Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Industri
Innlegg av: digitalavis (11.02.18 21:08 ), lest 984 ganger
Ticker: HAMMER

RE^1: OSEBX - The TREND is your friend!

At FED reverserer sin Kvantitative lettelser og at ECB reduserer sine støttekjøp er en macro-event på samme måte som da oljeprisen falt med 70% i 2014.

Kvantitative lettelser har gått ut på at sentralbankene "lager sine penger ut av luft" og kjøper statsobligasjoner (dette øker pengemengden i økonomiene). Får å kjøpe disse må de by høyere og rentene på obligasjonene går da ned. Dette har de gjort siden finanskrisen startet i 2008 som ett krisetiltak. Dette har bare vært ment som ett midlertidig krisetiltak og nå etter snart ti år har FED bestemt at de ikke lenger skal trykke penger og kjøpe statsobligasjoner. De slutter nå å by på obligasjonene. Nå skal de bygge ned balansene sine. Når statsobligasjonene nå forfaller må den amerikanske staten betale tilbake pengene de har lånt hos FED, FED sletter dermed posten i balansen ("ødelegger luftpengene") og pengemengden i økonomien går dermed ned. Den amerikanske staten har fortsatt budsjettundersjdd og må rullere (fornye) obligasjonene sine. FED vil ikke nå lenger by på disse, men la markedet by på de. Disse pengene må da tas fra markedet (hovedsaklig privatbankene) og de kan ikke brukes på de private bankenes spekulasjoner i finansielle assets, som olje, aksjer etc. Det betyr at de må selge eiendelene her og at prisene på disse går ned (aksjer og råvarer, etc..). LIKVIDITETEN i markedet går NED.

Den andre effekten er at markedesaktørene ikke vil by så høye priser som FED tidligere har gjort på obligasjonene og RENTENE vil dermed gå OPP.

For hver uke som går der hvor FED ikke lenger byr på obligasjoner (og ECB reduserer sine kjøp) må markedsaktørene (de private bankene) by på disse og penger vil effektivt trekkes ut av økonomien. Siden mesteparten av pengene som FED frigjorde ved sine støttekjøp i ettertid har vist seg å ikke gå til økte lån fra bankene til bedrifter og private, men til bankene til å pumpe opp verdiene på finansielle aktiva vil effekten merkes her. Alle priser i finansmarkedene vil gå ned.
I forrige uke så man eksempler på det med 1000 punkt nedganger i DOW når finansielle aktører må selge seg ned. Dette vil fortsette når det blir stadig mindre penger tilgjengelig for spekulasjon, uke for uke, når likviditeten går ned og rentene opp.


Det er nå 15 år siden det siste langvarige bearmarkedet i aksjer på OSE. Jeg spår nå bearmarked på OSE (og resten av verden) i 2018.