Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Olje og energi
Innlegg av: rischioso (14.09.17 07:54 ), lest 7909 ganger
Ticker: IOX
Endret: 14.09.17 17:18

IOX - Status Oppsummering med bakkekontakt


Har nettopp hatt en god natts søvn da jeg ligger 5 timer foran Norge så av samme grunn ikke fått deltatt i den nærmest hodeløse hønsedebatten med tilhørende dommedagsprofetier på annen tråd - nok om det.

I korte trekk så kan vi heller prøve å se på hva Pareto Presentasjonen forteller oss istedenfor at vi skal prøve å fortelle hva vi ikke skjønner...;)

http://hugin.info/137537/R/2133849/816326.pdf
______________________

(1) FINANSIELT

PRODUKSJON - det meldes at den er sterkt økende og man estimerer en økning på hele 30% dette året sammenlignet med fjoråret.

INNTJENING - det meldes at den er sterkt økende og at man estimerer en økning på hele 20% dette året sammmenlignet med fjoråret.

* Så da er i alle fall produksjon og inntjening på plass noe som er det aller viktigste og den finansielle grunnpilaren i selskapet.
_______________________

(2) AKTIVITETER

- Alle aktiviteter i Colombia går som planlagt når det kommer til produksjon.

Her jobbes det må å få ned kost og maksimere produksjonen noe vi ser resultatene av gjennom estimert økt produksjon (30%) og estimert økt inntjening (20%) for året 2017 samlet sammenlignet med fjoråret.

- Diverse boreaktiviteter er blitt forskjøvet frem i tid noe presentasjonen ikke gir så mange dtaljene om og som sikkert ble diskutert på under presentasjonen.

- Videre er det planlagt satsing i Argentina.
_______________________

(3) UTFORDRINGER

COR-6 er ikke avklart og det startes rettslige forhandlinger noe selskapet er komfortable med at de vil komme til en løsning.

ANH har bedt om en økt garanti utover den eksisterende på 4,8m/usd som Canacol står som garantist for, men størrelsen på garantiøkningen er ikke opplyst.

Det sies videre at selskapet forhandler med ANH for å komme til en løsning om en variant som selskapet kan makte og som ANH kan aksepetere sett i lys av de rådende markedsforhold.
_______________________

SUMMA SUMMARUM

Med de opplysningene som ligger til grunn så har selskapet fortsatt noen utfordringer i forhold til COR-6 som er under forhandling og som man regner med vil ende postivt i nær fremtid.

Likeledes virker det å være med kravet om bankgarantien. Vi må også huske på at Canacol ikke kan trekke seg som garantist og det er derfor også i deres interesse at man kommer til en enighet i den forbindelse.

Planlagt boreaktivitet på LLA-47 virker å ha blitt skjøvet frem i tid som en naturlig konsekvens av kravet om økt garanti for phase 1 pg 2 - man kan uansett ikke gå i gang før garantien er på plass om ikke annet er avtalt som feks boring av testbrønn noe vi ikke kjenner uten å ha sett avtalen.

Så her blir det spennende og se hva som skjer videre. Regner med at dette ordner seg gjennom en partner og/eller gjennom økt cashflow frem til planlagt borestart (2019). Hvis trenden fortsetter som i 2017 med 30% økt produksjon og 20% økt inntjening så burde ikke det by på problemer. Oljeprisen er økende og vil således trigge dette.

Når det kommer til det planlagte boreprogrammet for LLA-47 så er ikke selskapet låst til 2019. Det er nok gjort for å sikre at man har tid nok til å komme i mål med den utvidede garantien, eventuell partner etc. Faller brikkene på plass tidligere så er det ingenting i veien for at boreprogrammet får en tilsvarende tidligere oppstart.

Så uavhengig av forskjøvet boreprogram og pågående forhandlinger om både COR-6 og kravet om økt garanti for de neste fasene på LLA-47 så produserer og tjener selskapet som aldri før og det er vel det som er av størst betydning og som danner grunnlaget for alt annet.

Så blir det spennende og høre detaljene om den planlagte Argentina satsningen.