Det nye forumet finner du her

Tilbake til: IT og kommunikasjon
Innlegg av: TheStatsGuy (01.02.17 17:06 ), lest 1639 ganger
Ticker: FUNCOM

FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet

FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet


"
Anmoder Finanstilsynet om å iverksette undersøkelse knyttet til brudd på Verdipapirhandellovens paragraf § 3-8 tredje punkt:

"Utbredelse av opplysninger gjennom media, herunder via Internett, eller ved enhver annen metode, når opplysningene gir eller er egnet til å gi falske, uriktige eller villedende signaler om finansielle instrumenter, herunder utbredelse av rykter og nyheter, når personen som har utbredt opplysningene visste eller burde ha visst at opplysningene var falske, uriktige eller villedende. Når en journalist i sin yrkesmessige aktivitet utbrer slike opplysninger, skal forholdet vurderes under hensyn til de regler som gjelder for deres yrkesgruppe, med mindre personen direkte eller indirekte oppnår fordeler eller fortjeneste av utbredelsen."

Klokken 14:40 1. februar ble det publisert en artikkel på E24's nettsider med tittelen "Ellevill handel i Funcom-aksjen". Artikkelen baserer seg på intervju med Tom Hauglund, der han er gitt fritt spillerom for spekulasjoner. Artikkelforfatter har således brukt, i mitt syn, en meget ufin hersketeknikk, der selskapshistorikken til Funcom blir presentert som en allmenn anerkjent nåtids vurdering av selskapet.

Artikkelen var negativt ladet mot Funcom, og den kan ha utløst et kursfall i aksjen da den i tidsrommet etter publisering falt fra ca 4,90 til 4,26. Eller et fall på ca 15%.

Jeg ber om at det blir foretatt nøytral vurdering av artikkelen der den blir vurdert mot allmenn konsensus av Funcom, og om det ble foretatt handler i aksjen på vegne av Tom Hauglund eller medarbeidere i E24, i tidsrommet før og etter publisering.

Link til original artikkel: http://e24.no/boers-og-finans/funcom/ellevill-handel-i-funcom-aksjen/23913283
Kopi av original artikkel: http://archive.is/RTWow

Mvh
--"

Jeg har selv sendt en kopi til post@finanstilsynet.no


Bare til å endre ordlyden og eventuelt endre teksten sånn som du selv vurderer det. Om noen har en bedre formulering, så er jeg åpen for endring av innlegget.
Innlegg av: medicusskill (01.02.17 17:12 ), lest 953 ganger
Ticker: FUNCOM

RE^1: FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet

takk, anmeldelse sent både politiet og finanstilsynet
Innlegg av: Osnap (01.02.17 17:14 ), lest 847 ganger
Ticker: FUNCOM

RE^1: FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet

Takk. Veldig bra. Sender en versjon av denne selv.
Innlegg av: isipisi (01.02.17 17:14 ), lest 846 ganger
Ticker: FUNCOM

RE^1: FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet

Har informert kongen om lovbruddet.
Innlegg av: naivsuper (01.02.17 17:16 ), lest 756 ganger
Ticker: FUNCOM

RE^1: FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet

Trump er også informert
Innlegg av: Doc Martin (01.02.17 17:17 ), lest 703 ganger
Ticker: FUNCOM

RE^1: FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet

Veldig bra forsøk, men finanstilsynet bryr seg "filla". Slike artikler, med på følgende kursfall, har vært vanlige i årevis på Oslo børs! Media kan publisere hva de vil, med en agenda som forblir ukjent, da tilfellet aldri blir etterfosket
Innlegg av: $Mann (01.02.17 17:17 ), lest 716 ganger
Ticker: FUNCOM

RE^1: FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet

Bra, på Oslo insidebørs er alt lov såfremt det er i regi av noen av eierene. Korrupsjon er utbredt i Norge og særlig blant det offentlige
Innlegg av: Gameren (01.02.17 17:20 ), lest 609 ganger
Ticker: FUNCOM

RE^1: FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet

Kan det lønne sig, alt på og udenfor OSE er engang inavl :-)
Innlegg av: Stranger (01.02.17 17:23 ), lest 522 ganger
Ticker: FUNCOM

RE^1: FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet

Banditter i habitter, kaldes disse karl.
Innlegg av: Oilskinandbones (01.02.17 17:25 ), lest 476 ganger
Ticker: FUNCOM

RE^1: FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet

Erna sier i en kommentar at Funcom er den nye olje
Innlegg av: dick .... (01.02.17 17:27 ), lest 435 ganger
Ticker: FUNCOM

RE^1: FUNCOM - Guide: Anmeldelse av E24 til Finanstilsynet

Takk for dette initiativet som man må betegne som tåpelig.

:-)