Tilbake til: Gull og gruvedrift
Innlegg av: Kvabb (19.05.17 16:02 ), lest 2222 ganger
Endret: 19.05.17 16:13

(NOM) Klage til ESA

Norge bryter mineralavfallsdirektivet
29.03.2017 meldte ei rekke organisasjoner Norge inn for ESA for brudd på EUs mineralavfallsdirektiv. Årsaka er at regjeringa har gitt utslippstillatelse til Nordic Mining i Førdefjorden, Nussir i Repparfjorden og Rana Gruber i Ranfjorden uten at det har vært laga en plan for avfallshandtering.


Artikkel 7.2(c). Delegasjonen svarte med ein telefonsamtale 10.03.2017. Dei ønskte ikkje å uttrykke syn på dei aktuelle sakene, men slo fast at deira generelle konklusjon var at artikkel 7.2(c) SLÅR FAST at ein avfallshandteringsplan MÅ VERA PÅ PLASS som ein del av søknaden for å etablere eit avfallsdeponi.


Det blir slått fast at en ny avfallshandteringsplan MÅ VERA PÅ PLASS, når kan den eventuelt være på plass, og vil det medføre en helt ny behandling av hele saken ? ?


Til de som vil takke meg for "gammelt nytt" dette er mer aktuelt enn noensinne, da saken ikke er behandlet, ting tar som kjent svært lang tid i ESA.https://naturvernforbundet.no/finnmark/gruvedrift/norge-bryter-mineralavfallsdirektivet-article36639-2023.html