Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Fiskeri og oppdrett
Innlegg av: ynot (10.05.17 07:14 ), lest 9288 ganger
Ticker: mhg

MHG - Q1 Sterke tall og høyt utbytte

Marine Harvest leverer sterke tall og høyt utbytte
John Fredriksens oppdrettsselskap Marine Harvest leverer rekordtall

John Fredriksens oppdrettsselskap Marine Harvest melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 212,4 millioner euro i 1. kvartal 2017, mot 128,0 millioner euro i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 163 millioner euro
Resultat per aksje ble 0,47 euro, mot 0,28 euro ved samme korsvei i 2016. Her var det ventet et resultat på 0,36 euro per aksje.
Resultatet før skatt ble 224,8 millioner euro, sammenlignet med 164,4 millioner euro året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 214 millioner euro.
Driftsresultatet beløp seg til 88,3 millioner euro, mot 192,7 millioner euro året før. 
Driftsinntektene beløp seg til 893,7 millioner euro, sammenlignet med 804,8 millioner euro i 1. kvartal 2016. Analytikernes forventninger lå her på 854 millioner euro.
Med bakgrunn i operasjonelt driftsresultat, samt utsikter til et sterkt marked fremover og en solid finansiell posisjon, har styret foreslått et kvartalsutbytte på 3,00 kroner per aksje, betinget godkjenning av Marine Harvests
generalforsamling 1. juni 2017. 
- Rekordhøye laksepriser har gitt et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat i første kvartal. Det er særlig gledelig at Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Canada leverer sterke resultater, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog.