Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Finans
Innlegg av: Volf (10.08.17 08:43 ), lest 1225 ganger

AXA:RESULTAT FØR SKATT I 2.KV 2017 VENTES TIL EUR 1M

AXA:RESULTAT FØR SKATT I 2.KV 2017 VENTES TIL EUR 1M

Oslo (TDN Finans): Estimater for Axactor, tall i millioner euro:
Selskapet offentliggjør kvartalsrapporten mandag 14. august.
==============================================================
2.KV, MEUR Snitt Median Lav Høy 2016
==============================================================
Brutto inndrevet gjeld 23 24 22 24 8
--------------------------------------------------------------
Netto omsetning 19 19 18 21 7
--------------------------------------------------------------
Ebitda 3 3 2 6 -3
--------------------------------------------------------------
Driftsresultat 2 1 1 4 -4
--------------------------------------------------------------
Resultat før skatt 1 0 -1 3 -3
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 1 0 -1 3 -3
--------------------------------------------------------------
Resultat/aksje (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
==============================================================
==============================================================
MEUR 2017 2018 2019 2016
==============================================================
Brutto inndrevet gjeld 110 209 297 40
--------------------------------------------------------------
Netto omsetning 91 160 220 37
--------------------------------------------------------------
Ebitda 23 60 90 -6
--------------------------------------------------------------
Driftsresultat 17 54 84 -10
--------------------------------------------------------------
Resultat før skatt 12 42 66 -12
--------------------------------------------------------------
Nettoresultat 9 35 54 -11
--------------------------------------------------------------
Resultat/aksje (EUR) 0,01 0,03 0,04 -0,01
--------------------------------------------------------------
Utbytte (EUR) 0,00 0,00 0,02 0,00
==============================================================
Oslo (TDN Finans): Axactor ventes å legge frem et resultat før skatt på 1 million euro i andre kvartal 2017, mot et resultat på -3 millioner euro i samme periode året før.
Det fremgår av gjennomsnittet av estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans fra fire meglerhus.
Netto omsetningen ventes til 19 millioner euro i kvartalet, mot 7 millioner i samme kvartal i fjor.
Driftsresultatet ventes å bli 2 millioner euro i andre kvartal 2017, mot -4 millioner i samme periode i fjor. For hele 2017 ventes et driftsresultat på 17 millioner euro, stigende til 54 millioner i 2018 og 84 millioner euro i 2019.
Alle de fire analytikerne har kjøpsanbefaling på aksjen. Gjennomsnittlig kursmål er 3,9 kroner på aksjen, varierende mellom 3,4 og 5,0 kroner.
Deltagere: Carnegie, DNB Markets, Nordea Markets og Swedbank.
KO, finans@tdn.no
TDN Finans, +47 21 95 60 70