Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Eiendom
Innlegg av: Onkel_S (22.09.17 08:57 ), lest 2081 ganger

RE^2: Visnibgssuksess atter rundt 44% (denne gang 47)

Norge lever av eksport.
Av tre varer
Hydrokarboner
Fisk
Opplevelser (turisme)

For ALLE disse tre gjelder at svekket krone gir bedre inntekter. Hydrokarboner (og fisk) som omsettes i dollar (euro) gir fler NOK pr dollar (euro), Opplevelser og fisk som selges i NOK blir rimeligere for alle andre enn nordmenn og dermed mer konkurransedyktige (samtidig som alle utenøandske opplevelser blir dyrere for nordmenn).
(Statens Pensjonsfond Utland blir også mer verdt i kroner).
Svekket valutakurs er med på å styrke økonomien. Så det er vanskelig å forestille seg at Norges Bank skal bruke renten bevist for å få opp kronekursen i et scenarie med BNP-fall, kollaps i byggenæringen og økt ledighet.
I hvert fall så lenge manstyrer etter et inflasjonsmål og ikke fastkurs-mål (som Danmark).