Det nye forumet finner du her

Tilbake til: IT og kommunikasjon
Innlegg av: Shortie (13.01.18 10:56 ), lest 2192 ganger
Ticker: FUNCOM
Endret: 13.01.18 10:58

Funcom - Joint Venture og IP rettigheter

Oppretter en ny tråd med fokus på Funcoms avtale om å inngå et Joint Venture med Malmbergs Cabinet group, som gir rettighetene til hans IP portefølje.

Malmberg eier Conan rettighetene via Cabinet entertainments heleide selskap Conan Property INC.

Første tema:

I går ble det kjent at avtalen mellom Cabinet og Comic book utgiveren Dark Horse, vedr utgivelse av Comic books og div annet skal overføres til Marvel fra nyttår, 2019.

For oss som Funcom aksjonærer blir spørsmålet,,

Er dette BULL?