Det nye forumet finner du her

Tilbake til: Olje og energi
Innlegg av: tuja (03.03.17 18:51 ), lest 6855 ganger
Ticker: EAM

EAM, CEO positiv iht rettskjennelse Luxenbourg

Force1 på shareville melder følgende etter å ha vært i kontakt med CEO;

"Jeg skrev til Viktor og spurte om de vurderte kjennelsen i Lux som positiv eller negativ. Her er svaret jeg fikk:

For
EAM Solar ASA er rettskjennelsen i Luxembourg positiv.Enovos/Avelar
har forsøkt å unndra seg ansvaret for de tap de har påført oss og
rettskjennelsen i Luxembourg og denne saken var et forsøk på det.Etter
denne kjennelsen så har ikke Enovos/Avelar flere muligheter for å unndra seg
rettsforfølgelse hverken i Italia eller i Luxembourg.Viktor"