Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Farma og medisin
Innlegg av: Merlin (13.09.17 22:15 ), lest 1913 ganger
Ticker: NANO
Endret: 13.09.17 22:17

Nano - Reprising av norsk biotech pga. arbeidende kapital!

Tar inn innlegget her i ny tråd:


Nano går direkte, enkel i bruk. Effektiv, billig. Juno, Kite mfl. er dyrt komplisert og egner seg til spesielle behandlinger og unge rel. friske pasienter iflg. Costa. Det hjelper da lite at de rel. få der behandlingen treffer har god respons.

Selskapene er rett og slett ikke direkte sammenlignbare. Også utvalgsmetodikken er helt forskjellig. Der Nano så og si inkluderer alle pasientene, har Kite, Juno og Novartis, selektert sterkt på forhånd. De får dermed bedre tall enn om de hadde tatt med alle som ikke er egnet for behandling.

Nano kommer dermed mye sterkere ut enn en direkte sammenligning viser.

Men dette er markedet nå klar over. Likefullt ga det Nano en kraftig nedgang før markedet forsto realitetene.

En annen ting er prisingen. Ikke minst på grunn av formuesskattleggingen av biotech under utvikling, der aksjonærene i Norge skattlegges alt for høyt i forhold til en inntjening som enda ikke foreligger, kommer amerikanske aksjer i samme kategori voldsomt mye høyere ut.

Det betyr at de fleste norske biotechselskaper er oppkjøpskandidater fra utlandet, siden utlendinger slipper denne skatten, som pågår gjerne i 10-år og lenger, før selskapene kan vise til suksess i inntjening.

Denne skatten tapper norske biotechinvestorer over tid med ca. 10% når man tar hensyn til utbytteskatt.

Det ikke mange har fått med seg er at stortingsvalget nå medfører at budsjettet for 2018 antagelig gir fradrag for arbeidende kapital i aksjeselskaper. Det vil kunne gi oss som biotechinvestorer en mye lavere formuesskatt.

Det igjen kan bety en mye høyere verdsettelse av norske biotechselskaper. Det er overhodet ikke reflektert i kursene.

Det er heller ikke EN analytiker eller megler som har fått dette med seg.

Vi kan nå få et raskt skift oppover i verdifastsettelsen av norsk biotech!!