Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Gull og gruvedrift
Innlegg av: Flaxx (09.01.18 10:43 ), lest 7902 ganger
Ticker: NOM

NOM - Ressursgrunnlaget vil øke

Det er alltid ressursgrunnlaget som er avgjørende for gruveprosjekter:
- Mengde
- Kvalitet

Dette gjelder for både Engebø og Keliber.
For begge er dokumentert solide mengder råstoff .... og av god kvalitet.
Dette har gitt grunnlag for 2 gode PFS'er.

Og så fortsetter arbeidet med de endelige mulighetsstudiene: DFS.

Og her gjelder for både Keliber og Engebø at boringene for å fastslå ressursene har fortsatt.
- Og resultatet vil utvilsomt bli STØRRE påviste utvinnbare ressurser.

Spesielt for Keliber er dette viktig ... for her står batteriprodusentene klar med sine egne investeringsplaner og vil ha lengst mulig tydelig horisont for sin virksomhet.

Når resultatene fra de videreførte boringene foreligger vil vi få et løft i kursen for NOM.
- Og løftet kan bli signifikant.