Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Eiendom
Innlegg av: MH77 (19.05.17 18:47 ), lest 2020 ganger
Endret: 19.05.17 18:50

Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Det er bankene som bestemmer hvor lenge boligfesten skal vare. I det øyeblikket bankene strammer inn er festen over. Det har vi sett utallige ganger. Spesielt effektivt er det hvis bankene slutter å gi mellomfinansiering. Det betyr at man må selge den gamle boligen før man kan kjøpe en ny.

Kall meg gjerne en krakknisse, det viser bare hvor useriøse dere er.

Vi har i mange år hatt en kraftig prisstigning på boliger som har gitt null i utlånstap for bankene, ultralave rentemarginer og et gjeldsdrevet forbruk hos husholdningene. Nå vil tapene for bankene øke, noe som vil gi høyere renter. Samtidig vil folk måtte kutte i det gjeldsdrevne forbruket. Dette vil gi lavere etterspørsel, og mange utlendinger som leier bolig vil flytte fra Oslo fordi behovet for arbeidskraft blir mindre. Dette vil gi flere ledige boliger, lavere leiepriser og flere konkurser og tvangssalg. Vi kan fort få en negativ spiral med stadig høyere banktap, som gir økte renter, som gir lavere boligpriser, som gir økte banktap osv.

Utviklingen i boligmarkedet i Oslo er i øyeblikket VELDIG skremmende!
Innlegg av: dobon (19.05.17 19:46 ), lest 1267 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Captain Obvious fyrer løs igjen.
Innlegg av: Allinvest (19.05.17 20:01 ), lest 1256 ganger
Endret: 19.05.17 20:05

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Ditt scenario skjer ikke enda av flere åpenbare årsaker.
Gjeldsvekst og byggenæring er viktig for sekundærnæringer og som arbeidsplasser.
Så lenge staten har penger til det(de går aldri tom) vil de sette i gang tiltakspakker for å holde folk i arbeid.
Så lenge det er trygd å hente eller jobb å gå til vil folk bo i Oslo, utrolig nok.

Du kan jo selv tenke deg hva som hadde skjedd med forbruket til privathusholdningene om boligen deres sank i verdi.
Hadde de kjøpt dyrt sportsutstyr de bruker en uke i året eller skiftet bil hver tredje år?
Da kommer arbeidsledigheten i næringer staten ikke kan styre. Byggenæringen er enkel, nok råtne gamle bygg å pusse opp. Importer 100 000 nye landsmenn i året, så holder det boligmangelen oppe.

Status que er oppskriften på vekst.
Kommer den som følge av gjeld er det nesten like godt som eksport.
Akkurat nå er vi inne i en kredittboble hvor både privathusholdninger og det offentlige påtar seg stadig mer gjeld for å tilfredsstille velgere og det en tror er naboens ønsker. Det kommer til å forsette noen år til, av den enkle grunn av at ingen tørr å ta ansvar for kjipe og harde avgjørelser. Bare se på ap sitt utsagn om å reversere tvangssammenslåinger av kommuner og fylkeskommuner.

De blå skylder på de røde og de røde på rikingene.
Sannheten er at skattetrykket går opp og velferden ned for enkelte grupper uansett hva en velger. Stemmer du ap forsinker du bare velferdsnedgangen med å betale mer skatt. Nedgangen kommer, det utsettes og blir hardere etter hvert som nye økonomiske forpliktelser påtas.
Innlegg av: Allinvest (19.05.17 20:10 ), lest 1236 ganger

RE^2: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

De eldre får selvsagt skylda, men et oppblåst offentlig budsjett, hvor Norge A/S står for over 50% av BNP glemmes.
Det samme gjør arbeidsledigheten blant enkelte etniske grupper. Det er selvsagt late ungdommer født etter 1990 som er problemet!

Det skjer uansett ikke noe i Norge før rentene settes opp i resten av vesten. Kan ikke se antydninger til det enda.
Innlegg av: asdf12345 (19.05.17 22:47 ), lest 1161 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Gjelden som vil bli misligholdt innen offshore/oljå etterhvert blir nok betydelig. Vet ikke om det kan måle seg mot husholdningene eller finansmarkedet som sådan though.

Husholdningene har vel etterhvert utrolig mye òg, men renta kan rett og slett ikke gå opp noe særlig -- da blir gjelden i alle fall misligholdt og et totalt sammenbrudd økonomisk blir faktum, ikke bare et 2008-esque boligkræsj som henter seg inn etter et par år med pengetrykking.
Innlegg av: Oliver Stonheg (19.05.17 23:22 ), lest 1117 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!


Og dikte liv i Papir og gråstein. Alt har sin bakgrunn i Rentespillet. Staten bestemmer boligprisene med reformer og rentetullet sitt.

Når renten går fra 20 % til under 2 % får det innvirkning på boligprisene og ellers alt som iverksettes av virksomheter. Renta, penge, finans og skattepolitikken er en viktig del av rammebetingelsene. Mesteparten av lønnen til vanlige folk (SISU) i Norge stort sett ansatte i staten, tilbakebetales til den samme” staten” for statens nye byråkratiske omfordeling. Dette etterspør stadig flere parasitter, som med sitt byråkrati blir sikret lønn og pensjon (som noen bevisstløse tror de betaler skatt utav)? Bare det blir mange nok av den slags, som intet bidrar, men bare flytter på papirer blir verdiskapningen formidabel, og gjør staten/landets valuta/kronekurs utrolig sterk, tror man.

(Merkelig at dette ikke kan gjøres under litt varmere himmelstrøk, men det er kun kongriket Norge som lykkes med dette?

Finansminister/Staten m/sentralbank sjef er den som bestemmer renten. De bestemmer også om det skal devalueres/inflasjon, fastkurs, (Pari) flytende, stabil og nå sist mot inflasjonsmålet ”utlån med boligprisøkning og import av konsumvarer fra lavkostland” Egne råvarer tilvirket/produsert med vår egen energi, fortolles ut og inn igjen 1000 ganger dyrere, og det hele fraktes «frem og tilbake» med vår egen forurensende «ikke fornybare» olje som drivstoff. Svære mengder felleseid råvarer (av gratis tildelte naturresurser) i form av olje/gass fisk og nedbør omgjort til energi, opphentes og omsettes i stadig hurtigere med oppgjør i dollar.

Norges største inntekter/oppgjør fra minimalt foredlete eventyrlige mengder naturresurser ”råvarer” gir oss råd til å opprettholde en avsindig vanvittig byråkratisk idiotindustri, samt å utdanne Jus og forskerfjols- kulerammebavianer norske ”økonomieksperter” heter de også, som ikke kan omsettes i samme grad som våre råvarer. De er ikke å se i det store utland, med mindre det er betalt milliarder i forkant for dem, i internasjonale fora.

Boligpris oppgangen er det gjeldsveksten som besørget som iver etter lån, på grunn gratis penger ved den stadige fallende rente, som igjen har bakgrunn i de endrete parametere, i pris, penge finans og skattepolitikken som regjering/storting fastsetter. Boligbilligsalget oppstod av samme årsaker, men da med motsatt fortegn. Det norske folk sine ulykker er det stort sett den norske staten selv som står bak. Selv mener jeg at verdien på norske kroner som valuta skulle vært som Island. Jeg tidligere antydet at den normale verdi på norske krone skulle vært en 1/10 del av en russisk rubel.

Våre eventyrlige inntekter i dollar med bakgrunn salg av våre ”felleseid” råvarer (olje og gass primært) er hva som holder liv i hele norske ”tullebukk” byråkratiindustrien. Det er bare Norge som har råd til noe slikt og slike ledere, fritt gjengitt The Economist. Finansminister Siv Jensen (Frp) varsler at Norges Bank kan få et nytt mandat for hvordan renten fastsettes. http://e24.no/boers-og-finans/finansdepartementet-varsler-ny-renteinstruks/23670069
Innlegg av: Oliver Stonheg (19.05.17 23:26 ), lest 1096 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!


"It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning." Henry Ford

http://www.hegnar.no/bors/artikkel578471.ece

I løpet av noen måneder fikk alle de fire store investeringsbankene Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs og Lehman Brothers også store problemer. Skattebetaleren måtte yte bankene milliarder i via sine innbetalte skatter, avgifter og pensjoner, dette etter de samme bankene hadde rente plyndret skattebetaleren til skinnet. Dette er demokrati dere. Kåre og Gro griseriet i storskalaformat.

https://no.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_fra_2007

Innlegg av: asdf12345 (19.05.17 23:36 ), lest 1097 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

[..] "Våre eventyrlige inntekter i dollar med bakgrunn salg av våre ”felleseid” råvarer (olje og gass primært) er hva som holder liv i hele norske ”tullebukk” byråkratiindustrien." [..]

Liker!

Dog et litt skremmende prospekt at krona på sikt vil svekke seg potensielt mye når eventyret er på hell.

Kanskje blir ikke Thailandsturen billig lenger allikevel.
Innlegg av: MH77 (20.05.17 00:40 ), lest 1082 ganger
Endret: 20.05.17 00:45

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Mange som mener at myndighetene vil stanse et fall i boligprisene, men det mener jeg er helt usannsynlig. De fleste politikerne ser at prisene er for høye og må ned for å skape et sunt og stabilt marked. Hvis arbeidsledigheten stiger kan selvsagt motkonjunkturtiltak bli aktuelt, men ikke for å holde oppe boligprisene. Mange vil uansett flytte, og det vil redusere etterspørselen etter boliger.

At myndighetene bestemmer bankrentene er ikke helt sant. Dersom bankenes tap øker vil bankene øke rentene for å dekke dem, samtidig som de må betale en høyere risikopremie som betyr ytterligere renteøkninger. Dette vil først og fremst ramme dem med dårlig sikkerhet.

Når det gjelder pengepolotikk er det litt på siden å diskutere det i denne tråden, men Norge vil på alle måter være tjent med en svekket krone. Da vil kroneverdien av oljefondet øke og statens handlingsrom vil dermed bli større. Samtidig kan en høyere inflasjon og lønnsvekst redusere verdien av gjelden.

Innlegg av: fattigstakkar (20.05.17 00:47 ), lest 1065 ganger
Endret: 20.05.17 00:49

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

MH77,
Du skal ha for å være klar i dine spådommer, noe du forsåvidt har vært lenge. Håper du skriver med samme nick om ett år så kan vi ta en evaluering da om hva som gikk feil.

Det er forøvrig tull at prisene må ned og at myndighetene innser det. Prisveksten må flate ut og helst stige mindre enn inflasjonen. Det er drømmen for både myndigheter og NB.
Innlegg av: paneldata (20.05.17 01:05 ), lest 1038 ganger

RE^2: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Tror delvis på MH77 sin analyse. Men vi må ikke glemme at kronefall vil gi økt inflasjon gjennom importen og tvinge Norges bank til å øke renten. Norges bank og finansdep ser dette scenariet komme, derav tanker om å endre instruksen for rentesettingen.

Boligprisfallet blir nok ikke mer enn 30%, men det er heftig nok. Og det blir trått i markedet lenge. Uvanlig høy andel unge har egen bolig nå. Utsatt boligkjøp blant unge vil utgjøre en stor effekt sammen med bankenes innstramming, redusert arbeidsinnvandring og mindre boligkjøp fra Oslo Kommune. 515 boliger merket med "ny pris" på landsbasis nå.
Innlegg av: MH77 (20.05.17 08:03 ), lest 975 ganger
Endret: 20.05.17 08:06

RE^2: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Fattigstakkar

Jeg prøver alltid å være så klar som mulig i mine spådommer. Hvis du leser mine tidligere innlegg vil du se at de treffer bra. Som oftest nøyer jeg meg med å påpeke farer og ubalanser, men 15.12.16 var jeg krystallklar på at man burde selge boligen hvis man var ute etter gevinst. Nå er prisene på små boliger ned 20% siden det.

Jeg er ikke 100% sikker på hva som vil skje fremover, men det er ingen tvil om at stemningen i markedet er i ferd med å snu. Når både bankene og kjøperne får kalde føtter er veien til.en negativ spiral kort. Vi som driver med aksjer vet at aksjer fort kan falle 50% kun på et stemningsskifte.

Et fall i boligprisene vil i høyeste grad være selvforsterkende. Når egenkapitalen først går tapt for store grupper er det langt ned til bunnen!
Innlegg av: aksjespes1023 (20.05.17 01:07 ), lest 1036 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Synes jeg ser sminken renner på frogner..
Innlegg av: MH77 (20.05.17 07:52 ), lest 988 ganger
Endret: 20.05.17 07:55

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Paneldata

Det er i utgangspunktet ikke slik at Norges Bank MÅ heve renten dersom inflasjonen stiger. Dersom politikerne vedtar at man ønsker høyere inflasjon for å redusere verdien av gjelden (som er i norsk valuta), samtidig som man vil øke kroneverdien av oljefondet (i utenlandsk valuta), kan NB la inflasjonen stige uten å røre renten. De aller fleste nordmenn vil være tjent med en svakere krone. Pensjonistene med penger på bok og negativ avkastning på pensjonsplasseringene vil bli taperne.

Norge har enorme verdier plassert i utenlandsk valuta, og skyhøye eksportintekter. Det er ingen grunn til å frykte at inflasjonen skal komme ut av kontroll. NB kan derfor tillate seg å la inflasjonen stige.
Innlegg av: Oliver Stonheg (20.05.17 10:14 ), lest 893 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!


Fra siste innlegg over.

Norge har enorme verdier plassert i utenlandsk valuta og skyhøye (eksportinntekter, de har falt med oljeprisen) Og oppblåste boligverdier...
Innlegg av: MH77 (20.05.17 11:20 ), lest 867 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Norge har svært høye eksportinntekter sammenlignet med de fleste andre land. Oljeprisen har falt, men handelsbalansen er fremdeles veldig god.
Innlegg av: Hr.Suhr (20.05.17 11:23 ), lest 851 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Urovekkende at det nå bygges så alt for mye, og at redusert etterspørsel dermed måå føre til prisfall på eiendom.

La oss bare håpe på at neste regjering er åpen for å tiltrekke seg nye landsmenn slik at iallfall ikke investorer som allerede har investert i eiendom ikke blir skadelidende.

Jeg tenker da mest på slike som Jonas og Stein E. Hagen som sikkert gjorde sine investeringer i pur menneskekjærlighet.
Innlegg av: Oliver Stonheg (20.05.17 13:34 ), lest 816 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!Tiltrekke seg nye landsmenn? Ikke er det rakettforskere heller. Kongeriket Norge på oppdrag av USA, grushaugdemokrati bomber stater tilbake til steinalderen, hvor mengder av folk, flykter og drukner i Middelhavet.

I sum koster krig milliarder, men norske skattebetaler blir avkrevd å betaler kvartallsmesig 100 talls millioner for et skip, som fisker det nødstedte opp fra drukningsdøden i Middelhavet.

Deretter fraktes de over mengder Eu kolonier med hus og tomme boliger også byer, for å huse på dem her opp i iskanten, knapt beboelig en mnd. 2 for året. Verdens dyreste sted å bosette seg. Hvordan kan det kunne gå til?

Innlegg av: Tool (20.05.17 13:58 ), lest 803 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Det at Norges Bank ikke vil sette opp renten grunnet fare for fullstendig kollaps sier vel alt, nærmest hele Norges økonomiske vekst de siste årene er grunnet boligbygging.

Boligbygging til "økningen" i folketall som stort sett er Somaliere eller Afghanere, ja dette blir så bra :)
Innlegg av: livecnn (20.05.17 14:07 ), lest 795 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

denne Jonas G Støre bygger og bygger sammen med denne S. E. Hagen.
Kanskje de vet noe om fremtiden i Oslo ????
Innlegg av: fattigstakkar (20.05.17 14:21 ), lest 763 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

MH77,
En løgn blir ikke sann av å bli gjentatt ti ganger. Små boliger har IKKE falt 20% og det vet du. La oss diskutere ut fra fakta og ikke spre bevisst feilinformasjon.
Innlegg av: Tool (20.05.17 14:25 ), lest 749 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Live

Ja er det ikke lurt, først invitere halve midtøsten til en av verdens dyreste land før du spekulerer i boliger til den samme gjengen, og du vet at regningen tar folket?

Kapitalist til det kirurgiske! Men fy så tragisk :(
Innlegg av: Oliver Stonheg (20.05.17 15:06 ), lest 759 ganger
Endret: 22.05.17 09:20

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!invitere halve midtøsten og hele Afrika med tilreisende familiegjenforente mengder folk opprinnelig sør for Sahara..
Innlegg av: §§§§§ (20.05.17 15:13 ), lest 757 ganger
Endret: 20.05.17 15:18

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

ja bankene vil sikkert gjøre det de kan for å spenne beina under seg selv. Og Norges bank sitter sikkert å bare venter på når de skal smelle rottefella sammen......regner med en sjokk økning av renta på 4-5% er rett rundt gjørmet nå. Slik at vi får en styringsrente på 5-6% over Sverige, Danmark og resten av EU....sikkert som banken det...
Innlegg av: landis (20.05.17 16:46 ), lest 690 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Fattig.
Det er alltid gøy med velbegrunnede innlegg. !

Hva var kvm. prisen på små boliger i desember/januar.
Og hva var den i april/mai (når statistikken kommer)

Påstår ingenting, men svært mange små boliger med vanvittig høye kvm priser ble solgt i desember og januar. Har ikke sett så mye av dette i den senere tiden. Et prisfall har det vært, det er det ingen tvil om. Snittprisen tror jeg dog ikke har beveget seg mye, bare de mest ettertraktede som ikke lenger oppnår 150K+ kvm...

Jeg tror du sliter litt her, selv om noen som påstår 20% prisfall nok sliter litt også, i alle fall om det måles i snitt.
Men at de mest vanvittige salgene har falt 20% i pris er svært sansynlig.
Innlegg av: fattigstakkar (20.05.17 16:53 ), lest 699 ganger
Endret: 20.05.17 17:01

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Landis,
Med MH77s statistikkmetoder har prisene på små leiligheter steget 29% på to uker. Se egen tråd.

Når det gjelder priser i desember/januar vs april/mai er de i følge omsetninger i det samme borettslaget følgende:

Snitt desember/januar: 1,955 mill(ingen omsetninger desember så kun januar)
Snitt april/mai: 2,142 mill

Prisoppgang på fire måneder: 9,6 %
Innlegg av: Marximat (20.05.17 17:34 ), lest 669 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

... Og da tror jeg de fleste er enig i at det trolig er utvalgsfeil (størrelse, intern beliggenhet, standard) eller bare store tilfeldige (og vanlige) svingninger.

Men MH77 vil nok bare se det slik når prisene har steget, ikke når de har falt.
Innlegg av: landis (21.05.17 00:24 ), lest 597 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Nuhvel. Nå spurte man ikke etter hva utviklingen i et spesifikt borettslag har vært. !
Det er utvilsomt unyttig informasjon.
Ditto tullete å lage egen tråd for å hevne seg.

Derimot så er jeg mer nysgjerring på hvordan prisutviklingen på de minste leilighetene i oslo har utviklet seg. Da mener jeg de virkelig små.
Så flere gå for både 150 og 175K Kvm rundt årskiftet. Har rettnok ikke fulgt så voldsomt mye med i det siste, men har egentlig ikke sett noen priser i nærheten av dette.
Rett nok et ekstremt sårbart og spesielt marked (bittesmå ettroms leiligheter) - men likevel.

Det jeg klarer å observere, rent subjektivt, er at prisene disse oppnår faktisk er BETYDELIG lavere enn hva tilfellet var rundt årsskiftet, uten at det trenger å bety så mye. 20% på slike kan fort være reelt. - skjønt utvalget og kjøpergruppen er svært begrenset.
Innlegg av: asdf12345 (21.05.17 03:26 ), lest 581 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Hva er det som forårsaker et scenario hvor banker må "stramme inn"? Lager de ikke disse pengene selv?

Hvis det "plutselig" blir store tap for bankene fremover, er det noe som kan føre til slike innstramninger, fordi egenkapitalen svekkes?

Er det i så fall fordi sentralbanken ikke får tryllet frem penger de kan låne ut til dem (bankene) igjen? Dette er jo bare tall på datamaskiner?

Vil vi speile Sverige hva gjelder rente fremover? Vil det komme forbrukere til gode, eller vil marginene opprettholdes slik at bankene ikke senker likviditetsgraden/egenkapital?
Innlegg av: chris___ (21.05.17 09:38 ), lest 525 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!

Ved et fall. Så lenge folk betaler så er ikke bankene interessert i å eie en haug leiligheter i påvente av at markedet henter seg inn igjen. Alternativet er å likvidere dem med tap.

Jeg tror de vil gi avdragsfrihet før det skjer, men misligholdes renteinnbetalingene så kan det bli tvanssalg.

Før det skjer så settes renten enda mer ned slik at flere har råd til å betale renten på lånet og problemet minimeres. Eneste som vil skje er at markedet vil gå inn i stagnasjon der folk som skal oppgradere eller ut av landet må selge med tap. Mao skal det mye til for en spektakulær smell om ikke rentene internasjonalt fyker opp eller veldig mange mister inntekten.

Bankene vil helst ha så mye kapital ute hos folk som de kan betale rente på for å skape bedre bunnlinje.
Innlegg av: Oliver Stonheg (21.05.17 10:05 ), lest 515 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!


Etter Mulla Krekar ankom og Gro hadde reist skjedde følgende. I 1992 kostet denne bygården i Oslo 1 million
- Eiendommer i Oslo var nesten gratis på den tiden, sier Kjartan Aas, som kjøpte bygården på Bislett for 1 million kroner. I dag har han eiendomsverdier for 2 milliarder.
Tore Årdal torsdag 6. april 2017 4:00 (Oppdatert 5. april 2017 22:51)

Det er 25 år siden boligprisene nådde bunnen i Norge. De som turte å satse på denne tiden, gjorde noen fantastiske kupp. Kjartan Aas fra Raufoss er én av dem. I 1992 kjøpte han bygården Pilestredet 67 på Bislett med 8 leiligheter for 1 million kroner. Aas eier fremdeles bygården og anslår dagens verdi til ca. 30 millioner.

http://www.estatenyheter.no/2017/04/06/1992-kostet-bygarden-oslo-1-million/?mc_cid=d9319f1f1e&mc_eid=e8bd72e0b9

Innlegg av: Oliver Stonheg (21.05.17 10:11 ), lest 508 ganger
Endret: 21.05.17 10:14

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!


Det er den stadig senkede renta som har blåst boligprisene til himmels, men det det kan fort bli til et helvete. Regningen/Gjelden skal tilbakebetales en dag.

Når alt som hører det gode liv til er omgjort og omregnes i en papirfille som kalles penger, da har menneskeretter med penger å bestille, men penger trykker vi jo selv? Hvorfor kan det mangle noe av man tross alt er i stand til å tilvirke, og trykke selv?

Å svindle på vekten det er en uting. Tenk om en teknisk tegner, arkitekt, sivilingeniør eller snekker skulle brukt metermålet, som økonomer og bankfolk leker seg med valutaen? Og bak denne svindelen står staten selv med folkestyret, demokrati og kongedømmet sitt.

Uten oljen er kongeriket Norge i storskala hva Island er i det små. Island er et selverklært idiotvelde.
Innlegg av: Oliver Stonheg (22.05.17 09:30 ), lest 386 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!


Kort tilbakeblikk...

Politikere gjør sine grep som resulterer i renta går i taket, konkurser gjeldsoffer og elendighet inntreffer. Etterpå fremstår de i egne stats-medier som rednings kvinne/menn og blir ”kåret” noe fåret som landsmoder og på-spandert skattefri jobb betalt med milliarder, ut-hentet fra norske skattebetaler lommebøker, levert videre til FN. EU og Nato.

Markeds Høyremannen og den i alle dager offentlig understøttet norske ”økonomen” Kåre Willoch fikk selv ny/fast jobb i landets største Bank konkursbo (DNB respirator) oppstått etter markeds teoriene til Høyreidioten. Når så ødeleggelsen er maksimal for eget folk trykker de ”folkevalgte” som de omtaler seg? Nye bankaksjebrev i utlendighet ”for å spare penger” etter de med skatt og avgifts driten sin økonomisk har ødelagte alt for hele folket” med demokrati og folkestyre pjattet sitt. Via ny-trykket bankaksjebrev selger så de folkevalgte ”folk og land på rot” til et nytt utenlandsk eierskap med hovedkontor i det store utland.

Politisk gjør de grep slik at renta senkes og ”ny-rikdom” oppstår ved kjøp og salg av ny/gamle eiendommer og gjelden øker noe formidabelt, takket være de stadige politisk initierte fallendene rentene og mange tror de blir rik (på gjeld). Så gjentar de rentemaskepiet sitt igjen, med stadig stigende rente og elendigheten gjentar seg. Never ending story
Innlegg av: Oliver Stonheg (22.05.17 09:35 ), lest 386 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!


Den islandske sentralbanksjef har gjemt seg og ingen vet hvor han er?

Uganda under Id Amin hadde en velutdannet sentralbanksjef uteksaminert fra de beste engelske universiteter. Han nektet å utføre hva despoten beordret, med det resultat at han ble lempet til krokodillene. (I Norge ble sentralbanksjef Hermod Skånland proff på BI, for å gjøre med Norge hva Id Amin ville med Uganda).

Det er med stadig undring, hva som er en galskap i en (bananstat/negerkoloni)i Uganda under Id Amin, ender med å bli en klokskap i Norge 20 år etter og 25 påfølgende år etter det igjen finner ingen igjen, den islandske?
Innlegg av: Oliver Stonheg (22.05.17 09:41 ), lest 368 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!


Konsekvens.

Hvem har vel glemt kongedømmet rettstaten og folkestyret tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland der han satt fremst i stortingets ”diplomatlosje”, og med sitt vasstrukne hyseblikk, måtte ”ha penger” fra det folket, han av de folkevalgte var gitt i oppdrag og rente- plyndre til skinnet, her i kongeriket, demokrati og folkestyret.

Jeg selv på havfiske har dradd opp vel så glupe ”vesener” ikke mye ulikt, men like klar i blikket som den norske økonomi svimingen kulerammeidiot/alkymiyppersteprest Hermod Skånland. Uten at jeg har sett noen av dem igjen ferdig prekavert og avlevert på kaia, kunne ende som professor på BI og luksuspensjonist i land noen år etterpå. Denne undermåls norske økonomi amfibiet, ble for sine teorier innen sitt” fag” tildelt Island høyeste orden” Den islandsk Falkeorden” vel og merke noen år før den islandske staten total kollapset og definerte seg selv som” et idiotvelde”.

Med råd fra spleiselaget og fellesskapets kongerike Norge ble luftens (spekkhogger) selveste jaktfalken på Island, meget hurtig omgjort til en simpel bedriten Guanostuffet norsk oppdrettskalkun med fugleinfluensa. Den Islandsk Falkeorden var den gang Island høyeste orden, men hvilke verdi har den i dag? Uten olje er Norge i storskala, hva Island er i det små. Island er et selverklært idiotvelde.
Innlegg av: Oliver Stonheg (26.05.17 06:39 ), lest 280 ganger

RE^1: Bankene bestemmer når boligfesten slutter!


Hvor ofte har vi ikke hørt at Norge er verdens rikeste land? Hvor ofte er ikke dette mantraet brukt til å begrunne hva som helst? Det spiller ingen rolle at det aldri har vært sant.

Når det gjelder BNP per innbygger, kjøpekraftsjustert, så har IMF oss på 6. plass og Verdensbanken på 7. plass i 2014 (før oljeprisen stupte).

Oljefondet har riktignok en papirverdi på 7048 milliarder kroner (19.01.2016), men siden krona har falt med 33% siden juli 2014, skyldes mesteparten av den nominelle stigninga siste år kronas fall.

Oljefondet kalles også Statens pensjonsfond, utland, men det kommer aldri til å bli brukt til pensjoner. Det er blitt integrert med internasjonal finanskapital. Men dersom det skulle vært brukt til pensjoner, så er det verd å notere seg at statens pensjonsgjeld er like stor som Oljefondet.

Statsbudsjettet for 2016, som regjeringen la frem 7. oktober, forutsetter en oljepris på 440 kroner fatet. Med dagens oljepris vil statsbudsjettet sprekke med minst 60 milliarder.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF har gjennomgått Norges tilstand og beregnet et totalt vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på 2600 milliarder, som nesten tilsvarer et halvt oljefond.

Mest kritisk er det for jernbane, avløpsanlegg, fylkesveier og fengsler.

Så vår rikdom er relativ, usikker og knyttet til et pyramidespill som vi ikke har noen som helst oversikt over. Men våre politikere har ridd høyt på oljeformuen og brukt den til å kjøpe seg posisjoner i det imperialistiske systemet.

http://steigan.no/2016/01/19/norge-har-darligere-rad-enn-dere-trodde/