Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Shipping
Innlegg av: Arkivaren (19.05.17 12:35 ), lest 1780 ganger
Ticker: IMSK

IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/05/I.M.-Skaugen-vinner-sak-mot-MAN

Shippingselskapet I.M Skaugen har vunnet frem i en sak mot MAN Diesel & Trubo angående drivstoff-forbruk.

Det fremgår av en melding sendt ut torsdag ettermiddag.

I.M Skaugen har i lang tid hatt en sak pågående mot MAN Diesel & Turbo SE som er en del av Volkswagen Group.

Shippingselskapet kjøpte i 2000 12 marine diesel "fremdriftssystemer" - motorer og propeller - og Skaugen har ment at MAN med overlegg har oppgitt feil drivstoff-forbruk på mange eller alle de 12 fremdriftssystemene.

Etter Skaugens oppfatning har forbruket vært mye høyere enn det som var avtalt og dokumentert av MAN i de offisielle og pålagte FATs (Factory Acceptance Test), og MAN skal også ha innrømmet å ha manipulert FATs for tre av Skaugens 12 motorer, og at det ble gjort for å skjule det høye forbruket.

I.M Skaugen skriver videre i meldingen at de har sikret bevis for at slik manipulasjon har blitt jevnlig utført av MAN i en periode på mer enn 10 år, både mot dem og andre kunder.

MAN har tidligere innrømmet dette, og hevdet at denne praksisen ble stanset i 2011, samt blitt idømt en bot av en lokal domstol i Augsburg i Tyskland.

Erstatning

Til tross for innrømmelsene har MAN nektet å kompensere I.M Skaugen for deres tap, og for forhåndsbetalinger i forbindelse med kjøp av to motorer som ikke har blitt levert på grunn av svindelen.

Når det gjelder saken om de to nevnte motorene, og om Skaugen kunne terminere disse avtalene, har Skaugen nå fått medhold av retten om at de kunne terminere disse, noe de gjorde allerede i 2012, og MAN har også blitt pålagt å tilbakebetale 5,3 millioner euro som Skaugen hadde betalt, i tillegg til 1,4 millioner euro i saksomkostninger.

«Blant annet basert på tekniske bevis innhentet av Skaugen og annen informasjon og dokumentasjon innhentet til tross for MAN’s betydelige motstand, anså voldgiftsretten det bevist at de to motorene faktisk hadde betydelig høyere drivstoff-forbruk enn oppgitt i selskapets offisielle FATs (Factory Acceptance Test) og et betydelig høyere forbruk enn den maksimale grensen garantert av MAN.I tillegg fastslo retten at MAN grunnleggende hadde overtrådt sin forpliktelse til å lojalt avsløre all informasjon til Skaugen om motorene i tvisten, som Skaugen hadde en legitim interesse i å motta», het det i meldingen.

I tillegg har MAN blitt dømt til å betale om lag åtte millioner euro til I.M Skaugen i forbindelse med selve bedrageriet, og skal dekke forhåndsbetalte midler knyttet til selve rettsaken.

Selskapet har også en ventende sak i Norge.
Innlegg av: verdensmester (19.05.17 12:43 ), lest 1257 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Nesten 15 millioner euro, dette er gull
Innlegg av: Arkivaren (19.05.17 12:53 ), lest 1202 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

I artikkelen står det;

"...MAN har også blitt pålagt å tilbakebetale 5,3 millioner euro som Skaugen hadde betalt, i tillegg til 1,4 millioner euro i saksomkostninger."

Litt lengre ned står det;

"I tillegg har MAN blitt dømt til å betale om lag åtte millioner euro til I.M Skaugen i forbindelse med selve bedrageriet, og skal dekke forhåndsbetalte midler knyttet til selve rettsaken."

5,3 + 1,4 + 8 = 14,7 millioner Euro!!

14,7 * kurs mot Euro på 9,38 = 137,8 millioner norske kroner!!
Innlegg av: ketilgro (19.05.17 12:59 ), lest 1172 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Betaler MAN
eller slår de seg konkurs?
Er de MANN
eller mus?

KG, 19.05.17
Innlegg av: Ikaros200 (19.05.17 13:00 ), lest 1177 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Anbefaler dere å gå direkte til kilden da journalisten i farten har gått på en liten glipp. Det står 8 millioner dollar og ikke euro.

For meg er det uklart om de 8 mill dollar som nevnes er de samme pengene som de 6,7 mill euro, eller om det er i tillegg.

I "verste" fall er det tale om ca 63 mill nok (6,7 mill euro med dagens kurs), noe som utgjør et kontanttilskudd til selskapet tilsvarende ca 2,30 kroner pr aksje. I beste fall - dersom journalisten har rett - er det tale om det dobbelte, og da over halvparten av selskapets markedsverdi.

http://www.skaugen.com/2017/05/18/ims-update-re-ongoing-disputes-man-diesel-turbo-se/

The latest and most significant arbitral award dealt more directly with their fraudulent activities and for this reason awarded us a recovery from MAN of approx. USD 8 mill of prepaid funds incl interest and recovery of our cost of the arbitration itself.
Innlegg av: Krivika (19.05.17 13:02 ), lest 1153 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

E24 nevner kun at MAN må tilbakebetale det IMSK har innbetalt. Får de altså erstatning i tillegg utbetalt nå? Eller er det noe som fortsatt er i prosess?

https://aksjelive.e24.no/im-skaugen-tilkjent-millionbelop-i-disputt-med-man/1495120359466
Innlegg av: Ikaros200 (19.05.17 13:09 ), lest 1126 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

@ketilgro:

Er vel neppe noen fare for at MAN går konk med det første....

http://www.corporate.man.eu/en/investor-relations/financial-news/press-releases/MAN-boosts-operating-profit-significantly-282048.html

Kan forøvrig også anbefale følgende link til Skaugens advokat:

https://www.plesner.com/insights/highligts/2017/05/skaugen-vinder-voldgiftssag?sc_lang=enInnlegg av: GigWea (19.05.17 13:20 ), lest 1121 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

The IM Skaugen Group (IMSK) has ongoing disputes with MAN Diesel & Turbo SE, the German Diesel Propulsion manufacturing company that is an integral part of the German VW Group. These disputes are regarding our agreement to purchase 12 marine diesel propulsion systems (engines and propellers).
IM Skaugen believes that the MAN company has fraudulently misrepresented the fuel consumption on many, or all of, the 12 marine diesel propulsion systems sold to our Company. We believe that the engines consume more fuel than was promised, agreed/warranted and subsequently documented by MAN in the official and required Factory Acceptance Tests (FATS). MAN has admitted to manipulating the FATs when it comes to 3 of our 12 marine diesel engines and this was done to conceal the excess fuel consumption. This in itself constitutes fraud.

We have secured documents showing that these fraudulent manipulations have been performed by MAN on a regular basis for more than 10 years at their company – and for many of their clients. MAN has since then stated that these fraudulent activities were discontinued by spring 2011, and MAN accepted a fine in Augsburg local court (dated March 28th 2013) for its unethical activities such as manipulations of FAT tests on its diesel engines. However, MAN refuses to compensate our Company for any of our losses despite the admitted fraud, and MAN also refuses to repay our Company for prepayment made for engines not delivered and that we cannot take delivery of due to their fraud. MAN refuses to disclose to Skaugen any material information regarding the fraud linked to our engines, and MAN also refuses to do so in all ongoing litigation and arbitration proceedings with Skaugen. Save for the latest arbitration, MAN have successfully managed to avoid fraud being the topic of the matters to be litigated. The costs of the litigation and arbitration proceedings so far have been significant, but we still have had to pursue the claims by litigation/arbitration, and we have now received the decisions (awards) from all three arbitrations commenced.

The latest arbitration, which is part of a larger complex of cases between the parties in connection with the mentioned issues, concerned whether or not Skaugen was entitled to terminate the contract for the purchase and sale of two sets of marine diesel engines of the type 6L 48/60B (with related propellers), which MAN had produced and tested in 2008-2009. During the case, MAN refused, i.a., to produce any kind of (valid) evidence concerning the actual fuel consumption of these engines, and witnesses from MAN’s side could either “not remember anything” or refused to answer questions about it. Based, among other things, on technical evidence obtained by Skaugen and other information and documentation obtained despite MAN’s significant opposition, the arbitral tribunal considered it proven that the engines the two engines did have a substantially higher fuel consumption than stated in the official FATs and a substantial higher consumption than the maximum lever warranted by MAN. In addition, the tribunal held that MAN had fundamentally violated its obligation to loyally disclose to Skaugen all information about the engines in dispute, which Skaugen had a legitimate interest in receiving.

On this basis, the tribunal concluded that Skaugen was entitled to terminate the contract, which Skaugen had done already in 2012, and compelled MAN to refund Skaugen its down-payment for the engines in the amount of around EUR 5.3 million as well as reimburse Skaugen for its legal costs and other costs of around EUR 1.4 million in total, which, i.a., had been necessitated by MANs refusal to provide facts in the case.The latest and most significant arbitral award dealt more directly with their fraudulent activities and for this reason awarded us a recovery from MAN of approx. USD 8 mill of prepaid funds incl interest and recovery of our cost of the arbitration itself. At the time of writing, we also have pending litigation ongoing in Norway to enable Norwegian courts hear our claim for tort for the fraud committed regarding our purchase of marine propulsion systems from MAN and to recover not only our additional/excessive fuel costs on vessels currently in operation, but also other related costs and losses incurred as a result of their fraud. By year-end 2016, we had USD 8.3 mill on our balance sheet as prepayment made for diesel propulsion systems from MAN (not yet delivered), and we await recovery of all the prepaid funds that we seek from MAN.
Innlegg av: blomli (19.05.17 14:05 ), lest 1033 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Im Skaugen kommer til å få ca kr4,5 per aksje inn på konto fra MAN og aksjen stiger bare kr 0,73 på børsen per aksje. Her er det noe som er feil
Innlegg av: espetalen84 (19.05.17 14:16 ), lest 1007 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Har sendt mail til Bente Flø:

Hei Bente,

Først av alt gratulerer med seieren i retten!

Forstår jeg meldingen korrekt at dere har blitt tilkjent 5.3mill euro (50M kr) + 1.4mill euro (13M kr) + 8 mill $ (67M kr) = Totalt ca 130 millioner kr ??

mvh,
XX

-------------

Skal holde dere oppdatert om eventuelt svar
Innlegg av: scorn (19.05.17 14:42 ), lest 951 ganger
Ticker: IMSK

RE^2: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Kan du spørre om hvorfor dette ikke er børsmeldt?
Innlegg av: drage (19.05.17 14:27 ), lest 982 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Det virker klart at det er 5.3+1.4 mil eur + 8 mil $...

Men hvorfor er dette ikke boersmeldt ?
Innlegg av: GigWea (19.05.17 14:46 ), lest 932 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

http://www.skaugen.com/2017/05/18/ims-update-re-ongoing-disputes-man-diesel-turbo-se/
Innlegg av: GigWea (19.05.17 14:47 ), lest 918 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

http://oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/IMSK.OSE/messages

Det har blitt børsmeldt ser det ut som.
Innlegg av: Ikaros200 (19.05.17 15:00 ), lest 881 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

http://www.seatrade-maritime.com/news/europe/im-skaugen-wins-arbitration-against-engine-maker-man-diesel-turbo.html

Denne artikkelen legger til grunn ca 15 mill dollar...

IM Skaugen wins arbitration against engine maker MAN Diesel & Turbo
IM Skaugen wins arbitration against engine maker MAN Diesel & Turbo

IM Skaugen Group has won an arbitration proceeding compelling MAN Diesel & Turbo SE to cough up more than $15m in relation to disputes on Skaugen’s purchase of 12 marine diesel propulsion systems from MAN, a Volkswagen Group affiliate.

The dispute concerned whether or not Skaugen was entitled to terminate the contract for the purchase and sale of two sets of marine diesel engines of the type 6L 48/60B with related propellers, which MAN had producted and tested in 2008-09.

“IM Skaugen believes that the MAN company has fraudulently misrepresented the fuel consumption on many, or all of, the 12 marine diesel propulsion systems sold to our company,” Skaugen said in a statement.

“We believe that the engines consume more fuel than was promised, agreed/warranted and subsequently documented by MAN in the official and required Factory Acceptance Tests (FATS). MAN has admitted to manipulating the FATs when it comes to three of our 12 marine diesel engines and this was done to conceal the excess fuel consumption. This in itself constitutes fraud,” the statement said.

The arbitration tribunal concluded that Skaugen was entitled to terminate the engine purchase contract, which Skaugen had already done in 2012, and ordered MAN to refund Skaugen its downpayment plus legal and other costs totalling around EUR6.7m ($7.45m).

The arbitral also allowed Skaugen to recover from MAN approximately $8m of prepaid funds including interest and the recovery of Skaugen’s arbitration cost.

Skaugen said it has obtained documents showing that MAN’s fradulent manipulations have been carried out on a regular basis for more than 10 years and for many of its clients.

“MAN has since then stated that these fraudulent activities were discontinued by spring 2011, and MAN accepted a fine in Augsburg local court (dated 28 March 2013) for its unethical activities such as manipulations of FAT tests on its diesel engines,” Skaugen said.

Meanwhile, Skaugen said it has a pending litgation ongoing in Norway to enable the Norwegian courts to hear its claim for tort for the fraud committed regarding its purchase of marine propulsion systems from MAN and to recover not only its additional/excessive fuel costs on vessels currently in operation, but also other related costs and losses incurred as a result of the fraud.
Posted 19 May 2017
Innlegg av: Krivika (19.05.17 15:08 ), lest 824 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Virker ikke som om markedet tror at MAN har råd til dette?
Innlegg av: Shippingballs (19.05.17 15:25 ), lest 788 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

MAN har råd. De er en del av VW-konsernet og dette er lommerusk for dem.
Innlegg av: jarne (19.05.17 15:51 ), lest 732 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN


er det en rettskraftig dom eller er det ankemuligheter?

Kansje bare en dom på et fillet nivå som blir anket i evigheter, er gjerne slikt det funker.

mvh
Innlegg av: Shippingballs (19.05.17 16:23 ), lest 688 ganger
Ticker: IMSK
Endret: 19.05.17 16:24

RE^2: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Et raskt googlesøk ga meg dette: "The finality of arbitration awards is often touted as one of the advantages of arbitration, saving parties both time and money.", fra law360.com.
Innlegg av: Gjestmann (19.05.17 17:09 ), lest 636 ganger
Ticker: IMSK

RE^3: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Ja, såfremt det ikke er noe fundamentalt galt med voldgiftsavgjørelsen, er den endelig.
Innlegg av: Krivika (19.05.17 17:25 ), lest 615 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Når får vi vite om dommen er endelig eller ikke?

Ser de bruker begrepet "compelled" (tvunget) og ikke "convicted" (dømt) i denne saken.

Noen som vet om det noen reell forskjell på ordleggingen i erstatningssaker?
Innlegg av: espetalen84 (20.05.17 12:33 ), lest 530 ganger
Ticker: IMSK

RE^1: IMSK - I.M. Skaugen vinner sak mot MAN

Hei Bente,

Først av alt gratulerer med seieren i retten!

Forstår jeg meldingen korrekt at dere har blitt tilkjent 5.3mill euro (50M kr) + 1.4mill euro (13M kr) + 8 mill $ (67M kr) = Totalt ca 130 millioner kr ??

mvh,
xx

--------------
Hei,

Det korrekte er USD 8 mill.

Med vennlig hilsen
Bente