Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Farma og medisin
Innlegg av: Merlin (13.09.17 22:15 ), lest 1914 ganger
Ticker: NANO
Endret: 13.09.17 22:17

Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Tar inn innlegget her i ny tråd:


Nano går direkte, enkel i bruk. Effektiv, billig. Juno, Kite mfl. er dyrt komplisert og egner seg til spesielle behandlinger og unge rel. friske pasienter iflg. Costa. Det hjelper da lite at de rel. få der behandlingen treffer har god respons.

Selskapene er rett og slett ikke direkte sammenlignbare. Også utvalgsmetodikken er helt forskjellig. Der Nano så og si inkluderer alle pasientene, har Kite, Juno og Novartis, selektert sterkt på forhånd. De får dermed bedre tall enn om de hadde tatt med alle som ikke er egnet for behandling.

Nano kommer dermed mye sterkere ut enn en direkte sammenligning viser.

Men dette er markedet nå klar over. Likefullt ga det Nano en kraftig nedgang før markedet forsto realitetene.

En annen ting er prisingen. Ikke minst på grunn av formuesskattleggingen av biotech under utvikling, der aksjonærene i Norge skattlegges alt for høyt i forhold til en inntjening som enda ikke foreligger, kommer amerikanske aksjer i samme kategori voldsomt mye høyere ut.

Det betyr at de fleste norske biotechselskaper er oppkjøpskandidater fra utlandet, siden utlendinger slipper denne skatten, som pågår gjerne i 10-år og lenger, før selskapene kan vise til suksess i inntjening.

Denne skatten tapper norske biotechinvestorer over tid med ca. 10% når man tar hensyn til utbytteskatt.

Det ikke mange har fått med seg er at stortingsvalget nå medfører at budsjettet for 2018 antagelig gir fradrag for arbeidende kapital i aksjeselskaper. Det vil kunne gi oss som biotechinvestorer en mye lavere formuesskatt.

Det igjen kan bety en mye høyere verdsettelse av norske biotechselskaper. Det er overhodet ikke reflektert i kursene.

Det er heller ikke EN analytiker eller megler som har fått dette med seg.

Vi kan nå få et raskt skift oppover i verdifastsettelsen av norsk biotech!!
Innlegg av: Stinke (13.09.17 22:32 ), lest 1111 ganger
Ticker: NANO
Endret: 13.09.17 22:34

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Merlin: Jeg tror at reprising i Norsk biotek vil skje gjennom håndfaste resultater. PCIB, har tatt et steg i riktig retning i det siste, nå tror jeg det er Nano som står for tur. Jeg har ikke noe tro på at alle selskapene vil oppnå en felles reprising.
Ellers enig med deg om de skjeve skattereglene vi har her i landet.
Selv med gevinst, så kan man faktisk tape store beløp med å sitte med f.eks Nano i flere år fordi kursen kan ha vært høy ved årsskifte. Dette kan skje gjentatte år og aksjonærene får regningen, selv uten å ta ut noen gevinst. Formueskatten i Norge bør bli fjernet siden det er skatt som slår svært skjevt ut, og ikke beregnes etter evne/inntekt.
Innlegg av: Merlin (13.09.17 22:45 ), lest 1035 ganger
Ticker: NANO
Endret: 13.09.17 23:02

RE^2: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Det ligger i formuesskattens generelle vesen at vi får et verdiskift som vil gjelde alle biotechselskaper når formuesgrunnlaget reduseres. Formuesskatten for gründerbedrifter i det hele tatt bør fjernes. Rammevilkårene for Norges fremtidige vekstbedrifter må bedres!

Formuesoppbyggingen for en god del store formuer, for eksempel i matvarebransjen, kommer av dårlig konkurransepolitikk. Der er det altså konkurransen som må skjerpes, slik at disse virksomhetene ikke tjener så uhorvelig mye, og slik at forbrukerne får lavere priser og kostnadsnivået senkes i Norge og konkurranseevnen til Norge bedres.
Innlegg av: n4479556 (13.09.17 22:52 ), lest 961 ganger
Ticker: NANO

RE^3: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Formueskatten for norske eiere, er vel også en stor grunn til at man ser norske suksessbedrifter etter hvert blir solgt ut av Norge.
Innlegg av: InvesTore (13.09.17 22:44 ), lest 1032 ganger
Ticker: NANO

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

På forhånd beklager til Merlin for faren for å starte en politisk debatt; jeg kunne tenkt meg å se en ordning der arbeidende risikokapital fritas fra formueskatten. Det ville stimulere til økt risikokapital og i stor grad begrense de tilfellene du nevner, Stinke, men at man skal ha noen problemer med evnene til å skrape sammen 8000 kr om man har 1 mill i Statoilaksjer kan jeg ikke forstå. En må begrense mulighetene til å bli nullskatteyter i et fungerende rettferdig samfunn.
Innlegg av: Stinke (13.09.17 22:52 ), lest 955 ganger
Ticker: NANO

RE^2: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Enig i at alle skal betale skatt Investore, men 8000.- i året blir 80.000 på ti år, så har vi inflasjon som spiser opp verdien, og så får man eventuelt skatt på utbytte. Det kan bli store tap for langsiktige investorer.
Og plutselig vil ingen ha oljen lenger, da blir aksjene i Statoil verdiløse, men du har i årevis betalt formueskatten din for noe som ikke lenger har verdi.
Ta nå heller mer i utbytteskatt da, så har man kanskje en evne til å betale den.

Alle skal bidra, men etter evne.
Innlegg av: dr. Stockman (13.09.17 22:48 ), lest 995 ganger
Ticker: NANO

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Person A tjener 1 mill i året og bruker penger som en full sjømann, og har null igjen etter 10 år.

Person B tjener 1 mill i året og er sparsommelig og fornuftig i omgangen med penger. Etter ti år står det 5 mill i banken.

Samfunnet velger å straffe Person B med en bot på 50.000 kr i året, mens Person A slipper unna.

Er det et eksempel på det du kaller rettferdighet Inves-Tore?
Innlegg av: Merlin (13.09.17 22:49 ), lest 1010 ganger
Ticker: NANO
Endret: 13.09.17 22:58

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Dette handler egentlig ikke så mye om politikk, men om å ha virksomme regler, som bidrar til at vi ikke gir bort verdifulle selskaper til utlandet. Danskene får dette til. Det må Norge også klare.

Løsningen ligger i dagen: Skjerping av konkurransen, så ikke veletablerte enkeltselskaper kan sitte og overprise sine varer. Og gode regler for nystartede selskaper, slik at utlendingene ikke får et konkurransefortrinn.

En virksom pris-app for dagligvarer er et eksempel der kunden som etterspørrer får full informasjon. Om den etter hvert blir så god at man kan se hvor man får sin handlekurv billigst er kjøperen informert. Det samme bør etableres innen de fleste konsumbransjer.

Da får vi en effektiv priskonkurranse, så lenge kjøperne er prisbevisste.
Innlegg av: InvesTore (13.09.17 22:53 ), lest 951 ganger
Ticker: NANO

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Det er sjelden vanskelig å sette ting opp på en måte som gjør det urettferdig, Stockman.
Innlegg av: Merlin (13.09.17 23:21 ), lest 859 ganger
Ticker: NANO
Endret: 13.09.17 23:24

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Se på overskriften. Når 2018-budsjettet kommer vil arbeidende kapital forhåpentligvis bli et hovedtema. Selv må jeg ta ut utbytte med ca. 30% skatt fra mitt investeringsselskap for å greie å betale formuesskatt. Jeg får heller ikke fradrag i formuen for beregnet skattegjeld og beregnet formuesskatt. Ergo er formuesskatten nominelt mye høyere enn 0,85%. Med dagens lave bankrente er dessuten formuesskatten eksepsjonelt høy i forhold til renten. Formueskatten var enklere da man fikk 7-8% i bankrente. I dag er det ikke like greit. Vi blir flådd.
Innlegg av: Bullinvestor (13.09.17 23:29 ), lest 793 ganger
Ticker: NANO

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Formueskatten er den store kreftsvulsten for nyetablerte og eldre bedrifter. Skjønner godt at Tesla aldri kunne vært Norsk. Hvis så var tilfellet måtte Musk betalt ca 800 mill i formueskatt.
Skal vi få fart på Norge må denne skatten fjernes.
Viktig at kapitalistene tør å satse. Vi må tilrettelegge for storskala industri. Kaka må lages ferdig før det kan spises og beskattes..

Innlegg av: Merlin (13.09.17 23:38 ), lest 771 ganger
Ticker: NANO
Endret: 13.09.17 23:59

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Innlegg av: Ogranac (13.09.17 23:41 ), lest 741 ganger
Ticker: NANO
Endret: 13.09.17 23:43

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

https://www.dn.no/nyheter/2017/09/10/1704/Politikk/revisorene-bunnfradrag-i-formuesskatten-er-best

Revisorene: Bunnfradrag i formuesskatten er best
Revisorforeningen foreslår at formue i aksjer på inntil ti millioner kroner bør fritas for formuesskatt. – De superrike må fortsatt skatte for det meste av formuen, sier revisortopp.

Revisorforeningen regner med at over 90 prosent av norske aksjonærer vil slippe å betale formuesskatt på sine aksjer med det foreslåtte bunnfradraget.

Fordeler

Ifølge revisorene vil et bunnfradrag også fjerne mye av forskjellsbehandlingen mellom utenlandske og norske aksjonærer. De langvarige problemene ved å avgrense mellom arbeidende og annen kapital ville bli borte.

– I tillegg holdes privat formue som hytter, hus og andre finansaktiva utenfor fritaket, sier Hanstad.
Innlegg av: InfoLeecher (13.09.17 23:59 ), lest 673 ganger
Ticker: NANO
Endret: 14.09.17 00:02

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

De som snakker positivt om å ha en formueskatt, for å drive fordeling eller skatting av de rike har ikke forstått noen ting. Annet enn hva noen andre lurer dem til å tro på.
Om de som snakker om det er BI-professor, revisor eller bilmekaniker spiller ingen rolle.

Formueskatten gjør på lang sikt ihvertfall 3 ting.
1- Tapper Norge for investerings evne og vilje.
2- Sørger for at mange bedrifter som kunne blitt noe aldri eksisterer eller aldri blir til noe ordentlig.
3. Sørger for at mange Norske bedrifter som har blitt noe, blir solgt billig til utlandet.

Alle 3 konsekvensene reduserer arbeidsplasser i Norge. Eksisterende eller de som ikke kom til eksistens.

Det er samfunnsøkonomisk taptaptaptap for Norge med formueskatt.
At sutrete arbeidere og misunnelige politikere ikke skjønner eller liker det spiller ingen rolle.
Men de vil gjerne ha høyere formueskatt slik at skattesummen til Norge sakte men sikkert synker,
istedenfor å øke skatteinntektene på lang sikt ved å fjerne den skatten.

Å skattlegge noe annet enn en reel pengestrøm i form av inntekt eller forbruk er prinsipielt på bærtur.
Men Formueskatten er direkte ødeleggende så vi kan starte der.

God kveld
Innlegg av: Merlin (14.09.17 00:00 ), lest 670 ganger
Ticker: NANO
Endret: 14.09.17 00:03

RE^2: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Det fantastiske her at mens Kite verdsettes 25 ganger høyere enn Nano, delvis altså på grunn av den særnorske gründerskatten = formuesskatten for nystartede bedrifter, så har ikke markedet fått med seg at denne skatten i bunn og grunn er i ferd med å elimineres.

Det skyldes at hele kapitalen i disse aksjene må betraktes som arbeidende kapital!! Til og med cash må det! Hvorfor?

Den cashen som er i selskapene er forhåndsdisponert til F&U. Om biotechselskapene er litt om seg , kreves at disse pengene inngår! Dette er ikke noe sedat sparekapital! De skal brukes til forskning, til Norgesutvikling, til fremme av Norges fremtid. Å beskatte dette som formue er galematias.

Siv J. Hvor er du??? Du må nå gå ut og forklare den norske befolkning at dere er med - ikke mot fremtidig bedriftsutvikling i Norge!
Innlegg av: Bullinvestor (14.09.17 00:07 ), lest 627 ganger
Ticker: NANO

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Siv og Erna skjønner viktigheten av riktig beskattning.
Formueskatten er jo en epedemi som kanskje vanskelig lar seg fjerne i Jante Norge.
Folk med penger er jo en enorm ressurs for Norge.
Neida fanskape SV og Ap dem skal utjevne forskjellene. Kapitalen forsvinner og beskattes i hjæl.
Innlegg av: InfoLeecher (14.09.17 00:10 ), lest 613 ganger
Ticker: NANO

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Ja mange politiske partier har brukt ordet Grunder så mange ganger nå, at de har lyttet lengde nok til noen tilslutt har greid å lære dem at det må gjøres noen skikkelige steg for lavere grunderbeskatning og å endre opsjonsbeskatningen til å fungere hensiktsmessig.

Det blir nok veldig høy oppslutning på stortinget når de får gått en forslags og høringsrunde eller to for småbedrifter og gryndere. Antagelig bare Rødt som kommer til å stemme imot. Og kanskje SV da.

Håper bare ikke det blir noe utilstrekkelig som et tullete minstefradrag i en form og ikke noe mer.
Innlegg av: Merlin (14.09.17 00:51 ), lest 586 ganger
Ticker: NANO
Endret: 14.09.17 00:57

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Det virkelige tullete er at disse aksjene verdsettes ut fra børskurs.

Kanskje Siv J. skjønner dette?

Grûnderselskaper kan ikke verdsettes til BØRSKURS FOR FAEN! Sett i gang da for svarte! Hva somler du med!
Innlegg av: Merlin (14.09.17 00:56 ), lest 575 ganger
Ticker: NANO

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Selvfølgelig må alle slike selskaper få fradrag for arbeidskapital. BØRSKURS minus effektiv arbeidskapital, inklusive til fradrag forsknings- og utviklingutgifter, også FREMTIDIGE, inntil kapitalinnskudd, skal gå i fra.

DETTE MÅ DU BEGYNNE Å SNAKKE OM SIV!
Innlegg av: Merlin (14.09.17 01:02 ), lest 566 ganger
Ticker: NANO

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Hvis damen klarer å skjønne noe som helst, og hun bør jo være oppegående, med NHH og det hele, i motsetning til de fleste andre idiotene som er politikere, så må hun forstå at til Norges beste så må disse idiotreglene endres!
Innlegg av: Merlin (14.09.17 01:10 ), lest 553 ganger
Ticker: NANO
Endret: 14.09.17 01:12

RE^2: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Hovedgrunnen til at Kite er verdsatt 25 ganger høyere enn Nano skyldes med andre ord norske politikere...

Norske politikere

Jeg har egentlig ikke ord

Dumhet. Ja det er første ord

Idioter

Kunnskapsløse

Snakkesalige

Kan vi investorer forklare det for politikerne? SVEITS KLARER DET. HVORFOR SKAL IKKE VI KLARE DET?
Innlegg av: Merlin (14.09.17 01:28 ), lest 542 ganger
Ticker: NANO
Endret: 14.09.17 04:30

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Et lite land som Norge må lære seg ved å være dyktigere enn andre, ved å være smartere.

Men, er vi det?
Innlegg av: Merlin (14.09.17 01:38 ), lest 592 ganger
Ticker: NANO
Endret: 14.09.17 05:26

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Det finnes i prinsippet kun én måte: Bedre utdannelse, bedre forståelse, bedre hjelpende politikk.

Støre? Forsto ingenting.

Giske, en utrolig bedrevitende idiot! DAB-radio, der internett overtok, sier det meste om tullingen. Men folket forsto, og tar internettradio, hjemme som ute, med topp kvalitet, uten å gå via den fordyrende, dominerende og monopoliserende Arbeiderpartivarianten. Heldigvis. AP er satt i båsen der de hører hjemme.

og

Med en liten konverter, kan jeg høre det jeg vil, uten DAB-radio. Men Giske, haha lurte seg selv og er UTE som politiker.

Idioten Giske, som hele tiden har trodd han hadde løsningen har blitt lurt. Han lurte seg selv og sine stemmere. Det har nå slått tilbake på ham selv. Heldigvis!

Folket har talt. Giske, du er en amatør!

Nordmenn er smarte. Vi hører ikke lenger på tullinger som Giske. Vi forstår moderne teknologi. Nano er en representant for moderne teknologi, sammen med flere topp internasjonale, norskutviklede virksomheter.

La disse selskapene bestemme utviklingen i Norge!

Vi har alle grunn til å bli sinte på en maktpamp som Giske! Norge kan ikke bli styrt av dumskaller, som ikke har fulgt med i timen!

Det utrolige er at en person som Giske ikke forsto at DAB er en fordyrende og usmart, monopoliserende omvei? Men han tenker vel bare monopoler.

Kan godt forstå de som mener Giske er hovedårsak til AP's fall.

Nå har jeg i hvert fall sagt opp NRK-lisensen. Oppfordrer alle til det samme. Den trengs ikke lenger.

Hver gang jeg nå ser NRK's idiotanvisning på TV for å installere DAB-radio i bilen, der jeg selv slipper det, og trådløst har koblet opp min smartphone, blir jeg glad, der jeg tenker på idioten Giske. Fyren ble til og med kraftig advart, mange år på forhånd, men hørte han etter? Nei!

Giske representerte det aller siste av etterkrigsarbeiderpartiet, som er avslørt og levde i monopolistiske fortider. NRK? Over og ut!

Dessverre synd at vi alle via skatteseddelen har måttet betale for Giskes feiltramp.
Innlegg av: uredd1 (14.09.17 06:24 ), lest 421 ganger
Ticker: NANO

RE^1: Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Skal si du ble opprørsk utover natta, Merlin!
Fint, det. :)