Tilbake til: Gull og gruvedrift
Innlegg av: Kvabb (19.05.17 16:02 ), lest 2222 ganger
Endret: 19.05.17 16:13

(NOM) Klage til ESA

Norge bryter mineralavfallsdirektivet
29.03.2017 meldte ei rekke organisasjoner Norge inn for ESA for brudd på EUs mineralavfallsdirektiv. Årsaka er at regjeringa har gitt utslippstillatelse til Nordic Mining i Førdefjorden, Nussir i Repparfjorden og Rana Gruber i Ranfjorden uten at det har vært laga en plan for avfallshandtering.


Artikkel 7.2(c). Delegasjonen svarte med ein telefonsamtale 10.03.2017. Dei ønskte ikkje å uttrykke syn på dei aktuelle sakene, men slo fast at deira generelle konklusjon var at artikkel 7.2(c) SLÅR FAST at ein avfallshandteringsplan MÅ VERA PÅ PLASS som ein del av søknaden for å etablere eit avfallsdeponi.


Det blir slått fast at en ny avfallshandteringsplan MÅ VERA PÅ PLASS, når kan den eventuelt være på plass, og vil det medføre en helt ny behandling av hele saken ? ?


Til de som vil takke meg for "gammelt nytt" dette er mer aktuelt enn noensinne, da saken ikke er behandlet, ting tar som kjent svært lang tid i ESA.https://naturvernforbundet.no/finnmark/gruvedrift/norge-bryter-mineralavfallsdirektivet-article36639-2023.html
Innlegg av: flåtesjefen (19.05.17 16:16 ), lest 1458 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Fullstendig talentløst.
Innlegg av: Gøril (19.05.17 16:23 ), lest 1449 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Jeg er egentlig imot å maltraktere et norsk fjell i en hellig norsk fjord.

Sånt er noe vi skal være veldig veldig forsiktige med.

Hvis det allikevel skal kunne tillates mineraluttak, bør det pålegges endel skånsomhetshensyn.

Fjellet bør lukkes igjen ettersom det uthules. Og så inngrep er minst mulig synlig.

Og overskuddsmasse ikke dumpes i fjorden i det hele tatt. Men brukes til å bygge opp en øy i søndre Nordsjøen. En fremtidig
ELECTRIC ISLAND.
Innlegg av: OZZY (19.05.17 16:33 ), lest 1427 ganger
Endret: 19.05.17 16:38

RE^1: (NOM) Klage til ESA

tviler på om overskuddsfjellet fra Nom egner seg til å bygge en øy.
det er vedtatt at den skal legges skånsomt på bunnen i fjorden til ingen sjenanse for noen.
Innlegg av: Egri (19.05.17 16:39 ), lest 1392 ganger
Endret: 19.05.17 16:40

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Vi får bare håpe at ESA vet forkjell på knust fjell som innehodler mineraler, og rent avfall av mineralkonsentrasjoner.

Det blir et definisjonspørsmål om det i det hele tatt kan kalles "avfall", bare fordi det er finknust fjell.

Eneste hensikt med en slik anmeldelse vil vel være å trenere, så får vi tro at ESA gjennomskuer dette.
Innlegg av: Kvabb (19.05.17 16:40 ), lest 1394 ganger
Endret: 19.05.17 16:44

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Sylvi Listhaug om deponiplanene på Raudsand:
- Vi kan ikke la disse prosjektene forgifte fjordene våre
Innvandringsminister og 1.kandidat på Frps stortingsvalgliste i Møre og Romsdal, Sylvi Listhaug, er sterk motstander av deponiplanene på Raudsand og i Ellingsøyfjorden.

Her er sitater fra pressemeldingen:

- Fylket skal ikke være en dumpingplass og vi kan ikke la disse prosjektene forgifte fjordene våre. Slike deponier kan føre til skade på fiskeriet i fylket og samtidig svekke omdømme til sjømatnæringen. Møre og Romsdal er et utstillingsvindu innenfor fiskeri og havbruk og er avgjørende eksportnæringer for fylket. For at næringene skal fortsette å være det, og utvikle seg i fremtiden, må vi ha rene havområder.


Anne-Line Thingnes Førsund på fb : Det er eit godt standpunkt og argumentasjon frå Frp si stortingsgruppe, som vi no må vente vert brukt overfor anna dumping og miljøskade i fjordane, som rammar fiskeri og havbruk. I motsett fall, dersom argumentasjonen er forbeholdt fylket der Listhaug er 1.kandidat til stortingsvalet vil Frp fort tape truverde.
Enn så lenge, vi må vere glade for at Frp viser forståing for kor viktig reine fjordar og sjømatressursen er.
Hva skjer ?????
Innlegg av: Sailor (19.05.17 16:45 ), lest 1368 ganger
Ticker: NOM
Endret: 19.05.17 16:48

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Deponeringen av NOMs avgangsmasser vil skape en grunnere fjord, mer lys og bedre bunnmasser enn dagens råtne bunnløse pudderbunn.

Mer lys = mer fisk og frodigere bunnfauna.

Dette blir et fjordforbedringsprosjekt. NOMs avgangsmasse er klarert for tildekking av forurenset fjord-og havnebunn, og fra disse nye bunnmassene vil det ikke bli noen avrenning til omgivelsene, heller ikke støvplage. I motsetning til det katastrofale landdeponiet hos Titania.

Hullet i toppen av ca. 300m høye Engebøåsen blir beskjedent, f.eks sammenlignet med det åpne dagbruddet på Valberg i Kragerø. Den åskanten er vel bare ca. 60-70 meter høy, og det er bare lokale som vet hvor enormt dette dagbruddet er. Feriefolket som putrer og freser forbi på fjorden utenfor ser bare en tunnelåpning i fjellet og skogkledd åsrygg.

Ingen kommer til å se NOM's gruveåpning, og fjorden vil bli frodigere og mer fiskerik.
Innlegg av: Kvabb (19.05.17 16:53 ), lest 1330 ganger
Ticker: NOM

RE^2: (NOM) Klage til ESA

Dine argumenter er diverre ikke relevante i denne sammenheng Sailor, her handler det om artikkel 7.2(c) som SLÅR FAST at ein avfallshåndteringsplan MÅ VÆRE PÅ PLASS som ein del av søknaden for å etablere eit avfallsdeponi.
Innlegg av: _HH_ (19.05.17 16:53 ), lest 1340 ganger
Endret: 19.05.17 16:55

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Seopp/kvabb er du så desperat at når NOM stig ein dag så må du ta opp forhold du allereie har fått svar på?

Eg kan lime inn svaret du fekk sist:
Motstandarane har rett i at det skal liggje ved ein avfallsplan i samband med ein søknad om utsleppsløyve etter forureiningslova § 11, jamfør forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallslova) § 17-4.  Nordic Rutile sitt deponeringsområde vil etter denne forskrifta vere definert som avfallsanlegg i samsvar med § 17-3 bokstav h punkt 4, og da skal det etter forskrifta søkast om løyve i samsvar med  § 17-4.  Kravet til ein slik søknad og avfallsplan går fram av § 17-6 og § 17-7. Motstandarane sitt argument er derfor at Engebøprosjektet og løyvet som er gitt her, er ugyldig fordi desse vilkåra ikkje var oppfylgt på sakshandsamingstidspunktet og fortsatt ikkje er oppfylgt.

Motstandarane tek igjen feil her. Årsaka til dette er at NOM søkte om forureiningsløyve i 2008 (http://www.nordicmining.com/nyhetsarkiv-oaax-vis-nyhet/category293.html?itemId=425818) og kapittel 14 i forskrifta som motstandarane byggjer sin klage på, vart fyrst gjeldande fra og med 15. juni 2012,  4 år etter at søknaden til NOM vart sendt inn til formell handsaming.

Det følgjer av forvaltningslova § 39 at ein forskrift ikkje har tilbakevirkande kraft og derfor er argumentet til motstandarane ikkje relevant. Det er dei reglane som var gjeldande på det tidspunktet NOM sendte inn søknaden som er relevant for NOM si handsaming.

Innlegg av: Knievel (19.05.17 16:53 ), lest 1335 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Man skal være godt ute på viddene når man sammenligner uorganisk farlig avfall med knust fjell.

Logg av pcen og ta helg, kvabb.
Innlegg av: Kvabb (19.05.17 16:56 ), lest 1324 ganger
Endret: 19.05.17 16:58

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Hva har skjedd med Frp ? Spenstig utspill fra Sylvi Lishaug, hun er ikke noen hvem som helst i det partiet, og ville nok ikke kommet med dette uten ryggdekning.

Her er sitater fra pressemeldingen:

- Fylket skal ikke være en dumpingplass og vi kan ikke la disse prosjektene forgifte fjordene våre. Slike deponier kan føre til skade på fiskeriet i fylket og samtidig svekke omdømme til sjømatnæringen. Møre og Romsdal er et utstillingsvindu innenfor fiskeri og havbruk og er avgjørende eksportnæringer for fylket. For at næringene skal fortsette å være det, og utvikle seg i fremtiden, må vi ha rene havområder.
Innlegg av: _HH_ (19.05.17 16:59 ), lest 1304 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

kvabb: sylvi listhaug sitt utspel gjeld deponering av FARLEG avfall og ikkje deponi av gråstein.
Innlegg av: Junk 601 (19.05.17 17:05 ), lest 1280 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Ingen som er uenig i S.L, poenget er at dette er veldig lite relevant for NOM.

Thingeling prøver som vanlig å skåre-poeng, forøvrig så var jeg temmelig sikker på at Tollkjerringen var på lukket avdeling pga overdrivelse syndromet LØGN.
Innlegg av: A.Ksje (19.05.17 17:05 ), lest 1282 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Denne diskusjonen ble vel avsluttet for ca.ett år siden. Bare tull å svare seopp og andre på ting som allerede er avklart. Det blir deponi. 300 meter under havoverflaten. Fiskere kan glede seg over at det blir mere og få opp om noen år. Ferdig snakka.
Innlegg av: Kvabb (19.05.17 17:07 ), lest 1269 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

- Fylket skal ikke være en dumpingplass, sier Listhaug....
Innlegg av: _HH_ (19.05.17 17:09 ), lest 1251 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

for FARLEG avfall som kjem fra industri/aktivitet utanfor fylket.
Innlegg av: Junk 601 (19.05.17 17:10 ), lest 1254 ganger
Endret: 19.05.17 17:11

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Forsatt ikke relevant for NOM Kvabb!
Innlegg av: OZZY (19.05.17 17:11 ), lest 1249 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

kvabb jeg forstår det dithen at du forsøker å snakke ned aksjen. glem det. denne saken er avslutta for lenge siden.

Deponeringen av NOMs avgangsmasser vil skape en grunnere fjord, mer lys og bedre bunnmasser enn dagens råtne bunnløse pudderbunn.

Mer lys = mer fisk og frodigere bunnfauna.
Innlegg av: Sailor (19.05.17 17:12 ), lest 1255 ganger
Endret: 19.05.17 17:13

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Mer relevant å diskuterer/kritisere det oppdretterne dumper av griseri !
Det er dumping det !!

NOMs avgangsmasser vil forøvrig egne seg utmerket til å dekke over det griseriet.
NOM deponerer inert steinbasert masse, pent, pyntelig og kontrollert. I praksis samme massen som elvene har dradd ut i årtusener.
Innlegg av: Knievel (19.05.17 17:14 ), lest 1235 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Men Listhaug blablabla :'( :'( :'( :'(
Innlegg av: OZZY (19.05.17 17:17 ), lest 1225 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

ja all møkka fra lakseoppdrett pluss avlusningkjemikalier som tar livet av alle rekene i mils omkrets.

det kan dere bruke energi på.
Innlegg av: brumlemann (19.05.17 17:31 ), lest 1200 ganger

RE^2: (NOM) Klage til ESA

rart ikke Listahug dama reagerer på forurensing både i havet og visuellt som oppdrettsnæringen står for - fordi det ikke ville gi fler stemmer.

Jeg tenker noen ganger sånn, tenk om noen hadde samlet tusenvis av skapninger på et jorde og stengt dem inne. De hadde ingen andre steder enn å drite på bakken under dem. For at de skal få mat slippes maten over området med fly og skapningene klarer ikke å spise alt så overflødig mat faller på bakken og råtner sammen med driten. . Det blir selvsagt forurensing og beboerne blir selvsagt syke. Når de blir syke må de pælme tonnevis av medisin. Mye av medisinen faller på bakken. Når medisinen ikke virker mer, øser man bare på med mer medisin som havner i smørja på bakken sammen med driten og overflodsmat.

Jippie la oss få flere sånne anlegg- kiss my ass.
Innlegg av: Sailor (19.05.17 18:26 ), lest 1138 ganger
Endret: 19.05.17 18:28

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Kan det være at Listhaug faktisk mente å kritisere fiskeoppdretterne for dumping ?
Hun nevner jo ikke NOM eller gruveindustrien.
Ikke første gang en politiker er litt upresis i ordbruken.

Her er det rum for tolkning !
Innlegg av: unotert (19.05.17 20:55 ), lest 1029 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

For en idiotisk tråd.
Innlegg av: Boss 99 (19.05.17 21:58 ), lest 974 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

For et gnål.Gå å legg dere bønder. Stein er stein, det er noe vi har nok av i denne steinrøysa. Listhaug er bra har ikke utall seg om Nom noen gang.
Innlegg av: Råvarer (19.05.17 23:02 ), lest 925 ganger
Ticker: NOM
Endret: 19.05.17 23:05

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Gamle skittpakker blir som nye klabb?

Dette er en IKKE sak, her koker de såkalte miljøvernerne suppe på en spiker. Som _HH_ nevner så har IKKE lover og forskrifter tilbakevirkende kraft.

Grunnen til at jeg kaller dem såkalte miljøvernere er at de kjemper mot bedre viten når det gjelder best praksis og valg av beste miljøvennlige løsning. Det er jo et paradoks at man måtte kjempe mot miljøbevegelsen for å få valgt beste løsning for miljøet og ikke minst for folk som bor i området. De kan være glad de slapp et landdeponi med avrenningspnroblematikk og kostnader i mange hundre år.

SV har brukt ungdommen i NU som nyttige idioter i en lokal maktkamp hvor SV var i mot sjødeponiløsningen. (SV er ikke mot gruve i Naustdal, det er vist ingen partier. )
Innlegg av: vetleoe (20.05.17 00:04 ), lest 866 ganger
Ticker: NOM

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Jeg er miljøverner, men har mesteparten av sparepengene i NOM..

Er ganske klart at rutilutvinning fra forekomsten med høyest gehalt av TiO2, samt masse salgbar granat i verdens mest pirkete og stabile land er mer rasjonelt enn at skip fra Sierra Leone og Australia skal forsyne Europa og andre markeder med Rutil.

Og som du sier; er bedre å legge massene kontrollert ned på fjordbunnen enn å måtte slite med et deponi på land helt naturen sørger for at massene uansett havner i fjorden.
Innlegg av: risk_reward (20.05.17 09:38 ), lest 766 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

H_H
Det er ikke artikkel 14, men 7 de klager i hht

Fra klagen:
"I brevet vårt til ESA, 29.07. 20162, nemnde vi også at vi vurderte løyvet til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden som eit brot på Mineralavfallsdirektivet. Dette vart imøtegått av direktøren for «Internal Market Affairs Directorate” i hans brev av 26.10.20163, med argumentasjon om at artikkel 5(1) i Mineralavfallsdirektivet ikkje spesifiserer at ein avfallshandteringsplan må vera utforma før det blir gjeve eit løyve. Vi er samde i at dette ikkje er spesifisert I artikkel 5(1), men vår påstand er at dette er spesifisert i artikkel 7.2(c)."


Artikkel 5(1), sier
Member States shall ensure that the operator draws up a waste management plan for the minimisation, treatment, recovery and disposal of extractive waste, taking account of the principle of sustainable development.

Artikkel 7.2(c) sier;
2. The application for a permit shall contain at least the following details:
(c)the waste management plan pursuant to Article 5;

Slik jeg oppfatter dette, så er det kun et nytt forsøk fra motstanderne uten hjemmel. 7.2(c) gjør ikke annet enn å henvise artikkel 5, og der har de allerede blitt avvist og de har bekreftet riktig anvendelse.

Videre kan jeg ikke se at det er konkrete krav til avfallsplanen, og det kan ikke være noen tvil om at plan er utarbeidet som ivaretar artikkel 5`bestemmelser om;
a waste management plan for the minimisation, treatment, recovery and disposal of extractive waste, taking account of the principle of sustainable development.

I direktivets innledende punkt 9, står det;
while inert waste, non-hazardous prospecting waste, unpolluted soil and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should be covered only by a limited set of requirements due to their lower environmental risks.

Det blir noe panisk over det hele fra motstanderne, som burde brukt sin tid på gjennomslag for bruk av avgangen, i stedet for den evige pinlige motstanden de viser.

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13120362/Fylkeslag%20-%20Finnmark/Brot%20p%C3%A5%20Mineralavfallsdirektivet-29-03-2017%281%29.pdf
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/21/ojNår det gjelder Listhaugs uttalelser er det følgende å si;
1. I f.t NOM er det HELT irrelevant. Et fullstendig blindspor å sammenligne disse. Det blir som å kildesortere hjemme og putte matavfallet sammen med batteriene.
2. Det hun sier er enda mer gjeldene for alternativet Dalen gruver, og slik sett fremsnakker hun egentlig Raudsand...

RR
Innlegg av: _HH_ (20.05.17 11:12 ), lest 718 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

takk for tilbakemelding RR. Det har sneke seg inn ein skrivefeil og det skal stå kapittel 17 og ikkje 14 som eg har skreve.

Norge implementerer mineralavfalldirektivet til EU gjennom forskrift om gjenvinning og behndling av avfall(avfallsforskrifta) og da er punkta som miljøvernarane syner til i si klage, skildra i kapittel 17. Argumentasjonen min er derfor fortsatt riktig, men det var ein skrivefeil i innlegget mitt når det står kapittel 14.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_19#KAPITTEL_19
Innlegg av: risk_reward (20.05.17 18:07 ), lest 598 ganger

RE^2: (NOM) Klage til ESA

Ok, men ESA skal sikkert vurdere etter EU-direktivet og ikke den forskrift vi har/benytter, vil jeg tro. Det er vel derfor de klager i hht til den og ikke vår forskrift.
Men også der er jo klagen "død". 7.2(c) henviser jo bare tilbake til 5. som allerede er avvist.

At de ikke bruker tiden til å bidra til bruk av avgangen i stedet for det tullet de surrer med. Fatter det ikke......
If u cant beat them, join them, burde snart gå inn hos denne jugemotstanden mot prosjektet

RR
Innlegg av: _HH_ (20.05.17 18:42 ), lest 582 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Efta sin rolle i dette er å sørge for at Norge implementerer eu regelverket. Måten dette blir gjort på er at eu lovene blir implementert gjennom nye eller eksisterande lover/forskrifter og avfallsdirektivet implementerer eu sitt regelverk knytt til gruveavfall. Så dersom domstolane i Norge skal etterprøve dette så er det lovteksten i avfallsforskrifta som er styrande og ikkje det som står i eu direktivet.Esa og Efta skal sørge for at det som ståri den norske lovteksten, direkte gjenspeilar eu direktiva og føremåla bak desse.

er elles samd i at miljøvernarane må taka til fornuft snart.
Innlegg av: Kvabb (26.05.17 09:50 ), lest 332 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

En ny spiker i kista. :

Urovekkende funn på bunnen av Jøssingfjorden
https://www.nrk.no/rogaland/urovekkende-funn-pa-bunnen-av-jossingfjorden-1.13532071

Mener vi må vite mer

Forskerne mener vi vet for lite om konsekvensene av deponering i sjø.

– Det er mye fokus på dette med deponering i havet, og da må vi forstå prosessene. Vi må forstå miljøet, sier Ingunn Thorseth, geokjemiker ved Havforskningsinstituttet.

Hun mener vi mangler viktig kunnskap på feltet.

– Jeg tror det er ganske viktig å undersøke dette nærmere. I dag har vi neppe full oversikt.
Innlegg av: Flaxx (26.05.17 09:56 ), lest 314 ganger
Ticker: NOM

RE^1: (NOM) Klage til ESA - Mye kvabb om dagen

Det er mye kvabb og dabb om dagen.
For det er NIVA som systematisk følger opp dette deponiet: "Bløtbunnsfauna i Jøssingfjorden ble undersøkt på fem stasjoner. Samtlige stasjoner viste «god» tilstand, foruten en ytre
stasjon som hadde «svært god» tilstand. Dette er i hht. vanndirektivets mål om minst «god» tilstand."
..........................
Man skulle tro at Havforskningsinstituttet nå hadde sluttet med sin useriøse "forskning".
Her må det ryddes i arbeidsformen i direktoratet. Nå spres det "informasjon" som helt klart er feil.
Slik "informasjon" om børsnoterte selskaper som Titania er faktisk straffbar.
Innlegg av: _HH_ (26.05.17 09:59 ), lest 300 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

kvabb er desperat i sitt forsøk på å prate ned aksjen.
Innlegg av: Kvabb (26.05.17 10:08 ), lest 274 ganger

RE^2: (NOM) Klage til ESA

Viktig med fakta, ikke sant ? En geokjemiker ved Havforskningsinstituttet er ikke noen hvem som helst. Hodeløs hausing er ingen tjent med, Det er vel de færreste som nå tror at det kommer noe kursdrivende før høst/vinter. 4-7 mnd er ufattelig lang tid for mange NOMere.
Innlegg av: Flaxx (26.05.17 10:04 ), lest 292 ganger
Ticker: NOM

RE^1: (NOM) Havforskningen må strammes opp med bot

Saken er her Havforskningsdirektoratet.
Som uten å gi ut noe skriftlig "informerer" en journalist i NRK, sklik at resultatet blir en "informasjon" som er straffbar, vedrørende børsnoterte selskaper.

Har aldri sett på maken til udugelighet.
Innlegg av: Kvabb (26.05.17 10:11 ), lest 274 ganger
Ticker: NOM
Endret: 26.05.17 10:15

RE^2: (NOM) Havforskningen må strammes opp med bot

He he, ja dere tror vel det er fake news :-) Det er selvsagt lov å håpe, men bli aldri forelsket i en aksje, det er et godt gammelt jungelord.
Innlegg av: Flaxx (26.05.17 10:15 ), lest 258 ganger
Ticker: NOM

RE^3: (NOM) Havforskningen må strammes opp med bot

Her er fakta:

Det er NIVA som systematisk følger opp dette deponiet:
"Bløtbunnsfauna i Jøssingfjorden ble undersøkt på fem stasjoner. Samtlige stasjoner viste «god» tilstand, foruten en ytre stasjon som hadde «svært god» tilstand. Dette er i hht. vanndirektivets mål om minst «god» tilstand."
Innlegg av: Kvabb (26.05.17 10:23 ), lest 233 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Ja Havforskningsdirektoratet skal vi ikke bry oss om, vi bare stikker hodet i sanden, LOL
Innlegg av: Flaxx (26.05.17 10:43 ), lest 206 ganger
Ticker: NOM

RE^1: (NOM) Havforskningen må strammes opp med bot

Havforskningsdirektoratet har ikke stukket hodet i sanden ... de har registrert kvabb.
Og der er det som kjent lite oksygen.

https://snl.no/kvabb
Innlegg av: Sailor (26.05.17 11:02 ), lest 157 ganger
Ticker: NOM

RE^2: (NOM) Havforskningen må strammes opp med bot

Hvem har gitt Havforskiningsinstituttet oppdrag og budsjettmidler til å undersøke i Jøssingfjorden ? Har de gjort dette på eget initiativ bør det jo også stilles nærgående spørsmål til dem.

NIVA har jo et pågående oppdrag der som har pågått i flere år.
Innlegg av: ondur (26.05.17 10:50 ), lest 181 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

nyttig info Flaxx, muligens det er en del kvabb der ute som ikke liker å bli dekket av en ny masse og det er jo slik vi alle er, Not in my backyard!
Innlegg av: Kvabb (26.05.17 11:15 ), lest 135 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

"Hvem har gitt Havforskiningsinstituttet oppdrag og budsjettmidler til å undersøke i Jøssingfjorden"

Regjeringen ?

Sylvi Listhaug om deponiplanene på Raudsand:
- Vi kan ikke la disse prosjektene forgifte fjordene våre
Innvandringsminister og 1.kandidat på Frps stortingsvalgliste i Møre og Romsdal, Sylvi Listhaug, er sterk motstander av deponiplanene på Raudsand og i Ellingsøyfjorden.

Her er sitater fra pressemeldingen:

- Fylket skal ikke være en dumpingplass og vi kan ikke la disse prosjektene forgifte fjordene våre. Slike deponier kan føre til skade på fiskeriet i fylket og samtidig svekke omdømme til sjømatnæringen. Møre og Romsdal er et utstillingsvindu innenfor fiskeri og havbruk og er avgjørende eksportnæringer for fylket. For at næringene skal fortsette å være det, og utvikle seg i fremtiden, må vi ha rene havområder.
Innlegg av: _HH_ (26.05.17 11:27 ), lest 116 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Kvifor dreg du fram forhold du veit ikkje er sant eller relevant for diskusjonen?

Farleg avfall etter norsk lov kan ikkje samanliknast med inerte gruvemasser og det veit du.
Innlegg av: unotert (26.05.17 11:36 ), lest 105 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Kvabb/Seopp er kjøpt og betalt
Innlegg av: Kvabb (26.05.17 11:56 ), lest 82 ganger

RE^1: (NOM) Klage til ESA

Det er nok diverre relevant for folk flest.