Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Gull og gruvedrift
Innlegg av: rischioso (28.02.18 17:56 ), lest 11386 ganger
Ticker: ELE
Endret: 12.03.18 14:31

ELE - Neste Melding - Nedtellingstråd for mars


Det er fortsatt en del triggere som ikke kom i februar, MEN som fortsatt er like aktuelle og nå for mars legger vi selskapets q4-presentasjon til grunn hvor de melder at de er i rute:

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=445411

-----------

12.03?

*** Det er KUN 5 børsdager igjen til sendingen om selskapet går på lufta gjennom Fox Business News hvor selskapet skal markedsføre seg selv som den første i verden i sin bransje som tilbyr asset backed tokens med sikkerhet i råvarereserver.

Det er derfor å forvente at selskapet rett i forkant og/eller under sendingen slipper status om og rundt WP noe som man kan forvente er positiv for ellers villa man ha utsatt sendingen til q2.

Likeledes er det rundt 11 mdr siden søknadsprosessen om permit og lisens for Ambershaw startet og det er således å forvente at disse faller på plass om ikke lenge.

(1) Oppdatering om endelig valg av kryptobørs.

(2) Melding om ferdig kontrakt og Whitepaper.

(3) Generell oppdatering på Token progresjonen.

(4) Oppdatering om Fox Channel innspilling og fastsatt sendetid.

(a) *** 02.02 - Innspilling er nå startet hos Element i Oslo.

https://www.facebook.com/InnovationsTV/?hc_ref=ARR1ziJSQsOu6VJqZQ6Al0AhWbFfaruy_MFs7p0TY3viwFcOIO1g9xOBumuUPj7dimg&fref=nf

(b) *** 08.03 - The episode is airing on Saturday, March 17th at 5pmET on Fox Business

http://innovationstelevision.com/3-17-2018/

(5) Melding om PRE sale til inst investorer.

(6) Melding om ordinær ITO gjennomføring.

(7) *** 05.02 - Melding om kapitalinnhenting og betaling av eierandel i Ambershaw - eventuelt en hel eller delvis utsettelse inntil ITO er gjennomført.

(b) *** 07.03 - melding om at ELE vil eie 26,6% etter konvertering av alle konvertible obligasjoner som avtalt.

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=446005

(c) Mid juni eller juli 2018 (valgfritt) - ELE vil eie 51% av Ambershaw

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=443451

Eierandelen og betalingsplan er nå spikret. Forfallet ble som estimert delvis utsatt gjennom å fordele det over 3 omganger (feb, mars og juni eller juli) noe som gjør kapitalinnhentingen både mer forutsigbar og fordelt på en slik måte at det knapt vil merkes.

(8) Produksjon Ambershaw - oppdateringer, midlertidig og fullverdig lisens.

(a) Det er søkt om både midlertidig/begrenset lisens og fullverdig lisens. Ambershaw håper på en midlertidig lisens i forkant av en fullverdig lisens som er estimert å bli innvilget i løpet av q3-18.

Søknadsprosessen startet for rundt 11mdr siden (april-17) og bør således være rett rundt hjørnet.

REF 201803 AMI Update Business and Strategic Plan.pdf

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=446005

(b) Oppstart av produksjon og salg av Iron Ore Pellets Konsentrat er planlagt i løpet q3-18 som betyr juli, august og/eller september (med forbehold om innvilget lisens).

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=445706

(9) Annet:

(a) *** 31.01 - ELEMENT asa er registrert på Ethereum plattformen

https://steemit.com/ethereum/@mortyc137/ethereum-adds-80-new-members-to-eea

(b) *** 02.02 - GEM har utøvet 420 000 av de frittstående tegningsretter.

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=442718

(c) *** 05.02 - Verdihopp for Ambershaw - NPV (Net present value/Nåverdi) er estimert 3 x høyere enn først beregnet grunnet prishopp på Super Premium DR-graderte pellets - prisene steg mot slutten av 2017 og har fortsatt å stige inn i 2018.

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=443453

(d) Tuesday March 6 2018
1:00 PM - 2:00 PM EST

Canadian Stock Exchange will change Blockchain Token Trading

CSE Talks: Blockchain, Tokenized Securities, and the Mining Industry

https://www.picatic.com/CSE-Talks-Mining-Blockchain-PDAC

(e) *** 09.03 Økte tollsatser for jern inn til USA

Bakgrunnen for lettelsen er at USAs viktige handelspartnere Canada og Mexico kan bli fritatt

* Hvis så blir det dobbel gave til Ambershaw da tollen fører til økte stålpriser som igjen vil gi økning i jernkonsentrat og pellets priser og fritaket betyr null avgiftsøkning...;)

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/03/Trump-lettelse-i-New-York

-------------

Årsrapport 29.04.18

https://www.elementasa.com/investorer#financialcalendar

Selskapets hjemmeside

https://elementasa.com/

Partner i Norge

https://harmonychain.com/

Partner i Estland

https://oblicity.com/