deg en jobb i stedet...
Innlegg av: rischioso (12.10.17 09:05 ), lest 2005 ganger
Ticker: IOX
Endret: 12.10.17 09:06

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Vi får bare ta det med på kjøpet når interessen for selskapet øker så kommer det også mye rart med på kjøpet - sånn går no dagan med økt produksjon og økt oljepris.

Knapt 1 måned igjen så ankommer kompressorene som skal gi gassproduksjonen et boost så ja, det blir fine kvartalstall fremover og i påvente av det så får vi holde ut med både kverulanter og Canacols tidvise nedsalg hvor man kan benytte mulighetene akkurat det gir...;)
Innlegg av: oilbiz (12.10.17 09:11 ), lest 1962 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Har fulgt med på disse diskusjonene fra sidelinjen og blir litt lattermild. Alle har selvsagt en agenda med sine innlegg :-) Alle vet at Canacol selger ut, og de fleste forventer meldinger om dette ukentlig fram til de har solgt ut alt, men enkelte vet selvsagt å bruke disse meldingene for alt de er verd. Jeg håper det kommer en melding om en større transaksjon, hvis den meldingen kommer så ser vi nok en kraftig rekyl. Det er nedsalget til Canacol som tynger aksjekursen, det er det vel ikke noen tvil om? Det kan være mange grunner til at Canacol selger sine aksjer i IOX, det blir bare spekulasjoner.
Innlegg av: 1OX50 (12.10.17 09:15 ), lest 1920 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Fra Optimusprime

-Jeg spurte de om hvordan IOX har planer om å betale for den nye Gas Plant de har kjøpt og her er svaret:

"God morgen og takk for epost.
Kjøpesummen er konfidensiell, så den kan vi dessverre ikke opplyse nå. Betalingen er dels kontanter og dels andel av fremtidig produksjon.

Kind regards
Investor Relations
Interoil Exploration and Production ASA"
Innlegg av: rischioso (12.10.17 09:16 ), lest 1913 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


oilbiz,

ja - kursen vil være preget av nedsalget til de er ferdige og det kan skje denne uken eller om noen måneder avhengig av om alt selges over børs og eventuelt om det kommer noen trigger meldinger som vil få opp volumet.

Litt kjedelig, men samtidig gir det muligheter for de som evner og se det og ikke minst benytte seg av det...;)

Innlegg av: oivindl (12.10.17 09:14 ), lest 1941 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Rischioso, her får du et spørsmål som går på selve caset og kursutviklingen.
Du mente aksjen burde gå til minst kr 4 på produksjonstallene, men ble holdt tilbake av Canacols nedsalg. Greit nok.
Men tirsdag var salget fra Canacol langt mindre, burde en ikke da forvente en svak oppgang i stedet for videre nedgang?
Innlegg av: rischioso (12.10.17 09:18 ), lest 1908 ganger
Ticker: IOX
Endret: 12.10.17 09:19

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

dbl (klapp igjen) post
Innlegg av: Ransen (12.10.17 09:27 ), lest 1863 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Som oilbiz sier, la oss bare vente til en aktør tar resten fra canacol. Vi har jo sett at aksjen strever seg oppover når det går litt tid mellom salgene..derfor er 3 kroner en kunstig lav pris..
Innlegg av: sacco12 (12.10.17 09:40 ), lest 1829 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Det eneste som bekymrer meg vedrørende hele denne situasjonen er hvorfor ikke noen har kjøpt opp resten av beholdningen til Canacol. Er det fordi de ikke vil selge seg helt ut, eller er det fordi ingen vil kjøpe?
Hvis de ikke vil selge seg helt ut er jeg redd for at denne kursmanipulasjonen vil tynge kursen over lang tid. Selv om de slutter å selge en periode vil de ligge som en mørk sky over kursen.
Hvis ingen vil kjøpe betyr det at ingen er villige til å satse på IOX. Dette mtp COR 6 og økonomiske garantier.

Jeg sendte i forrige uke en mail til Interoil med flere av mine betraktninger og spørsmål om hvorfor de ikke, med hjelp av en investor, har kjøpt opp hele beholdningen til Canacol. Dette har jeg ikke fått noe svar på. (kanskje ikke så rart siden dette er innenfor kurssensitiv informasjon).

Etter å ha vært med på både årets høyeste kurs og de påfølgende kursene nedover er jeg ikke i nærheten av å selge nå, men merker jeg begynner å bli ufattelig dritt lei av salget til Canacol.
Innlegg av: aborum (12.10.17 09:52 ), lest 1803 ganger
Ticker: IOX
Endret: 12.10.17 11:44

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

CNE på sælgersiden igen i dag via ESO på 3,00.

rischioso:
- tror du stadigvæk ikke på 2,80 som en valid kurs? Hvis CNE sælger på 3,10 den ene dag og 3,00 den anden, hvad er så statistisk set sandsynligheden for at de sælger under 3,00? (med salgshistorik ned til 2,50).
Innlegg av: oivindl (12.10.17 11:27 ), lest 1740 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Rischioso, om jeg spår kursen i kr 2 eller kr 5, og slenger på at dette skjønner selvfølgelig ikke andre før det er for sent, vil du anse det som et akseptabelt bidrag?
Innlegg av: rischioso (05.11.17 10:56 ), lest 910 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


oivindl,

alle har en eller annen formening om kursutviklingen når de investerer. Forskjellen på meg og deg er at jeg er ærlig nok til å dele hva jeg mener og hvorfor - mao, legger hodet på hoggestabben...

Du er den som ikke deler, men bare benytter enhver kortsiktig kursendring til å kritisere andre (og aller helst meg) for at kursmålet ikke nås umiddelbart - er det vel å anse som alt annet enn et godt bidrag...
Innlegg av: rieg (12.10.17 11:51 ), lest 1668 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Det fristet så å kjøpe mer i dag...60k nye aksjer til 2,98kr... Nå er jeg inne med 200k på rett over 3 i snitt... Selskapet har en mcap på 198 mill....helt sykt !! At ikke folk skjønner at når C er ute så går det fort opp mot 5-7 kr..Den meldingen kan komme når som helst.. Å skulle det ta noen måneder...ja så går det veldig fint...
Innlegg av: abroker (12.10.17 16:12 ), lest 1527 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

He he he - ja det har du sagt i årevis, men kursen forteller noe helt annet.
Innlegg av: Osnap (12.10.17 16:25 ), lest 1495 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Sagt i årevis? Er du full? Canacol begynte å selge seg ut i sommer. Er så mye desperat løgnaktig rottesnakk her nå at jeg blir dårlig.
Innlegg av: Ctrl+@ (25.10.17 00:01 ), lest 1330 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Uffa meg

Endring siste måned -19.49%
Innlegg av: Ransen (25.10.17 06:43 ), lest 1249 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Selskapet er nå priset etter:
-0 produksjon
-0 inntekter
-0 funn
-0 reserver
-0 framtidsplaner
- mulig konkurs
Her vil det komme en rekyl på lik linje med den i januar i år. Nå som da er det mange som ikke ikke får plass og må kjøpe fullprisbillett.
Innlegg av: rischioso (05.11.17 08:54 ), lest 1010 ganger
Ticker: IOX
Endret: 05.11.17 09:21

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Denne tråden er vel like aktuell som tidligere - kanskje mer enn noen gang...

Q3 på fredag den 10.11 (sammen med NY produksjonsoppdatering?) om KUN 4 hele børsdager vil gi oss en god pekepinn på ferden videre...;)
Innlegg av: oivindl (05.11.17 11:18 ), lest 895 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Rischioso - "
alle har en eller annen formening om kursutviklingen når de investerer. Forskjellen på meg og deg er at jeg er ærlig nok til å dele hva jeg mener og hvorfor - mao, legger hodet på hoggestabben"

Da bør du kanskje være ydmyk nok til å være ærlig når du bommer.
Og gjerne slutte å være så nedlatende overfor andre som bommer.
Innlegg av: rischioso (05.11.17 12:07 ), lest 878 ganger
Ticker: IOX
Endret: 05.11.17 12:08

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)


Det skal jeg gjøre om den tiden kommer. Nå¨er det jo slik at det er du som sier at jeg bommet.

Jeg har ikke investert for 1 dag, 1 uke eller 1 måned.

Men du tar det for gitt at om ikke en kursutvikling kommer eller et kursmål nås umiddelbart så har man bommet.

Da er det vel du som bommer litt på forståelsen om og rundt en investering.

Men igjen - jeg er trett av å skulle ødelegge hver jævla tråd for å diskutere dette nonsens med deg.

Skal du fortsette og diskutere meg på alle tråder som jeg er inne på noe som faktisk er brudd på forumreglene og av samme grunn har admin nå foreslått tiltak mot dette så opprett heller tråder spesielt for nettopp dette så kan du diskutere meg og andre som du selv vil opp i mente.
Innlegg av: bacrus (05.11.17 12:45 ), lest 841 ganger
Ticker: IOX
Endret: 05.11.17 12:51

RE^3: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Har forstått det slik at oivindl har dissekert regnestykket ditt med at for hver USD oljeprisen stiger, så stiger inntektene til IOX med 4,3 millioner USD. Dette stemmer jo ikke med hva som er faktisk prod. i IOX pr.dato.
Svaret ligger vel nærmere 0,4 mill USD enn 4,3 mill USD

Du kan jo innrømme at du tar feil, kan vel ikke koste deg mye ?

EDIT: selv håper jeg at Q3 ga 4,1 mill USD i inntekter og EBITDA på 1,5.... og uten store engangsposter res. før skatt på rundt 0
Innlegg av: aborum (05.11.17 13:13 ), lest 774 ganger
Ticker: IOX

RE^4: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

En vigtig detalje som mange glemmer er, at IOX har solgt 50% af deres produktion i en længere periode på 6 måneder til en relativt lav pris (formentligt grundet behov for finansiering).

Derfor vil den øgede dollarkurs pr. fat ikke slå igennem for IOX på den samlede produktion.
Innlegg av: oivindl (05.11.17 13:05 ), lest 799 ganger
Ticker: IOX
Endret: 05.11.17 13:18

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Rischioso, nå var det jo du som kommenterte et innlegg fra meg som er nesten en måned gammelt. Hvis du ikke er mer plaget enn det, er det vel ikke så ille. Du kan jo starte med å telle hvor mange innlegg vi har hver.
Edit: Ble faktisk litt nysgjerrig og talte selv. Du har ca 75 innlegg så langt i nov, jeg har fire.
Snakk om plaging:-)

Når det gjelder tidsperspektivet på kursmålene dine, spådde du faktisk iox i over kr 4 ved produksjonsoppdateringen. Ganske tidsavgrenset der altså.
Ett av kriteriene for å sette fornuftige mål, er nettopp å tidfeste målet. Uten tidfesting blir det jo helt meningsløst.

Men kanskje du bommet med 10gangen også der, var det kanskje 40 øre du mente :-)
Innlegg av: bæærnt (05.11.17 13:17 ), lest 780 ganger
Ticker: IOX
Endret: 05.11.17 13:19

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

"selv håper jeg at Q3 ga 4,1 mill USD i inntekter og EBITDA på 1,5.... og uten store engangsposter res. før skatt på rundt 0"

Vi må regne med at avskrivninger og finans utgjør opp mot MUSD 2,5 i Q3. Likevel kommer du frem til 0 i resultat før skatt ?
Innlegg av: bacrus (05.11.17 13:40 ), lest 740 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

bæærnt; kanskje jeg er i overkant optimistisk, jeg vet f.eks ikke om innkjøp av gasskompresjonsanlegget er tatt over drift og hva det koster, vi får bare vente og se. Men det hadde ikke gjort noe om de overrasket positivt for en gangs skyld.
Innlegg av: bæærnt (05.11.17 13:52 ), lest 728 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Optimist eller ikke. Det er en logisk brist i resonnementet ditt. Du kan ikke få tilnærmet 0 i reultat før skatt når du har et anslag for EBITDA på MUSD 1,5 (det er nok et rimelig godt anslag tror jeg) når avskrivninger+finans er vesentlig større enn EBITDA.

EBITDA på +/- MUSD 2,5 kan i teorien gi et resultat før skatt på 0. Men det er ikke mulig denne gangen basert på det vi vet om produksjonstall og priser i perioden.
Innlegg av: Kaptein Vom (09.11.17 07:19 ), lest 568 ganger
Ticker: IOX

RE^1: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

Rischioso Du skriver følgende "Break Even ligger for tiden på 23usd/fatet og selskapet har meldt at det jobbes med å få den ytterligere ned."
Hvor kan jeg finne oppdaterte produksjonskostnader?
Innlegg av: bacrus (05.11.17 14:12 ), lest 696 ganger
Ticker: IOX

RE^2: IOX - Selskapet som vil overraske STORT fremover (2)

OK, la oss være enige om EBITDA på 1,5 mill USD. Hvis oljen som er produsert i kvartalet er hedget på pris vil jo ikke dette få så stor positiv innvirkning som vi håper på i regnskapet.
Håper på det beste, bare de nå ikke har klønet det til igjen så kursen blir gruset tilbake til 2016 nivå.