Tilbake til: Farma og medisin
Innlegg av: Hallo!!!! (19.05.17 10:44 ), lest 2159 ganger
Ticker: BIOTEC

Biotec - Veien videre etter GF!

Unnskyld Lothian at jeg kopierer innlegget ditt, men jeg synes denne var så god om hva vi kan vente oss fremover

"Vi må regne med at styret snart har en ny CEO klar (og som forhåpentligvis kan begynne engang i 2017).

Før utgangen av mai regner jeg også med svar på minst ett av disse spørsmålene:

- Vil Biotec anke avslaget fra NHS?

- Nye avtaler med krankenkasser i Tyskland?

- Nye avtaler home care providers i Tyskland?

- Nye avtaler ArcticZymes (med majors)?

Lothian."


Jan Raa vil nok naturlignok holde en lav profil på HO fremover, men har i allefall lovt "dyrt og hellig" at han ikke vil sitte med hendene i kors fremover.
Han vil nok gjøre det han kan fremover. I en av reportasjene før GF sa han blant annet at han følte seg moralsk ansvarlig til å gjøre noe siden han hadde gitt mange personlig råd om å kjøpe Biotec-aksjer.

Hva kommer først opp av hatten - Ny CEO eller anke på refusjons-nekten i UK?
Innlegg av: rischioso (19.05.17 13:26 ), lest 1384 ganger
Ticker: BIOTEC
Endret: 19.05.17 14:49

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!


Så kan vi som en motpol til den forhåpningsfulle listen til Lothian snu ting på hodet og se på hva som kan komme først om man tar på de kritiske brillene for det burde man legger man historien til grunn.

(1) FORLENGELSE vs OPPHØR

Eksisterende distributører kan ha et ønske om å forlenge avtalen og de kan ha et ønske om ikke å forlenge avtalen grunnet minimalt salg (Tyskland) til NULL-0 salg (Norden og UK). Distributørene har begrenset med ressurser og når man over lengre tid binder opp disse til noe som gir minimale til ingen inntekter så vil ikke det kunne vare evig.

*RISKEN er helt klart til stede!

(2) FORLENGELSE vs UTVIDELSE vs OPPHØR

Forsikringsselskapet som dekker hele Tyskland og som KUN har gitt en midlertidig refusjon for KUN 2 regioner kan ha et ønske om å fortsette som før, utvide til å gjelde flere regioner eller slette WB av lista spesielt når og hvis de får vite om avslaget i UK. Forsikringsselskapet modifiserer listen fortløpende og de produktene som brukes sjeldent går ut til fordel for nye produkter.

* RISKEN er helt klart til stede!

(3) REFUSJONSANKE vs NY DOKUMENTASON

Hvis det viser seg at avslaget om refusjon i UK&Irland (også) er basert på svak klinisk dokumentasjon så hjelper det ikke bare med en enkel anke med redusert pris på produktet for å komme bedre ut kostnadsmessig sammenlignet med andre produkter.
Da MÅ man få på plass en adekvat dokumentasjon for å imøtekomme NHS sine dokumentasjonskrav noe som både er meget tidkrevende og ikke minst trigger en betydelig kost hvor BP allerede er langt på overtid og ikke har de penger pr dato til å kunne gjennomføre en omfattende dokumenteksersis uten å måtte hente inn penger.

* RISKEN er helt klart til stede!

(4) CEO - Ubrukelig vs Brukelig

Det er ikke gitt at man vil få på plass en ny CEO med det første. Det er heller ikke gitt at den nye har den nødvendige erfaringen som kreves til å kunne løse opp i flokene.
Ting vil kunne ta tid og i mellomtiden vil selskapet drives som før uten endringer over hodet hvor siste rest av markedstillitten for alvor vil forsvinne.

* Risken er helt klart til stede!

(5) Jan Raa - REALISTISKE vs UREALISTISKE forventninger

Det virker å eksistere urealistiske høye forventninger til Jan Raa relatert til hva han som person kan utrette i posisjon av styremedlemsmandatet.
Han er som kjent KUN 1 mann med KUN 1 stemme og uavhengig av hvor mye han ønsker å påvirke så vil han aldri kunne påvirke mer enn akkurat denne ene stemmen.
Når vi i tillegg kjenner til den utfordrende relasjonen som har vart over år mellom Raa og Lien så er sannsynligheten enda mindre for at Raa vil kunne få gjennomslag for noe som helst så lenge Lien blir sittende som CEO noe som kan trekke ut i langdrag.

* RISKEN er helt klart til stede!
Innlegg av: Fünke (19.05.17 13:37 ), lest 1321 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Hvor tar du det fra? Det umåtelige engasjementet og den fremragende drivkraften for eller i mot Biotec Pharmacon.
Innlegg av: Tanglyng (19.05.17 13:40 ), lest 1305 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Rischioso... du må være syk i hodet...
Innlegg av: Valuexxx (19.05.17 14:42 ), lest 1228 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Hvis Raa opptrer pragmatisk og verdiorientert i styret kan det bli meget bra. Han har stor kunnskap og i sum ser da styret meget bra ut for et såpass lite selskap. Utfordringen nå er å få frem verdiene i de andre forretningsområdene å kjøre Woulgan på sparebluss en tid. Målet må være å få selskapet cash positivt med justerte tall på kvartalsbasis (eksklusive nyansettelse, kliniske studier mm). Det kan skje om noen kvartaler, senest i begynnelsen av 2018. Aksjekursen vil komme etter og selskapet får tilbake styringsfarten uten emisjonsspøkelse. Da kan vi sette inn støtet med eller uten en partner på Woulgan. Hvis det har vært gjort en feil så er det overfokusert på Woulgan. Riktignok ser tallene ser forlokkende ut og man kan regne seg hjem étil årlige overskudd på vel 1 mrd. men slik er det sjelden. Dette vil ta tid og veien blir neppe slik man drømmer om. i mellomtiden kan vi glede oss over de andre fantastiske forretningsområdene vi har med store marginer. Her må vi sette inn støtet nå.
Innlegg av: onuk (19.05.17 14:49 ), lest 1220 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Hva er feil med det rischioso skriver? Ærlig talt, så lenge Lien og Thorsen tviholder på stolene sine, noe de tydeligvis har tenkt å gjøre ei god stund til, så kommer ikke den Biotec kjerra fra flekken. Det har vært slik, det er slik og fortsetter slik (ei god stund). For høye forventninger til et enkelt nytt styremedlem (J. R.) vil ikke kunne forandre noe på det. Min mening......
Innlegg av: Hallo!!!! (19.05.17 15:25 ), lest 1175 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^2: Biotec - Veien videre etter GF!

Der kom den meldinga ja...som antatt
Biotec anker avslaget på refusjon
Innlegg av: illuminati (19.05.17 16:00 ), lest 1120 ganger
Ticker: BIOTEC
Endret: 19.05.17 17:14

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Hva ønsker Lien å oppnå med en anke heller enn å ta inn over seg å gjøre noe med det som avslaget begrunnes med, Etter mer enn 5 runder er det selvfølgelig NHS som er gale i hodet i Liens verden.

Men det viktigste for Lien med anken er ikke refusjonen, men å holde drømmen i live, samt å gi sine håpefulle nye drømmer. Nå legges planer for Canada, Asia og Australia, nye drømmer er det som skal til, da slipper Lien å bli konfrontert med salgstall.

Mer gås-jakt, Lien begynner etter hvert å mestre denne, men så har han også gått i lære hos de beste.
Innlegg av: rischioso (19.05.17 16:05 ), lest 1134 ganger
Ticker: BIOTEC
Endret: 19.05.17 16:20

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!


RE ANKEN

"Biotec appeals UK Drug Tariff rejection
(Tromsø, 19 May 2017) Biotec Pharmacon ASA’s (”Biotec”, OSE: BIOTEC) subsidiary Biotec BetaGlucans has today filed an appeal for rejection of UK Drug Tariff reimbursement.

With support from external advisors, Biotec has evaluated the decision by the Drug Tariff authority under NHS to reject the application for remuneration of Woulgan for wound treatment in UK, and concluded that there are good reasons for appeal within the framework of NHS’ own guidelines.

“We have consulted with specialist UK healthcare lawyers regarding the application. Having considered our application and correspondence with the NHS, they have advised us that there are grounds for an appeal which is in line with our own opinion of the matter”, says Svein Lien, CEO of Biotec Pharmacon.

The appeal will be reviewed by a separate NHS panel according to predefined criteria. The process does not allow Biotec to submit any further documentation while the appeal is being processed.

According to the NHS guidance to manufacturers, Biotec should expect a decision by the appeal board within 3 months from submission.

If the appeal is positive, then the Drug Tariff will review the application again, taking into account any guidance from the appeal panel"

-------------------------------------------

For å kunne anke så må man gå ut i fra at man vet grunnen til avslaget for ellers vet man jo ikke på hvilket grunnlag man skal anke...

For bare kort tid siden (08.05) så informerer ledelsen følgende til medicos i mail distribuert her på HO:

" Vi vet ikke akkurat på hvilket grunnlag de har avslått, men det er ikke uvanlig det skjer og det er bare å jobbe videre. Vi jobber med å få avklart dette, men har enda ikke fått rette vedkommende i tale"

http://forum.hegnar.no/post.asp?id=21432459

------------------------------------------

Så det må bety at de enten har visst om hva som lå til grunn for avslaget den 08.05 når dette ble skrevet noe som også er logisk at avslaget inneholder begrunnelsen, men valgte å holde grunnlaget hemmelig...

Eller så har de i løpet av få arbeidsdager klart å få rette vedkommende i tale, luftet dette med både rådgivere og advokater og så bestemt seg for å overprøve NHS sitt avslag - det var slettes ikke dårlig sett i lys av den korte tiden...;)

Dette er jo ren advokat mat og av samme grunn skal man ikke legge for stor vekt på hva advokatene mener nettopp fordi de som kjent lever av andres uenighet...

* Uansett så er ennå ikke begrunnelsen gjort kjent for aksjonærene, men de melder at de ønsker å overprøve NHS sitt standpunkt uten å fortelle noe mer utover det.

Nå må vi heller ikke glemme at de nå ved å anke avslaget så er de ikke lengre å anse som den søkende part ovenfor NHS, men går nå inn i en ankeprosess hvor de nærmest saksøker NHS for slett arbeid og gale vurderinger og det er ikke akkurat å anse som en brobyggende eksersis med de man er og vil være regulatorisk avhengig av i UK også for fremtiden...

Selv om det skal være en tredjepart som skal vurdere søknadsmaterialet på nytt så vil søknaden til syvende og siste havne tilbake på bordet hos de som først behandlet og avslo søknaden (som beskrevet i meldingen om anken) - dette til ettertanke...

Vi bør ikke glemme at Lien nektet blank å forholde seg til det Dr.Jensen sa om svakheten i dokumentasjonen i sin tid og Lien hadde sin egen sterke mening om at den var mer enn god nok...

* Så kommer avslaget fra NHS som underbygger Dr.Jensens mening, men igjen er Lien overbevist om at andre tar feil - denne gang er det NHS - hva/hvem blir så det neste...

Lykke til!
Innlegg av: Hallo!!!! (19.05.17 16:09 ), lest 1097 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^2: Biotec - Veien videre etter GF!

Historien gjentar seg

Hylekoret uten aksjer i selskapet hiver seg på neste mulighet til å svartmale og kritisere noe de ikke har eier interesser i.

Stakkars folk
Innlegg av: Argus (19.05.17 16:20 ), lest 1093 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Jeg kritiserer ikke anken, den er viktig dersom Woulgan skal kunne eksistere.

Og det er ikke negativt at Jan Raa kan påvirke de argumenetene av faglig art som må til. En anke består jo av argumentasjon i kombinasjon med riktig bruk av regelverket.

Det jeg er dypt skeptisk til, er den tiden alt dette tar. Det blir ikke noe salg og overskudd så lenge man er inne i ankeprosesser.

Innlegg av: rischioso (19.05.17 16:27 ), lest 1085 ganger
Ticker: BIOTEC
Endret: 19.05.17 16:48

RE^2: Biotec - Veien videre etter GF!


Jeg kritiserer heller ikke anken i seg selv nettopp fordi jeg ikke kjenner til grunnlaget for avslaget, men jeg er skeptisk til historien og Liens egen overbevisning om at alle andre tar feil.

Av samme grunn kan man heller ikke være positiv til anken når man legger historien til grunn og spesielt når man ikke kjenner til verken grunnlaget for avslaget eller ankepunktene.

At ting igjen tar tid er jo et resultat av akkurat dette noe vi også har sett tidligere. Hvis man hadde startet riktig første gangen og ikke minst vært lydhør for andres profesjonelle meninger så kunne sikkert resultatet vært ganske annerledes i dag.

Istedenfor å lære av feilene så virker prosessen med å skulle skyfle problemene under matta og heller prøve seg på lettfattelige shortcut løsninger å fortsette.

Man bør stille seg spørsmålet hvilket alternativ har egentlig ledelsen i denne situasjonen?

Enten anker man eller så er WB en historie i hvert fall de neste årene frem til at man har fått alt på plass så en ankeprosess er helt klart den letteste og minst kostbare veien å gå kortsiktig, men kommer avslag nr2 så er løpet virkelig kjørt og man har i tillegg til å ha opparbeidet seg uvenner innenfor NHS også igjen kastet bort dyrbar tid og ikke minst aksjonærenes penger.
Samtidig er en anke den eneste måten å unngå og miste ansikt for da gir man jo signaler om at de fortsatt kan vinne frem samtidig som at om de ikke vinner frem så vil det endelige avslaget heller ikke bli publisert så selskapet kan slå seg brystet gjennom at de har prøvd og kan formidle den historien som passer dem best...

Det kunne vært interessant å ha sett en oversikt over antall årlige anker mot NHS og ikke minst hvor mange som faktisk vinner frem.

Uansett, om 3 måneder så er det estimert at vi skal få vite mer, men man bør ikke bli overrasket om det vil ta lengre tid for sommerferien står jo snart for døren også i UK...;)

God helg!


Innlegg av: Synspunkt (19.05.17 16:35 ), lest 1038 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Lien var på GF opptatt av å understreke at pris hadde ingen betydning. Styreformannen var mindre absolutt. Kan det allikevel være slik at pris er et parameter i forbindelse med anken??
Innlegg av: rischioso (19.05.17 17:17 ), lest 978 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!


Her kan dere lese mer om selve anke prosessen og den nøytrale part som vil se på saken med friske øyne - National Appeal Panel (NAP).

Noen case er nevnt, men dette omhandler Irland spesielt og for WB så er det vel både UK og Irland, men selve prosessen er nok lik.

http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/Documents/RaISe/Publications/2011/Health/15911.pdf
Innlegg av: illuminati (19.05.17 17:43 ), lest 943 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Synspunkt,

Pris vil automatisk ha en stor betydning siden kostnadsbesparelse kontra best praksis er det NHS er ute etter.
Tar det trippel tid å fikse et sår med best praksis kontra WB og er best praksis billigere blir den foretrukket. NHS vurderer sine direkte kostnader, ikke de samfunnsrelaterte kostnadene, de fleste pasientene med slike sår er eldre mennesker uten arbeid og vil aldri oppnå høy prioritet. Når vi fra før vet at kompliserte sår er den største enkeltposten på helsebudsjettet til de fleste land, kommer det neppe på tale å øke kvaliteten på behandlingen selv om prisen bare er litt høyere. Å påstå at ikke pris på sårbehandling er prissensitiv (Lien) har en valgt feil bransje.

Problemet til Biotec heter NICE, Biotec har ikke tilstrekkelige bevis (dokumentasjon) på virkningsgrad kontra best praksis og da lar det seg ikke gjøre å kalkulere en økonomisk gevinst. Biotec har på eget initiativ klart å beregne en økonomisk gevinst ut fra fase II resultatene, men der butter det nok for NICE/NHS.
Innlegg av: rufus01 (19.05.17 19:58 ), lest 869 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Må si jeg undrer meg over at det stort sett er folk uten aksjer som diskuterer denne anken. Og da selvfølgelig med ett negativt fortegn. Hva får disse folkene til og engasjere seg 24-7 i ett selskap de ikke tror på?. Helt ufattelig for meg iallefall. Svar meg gjerne, Risch, Argus og Illuminati
Innlegg av: oppturen (19.05.17 20:04 ), lest 862 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Er vel litt som å gå på pub. Alle kan ha en dårlig fest iblant, men viss stambula blir invadert av 2-3 tullinger som tisser seg ut og spyr i lokalet hver kveld , ja så finner de fleste andre seg nye vann hull.
Stikker muligens innom i ny og ne for å se om bula har gjenoppstått, men snur raskt ut igjenn så snart pisselukta og eimen av spye setter seg i nesa.
Innlegg av: bravi (19.05.17 21:10 ), lest 799 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

oppturen, tror du tar feil her. Det er ikke de 2-3 tullingene du skriver om som har pisset og gjort fra seg inne i stambula. De står like utenfor og venter at på at piss og spy skal tørkes opp og lokalet luftes før de vil gå inn.

De som lager lukta klamrer seg fast på baksiden av bardisken midt inne i bula samtidig som de forsyner seg selv så rikelig fra ølkranene at de pisser på seg. Litt spying blir det også, her gjelder det å få i seg mest mulig mens man er inne.

oppturen, hvem tror du det er som passer ølkranene?
Innlegg av: illuminati (19.05.17 21:40 ), lest 767 ganger
Ticker: BIOTEC
Endret: 19.05.17 21:47

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

7 år har jeg vært trofast aksjonær, tror det gir meg rett til å skrive det jeg vil om Biotec og vannstyret til Lien, den dagen han forsvinner skal jeg ikke skrive noe som helst negativt om Biotec, og legg merke til, det er ikke Biotec jeg rakker ner på.

Den dagen vi som har blitt ræv-kjørt over så mange år legger ned stridsøksa, ja da har Lien seiret og kan fortsette som før. Vi har forlatt skuta og venter på ny kaptein, da går vi ombord igjen.
Innlegg av: FiloD (19.05.17 23:24 ), lest 683 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Jeg er også gammel bioteker, og jeg er fullstendig enig med Rischioso og illuminati og bravi´s beskrivelse treffer bulle eye.

For ca 2 år tilbake foreslog jeg at BP skulle kjøre to randomiserte studier, et på venøse leggsår og et på diabetes sår i europa, jeg kunne også dokumentere at dette ikke behøvde å være særligt dyrt.

Medicos sendte mit indlegg på HO til Lien og fikk et svar som lød nogenlunde således: Sånn kan man også gjøre det, men han vurderte at dette ikke var nødvendig.

Å sette seg opp imot NICE/NHS er ikke nødvendig vis en god idee, og særlig når man ikke forstår hva disse står for.

FDA godkjenner produkter alene på sikkerhet og effekt.

EMA (europæisk godkjennelsesorgan) godkjenner primært på sikkerhet og effekt

NICE/NHS godkjenner på sikkerhet, effekt og i særdeleshed Pris.

Hvist man anker uten å forstå dette, så blir det som Rischioso skriver ganske risikofyldt.
Det kan utelukke BP fra UK i mange år fremover.


Lien har demonstrer flere ting til fingerspissene, total uvitenhed om hva han jobber med, det være seg regulatirisk eller markedsmessig, fullstendig strategisk inkompetence men komplet maktarrogance.

Ingen av disse fingerspiss kompetencer har hjulpet Biotec Pharmacon.

Alle oss "negative" ønsker egentlig kun en ting og det er at BP lykkes, vi vet bare at Lien ikke er den riktige person til å bringe BP i den situation.

I den siste ende så er dette et styre problem og ikke et "Lien" problem, han skulle vært sparket for mange år siden.
Innlegg av: bj111 (20.05.17 01:58 ), lest 637 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Nå er det iallefall en kompetanse i styret som kanskje har sett på avslaget og utakt seg eller er det slik at mr Jan ikke har sett noe eller kanskje allerede blitt en Gunnar Rørstad. Jeg tror at om en anke er helt tullete dvs grunnløs så ville neppe anken vært sendt. Men ser jo at flere mener at det er kun Lien og ET som styrer denne skuta hvilket betyr at vi allerede kan trekke konklusjon om at Jan Raa har spilt falitt og er i lommen på de han i årevis har kritisert. Vel vel det gikk fort eller hva illuminati med fler.
Innlegg av: Jan Raa (20.05.17 06:54 ), lest 611 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^2: Biotec - Veien videre etter GF!

bj111: Vent med konklusjonen til jeg er kommet innenfor. Jeg er ikke der enda.
Innlegg av: bravi (20.05.17 10:19 ), lest 541 ganger
Ticker: BIOTEC
Endret: 20.05.17 10:21

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Et typisk trekk som går igjen i innleggene fra heigjengen er at når de stiller spørsmål så unngår de konsekvent å pirke bort i årsakene til problemene. Se bare på innlegget til Hallo!!! øverst på tråden hvor han har kopiert Lothian sitt innlegg fra en annen tråd som han synes er så godt skrevet.

Hvorfor spør ikke Lothian om det viktigste? Tenker da på årsakene til avslaget, hva som har blitt gjort feil, hvem som er ansvarlig og om det er mulig å rette opp feilen. Heiagjengen stiller ikke slike spørsmål fordi de vet at det vil avsløre ET og Liens inkompetanse og udugelighet. Allikevel stemte de med TO i spissen for ET som styreformann på GF, merkelige greier.

Nå er avslaget anket, hvorfor tror dere Lien nekter å informere om begrunnelsen for avslaget?
Ser i børsmeldingene 19/5, den ene sier at det ikke er anledning til å sende inn mere eller ny dokumentasjon, (vil ikke bli vurdert i ankebehandlingen), antatt behandlingstid 3 mnd. Den andre børsmeldingen sier at det kan ventes svar fra ankeutvalget etter 3 uker.

Når vi ser på hvor dårlig kommersialiseringen av Woulgan har blitt utført er det ingen grunn til å tro at aktiviteten på de andre forretningsområder er utført optimalt når vi vet at det er de samme folka som har vært ansvarlige.


Innlegg av: rischioso (20.05.17 10:56 ), lest 484 ganger
Ticker: BIOTEC
Endret: 20.05.17 11:00

RE^2: Biotec - Veien videre etter GF!


bravi,

akkurat!

Det virker som heiagjengen har et ønske om å legge dette bak seg for å kunne se fremover, men problemene forsvinner ikke av den grunn....

Problemet er at avslaget ikke er historie, det er noe som til det fulle er aktuelt både nå og i tiden fremover.

Og hvis man aldri skal pirke i det som går galt så vil man risikere at det gjentar seg noe vi har vært vitner til gang på gang...

Kjører man på reserven i utkantstrøk og passerer en av få bensinstasjoner pga dårlig planlegging så tar man ikke sjansen på at reserven vil vare frem til neste bensinstasjon fordi man kun ønsker å se fremover - da snur man, kjører tilbake og fyller opp tanken for å sikre at resten av reisen går som den skal - det er vel anvendt tid og det viser at man har lært og ikke minst tar ansvar som igjen skaper tillit - mer komplisert er det ikke...;)
Innlegg av: rufus01 (20.05.17 10:45 ), lest 490 ganger
Ticker: BIOTEC
Endret: 20.05.17 10:46

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

bravi mfl
Jeg tilhører absolutt ikke heiagjengen. Og jeg er minst like frustrert som mange av dere som har solgt dere ut for en tid tilbake. Forskjellen er bare at jeg hverken har lyst eller tid til og sitte på HO og spy ut min frustrasjon over situasjonen. Nå er GF over og det "Nye styret" må få tid til og sette seg og stake ut kursen videre. Og sitte her år etter år og skrike de samme bitre tårene hjelper iallefall ikke på situasjonen.
Innlegg av: illuminati (20.05.17 11:22 ), lest 437 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Spørsmålet du heller skulle stille bj111, var søknaden om listing på Drug Tariff den gangen de søkte var et slag i lufta med den dokumentasjonen de kunne legge frem, jeg mener det og påpekte dette under hele løpet og fikk rett.
Årsaken til til at de nå anker er den samme som den gang de sendte første utkast, Lien ønsker ballen opp i lufta slik at han kan fortelle de håpefulle (TO) at drømmen lever. Alt fra det holdet har vært drømmer, ingenting har materialisert seg men smuldret vekk eller erstattet med nye drømmer.

Nå forventer du at et styremedlem med en stemme skal forandre Liens løp mot avgrunnen, ja, klarer han det er han virkelig god. Som styreformann ville han hatt helt andre muligheter til å påvirke, dessuten er det ikke brått sikkert at han får tilgang til det han må for å få full oversikt.
Innlegg av: bj111 (20.05.17 11:40 ), lest 415 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Jan, jeg trekker ikke den konklusjonen jeg bare oppsummerte hva jeg leser her.
Illuminati, jeg forventer ikke at Jan skal kunne snu opp ned på mye med en stemme. Det er desverre godt mulig at du har helt rett og i så fall er det helt forkastelig at det er sendt en anke. Det logiske hadde vært å spørre Jan til råds og ikke risikere å sette seg i en situasjon der han kan komme til den konklusjon du har tatt hvilket vil innebære at en like gjerne kan trekke anken å starte annet løp. Det er ganske utrolig om kompetansen i selskapet er så dårlig som det fremkommer i mange av innleggene i denne tråden.

Å si at Lothian skal spørre om ditt og datt blir helt feil. Sitter du med svarene så bør heller du spørre eller sende infoen til Lien, ET, TO, Devine og kanskje resten av styret.
Innlegg av: R_offe (20.05.17 12:44 ), lest 380 ganger
Ticker: BIOTEC
Endret: 20.05.17 12:51

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

Fikk ikke Jan Raa rundt 40% oppslutning??

Er det ikke på tide å legge dette "heiagjengen" pratet død???

Jeg oppfatter at de fleste på HO ønsker endringer i veivalg, ledelse og styre..Men noen synes det tydeligvis er stas å gnåle om gammelt grums dag etter dag istedenfor å tenke fremover..

Blir som å kjøpe et gammelt oppussingsobjekt av et hus..
Istedenfor å begynne på jobben som er kostbart og slitsomt, så er det bedre å sitte på rasshølet og kritisere tidligere eiere for latskap, dårlig smak, dårlig råd fordi de ikke holdt huset vedlike.
Innlegg av: R_offe (20.05.17 12:53 ), lest 372 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^2: Biotec - Veien videre etter GF!

Kjøper man Biotec aksjer idag, så er det å regne som et oppussingsobjekt.

Skal nye aksjonærer gnåle om gammel moro eller skal de tenke fremover???
Innlegg av: repsol (20.05.17 13:25 ), lest 343 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^3: Biotec - Veien videre etter GF!

Det jeg savner er børs meldinger som skaper verdier ikke mer usikkerhet , det har ikke vert annet en usikkerhet i dette selskapet siden vi fikk utsettelser på CE søknaden, hvor er kontrakter ,partner avtaler o.s.v
Innlegg av: illuminati (20.05.17 13:23 ), lest 345 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

R_offe,

Iblant må en ta en timeout, og det er der Biotec er i dag, svaret på hvordan en skal komme videre ligger i avslaget fra NHS, og det er å finne i NICE sine retningslinjer.
Dette gjelder ikke UK alene men også FDA, har dere glemt klassifiseringen FDA mente WB hørte innunder, og det er vurdert på grunnlag av dokumentasjonen for WB.

Å prøve seg på det Lien nå prøver på er fåfengt, hadde avslaget fra NHS kommet i første runde kunne det kanskje vært noe der. Husk at avslaget kommer etter 5 runder.

Når grunnmuren i oppussning-objektet er råtten må du rive alt å begynne på nytt.
Innlegg av: bravi (20.05.17 13:39 ), lest 331 ganger
Ticker: BIOTEC
Endret: 20.05.17 13:40

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

R_offe, enig i at Biotec er et oppussingsobjekt. Men før man kan komme igang med oppussingen må Lien vekk, det vil være starten. Alt det skjeve og skakke Lien har satt opp må rives før man kan komme igang med noe nytt.

Slik det er nå driver Lien stadig på i samme sporet, han må lempes ut, gir seg ikke frivillig. Ny CEO med Lien som mentor, nei takk.
Innlegg av: rischioso (20.05.17 14:31 ), lest 296 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!


Det er ikke snakk om å sitte på baken å ikke gjøre noe når man bruker tid på å påpeke hva som er galt og ikke minst stiller kritiske spørsmål - det betyr vel heller at man bryr seg og ønsker en endring.

Det er som kjent liten hjelp å skulle lappe på bygget hvis grunnmuren har slått sprekker akkurat som det er feil å skulle starte opp med å pusse opp inne hvis taket lekker.

* Mao, det er heller de som lukker øynene for dårskapen og håper på at det fremover vil ordne seg uten å sikre at gamle feil ikke gjentar seg som faktisk ikke bidrar med noe som helst!
Innlegg av: repsol (20.05.17 15:13 ), lest 260 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^2: Biotec - Veien videre etter GF!

Blir nok mer avkastning på PHO aksjene våres ris en biotec de neste mnd , og hva skjer når dem får nok et nei fra UK ?
Innlegg av: bravi (20.05.17 15:50 ), lest 244 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

repsol, når vi vet hva Lien har levert tidligere og frem til nå er vel sannsynligheten for avslag på anken stor, ingen tvil om det. Et avslag vil være drepende for kursen, slik sett er det økende risiko i dette caset nå.

Synes Lien kunne ventet til det nye styret hadde kommet sammens slik at de hadde fått vurdert forholdene før de sendte anken. Her virker det som Lien har fått det travelt med å få ut anken før Jan Raa fikk anledning til å se på saken. Med dette grepet har Lien kjøpt seg tid, han satser vel samtidig på at han kan påvirke ankebehandlingen til å ta mye lengre tid enn normalt.
Innlegg av: illuminati (20.05.17 16:20 ), lest 219 ganger
Ticker: BIOTEC

RE^1: Biotec - Veien videre etter GF!

NHS Anke

Lien uttalte at en ankesak tar 3 mnd., lurer på hvor han har fått den opplysningen fra, dette tar nok adskillig lengre tid, men kan han med anken holde ballen/håpet i lufta inntil har får resultatene fra trial som nå kjøres opp mot Intrasite er vel håpet at den skal avgjøre WB sin videre skjebne.

Problemet med en anke er at den på toppen av dagens antall ankepunkt mot refusjon kan bli adskillig verre å vinne frem om en har tapt en ankesak. Argumentene for ikke å liste WB kan utvides ved en ankesak. Avslaget fra NHS har helt sikkert klare og begrunnende ankepunkter, om Biotec forholder seg til disse og sørger for at ankepunktene blir adressert kan ny søknad sendes, det vil være relativt enkelt å få aksept for denne.

Anker Biotec NHS sin beslutning risikerer de at WB aldri kommer på drug tariff, en negativ beslutning fra Litigation Authority er nesten som en høyesterettsdom mot WB. Jeg har tatt ut en slik dom på link under, det kommer tydelig frem i beslutningen fra Litigation Authority at de kaster hele lovverket i fanget på den som har fremsatt anken.

Link:

http://www.nhsla.com/FHSAU/Documents/17332%20-%20Pharmaceutical%20Decisions%20(2012).pdf