Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Finans
Innlegg av: Korsar (14.08.17 09:17 ), lest 2876 ganger
Ticker: AXA
Endret: 14.08.17 09:20

AXA: Tilleggsmeldinger blir viktige framover

STATUS FORELØPIG:
Folk har fått med seg at AXA har gjort et knall Q2 samt at Fredriksen er ute med rova så lang og lukter mer dalere:

1) Axactor har gjennomført en rettet emisjon på 240 millioner nye aksjer til kurs 2,49 kroner, totalt 598 millioner kroner, som skal benyttes til et investeringspartnerskap som etableres sammen med John Fredriksen-selskapet Geveran Trading.

2) Den rettede emisjonen ble gjennomført mot Geveran og eksisterende Axactor-aksjonærer. Geveran fikk 151 millioner aksjer, og har dermed 9,96 prosent av de utstående aksjene i Axactor. I tillegg mottar Geveran 130.000 amerikanske warrants, som kan byttes til 130.000 Axactor. Hvis Geveran utøver disse warrantene, vil eierandelen i Axactor stige til 18,53 prosent.

3) Det nye investeringsselskapet som Axactor og Geveran etablerer blir eiet 50/50 av de to selskapene, hvor begge går inn med 30 millioner euro. I tillegg vil Geveran gi investeringsselskapet en kredittfasilitet på inntil 120 millioner euro, samt søke bankfinansiering

Det rigges altså et nokså komplisert byggverk videre her, og det er dermed heller ikke lett å forstå hele planleggingen og de videre grep foreløpig. Ergo:

HVA SKJER VIDERE?
Finanshusene sitter selvsagt og ringer rundt som gale nå og prøver å finne ut nettopp dette. Vi får bare vente og se på det. Uansett hva det er, så er det meningen å bygge et nytt "SDRL" på dette finansområdet. Det er derfor viktig å være med så lenge det rigges og gunstige finansieringsløsninger hankes inn i denne medgangsbølgen. Alt tyder på at man bør sitte på en god stund videre, for her kan det komme tilleggsmeldinger i ganske tett rekkefølge i tiden framover.

I mellomtiden gleder vi oss over det som er oppnådd - som allerede er veldig bra både på toppsiden og bunnlinjen :-)