Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Farma og medisin
Innlegg av: focuss (12.10.17 09:46 ), lest 9874 ganger
Ticker: NANO
Endret: 12.10.17 18:55

Nano-B20/100 tar opp 71% mer isotop i kreftcellene.

Dosemetri studier Nano har gjennomført viser at Betalutin 20/100 tar opp 71% mer isotop i kreftsellene enn hva som er basis for tidligere presenterte effektdata.

Og tidligere effektdata det sammenliknes med er usedvanlig gode ved at 70 % av pasientene får mer en 50 % reduksjon av kreftseller og hele 87 % responderer positivt. For 27 prosent kan man overhode ikke finne kreftseller etter behandlingen.

Nå sitter altså Nano med data som viser at man kan oppnå å penetrere kreften med 71 % mer radioktivt LU-177 isotop ved å benytte en mer optimalisert kombinasjon av predosering av lilotumab samt noe sterkere dose med radioaktiv isotop.

Dette gir grunnlag for å tro at den doseringen Nano nå kjører kliniske studier med vil gi effektdata, for pasienter med kreftypen Nano vil hjelpe, en effekt som kan få hele Big Pharma industrien til å måpe.Behandlingregimet kan ikke bli enklere: En sprøyte i armen og ferdig.

Nano har informert konferanse de skal delta på om resultatet av dosemetristudiet, men ikke funnet grunn til å børsmelde det. Det må skyldes at de først vil se selve effektdataene, og ikke basere seg på dosemetristudiet alene.