Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Farma og medisin
Innlegg av: karlman (07.12.17 10:36 ), lest 2818 ganger
Ticker: PCIB

PCIB: Kan vi forvente PCIB får innvilget EMA PRIME?

Det ble nevnt i en annen tråd at EMA har møte neste uke for avgjørende gjeldende PRIME søknader og dette stemmer. Det blir da desember møte.

ref: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2016/10/WC500213998.pdf

Hvor sannsynlig er det at PCIB har søkt om PRIME? Kan vi forvente PCIB får PRIME innvilget?

Hva er PRIME?
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000660.jsp