Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Eiendom
Innlegg av: OleKyryliuk (16.09.17 08:28 ), lest 1940 ganger

Antallet sekundærboliger øker!

Antallet sekundærboliger øker både i antall og prosent. Krise vil vel folk som støtter klassekampen si..

http://e24.no/privat/stadig-flere-sekundaerboliger-i-norge/24142752

"Ifølge tallene ble det 22.711 flere sekundærboliger i Norge i fjor, altså boliger som eies av personer som eier én eller flere boliger fra før av. Andelen sekundærboliger steg fra 14 til 15 prosent av alle boliger, skriver Klassekampen.

Det har vært økning i alle de store norske byene. Det er også lokale forskjeller innad i byene. I bydel Frogner i Oslo er for eksempel hele 35 prosent av boligene sekundærboliger."

Innlegg av: YOLOptimist (16.09.17 08:45 ), lest 1246 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Må stikke ut og kjøpe popcorn...
Innlegg av: patide (16.09.17 09:10 ), lest 1221 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Fint å få det slått fast.
Innlegg av: landis (16.09.17 09:24 ), lest 1205 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Denne kommer umiddelbart til å bli idioterklært og underkjent av forum guruene.

Sekundærboligene er nemlig Guds gave til leietagerne, og driver på ingen som helst tenkelig måte opp prisene. ;)

Kan bli tungt å svelge for en del.
Innlegg av: DggR (16.09.17 09:42 ), lest 1188 ganger
Endret: 16.09.17 09:46

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

"Studenter helt uten egenkapital vil ikke kunne eie egen bolig, sier hun."
Nei, og det er vel i grunn fornuftig.

Og sekundærbolig blir vel også ofte brukt av pendlere som ønsker å bo nærmere jobben i ukedagene.
Innlegg av: FullFestInvest (16.09.17 09:57 ), lest 1162 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Hvis du ser på ytterligere segmentering til "mikrobydel" i Oslo ser du det enda tydeligere og at trenden er lengre enn bare ett år selv om den skjøt fart i 2016.

Per 2014 var faktisk over 50% av boligene i Homannsbyen sekundærboliger og i mange av strøkene på Frogner, Majorstua og St. Hanshaugen er andelen på 50%+- (Uranienborg & Bislett m.fl.)

Gleder meg til å bli idiotforklart på dette, men i min verden sier økonomisk teori at det er summen av den marginale etterspørreren på hver eneste bolig som selges en gitt periode som skaper markedspris. Altså vil den med høyest betalingsvillighet skape markedet.

I tilfellet Oslo er det ubestridelig investorer som drar opp prisene i mange bydeler. Vi ser høyest prisvekst i de mikrobydelene som det er høyest økning og høyest andel sekundærboliger i perioden siden finanskrisen.
Innlegg av: .777. (16.09.17 10:02 ), lest 1153 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

He he, ja man må vel nesten være fagansvarlig for arbeidsliv og økonomi i tankesmia Agenda for å klare å komme med noe sånt :-)

"Studenter helt uten egenkapital vil ikke kunne eie egen bolig, sier hun."

Hva med meg da? Skal jeg nektes å ha et slott i Frankrike bare fordi jeg ikke har råd til det?
Innlegg av: 2132 (16.09.17 10:28 ), lest 1129 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

https://www.dn.no/nyheter/2017/09/16/0816/Eiendom/stadig-flere-sekundaerboliger-i-norge

Vi har et samfunn der noen har mer penger enn andre. Noen oppretter bedrifter som går godt, og ansetter folk. Arbeiderne genererer mer i inntekt enn de får i lønn, og bedrifteier tjener penger på dem. Noen kjøper leiligheter de ikke trenger å bo i, og leier ut til andre og tjener penger. Et greit konsept. Kapitalisme, kalles det visstnok.

Imidlertid er det slik at investorene kan bidra til å skape en boble - det er ikke investorenes skyld, men den tullete liberale kreditpolitikken der bankene kaster penger etter folk. Når tilstrekkelig antall investorer selger seg ut, forsterker det prisnedgangen. Derfor skal prisene MYE lenger ned i Oslo. Vi har bare sett starten.
Innlegg av: Bankerått (16.09.17 10:43 ), lest 1098 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

"Seniorøkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret mener det ikke er noe galt i å kjøpe bolig som et investeringsobjekt, men sier at det kan føre til ekstra store svingninger i boligprisene."

Stemmer ganske bra med utredningen til boliglånsforskriften:

"Økte boligpriser fører til bedre sikkerheter for bankene og økt kredittvekst, som igjen kan gi ytterligere økning i boligpriser og kreditt i en selvforsterkende spiral."

https://www.regjeringen.no/contentassets/3355a52440bc495a81968528ba34365f/brev-fra-finanstilsynet-med-vedlegg1714824.pdf
Innlegg av: Onkel_S (16.09.17 11:10 ), lest 1109 ganger
Endret: 16.09.17 11:57

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Det er vel ingen grunn til å underkjenne skatteetatens tall?!

Ambita-tallene som kom tidligere i år viser også en øking i 2016, og det er vel ingen overraskelse.
Man må dog ta med at det var fall i andel sekundærboliger i 2014 og 2015.

Frogner hadde f. eks. 38,5% sekundærboliger i 2013 - så de "hele 35%" for Frogner er f. eks. ikke ATH i det hele tatt. Og en øking fra 14 til 15% på landsbasis er heller ikke annet enn retur til 2013-nivå (15,3%)

https://www.dn.no/privat/eiendom/2013/04/17/boligmarkedet-kuppes-av-dem-som-eier-bolig-fra-for

Det merkelige er at andelen av sekundærboliger gikk ned i både 2014 og 2015 samtidig med at boligprisene økte ktaftig fra og med mai 2014. Det ser meget mere ut til at prisveksten har drevet fram fler sekundærboligkjøpere i 2016 enn at fler sekundærboligkjøpere driver fram prisveksten. Det samme med primærboligspekulasjon. Prisveksten kommer først, innslaget av økt spekulasjon kommer etterpå. Og forsterker en naturlig utvikling til å bli for sterk.

For 2017 er det meget mulig vi ser ennå en vekst i andel sekundærboliger. Nå fordi en del velger å utsette et salg.

Alt dette er naturligvis med på å påvirke markedet. Men det er ikke det samme som å være vesentligste driver.
Innlegg av: Bankerått (16.09.17 12:53 ), lest 1007 ganger
Endret: 16.09.17 12:56

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Onkel_S

Den sterkeste prisveksten så vi fra januar 2016 - mars 2017, da det ble 15 måneder på rad med over 1% økning, (1,5% per mnd i Oslo) samtidig da både antall og andel sekundærboliger økte.

Likevel, total andel sekundærboliger er, som du påpeker, ganske stabil (svinger mellom 15-16%). Jeg tror effekten av økte panteverdier gjenspeiles ikke i disse sekundærbolig-tallene. Da markedet var brennhett så jeg - uten unntak - hele familier på slep på alle visningene jeg var på, gjerne i 3 generasjoner med besteforeldre - som stilte opp for sine barn/par i 20-30-årene med sikring for boliglånet deres = prisspiral.

Utlånsforskriften er utformet slik at den rammer sikring i annen bolig, uansett om det er sekundærboligkjøp eller ikke.
Innlegg av: landis (16.09.17 13:09 ), lest 988 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Hva gjelder den pussige nedgangen i antall sekundærboliger.

Her vil jeg påpeke et fenomen som har foregått de siste årene i store deler av norge. :
Innføring/økning av eiendomsskatt.

Når Ola dunk plutselig får en ubehagelig regning i posten på eiendomsskatt på en bolig han ikke eier/disponerer blir det iverksatt tiltak.
Dette gjelder selvsagt ikke i byene, men på landet hvor mye rart innenfor eiendom og eierskap, grenser etc ikke alltid har vært så nøye, men hvor dette blir nøstet opp i når det blir skattlagt.
Mange av de tidligere sekundærboligene omklassifiseres til hytte, bod etc. slik at de faller ut av mantallet, og strykes som sekundærbolig. Gjelder spesielt på småbruk hvor man har bygget ny kårbolig og den gamle står oppført som sekundærbolig (men ofte er revet, sliten/forfallen osv osv.)

Det forklarer LITT av nedgangen. Men hvis man holder seg til byene er det selvsagt irrelevant.
Har nylig måttet gjennom samme prosess.
Innlegg av: Marximat (16.09.17 13:26 ), lest 982 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Landis: Jeg er enig i at økt/innført eiendomsskatt skulle gi reaksjoner for å bli kcitt (mest mulig av) skatten. Det virker økonomisk rasjonelt.

Like full: For Oslos del ble eiendomsskatten innført etter at de rødgrønne vant kommunevalget høsten 2015, mens økningen i sekundærboliger har - ifølge saken denne tråden er basert på - funnet sted etter at eiendomsskatten ble innført.
Innlegg av: Marximat (16.09.17 13:27 ), lest 980 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

For øvrig trodde jeg at hytter var regnet som sekundærboliger, men det er de kanskje ikke?
Innlegg av: landis (16.09.17 13:34 ), lest 966 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Som sagt, for landet som helhet.
En fritidsbolig har betydelig laver ligningsverdi enn en sekundærbolig.

Problemet er at enkelte guruer her inne bruker dette fallet i andel til å idiotforklare alle som påpeker at sekundærboligkjøpere i byene er sterkt prisdrivende.
Misbruk av statistikk.

for en bekjents vedkommende utgjorde en slik omklassifisering et ganske betydelig beløp pa. Vel investerte penger for å si det slik.
Vil tro det er svært mange kommuner som opplever samme effekt nå som eiendomsskatten skrus kraftig opp rundt om det ganske land (retaksering skjer kun hvert 10 år tidligst tror jeg, derfor er det mye "lag" i dette)

For byene sin del er jo dette stort sett totalt urealistisk. Det er snakk om store verdier som vil være relle uansett, og blir skattlagte deretter.

Det ER derimot et problem at det i mange byer forekommer så store oppkjøp av sekundærboliger at tilveksten av nye boliger spises opp av de som allerede eier bolig. Det ER krafig prisdrivende når samtlige som flytter til byene blir presset over i utleiemarkedet av kapitalsterke investorer med prisstigning på "bok" og saftig gearing fra banken i ryggen.

Har dog til gode å få en god forklaring på hvorfor dette IKKE skal være prisdrivende.
Innlegg av: FullFestInvest (16.09.17 17:43 ), lest 917 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Onkel_S: Bildet med andel sekundærboliger blir skjevt med så store bydeler. Jeg har tall for mikrobydeler (Frogner er vel delt opp i mange deler for Frogner sentralt (Uranienborg, Homansbyen, Marienlyst etc., men viktigst er at de "ikke urbane" delene av bydel Frogner (Bygdøy, deler av Skøyen, Madserud bak parken etc.) er isolert. Da ser vi reell andel sekundærboliger i indre by.

Har tallene liggende på kontoret, men skal se om jeg husker på de på mandag og poste de her.

Konklusjonen er uansett denne:

1. Andel sekundærboliger i Indre By vest har økt siden finanskrisen og ekstra kraftig i 2016.

2. I disse bydelene som både har høyest innslag og størst vekst i antall sekundærboliger har prisveksten per år ligger fra 1 - 3,5% høyere enn resten av bydelen.

Thats facts and I`m gonna show `em:)
Innlegg av: paneldata (17.09.17 02:45 ), lest 839 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Høyt antall sekundærbolig innebærer at et betydelig antall kan komme for salg uten å bli matchet med et kjøp. Nedsiden er stor, og selv med lave renter vil forventninger om svakt sig nedover gjøre at sekundærboligeiere må ta høyere leie enn før. Det er det ikke sikkert de får til.
Innlegg av: USA4 (17.09.17 03:39 ), lest 818 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

eiendomspriser i Norge er alt for høge i forhold til hva personer har i inntekt.
en sjukepleier gift med en rørlegger i oslo
bør kunne kjøpe seg en bolig/leilighet.

OBOS og andre eiendomsbedrifter har alt for mye fortjeneste på byggprosjekter.
Staten må inn og regulere disse aktørene.
Innlegg av: Hassan77 (17.09.17 09:16 ), lest 760 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Antar Frogner er meget høyt pga mange velstående. De har kapital til å ha en "hytte" i Oslo. Ingen kan vel heller klandre dem på noen som helst måte for det. Kjenner også til flere næringslivspar så har "hytte" på Aker brygge/Sørenga.

Just sayin
Tough call
Can u blame em
Innlegg av: OleKyryliuk (17.09.17 15:02 ), lest 712 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Er nok fort gjort at mange taxisjåfører kjøpte sekundærboliger mot slutten av 2016 når markedet var på det heteste. I tillegg kan det være mange foreldre som kjøper sekundærboliger som (senere) skal benyttes av sine unge og lovende.
Innlegg av: Marximat (18.09.17 08:22 ), lest 585 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Ser ut til at en del "krakknisser" som tidligere langet ut mot "rike og feite femtiåringer" og "rike pappagutter" som sepkulerte i sekundærboliger har kommet på bedre tanker.

"Hmmm ... Hvis de er rike, MÅ de kanskje ikke dumpe sekundærboligene i markedet når det faller, og da får vi ikke noe krakk!"

Så nå er det visst taxisjåførene og studentene som er / har vært de verste spekulantene, og de MÅ dumpe boligene i markedet - hurra, da kommer krakket! (smil)
Innlegg av: YOLOptimist (18.09.17 08:26 ), lest 575 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Leste om en pappagutt på e24, 26 år gammel og hadde 3 sekundærboliger. Var på utkikk etter den fjerde.

Skulle gjerne likt å vite hvor EK til 3 sekundærboliger kommer fra i en alder av 26, hvis det ikke kommer fra pappa :)
Innlegg av: klaesp (18.09.17 08:40 ), lest 561 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Et gammelt argument for at boligprisene er på vei ned,er at hytter/fritidsbolig faller kraftig i forkant av en boligkoreksjon..

Eller finnes det unntak?
Innlegg av: Hassan77 (18.09.17 22:23 ), lest 496 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

YOLOptimist,

Det kan nok fort være at du har rett i at de pengene kommer fra pappa. Syns du det er et problem og plager det deg at enkelte har hatt foreldre som har skapt mer verdier enn andre?
Innlegg av: paneldata (18.09.17 23:10 ), lest 485 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Klaesp, den skjønte jeg ikke. Har det vært korreksjon i prisene på fritidsboliger?
Innlegg av: YOLOptimist (19.09.17 07:16 ), lest 443 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Synes bare det er litt kleint å stå frem i avisen og skryte av det. Mulig jeg er rar altså !
Innlegg av: kvadro (19.09.17 07:53 ), lest 425 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Om kapitalen kommer fra pappa eller ikke. Han gjør det rette med å kjøpe leiligheter for utleie. Står fram nå mens prisene er dårligere og markedet er litt tregt for å si at han ønsker seg en billig leilighet til nå.

Så nevner han noe om at leieprisene har blitt mye bedre. Noe jeg selv kan samtykke til :)
Innlegg av: Hassan77 (19.09.17 08:06 ), lest 404 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

YOLOptimist,

Mulig det er kleint, mulig pengene kommer fra pappa også. Mye kleint i media hver dag. Ikke lest artikkelen.

Innlegg av: Ludwigo (19.09.17 13:57 ), lest 356 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Mange er blitt rike pga hardt arbeid og verdiskaping, men jeg mistenker at en del av de "rike" som kjøper sekundærbolig i Oslo heller har skaffet seg verdier gjennom gjeld. Kikker man på seeiendom.no i villastrøk på Oslo vest finner man fort boliger kjøpt på 90-tallet som nå har relativt nystiftede pant på opp mot 10 mill. Antakelig har endel av disse tatt opp lån på bakgrunn av høye boligpriser og kjøpt sekundærboliger, noe som driver prisene ytterligere opp og gjør at samme prosess kan fortsette. Altså ren gjeldsboble/pyramidespill.

Denne spiralen der høyere priser medfører mer gjeld, som igjen gir høyere priser, gjør at boligmarkedet blir mer ustabilt. Det trenger ikke å bety at et krakk er rett om hjørnet, men når krakket først kommer vil det bli kraftig forsterket av at spiralen går i revers.
Innlegg av: Bankerått (19.09.17 21:15 ), lest 306 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Hva forventer man egentlig når styrerenta går ned mot null for å dumpe kronekursen og gjør kreditt gratis i en økonomi hvor de aller fleste har alt de trenger fra før. Hvor tror Olsen & Jensen at pengene puttes. Det er ikke rocket science.
Innlegg av: USA4 (24.09.17 00:23 ), lest 217 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

La oss håpe at priser på boliger fortsatt
faller ut 2017 og god fortsettelse inn i 2018.
Innlegg av: USA4 (24.09.17 00:24 ), lest 220 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

I look forward to QE
Innlegg av: USA4 (24.09.17 00:26 ), lest 209 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Tid for en normal prissetting av bolig.
en rørlegger gift med en sjukepleier må kunne kjøpe bolig må vere fokus.
priser på bolig skal ned..
Innlegg av: USA4 (24.09.17 00:29 ), lest 211 ganger

RE^1: Antallet sekundærboliger øker!

Få vekk disse strøfirmaene som vert innleigt.