Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Farma og medisin
Innlegg av: Entrer (09.08.17 14:58 ), lest 1719 ganger
Ticker: ONCO

Glimrende nyheter fra Oncoinvent

Alt er i rute, ser frem til presentasjonen i Vienna jfr rapport
Innlegg av: AksjeInvest (09.08.17 19:01 ), lest 1022 ganger
Ticker: ONCOIN

RE^1: Glimrende nyheter fra Oncoinvent

QUARTERLY REPORT – 2 ND QUARTER 2017

Highlights
• Results on Radium-224 generator published
• 2 abstracts for oral presentations at EANM 2017 accepted
• 1 abstract for poster presentation at ESGO 2017 accepted

Operational Review

Radspherin® development program
Oncoinvent announced on May 16th the publication of results of a collaboration between Oncoinvent and Sciencons researchers in the Journal of Nuclear Medicine and Biology.

Alpha-particles have the potential to kill tumor cells very effectively and selectively. The radioisotope 212Pb, which causes the release of alpha-particle, has a half-life of 10.6 h which imposes time constraints to its practical application as a radioimmunoconjugate for cancer therapy. The focus of the published research was to determine whether a rapid, efficient, and reliable production and purification procedure for generating a 212Pb based radioimmunoconjugate could be developed using a Radium-224 generator.

This research has been a spin off and continuation of the development work being carried out to develop a Radium-224 generator that will be used in the production of Radspherin®.

Radspherin® preclinical results to be published:

Oncoinvent research scientists Elisa Napoli and Sara Westrøm have had their abstracts accepted and will hold presentations of their research at the upcoming European Association of Nuclear Medicine
(EANM) conference in Vienna in October. The titles of Napoli’s and Westrøm’s presentations are “Relocalization
of 212Pb from 224Ra sources due to thoron (220Rn) diffusion” and “Novel Intracavitary alpha Therapeutic Based on Calcium Carbonate Microparticles As Carriers for 224Ra: Biodistribution and
Toxicity in Mice” respectively.

An abstract reporting Radspherin® preclinical research has also been accepted for publication as a poster at the 20th international meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)
in November. The poster is entitled “Preclinical Evaluation of a Novel Alpha-Particle Emitting Therapeutic Agent for Selective Intraperitoneal Therapy of Peritoneal Metastases”.

The company is pleased that the Radspherin® research has been accepted for publication at innovative and prestigious events such as EANM and ESGO.

http://www.oncoinvent.com/files/Oncoinvent-report-q2-2017.pdf
Innlegg av: AksjeInvest (09.08.17 21:11 ), lest 923 ganger
Ticker: ONCOIN

RE^1: Glimrende nyheter fra Oncoinvent

Hvorfor fjernet du tråden din uredd1?
Innlegg av: AksjeInvest (10.08.17 08:25 ), lest 872 ganger
Ticker: ONCO

RE^1: Glimrende nyheter fra Oncoinvent

For de som kan fagstoffet, kom det mye nyttig frem fra rapporten her?
Innlegg av: uredd1 (10.08.17 16:42 ), lest 812 ganger
Ticker: ONCO

RE^1: Glimrende nyheter fra Oncoinvent

Jeg fjernet ikke tråden min....

Det må være admin...
Innlegg av: AksjeInvest (10.08.17 19:21 ), lest 779 ganger
Ticker: ONCO

RE^2: Glimrende nyheter fra Oncoinvent

why?
Innlegg av: uredd1 (10.08.17 16:48 ), lest 801 ganger
Ticker: ONCO

RE^1: Glimrende nyheter fra Oncoinvent

Det som kom fram er at det er steinkontroll over økonomien i selskapet, man er helt i rute med produktutviklingen og alt går på skinner.

Og kanskje litt mer enn det... :)
Innlegg av: AksjeInvest (12.08.17 15:53 ), lest 720 ganger
Ticker: ONCOIN

RE^1: Glimrende nyheter fra Oncoinvent

Google translate:

KVARTALSRAPPORT - 2. KVARTAL 2017

Høydepunkter
• Resultater på Radium-224 generatoren publisert
• 2 abstrakter for muntlige presentasjoner ved EANM 2017 akseptert
• 1 abstrakt for plakatpresentasjon ved ESGO 2017 akseptert

Operasjonell gjennomgang

Radspherin® utviklingsprogram
Oncoinvent kunngjorde 16. mai utgivelsen av resultater av et samarbeid mellom Oncoinvent og Sciencons forskere i Journal of Nuclear Medicine and Biology.

Alfa-partikler har potensial til å drepe tumorceller veldig effektivt og selektivt. Radioisotop 212Pb, som forårsaker frigjøring av alfa-partikkel, har en halveringstid på 10,6 timer som pålegger tidsbegrensninger til sin praktiske anvendelse som et radioimmunokonjugat for kreftbehandling. Fokuset i den publiserte forskningen var å avgjøre om en rask, effektiv og pålitelig produksjons- og rensingsprosedyre for å generere et 212Pb-basert radioimmunokonjugat kunne utvikles ved hjelp av en Radium-224-generator.

Denne undersøkelsen har vært en spinn av og videreføring av utviklingsarbeidet som utføres for å utvikle en Radium-224 generator som vil bli brukt i produksjonen av Radspherin®.

Radspherin® prekliniske resultater skal publiseres:

Oncoinvent forskere Elisa Napoli og Sara Westrøm har fått akseptert sine abstrakter og vil holde presentasjoner av sin forskning ved den kommende europeiske sammenslutningen av kjernefysisk medisin
(EANM) konferanse i Wien i oktober. Titlene til Napoli og Westroms presentasjoner er "Relokalisering
Av 212Pb fra 224Ra kilder på grunn av thoron (220Rn) diffusjon "og" Novell Intracavitary alpha Therapeutic Basert på Kalsiumkarbonatmikropartikler som bærere for 224Ra: Biodistribusjon og
Giftighet i mus "henholdsvis.

En abstrakt rapportering Radspherin® preklinisk forskning er også akseptert for publisering som en plakat på det 20. internasjonale møtet i European Society of Gynecological Oncology (ESGO)
i november. Plakaten har tittelen "Præklinisk vurdering av en novel alfa-partikkel-emitterende terapeutisk agent for selektiv intraperitoneal terapi av peritoneale metastaser".

Selskapet er glad for at Radspherin®-forskningen har blitt akseptert for publisering på innovative og prestisjefylte hendelser som EANM og ESGO.
Innlegg av: ketle homeowner (12.08.17 22:33 ), lest 673 ganger
Ticker: ONCO

RE^1: Glimrende nyheter fra Oncoinvent

Spørsmålet er når de vil ta selskapet på børs.
Innlegg av: AksjeInvest (13.08.17 00:15 ), lest 658 ganger
Ticker: ONCO

RE^2: Glimrende nyheter fra Oncoinvent

De ønsker ikke å bli notert, men å bli kjøpt opp er uttalt. Men etter at John Fredriksen og flere andre kjente investorer kom inn på eiersiden, så ser jeg for meg at notering i USA er aktuelt etter informasjon fra den kanten. Tror det vil medføre mye høyere prising enn på Oslo Børs.
Innlegg av: uredd1 (18.08.17 11:31 ), lest 528 ganger
Ticker: ONCO

RE^1: Glimrende nyheter fra Oncoinvent

Det er ikke tatt slike strategiske valg når det gjelder Oncoin, og det brukes ikke tid på det.

De konsentrerer seg nå om utviklingen av medisinen, noe som ser svært lovende ut.

De har penger nok for 2 år.

Man kan bli kjøpt opp eller man kan drive som et eget selskap.

Alt på stell... :)
Innlegg av: AksjeInvest (19.08.17 21:55 ), lest 479 ganger
Ticker: ONCO

RE^1: Glimrende nyheter fra Oncoinvent

Omsatt sist på 75 fremdeles?